Expert Dierenarts - Voorzitterschap EU 2024 (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

CNG23022

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

In de eerste helft van 2024 zal ons land het roterende voorzitterschap van de Raad van de EU waarnemen.

Om dit voorzitterschap tot een succes te maken, zoekt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vanaf 2023 versterking voor de voorbereiding en de daaropvolgende uitvoering van het voorzitterschap.

 • Ben je dierenarts?

 • Hou je van uitdagingen, teamwerk en ben je op zoek naar een (eerste) ervaring in een federale, Europese en internationale context?

Sluit je aan bij het FAVV voor deze spannende uitdaging en help mee het Belgische EU-voorzitterschap vlot te laten verlopen!

Grijp je kans!

Deelnemen aan de voorbereiding en uitvoering van het 13e Belgische voorzitterschap van de Europese Raad is een boeiend en intens project.

Je krijgt de mogelijkheid om in teamverband en in samenwerking met je collega's van andere instellingen zoals de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu, te werken aan projecten om de Belgische prioriteiten op het vlak van voedselveiligheid en gezondheid van dieren en planten te realiseren, dit alles in een "One World, One Health" context!".

Je zal een boeiende en intense ervaring opdoen en van een groot netwerk genieten: Een mooie opportuniteit en een echte boost voor je loopbaan!

Het maakt niet uit of je net afgestudeerd bent of al enkele jaren beroepservaring hebt. Het FAVV is vooral op zoek naar gemotiveerde medewerkers met een wetenschappelijke opleiding in verband met zijn bevoegdheden.

 

Maar wat moet je nu precies doen?

Als expert dierenarts bij het Directoraat-Generaal Controlebeleid werkt je mee aan de voorbereiding en uitvoering van het voorzitterschap op basis van de prioriteiten die de regering met betrekking tot onze bevoegdheden heeft opgesteld:

 • Je organiseert mee de vergaderingen van de verschillende groepen van de Europese Raad die door de Minister en/of het FAVV worden voorgezeten of waaraan zij deelnemen, alsook aan de daarmee verband houdende evenementen, waarvan sommige van zeer hoog niveau zijn (Europese Raden van Ministers van Landbouw, werkgroep van de "CEO’s van de voedselagentschappen", werkgroep van de Chief Veterinary officers en van de Chief Officers of Plant Health,...).

 • Je draagt bij aan de voorbereiding van de agenda, de werkmethode en de inhoudelijke expertise voor de organisatie van de door België voorgezeten vergaderingen in de verschillende groepen van de Europese Raad die de Minister en/of het FAVV voorzitten of waaraan zij deelnemen, evenals voor de daarmee verband houdende evenementen.

 • Je werkt samen met onze collega's van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, Sciensano en andere instellingen voor de voorbereiding van inhoudelijke thema's en de organisatie van vergaderingen en evenementen.

 • Je vertegenwoordigt de voogdijminister en het FAVV in Europese en internationale fora in de referentiedomeinen die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen.

 • Je hebt regelmatig contact met de sectororganisaties die de bedrijven en de consumenten in de voedselketen vertegenwoordigen.

 • Je overlegt met externe Belgische, Europese en internationale organisaties.

 • Je stelt mee regelgevende teksten, instructies, informatie, voorlichting,... op.

 • Je werkt mee aan de uitwerking van de Europese regelgeving door België te vertegenwoordigen in de werkgroepen van de Europese Commissie.

 • Je deelt jouw expertise door middel van opleidingen, presentaties en begeleiding van audits.
 • Je werkt nauw samen met de andere diensten binnen het Agentschap.

Klaar om deze uitdaging met ons aan te gaan? Solliciteer vandaag nog. We kijken ernaar uit je binnenkort te ontmoeten!

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Momenteel zijn er 1 à 2 openstaande plaatsen in het domein van dierengezondheid en -productie bij de sectoriële directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten van het Directoraat-Generaal Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Kruidtuinlaan, 55 - 1000 Brussel).

Het Directoraat-Generaal Controlebeleid (DGCB) vertegenwoordigt België op tal van internationale en EU-fora, met name de vertegenwoordiging van België in de WOAH (Vroegere OIE, Wereldierengezondheidsorganisatie), in het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) van de Europese Commissie, verschillende groepen van de Europese Raad en van de Codex Alimentarius voor materies die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Ze draagt ook bij tot de internationale uitstraling van België en van het FAVV.

Naast deze verantwoordelijkheden, waardoor zij een centrale rol speelt tijdens het voorzitterschap van 2024, is het DGCB is verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleid, de operationele reglementering en het meerjarencontroleprogramma op basis van een risicobeoordeling. Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten voor het MANCP zoals die zijn opgenomen in Verordening (EU) 2017/625. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de organisatie van het overleg met de betrokken sectoren en de externe instanties en houdt ze zich bezig met de verwezenlijking van de administratieve vereenvoudiging.

De voornaamste missie van het FAVV is te zorgen voor de veiligheid van de voedselketen. Dit omvat de uitvoering van de controles op levensmiddelen en grondstoffen die in de samenstelling van deze levensmiddelen voorkomen en dit in alle stadia van de voedselketen, en meer in het bijzonder tijdens de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van levensmiddelen en overeenkomstige grondstoffen, evenals op de plaatsen waar deze activiteiten worden uitgeoefend.

Om zijn verschillende missies uit te voeren, steunt het FAVV op 4 Directies-generaal: DG Controlebeleid, DG Controle, DG Algemene Diensten en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2021 en onze waarden

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel


 • Je bent dierenarts.


 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden en je kan goed overweg met complexe technische dossiers.

 • J

  e voelt je comfortabel bij het werken in de context van het Europese voorzitterschap (kennis van het Engels).

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.

 2. Heel eenvoudig! Je dient slechts éénmaal langs te gaan bij het FAVV in Brussel voor een interview met case en een pc-proef.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Dit contract wordt voorgesteld in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU. Na afloop van dit contract (gepland op 31/07/2024) kunnen mogelijkheden tot verlenging worden overwogen in het kader van het structurele personeelsplan van het FAVV.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index 1,9999, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen (12 forfaitaire recuperatiedagen per jaar bij een gemiddelde prestatie van 40 uur/week)
  • mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
  • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
  • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Jean-François Heymans
  Directeur-generaal DG Controlebeleid & Algemeen coördinator van het voorzitterschap van de EU2024 voor het FAVV
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
  02/211.86.42

Over de procedure

 • Jannah De Jonge
  Selectieverantwoordelijke
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
  02/211.88.42

Volledige beschrijving

Jobinhoud

In de eerste helft van 2024 zal ons land het roterende voorzitterschap van de Raad van de EU waarnemen.

Om dit voorzitterschap tot een succes te maken, zoekt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) vanaf 2023 versterking voor de voorbereiding en de daaropvolgende uitvoering van het voorzitterschap.

 • Ben je dierenarts?

 • Hou je van uitdagingen, teamwerk en ben je op zoek naar een (eerste) ervaring in een federale, Europese en internationale context?

Sluit je aan bij het FAVV voor deze spannende uitdaging en help mee het Belgische EU-voorzitterschap vlot te laten verlopen!

Grijp je kans!

Deelnemen aan de voorbereiding en uitvoering van het 13e Belgische voorzitterschap van de Europese Raad is een boeiend en intens project.

Je krijgt de mogelijkheid om in teamverband en in samenwerking met je collega's van andere instellingen zoals de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu, te werken aan projecten om de Belgische prioriteiten op het vlak van voedselveiligheid en gezondheid van dieren en planten te realiseren, dit alles in een "One World, One Health" context!".

Je zal een boeiende en intense ervaring opdoen en van een groot netwerk genieten: Een mooie opportuniteit en een echte boost voor je loopbaan!

Het maakt niet uit of je net afgestudeerd bent of al enkele jaren beroepservaring hebt. Het FAVV is vooral op zoek naar gemotiveerde medewerkers met een wetenschappelijke opleiding in verband met zijn bevoegdheden.

 

Maar wat moet je nu precies doen?

Als expert dierenarts bij het Directoraat-Generaal Controlebeleid werkt je mee aan de voorbereiding en uitvoering van het voorzitterschap op basis van de prioriteiten die de regering met betrekking tot onze bevoegdheden heeft opgesteld:

 • Je organiseert mee de vergaderingen van de verschillende groepen van de Europese Raad die door de Minister en/of het FAVV worden voorgezeten of waaraan zij deelnemen, alsook aan de daarmee verband houdende evenementen, waarvan sommige van zeer hoog niveau zijn (Europese Raden van Ministers van Landbouw, werkgroep van de "CEO’s van de voedselagentschappen", werkgroep van de Chief Veterinary officers en van de Chief Officers of Plant Health,...).

 • Je draagt bij aan de voorbereiding van de agenda, de werkmethode en de inhoudelijke expertise voor de organisatie van de door België voorgezeten vergaderingen in de verschillende groepen van de Europese Raad die de Minister en/of het FAVV voorzitten of waaraan zij deelnemen, evenals voor de daarmee verband houdende evenementen.

 • Je werkt samen met onze collega's van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de EU, Sciensano en andere instellingen voor de voorbereiding van inhoudelijke thema's en de organisatie van vergaderingen en evenementen.

 • Je vertegenwoordigt de voogdijminister en het FAVV in Europese en internationale fora in de referentiedomeinen die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen.

 • Je hebt regelmatig contact met de sectororganisaties die de bedrijven en de consumenten in de voedselketen vertegenwoordigen.

 • Je overlegt met externe Belgische, Europese en internationale organisaties.

 • Je stelt mee regelgevende teksten, instructies, informatie, voorlichting,... op.

 • Je werkt mee aan de uitwerking van de Europese regelgeving door België te vertegenwoordigen in de werkgroepen van de Europese Commissie.

 • Je deelt jouw expertise door middel van opleidingen, presentaties en begeleiding van audits.
 • Je werkt nauw samen met de andere diensten binnen het Agentschap.

Klaar om deze uitdaging met ons aan te gaan? Solliciteer vandaag nog. We kijken ernaar uit je binnenkort te ontmoeten!

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Momenteel zijn er 1 à 2 openstaande plaatsen in het domein van dierengezondheid en -productie bij de sectoriële directie Dierengezondheid en Veiligheid van de Dierlijke producten van het Directoraat-Generaal Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Kruidtuinlaan, 55 - 1000 Brussel).

Het Directoraat-Generaal Controlebeleid (DGCB) vertegenwoordigt België op tal van internationale en EU-fora, met name de vertegenwoordiging van België in de WOAH (Vroegere OIE, Wereldierengezondheidsorganisatie), in het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) van de Europese Commissie, verschillende groepen van de Europese Raad en van de Codex Alimentarius voor materies die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Ze draagt ook bij tot de internationale uitstraling van België en van het FAVV.

Naast deze verantwoordelijkheden, waardoor zij een centrale rol speelt tijdens het voorzitterschap van 2024, is het DGCB is verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleid, de operationele reglementering en het meerjarencontroleprogramma op basis van een risicobeoordeling. Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten voor het MANCP zoals die zijn opgenomen in Verordening (EU) 2017/625. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de organisatie van het overleg met de betrokken sectoren en de externe instanties en houdt ze zich bezig met de verwezenlijking van de administratieve vereenvoudiging.

De voornaamste missie van het FAVV is te zorgen voor de veiligheid van de voedselketen. Dit omvat de uitvoering van de controles op levensmiddelen en grondstoffen die in de samenstelling van deze levensmiddelen voorkomen en dit in alle stadia van de voedselketen, en meer in het bijzonder tijdens de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van levensmiddelen en overeenkomstige grondstoffen, evenals op de plaatsen waar deze activiteiten worden uitgeoefend.

Om zijn verschillende missies uit te voeren, steunt het FAVV op 4 Directies-generaal: DG Controlebeleid, DG Controle, DG Algemene Diensten en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2021 en onze waarden

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, meldingsplicht, autocontrole.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien deze competentie en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU daarom is je kennis van het Engels bijzonder belangrijk.
 • De dienst is volledig tweetalig. Je kennis van het Frans is bij de indiensttreding een belangrijke troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel


 • Je bent dierenarts.


 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden en je kan goed overweg met complexe technische dossiers.

 • J

  e voelt je comfortabel bij het werken in de context van het Europese voorzitterschap (kennis van het Engels).

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma Master in diergeneeskunde (basisopleiding van 2de cyclus) uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 • Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van dierenarts een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Dit contract wordt voorgesteld in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU. Na afloop van dit contract (gepland op 31/07/2024) kunnen mogelijkheden tot verlenging worden overwogen in het kader van het structurele personeelsplan van het FAVV.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index 1,9999, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen (12 forfaitaire recuperatiedagen per jaar bij een gemiddelde prestatie van 40 uur/week)
  • mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
  • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
  • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.

 2. Heel eenvoudig! Je dient slechts éénmaal langs te gaan bij het FAVV in Brussel voor een interview met case en een pc-proef.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - Interview met case  + PC-proef (+/- 1u30 + 1u30)

Deze specifieke screening bestaat uit een pc-proef (+/- 90 min) en een interview met case (+/- 90 min). 
Deze testen vinden aaneensluitend plaats. 

Vóór het interview krijg je een schriftelijke proef en voldoende tijd om die voor te bereiden. Deze schriftelijke proef wordt besproken tijdens het interview. 

Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden de volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen. Bij deze test is het de bedoeling dat je dossiers verwerkt en vervolgens vragen hierover kan beantwoorden. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd wanneer je in totaal voor de 2 delen ten minste 55 punten op 110 behaalt én je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview.

Deze proef zal wellicht midden april 2023 plaatsvinden. Deze timing is onder voorbehoud.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (pc-proef + interview met case).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29 maart 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Jean-François Heymans - Directeur-generaal DG Controlebeleid & Algemeen coördinator van het voorzitterschap van de EU2024 voor het FAVV
Contactpersoon Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)

Tel.:  02/211.86.42
E-mail: jean-françois.heymans@favv-afsca.be

Meer info over de selectieprocedure?
Jannah De Jonge - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Werkenvoor.be/ Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
Tel.: 02/211.88.42
E-mail: jannah.dejonge@favv-afsca.be  

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Jean-François Heymans
  Directeur-generaal DG Controlebeleid & Algemeen coördinator van het voorzitterschap van de EU2024 voor het FAVV
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
  02/211.86.42

Over de procedure

 • Jannah De Jonge
  Selectieverantwoordelijke
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
  02/211.88.42

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Yamina
  Ik heb de kans om te werken in een overheidsdienst die dicht bij zijn medewerkers staat.
  Yamina Bouamar
  Chemicus
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Yamina Bouamar
 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa
 • Elke dag heb ik veel contact met verschillende mensen, zowel intern met collega's als extern met andere diensten. Dat sociale aspect is iets waar ik echt van geniet.
  Michaël Colson
  Directeur controlebeleid
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michaël Colson