Controleur Saniport (m/v/x)

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Selectiecode

CNG22125

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Wil je graag deel uitmaken van een tof dynamisch team?

Lijkt ook jou de haven een boeiende werkomgeving?  Heb je interesse in de maritieme sector?   Zoek je een leuke afwisseling tussen veldwerk, kantoor en thuiswerk?  

Maak je graag zelfstandig de eigen dagplanning op? Ben je gebeten door alles wat met gezondheid te maken heeft en wil je streven naar een veilig en gezond leefmilieu?

Dan ben jij misschien wel degene die we zoeken!

Jobinhoud

Je vertegenwoordigt de federale overheid bevoegd voor Volksgezondheid voor de opdrachten op het vlak van gezondheidstoezicht van het internationaal verkeer (Saniport) in de zeehaven Antwerpen.

Je voert inspecties uit aan boord van schepen in de haven. Je gaat na of de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot gezondheidsveiligheid worden nageleefd op het Belgische grondgebied.

Je helpt op het terrein de bedreigingen voor de volksgezondheid te controleren die zich kunnen voordoen in de havens, of op het nationaal grondgebied.

Je bouwt een relatie op van wederzijdse samenwerking, gebaseerd op vertrouwen, met de verschillende betrokken partners binnen de zeehaven

 

Je belangrijkste activiteiten zijn de volgende:

 • Je waarborgt de uitvoering van de nationale en internationale reglementering in de zeehaven om de beste gezondheidsomstandigheden aan boord van de schepen te garanderen en te evalueren welke zaken een risico inhouden.
 • Je voert de gezondheidsinspectie uit op schepen. Je legt controlemaatregelen op indien nodig.  Je maakt rapporten op van je vaststellingen en staat in voor de administratieve opvolging van je dossiers. Risicovolle situaties rapporteer je aan de coördinatiestructuur van Saniport-Public Health Authority.
 • Je onderzoekt documenten en infrastructuur zoals wateranalyse- en huishouding, afvalstromen, medisch logboek en hospitaal aan boord om de veiligheid op het schip te beoordelen. Indien je inbreuken vaststelt kunnen er sancties opgelegd worden.
 • Je staat in voor de verzameling, controle en het bundelen van gegevens, ingediend in het kader van de Volksgezondheid, bij het betreden van het Belgische grondgebied.
 • Je detecteert belangrijke volksgezondheidsincidenten in de zeehaven, zodat de coördinator over de nodige informatie beschikt om stappen te ondernemen die de veiligheid inzake volksgezondheid waarborgt. 
 • Je neemt overdag deel aan een shiftensysteem en vervult samen met jouw collega’s de wachtdiensten binnen de dienst.
 • Je bouwt een relatie op van wederzijdse samenwerking met de verschillende betrokken partners binnen de zeehaven.  Je denkt mee over de implementatie van regelgeving van de WHO en de Belgische wetgeving in relatie tot de verschillende havenpartners.
 • Je neemt actief deel aan werkgroepen en vergaderingen met de belanghebbenden binnen de sector.
 • In opdracht van de coördinatiestructuur van Saniport-Public Health Authority stel je de gegevens ter beschikking aan andere overheidsinstanties. Je logt deze distributie en volgt op.
 • Je volgt de internationale situatie op basis van informatie van o.a. de FOD Buitenlandse zaken en verwerkt dit tot praktisch informatie voor collega’s op het terrein.
 • Je detecteert problemen binnen het proces en brieft deze door binnen de coördinatiestructuur van Saniport-Public Health Authority.
 • Jaarlijks voer je in team verschillende cruise inspecties uit in de verschillende Vlaamse havens.  
 • Je verstrekt inlichtingen, beantwoordt vragen van interne en externe klanten en geeft gefundeerd advies
 • Je komt gemiddeld twee à drie keer per week naar het kantoor in Antwerpen en maakt regelmatig verplaatsingen in het kader van je inspecties vertrekkende vanop kantoor. Voor de inspecties wordt een dienstwagen ter beschikking gesteld. 

 

! Opgelet: dit is een fysieke functie waar je ook in de hoogte dient te werken.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "extra info - contact".

Werkgever

Er zijn 2 contractuele plaatsen als Controleur bij de dienst Saniport Zeehaven van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Je standplaats is het kantoor van de dienst: AMCA gebouw Antwerpen.

De dienst Saniport situeert zich binnen de diensten van de Voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
De opdrachten van Saniport zijn bedoeld om de beste sanitaire omstandigheden te waarborgen aan boord van schepen en vliegtuigen (anticiperen op en analyseren van de risico's).
Deze maatregelen voor risicocontrole moeten zo snel mogelijk worden genomen, voldoen aan de internationale standaarden en komen tegemoet aan de vraag van de klanten.

 

“One World, One Health”, dat is de ambitie die de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu nastreeft in haar bestuursovereenkomst, in samenwerking met alle betrokken partners.

 

Onze FOD is de Belgische vertegenwoordiger bij uitstek van het principe van “One World, One Health”, waarbij we de ambitie koesteren om de gezondheid van de burger te beschermen en te verbeteren in alle mogelijke opzichten: de gezondheid van de mens, dieren, planten en voeding.
In een goed opgeleid en gemotiveerd team bouwen we samen aan een transparant dynamisch wetenschappelijk duurzaam en innoverend beleid dat garant staat voor de volksgezondheid, een veilige voedselketen en een beter leefmilieu niet alleen vandaag maar ook in de toekomst en dit in overleg met de betrokken federale, regionale en internationale partners.

Graag meer weten? Ontdek onze FOD op de website of op YouTube

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatieve vaardigheden

 

Een goede motivatie is erg belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie weegt dan ook harder door (x2) in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van MS Office en kan overweg met een PC in een mobiele omgeving.
 • Je hebt een basiskennis in voedselveiligheid en hygiëne.
 • Je hebt geen last van hoogtevrees
 • Gezien Engels de voertaal is die dagelijks wordt gebruikt in de zeehaven, is een minimale basiskennis van het Engels een heel sterk voordeel. 
 • Je beschikt over een geldig rijbewijs B in het kader van de vele verplaatsingen met de dienstwagen.
 • Je vindt zelfstandig en met behulp van GPS je weg in de haven om de inspecties uit te voeren.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie

 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School

 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan

 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Selor' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

 

Hoe nog deelnemen qua diploma?

 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

 • Als je jouw diploma behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname;

 

Ben je niet zeker dat je op basis van je diploma aan deze selectie kan deelnemen of weet je niet of je een taaltest moet afleggen?

Informeer voor de uiterste inschrijvingsdatum bij de contactpersoon van Selor (zie 'Contactgegevens Selor').

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als technisch deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1.

Loon

Minimum aanvangswedde voor de statutaire functies: 32 300,65 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

•                

Toelage voor onregelmatige prestaties

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week met de mogelijkheid tot 12 compensatiedagen per jaar bij het behalen van de doelstellingen. 
  • telewerk dat volledig ingeburgerd is in onze organisatie tot een maximum van drie dagen per week. 
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie: financiële tussenkomst internetabonnement (20 euro) en vergoeding kantoorkosten (30 euro)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (sport- en cultuurpremie, tussenkomst opvang kinderen, brilpremie, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 12 jaar…)
  • beschikken over een laptop, en mogelijkheid tot het afsluiten van een gsm-abonnement tegen voordelige tarieven (Proximus)
  • financiële valorisatie van jouw relevante werkervaring

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

 

Stap 1 : Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 50min)

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Problemen oplossen
 • Informatie analyseren

Deze proef zal plaatsvinden rond midden februari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Deze proef wordt op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

 

Deze proef zal plaatsvinden rond begin/midden maart 2023  (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 3 - interview.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 30/01/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Lela De Smet - Expert Operation & Innovation - Public Health Autority Saniport
Contactpersoon FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu
Tel.: 02/521.98.52
E-mail: lela.desmet@health.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Magalie De Bodt - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02/524.92.14
E-mail: magalie.debodt@health.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Winne Haenen
  Zet je niet aan de kant om te zeggen wat niet goed is bij de overheid, maar bouw mee om ze nog slagkrachtiger te maken.
  Winne Haenen
  Arts-gezondheidsinspecteur
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Winne Haenen
 • Portret Elisabeth Ellegaard
  We zetten ons met zijn allen in voor een betere gezondheid, een beter milieu en een beter klimaat dat enorme uitdagingen kent.
  Elisabeth Ellegaard
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Elisabeth Ellegaard
 • Portret Stéphanie Baclin
  Bij de federale overheid vind je wel 1000 verschillende profielen, maar ze biedt een plek voor iedereen.
  Stéphanie Baclin
  Expert op het gebied van milieugegevens en -evaluatie
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stéphanie Baclin
 • Portret Mathilde Descombes
  Ik heb me gespecialiseerd in milieurecht want dat is echt de belangrijkste uitdaging van deze eeuw.
  Mathilde Descombes
  Expert biodiversiteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mathilde Descombes
 • Portret Ella Huys
  Klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit vormen vandaag de grootste uitdagingen.
  Ella Huys
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Ella Huys
 • Portret Natalia Stoyanova
  Je krijgt veel kansen om te groeien en jezelf te ontplooien.
  Natalia Stoyanova
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Natalia Stoyanova
 • Portret Koen Meeus
  Het is bijzonder motiverend om je elke dag te kunnen inzetten om een belangrijke maatschappelijke uitdaging zo goed mogelijk aan te pakken.
  Koen Meeus
  Expert klimaatbeleid
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Koen Meeus
 • Icoon medewerker zonder foto
  We zijn een klein team van gemotiveerde mensen die respect hoog in het vaandel dragen.
  Eric Donnay
  Technisch expert, Diensthoofd “Milieuhandhaving op zee”
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Eric Donnay
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mijn uren maken het gemakkelijker om mijn privé en beroepsleven te combineren.
  Roselyne Vermeiren
  Dossierbeheerder bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Roselyne Vermeiren
 • Portret M. Ferroudji
  Ik leer elke dag en het is mogelijk om op alle gebieden te groeien.
  Mohamed Ferroudji
  Arts - Hoofd afdeling Medische Kwaliteit
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Mohamed Ferroudji
 • Icoon medewerker zonder foto
  Mon travail est stimulant et très varié, et il a souvent un impact significatif sur la santé publique.
  Stefaan Van der Borght
  Expert Public Health Emergencies
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Stefaan Van der Borght
 • Portret Philippe Frisson
  Er is een goede balans tussen je werk en je privéleven en je kan je agenda zelf indelen.
  Philippe Frisson
  Arts bij Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Philippe Frisson
 • Icoon medewerker zonder foto
  Op mijn 52e ben ik opnieuw beginnen studeren en behaalde ik mijn diploma verpleegkunde.
  Marianne
  Verpleegkundige voor Medex
  -
  FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
  More about Marianne