Polyvalent medewerker facility (m/v/x)

Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van Belgie

Selectiecode

CNG23002

Taal

Nederlands

Diploma

Lager secundair of geen diploma

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

D

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Er zijn 6 contractuele plaatsen van onbepaalde duur, als Polyvalent medewerker facility (m/v/x), bij de Facilitaire Dienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) (Museumstraat 9, 1000 Brussel), die gelieerd zijn aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

Je voert, als Polyvalent medewerker facility (m/v/x), volgende taken uit: 

 • Je onderhoudt de lokalen, kantoren, gemeenschappelijke ruimten en expositieruimten in de gebouwen. 
 • Je draagt bij tot een schone en aangename werkomgeving voor de gebruikers. 
 • Je verricht kleine ondersteunende werkzaamheden om de arbeidsomstandigheden voor het personeel te verbeteren. 
 • Je treedt op een veilige en hygiënische manier op. 
 • Je zorgt ervoor dat de veiligheidsnormen worden nageleegd om ongelukken te voorkomen. 
 • Je helpt bij de op-en afbouw van tentoonstellingen. 
 • Je biedt ondersteuning bij de behandeling en voorbereiding van tentoonstellingsstukken. 
 • Je hebt aandacht voor de staat van het materiaal om je werk in goede omstandigheden te kunnen blijven uitvoeren. 
 • Je verplaatst, in kader van verhuizingen en de herinrichting van lokalen of expositieruimtes, meubilair, kratten en andere elementen. 
 • Je ontvangt pallets en pakketten slaat deze op en levert ze af op hun bestemming.
 • Je assisteert en ondersteunt het timmer-, loodgieter- en lasteam. 
 • Je spoort technische problemen op en rapporteert ze. 
 • Je voert kleine loodgieter- of timmerreparaties uit. 

De werktijden van deze functie zijn 6u-14u. Geen avondwerk. Wel weekendprestaties (1x per maand) mogelijk. Zaterdag recup aan 150%; Zondag recup aan 200%.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 6 contractuele plaatsen van onbepaalde duur, als Polyvalent medewerker facility (m/v/x), bij de Facilitaire Dienst van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) (Museumstraat 9, 1000 Brussel), die gelieerd zijn aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

De Facilitaire Dienst is een tweetalige dienst en bestaat uit 30 personen. 

De Facilitaire Dienst beheert de gebouwen, de technieken in haar gebouwen waaronder de verwarmings- en klimaatregelingsinstallaties, en verzorgt het onderhoudt ervan. Deze dienst zorgt ook voor het onthaal en de opvolging van externe bedrijven, post en drukwerk. 

De Facilitaire Dienst bestaat uit:

 • een onderhoudsteam
 • 4 elektriciens
 • een loodgieter - lasser
 • een timmerman
 • een verwarmingsmonteur
 • een onthaaldienst
 • een mechanograaf

Het onderhoudsteam zorgt voor het dagelijkse onderhoud van de gebouwen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB), die in totaal een oppervlakte van 45.000 m² beslaan. Dit team houdt zich ook bezig met de montage van tentoonstellingen, verhuizingen, interne constructies, enz. Het onderhoudsteam bestaat uit 15 personen.

De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB) behoren tot de 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's),die onder het gezag staan van de Minister van Wetenschapsbeleid. Deze 10 Federale Wetenschappelijke Instellingen hangen eveneens af van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

De KMSKB bewaren de belangrijkste verzameling beeldende kunsten van het land. Aan de hand van schilderijen, tekeningen en beeldhouwwerken vertellen meer dan 20.000 werken en 6 musea er onze geschiedenis, van de 15de tot 21ste eeuw. De OldMasters, Magritte, Fin-de-Siècle, Modern (selectie) Musea en de atelierhuizen van Wiertz en Meunier vertegenwoordigen een uniek cultureel erfgoed.

De opdrachten van de KMSKB ontwikkelen zich rond twee hoofdmissies: zij vormen zowel een internationaal centrum voor wetenschappelijk onderzoek als een omgeving waar het kunstpatrimonium gedeeld wordt met een zo breed mogelijk publiek.

De Musea hebben als doel het cultureel erfgoed van de Belgische Staat te bewaren, te bestuderen en te verrijken, en spelen ook een rol in zijn culturele, economische en sociale ontwikkeling. Daarnaast organiseren de musea tijdelijke tentoonstellingen, waarbij wetenschappelijke catalogi gepubliceerd worden. Ze beheren de grootste Belgische bibliotheek gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis. De Koninklijke Musea hebben onder meer als taak kennis over de kunst over te dragen door aan een zo ruim mogelijk publiek permanente en tijdelijke tentoonstellingen aan te bieden.

De POD Wetenschapsbeleid (BELSPO) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 wetenschappelijke instellingen te behouden en te verbeteren.

BELSPO zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid bestaat daarnaast ook uit enkele ondersteunende diensten waaronder 'Personeel & Organisatie', 'Begroting & Beheerscontrole', 'Informatie &
Communicatietechnologie' en 'Communicatie & Valorisatie'.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie behandelen: Je zoekt, verwerkt en geeft grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn correct weer.
 • Werk structureren: Je structureert je werk door prioriteiten te stellen een een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren. 
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De "motivatie" en de gedragsgerichte competentie in het vet, zijnde "in team werken" worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

De "motivatie" en de gedragsgerichte competentie in het vet, zijnde "in team werken" wegen harder door in de eindscore (X2).

Pluspunten

 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit in het Frans, gezien de tweetalige werkomgeving.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Ben je begonnen met de middelbare school of de basisschool of ben je in het bezit van je diploma? Gelieve je rapport, aanwezigheidsattest, inschrijvingsattest of diploma te uploaden in je online account zodat we je taalrol kunnen bepalen.

Als je jouw diploma hebt behaald/gestudeerd hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je rapport, aanwezigheidsattest, inschrijvingsattest of diploma op in het gedeelte “CV” van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als polyvalent medewerker facility (technisch medewerker) (niveau D) met de bijhorende weddeschaal NDT1.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 26.522,73 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Premies

Zaterdag recup aan 150%; Zondag recup aan 200%.

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work, de Belspo-kaart en de 365-dagenkaart (voordelen bij culturele en sociale aangelegenheden)
  • allerlei sociale voordelen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Deze proef wordt als aparte stap georganiseerd als er na de vorige stap meer dan 20 kandidaten overblijven. Als er na de vorige stap maximum 20 kandidaten overblijven, zal deze stap op dezelfde dag als "Stap 3: Specifieke screening - interview" doorgaan. 

Via een postbaktest op computer worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie behandelen: Je zoekt, verwerkt en geeft grote hoeveelheden gegevens binnen de beschikbare termijn correct weer.
 • Werk structureren: Je structureert je werk door prioriteiten te stellen een een veelheid aan verschillende taken op een systematische manier uit te voeren. 

Deze proef zal plaatsvinden rond de 2de helft van februari 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de stap. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze aparte stap geslaagd als je ten minste 25 punten op 50 behaalt (op het totaal op deze test).

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 personen met de hoogste score op het totaal van deze stap toegelaten tot de volgende stap. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 2u)

Om praktische redenen kan deze proef vanop afstand (online) georganiseerd worden. In dat geval zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte  competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien "Stap 2: Specifieke screening - PC" wel als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 3: Specifieke screening - Interview" plaatsvinden rond de 2de helft van maart 2023 (onder voorbehoud). In dat geval ben je geslaagd voor "Stap 3 - Specifieke screening - interview" alsook voor de selectie als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor deze stap. 

Indien "Stap 2: Specifieke screening - PC" niet als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 3: Specifieke screening - Interview" plaatsvinden rond de 2de helft van februari 2023 ( onder voorbehoud) en zal "Stap 3: Specifieke screening - Interview" zowel het onderdeel "pc-proef" als het onderdeel "interview" bevatten. In dat geval ben je geslaagd voor "Stap 3: Specifieke screening - Interview alsook voor de selectie als je ten minste 75 op 150 behaalt voor deze stap EN je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het onderdeel "interview". De totale duurtijd van "Stap 3: Specifieke screening - Interview" is in dat geval +/- 3u30. 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (geïnformatiseerde proef + interview). 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 20 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 31 januari 2023 (onder voorbehoud).

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen

Dashboard


Je kan je rapport, aanwezigheidsattest, inschrijvingsattest of diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Yves Vandeven - Diensthoofd hard facilities
Contactpersoon Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België (KMSKB)
Tel.: 02/508.34.02
E-mail: yves.vandeven@fine-arts-museum.be 

Meer info over de selectieprocedure?
Ilse Jannes - Selectiedeskundige POD Wetenschapsbeleid
Contactpersoon Werkenvoor.be
Tel.: 02/238.34.23
E-mail: ilse.jannes@belspo.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving