Network Engineer (m/v/x)

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België

Selectiecode

CNG22123

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1180 Ukkel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Er is 1 contractuele plaats van onbepaalde duur, als attaché A1 Network Engineer (m/v/x), vacant bij de subdienst IT, Infrastructuur en Communicatie  van de afdeling Informatieverwerking en computerondersteuning van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (Ringlaan 3, 1180 Ukkel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

 

Je functie, als attaché A1 Network Engineer (m/v/x), valt uiteen in volgende taken: 

 • Je bent verantwoordelijk voor het team van "monitoring operators".
 • Je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de computersystemen.
 • Je garandeert de 24/7 beschikbaarheid van de computersystemen voor de productie. 
 • Je beheert het computernetwerk. 
 • Je beheert het serverpark (Linux, Vmware).
 • Je beheert de storage.
 • Je werkt mee aan het ontwerp van de netwerkinfrastructuur. 
 • Je installeert en configureert switches.
 • Je verzorgt de bekabeling van het computernetwerk. 
 • Je beheert de computerruimten. 
 • Je verzorgt de dimensionering en staat in voor het actueel beheer van UPS en de klimaatregeling. 
 • Je staat in voor de zaalmonitoring. 
 • Je beheert de organisatie van installaties. 
 • Je neemt deel aan de wachtdienst die verantwoordelijk is voor de werking van de productie. 

Deze functie houdt ook wachtprestaties in.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

 

Er is 1 contractuele plaats van onbepaalde duur, als attaché A1 Network Engineer (m/v/x), vacant bij de subdienst IT, Infrastructuur en Communicatie  van de afdeling Informatieverwerking en computerondersteuning van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) (Ringlaan 3, 1180 Ukkel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

De subdienst IT, Infrastructuur en Communicatie is verantwoordelijk voor de aankoop, installatie, configuratie en productiebewaking van IT-hardware en IT-basisdiensten, alsmede voor de gebruikersondersteuning. Haar taak bestaat erin te zorgen voor de goede werking van de volledige IT-infrastructuur van het instituut (netwerk, servers, enz.). Dit omvat de diensten aan de gebruikers, maar ook de productiediensten van het KMI die het mogelijk maken meteorologische producten te genereren die ter beschikking moeten worden gesteld van onze klanten, de autoriteiten en het grote publiek. Deze taken zullen worden uitgevoerd in samenwerking met onze partners, met name de Belgische Institute voor Ruimte Aeronomie en de Koninklijke Sterrenwacht van België, met wie wij een groot deel van de infrastructuur delen.

De afdeling Informatieverwerking en computerondersteuning bevat, naast de subdienst IT, Infrastructuur en Communicatie, de subdienst Producten en Database die verantwoordelijk is voor applicatieontwikkeling, databasebeheer en productgeneratie. 

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) is een begrip in België. Iedereen kent het KMI van de weersverwachtingen, maar het Instituut doet veel meer. dan dat De instelling houdt zich bezig met meteorologie en heeft zijn faam te danken aan zijn operationele dienstverlening in de vorm van voorspellingen, informatie en technische kennis op het gebied van hydrometeorologie, klimatologie en geofysica.

Het KMI is hét nationale data-, kennis- en onderzoekscentrum voor weer en klimaat. Het KMI richt zich als federaal kennisinstituut op gebied van weer en klimaat volledig op zijn publieke taken. Daartoe horen het opstellen van algemene weersverwachtingen en van waarschuwingen voor gevaarlijke weersomstandigheden, de monitoring van het klimaat, het inwinnen, controleren en archiveren van meteorologische en geofysische data, het beheren van de hiervoor vereiste infrastructuur, modelontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Het KMI omvat bovendien vijf onderzoeksdepartementen met betrekking tot de atmosfeerwetenschappen en de geofysica, de meteorologie, de hydrologie, het geomagnetisme en de magnetohydrodynamica. Het KMI beschikt ook over een afdeling die waarnemingen verricht en informatie verwerkt, waarbij een beroep wordt gedaan op geavanceerde informatica-infrastructuur en telecommunicatieapparatuur. Alle opgeslagen observaties worden gearchiveerd teneinde hun stabiliteit en hun voorspelbaarheid op lange termijn te evalueren.

Na de herstructurering in 1999 beschikt het KMI over een specifiek departement dat de volgende secties omvat, te weten hydrometeorologische modellering, dynamische meteorologie en klimatologie en risicoanalyse en duurzaamheid. De verschillende onderzoekseenheden, door hun specifieke bijdrage, passen in de multinationale groepen die in de laatste jaren zijn opgericht.

Het KMI is 24 uur per dag actief en combineert infrastructuur, technologie, wetenschap en dienstverlening aan het publiek. De producten en diensten van het KMI beantwoorden aan hoge kwaliteitsnormen.

Het KMI biedt zijn werknemers een beloning volgens de geldende loonbarema's en een stimulerende werkomgeving met kansen tot opleiding en zelfontplooiing.

Diversiteit is een basisprincipe van het KMI. De competenties zijn het belangrijkste. Er wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht, huidskleur, religieuze of politieke overtuiging, leeftijd, seksuele voorkeuren. Personen met een handicap zijn ook welkom.

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI) is een Belgische Federale Wetenschappelijke Instelling (FWI) die ressorteert onder de Programmatorische Overheidsdienst (POD) POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

BELSPO zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De 10 federale wetenschappelijke instellingen staan onder de bevoegdheid van de minister, bevoegd voor het wetenschapsbeleid. Georganiseerd in de vorm van afzonderlijke beheerde staatsdiensten en beheren en verbeteren van collecties, databanken, bibliotheken en archieven, voeren wetenschappelijk onderzoek uit en verspreiden kennis onder het publiek en experten.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Ondersteunen: Je begeleidt anderen, oefent een voorbeeldfunctie uit en ondersteunt hen in hun dagelijks functioneren. 
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, controleert je emoties en gaat constructief om met kritiek. 
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede "motivatie" is eveneens belangrijk.

Opgelet! De motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen. (cut-off)

 

Pluspunten

 • Je hebt kennis van het beheer van computerruimten (koelsysteem, elektriciteit).
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk duidelijk en begrijpelijk uit in het Frans (gezien de tweetalig werkomgeving van de functie).
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk duidelijk en begrijpelijk uit in het Engels (gezien de communicatie met internationale contacten).

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licenciaat/master, ingenieur,...) behaald in een afdeling informatica, computerwetenschappen of elektronica uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.
 • ​Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van Burgerlijk ingenieur/ master in de ingenieurswetenschappen uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie​
 • Diploma van basisopleiding van de 2de cyclus van master in de industriële wetenschappen / industrieel ingenieur uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Network Engineer (m/v/x) (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 42.057,73 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

 • Premies voor wachtprestaties gaande van 30 euro (voor wachtprestaties tijdens de week) tot 50 euro (voor wachtprestaties tijdens het weekend). 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar
  • bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • voordelen via de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Deze stap wordt als aparte stap georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 12 kandidaten overblijven. Als er na de vorige stap maximum 12 kandidaten overblijven, zal deze stap op dezelfde dag als "Stap 3: Specifieke screening - Interview" doorgaan. 

Via een dossiertest op computer worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Deze stap zal plaatsvinden rond de eerste helft van februari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de stap. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 personen met de hoogste score op het totaal van deze stap toegelaten tot de volgende stap. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 2u)

Om praktische redenen kan deze proef vanop afstand (online) georganiseerd worden. In dat geval zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien "Stap 2 - Specifieke screening - PC" wel als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 3 - Specifieke screening - Interview" plaatsvinden rond de eerste helft van maart 2023  (onder voorbehoud). In dat geval ben je geslaagd voor "Stap 3 - Specifieke screening - Interview" alsook voor de selectie als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor deze stap EN je "motivatie" voldoet aan het verwachte niveau (minimum "eerder goed").

Indien "Stap 2 - Specifieke screening -  PC" niet als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 3 - Specifieke screening - Interview" plaatsvinden rond de eerste helft van februari 2023 (onder voorbehoud) en zal "Stap 3: Specifieke screening - Interview" zowel het onderdeel "pc-proef" als het onderdeel "interview" bevatten. In dat geval ben je geslaagd voor "Stap 3: Specifieke screening - Interview" alsook voor de selectie als je ten minste 75 punten op 150 behaalt voor deze stap EN je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het onderdeel "interview" EN je "motivatie" voldoet aan het verwachte niveau (minimum "eerder goed"). De totale duurtijd van "Stap 3: Specifieke screening - Interview" is in dat geval +/- 3u30.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de stap. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (geïnformatiseerde proef + interview).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 24/01/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Emmanuel Strobbe - Adviseur IT
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)
Tel.: 02/373.04.77
E-mail: emmanuel.strobbe@meteo.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Ilse Jannes - Selectiedeskundige POD Wetenschapsbeleid
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02/238.34.23
E-mail: ilse.jannes@belspo.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving