Masters EU voorzitterschap (m/v/x)

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Selectiecode

CNG23014

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

België neemt tijdens de eerste helft van 2024 het roterende voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Om van het EU-voorzitterschap een succesverhaal te maken, is de FOD Economie op zoek naar enthousiaste collega’s.

Wil jij je masterdiploma en vaardigheden ten volle inzetten gedurende het EU-voorzitterschap en een ongeëvenaarde ervaring opdoen binnen een internationale beleidscontext? Lees dan snel verder want we ontmoeten je graag tijdens een gesprek.

De FOD Economie is op zoek naar nieuwe enthousiaste en gedreven collega's om het voorzitterschap (en de voorbereidingen ervan in 2023) te leiden. 

Wij zijn op zoek naar versterking in de volgende domeinen: 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel

 • Je hebt een masterdiploma  (of gelijkwaardig)
 • Je bent enthousiast en doelgericht. Stressvolle situaties schrikken jou niet af.

 • Een goede kennis van het Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma 

 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.

 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

 

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur tot maximaal 31 juli 2024 als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43 757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot erkenning van geldelijke anciënniteit
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

België neemt tijdens de eerste helft van 2024 het roterende voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Om van het EU-voorzitterschap een succesverhaal te maken, is de FOD Economie op zoek naar enthousiaste collega’s.

Wil jij je masterdiploma en vaardigheden ten volle inzetten gedurende het EU-voorzitterschap en een ongeëvenaarde ervaring opdoen binnen een internationale beleidscontext? Lees dan snel verder want we ontmoeten je graag tijdens een gesprek.

De FOD Economie is op zoek naar nieuwe enthousiaste en gedreven collega's om het voorzitterschap (en de voorbereidingen ervan in 2023) te leiden. 

Wij zijn op zoek naar versterking in de volgende domeinen: 

Afhankelijk van de functie bestaat je takenpakket uit onderstaande verantwoordelijkheden:

Ben je geïnteresseerd in het Europese en Belgische energiebeleid en wil je deze interessante periode vanop de eerste rij meemaken? De FOD Economie is op zoek naar een  beleidsmedewerker ter versterking van de dienst "Strategische Coördinatie en Externe Betrekkingen" binnen de Algemene Directie Energie. Hieronder een handgreep uit jouw takenpakket:

  • Je maakt deel uit van een zeer boeiende en dynamische werkomgeving. Je krijgt de kans een breed netwerk op te bouwen, zowel op nationaal als op Europees niveau.
  • Je neemt deel aan werkgroepen en draagt bij aan de organisatie van vergaderingen. Je bent verantwoordelijk voor de planning en organisatie van diverse vergaderingen en onderhandelingen. Je informeert de Belgische belanghebbenden en verstrekt de nodige briefings en adviezen aan de voorzitter van de werkgroep binnen je actieterrein.
  • Je verwerft snel kennis van specifieke kwesties en dossiers. Je ontwikkelt een expertise binnen jouw domein:
   • Je volgt de ontwikkelingen in jouw vakgebied nauwgezet op
   • Je bespreekt met je collega’s de problematieken en nieuwe ontwikkelingen
   • Je deelt de verzamelde info op een duidelijke en verstaanbare manier met interne en externe actoren en zorgt voor een verspreiding van informatie.
  • Je vertegenwoordigt de dienst bij projecten van de dienst of bij andere overheidsdiensten zodra je daar klaar voor bent.
  • Je beheert onder begeleiding de dossiers van jouw dienst zorgvuldig van A tot Z en neemt de nodige acties om de toegewezen dossiers zelf af te handelen:
   • Je analyseert hiervoor de nodige documenten
   • Je neemt contact op met externe actoren (instellingen, bedrijven, federaties, burgers, kabinet,...) en beantwoordt vragen in het kader van de behandeling van de dossiers. Op deze manier coördineer je de dossiers en de uitwisseling van informatie.
   • Je voert de administratieve taken gelinkt aan de dossiers uit.
   • Op basis van je analyse, verleen je advies en maak je verbetervoorstellen op.
  • Je zorgt voor kennisoverdracht naar uw collega's en externe partners.
  • Je beheert het project management rond jouw dossiers:
   • Je plant de nodige vergaderingen en bereidt deze voor.
   • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie en agendasetting voor evenementen.
  • Je schrijft notities en verslagen

 

In 2024 zal België het voorzitterschap waarnemen van de Raad van Europese Unie. De Raad bestaat uit verschillende “formaties”, waaronder de formatie “Transport, Telecommunicatie en Energie” of kortweg TTE. Voor het aspect Telecom (Telecomraad), is de FOD Economie op zoek naar versterking voor het coördineren van de voorbereidende werkzaamheden en het opvolgen van de resultaten.

De onderwerpen die behandeld worden, zijn divers. Het kan hierbij gaan om eerder telecom gerelateerde materies zoals breedband of “roaming”, maar evengoed kan het gaan over meer digitale dossiers zoals data, artificiële intelligentie (AI), 2030 EU Digitale doelstellingen,…

Het is de minister van Telecommunicatie of de staatssecretaris voor Digitalisering die de Raad zal voorzitten.

Jouw voornaamste taak zal zijn om de voorbereidingen van de Raad te coördineren en aan de minister/staatssecretaris een duidelijk dossier te overhandigen, dat uiteenzet wat de verschillende standpunten zijn, waar de moeilijkheden liggen en wat de te ondernemen stappen zijn.

  • Technische taken: coördineren van de voorbereidingen; samenstelling van het dossier voor de minister/staatssecretaris; het schrijven van syntheses en nota’s,…
  • Diplomatische taken: voorafgaande consultaties voeren met de betrokken spelers: de verschillende betrokken administraties, kabinetten, ministers, permanente vertegenwoordiging, alsook met de verschillende relevante stakeholders.

 

Het belangrijkste doel van de dienst ‘Internationale strategie en coördinatie’  binnen de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium is het coördineren van de internationale activiteiten van Statbel in relatie tot internationale instellingen (voornamelijk Eurostat). Deze dienst is ook verantwoordelijk voor de voorafgaandelijke coördinatie, zowel intern als op Belgisch niveau, voor de ontwikkeling van de standpunten die onze lidstaat moet verdedigen op het gebied van de openbare statistiek, hetzij binnen de Europese Unie (Europese Commissie en Raad van de Europese Unie), hetzij in andere internationale organen (OESO, Verenigde Naties, ...).  Hieronder een handgreep uit jouw takenpakket:

  • Je neemt deel aan de denkoefeningen, de voorbereidingen en de concrete uitwerking van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2024.
  • Je formuleert adviezen en werkt positioneringsvoorstellen uit voor de hiërarchie zodat zij kunnen steunen op goed uitgewerkte dossiers;
  • Je neemt actief deel aan vergaderingen die op nationaal, Europees en internationaal niveau worden georganiseerd, om het standpunt van Statbel of de FOD Economie te formuleren en te verdedigen. Op basis van deze vergaderingen help je de internationale strategie van Statbel of de FOD Economie verder te ontwikkelen of te versterken;
  • Je blijft op de hoogte van recente ontwikkelingen bij nationale en internationale instanties, en ook van de ontwikkelingen binnen de FOD en Statbel;
  • Je organiseert coördinatie- of werkvergaderingen om het standpunt van Statbel, De FOD en/of België te formaliseren en te zorgen voor een coherente nationale en internationale communicatie;
  • Je zorgt voor de archivering, klassering en bijwerking van de verslagen en alle internationale informatie die nuttig is voor de uitvoering van de opdrachten van Statbel of de FOD Economie;
  • Je neemt actief de rol op van contactpersoon binnen Statbel of de FOD, voor internationale (Eurostat, OESO, Verenigde Naties, ...) of nationale instellingen (andere FOD's, Nationale Bank van België, Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie, ...) en je zet een netwerk van relaties op, om een optimaal dagelijks beheer van de lopende dossiers te verzekeren;
  • Je streeft er naar om een adequate kennisoverdracht tussen de betrokken personen te bevorderen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Insen De Rop - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 68 85
E-mail: Insen.derop@economie.fgov.be

Werkgever

Er zijn minimaal 3 plaatsen vacant bij de verschillende algemene directies en stafdiensten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (Brussel - Gebouw City Atrium C of North Gate). Afhankelijk van de behoeften van dienst, jouw interesses en competenties wordt bekeken welke job het beste bij jou aansluit.

De FOD Economie biedt een dynamische werkomgeving met veel opleidings- en doorgroeimogelijkheden. Om de maatschappelijke evoluties te kunnen bijbenen, wordt sterk geïnvesteerd in de persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.
Daarnaast krijg je ook financieel heel wat interessante voorwaarden bij de FOD Economie. Je krijgt een zeer degelijke starterswedde die aangevuld kan worden door premies zoals de taalpremie, maar ook heel wat extralegale voordelen. Het woon-werkverkeer is gratis, je krijgt een voordelige hospitalisatieverzekering, een laptop, een fietsvergoeding, voordelenplatform Benefits at Work (Fed+), etc.

Tenslotte investeert de FOD Economie ook in een goede work-life balance en krijg jij de mogelijkheid om die in te vullen zoals jij dat wil. Zo bestaat de mogelijkheid om enkele dagen van thuis uit te werken, na een inwerkperiode, en heb je jaarlijks recht op 31 verlofdagen.

De FOD Economie voorziet de hefbomen voor een competitieve, goedwerkende en duurzame econo­mie en ondersteunt de economische groei van ons land. De FOD neemt deel aan het economisch beleid en werkt mee aan het vastleggen van een modern wettelijk kader voor de Belgische economie, rekening houdend met de institutionele, Europese en internationale context. De bescherming van de consument­en en de ondernemingen, met specifieke aandacht voor de kmo’s, staat hierbij centraal.
Om zijn beleidsdomeinen op een efficiënte manier uit te voeren, heeft de FOD Economie zich een duidelijke missie en visie voorgesteld. Bovendien waakt de FOD Economie er over om een aantal sterke waarden te respecteren bij zijn dagelijkse werkzaamheden ten dienste van ondernemingen en consumenten. Zo tracht de FOD Economie een professionele, klantgerichte organisatie te zijn die samenwerking en respect hoog in het vaandel draagt.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om ook in stressvolle situaties resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden:
  • Je ontwikkelt een logische redenering en een samenhangend beargumenteerd advies
  • Je drukt je duidelijk uit
  • Je bent in staat je aan te passen aan het doelpubliek door de informatie waar nodig te vulgariseren.
    
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden:
  • Je ontwikkelt een coherente schriftelijke redenering op basis van de
   beschikbare bronnen.
  • Je schrijft gestructureerd en beknopt.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competentie “objectieven behalen” en je motivatie weegt harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

  • Een goede kennis van het Engels is een troef aangezien je voortdurend in aanraking zal komen met internationale dossiers.
  • Kennis van het Europese en Belgische besluitvormingsproces is een pluspunt.
  • Een actieve kennis van de andere landstaal is, gezien de Belgische context, een troef om de communicatie met de belanghebbenden en collega’s te vergemakkelijken.
  • Je bent niet bang om wetswijzigingen en tekstvoorstellen te lezen en te verwerken.
  • Het beschikken over goede schriftelijke communicatievaardigheden is een troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel

 • Je hebt een masterdiploma  (of gelijkwaardig)
 • Je bent enthousiast en doelgericht. Stressvolle situaties schrikken jou niet af.

 • Een goede kennis van het Frans en Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

 

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur tot maximaal 31 juli 2024 als niveau A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43 757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 31 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • mogelijkheid tot erkenning van geldelijke anciënniteit
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma 

 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.

 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Economie in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

 

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossiertest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

Deze proef zal plaatsvinden rond begin maart 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.  Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 30 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de eerste week van maart 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de derde week van maart 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 3 - Interview met gevalstudie.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 30 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 17/02/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Insen De Rop - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon FOD Economie
Tel.: 02 277 68 85
E-mail: Insen.derop@economie.fgov.be

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Miguel Discart
  Als we iemand rekruteren, is het doel om hem te laten groeien in het team, om hem te houden.
  Miguel Discart
  IT project manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Miguel Discart
 • Portret Bertrand Dockier
  Wat zeer interessant en lonend is, is de dynamiek van de samenwerking.
  Bertrand Dockier
  ICT Operations manager
  -
  FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
  More about Bertrand Dockier