Expert plantengezondheid en -productie (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

CNG23023

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

 • Heb je een wetenschappelijk diploma?

 • Heb je affiniteit met de gezondheid van planten en/of de productie van planten?

 • Wil je jouw  kennis in dit domein ontwikkelen op Belgisch en Europees niveau?

Sluit je aan bij onze teams van de directie Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige producten van het Directoraat-Generaal Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV) en neem deel aan de uitwerking van het beleid, de operationele regelgeving en het meerjarencontroleprogramma, alsook aan het nationaal, Europees, internationaal en sectoraal overleg in dit domein. 

 

Als expert planten neem je deel aan de aanpassing en het ontwerp van het controlebeleid van het FAVV en van de regels met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen, meer bepaald:

 • Je draagt bij aan de uitwerking van controle- en monitoringprogramma's.
 • Je neemt deel aan de risicobeoordeling en draagt bij aan de uitwerking van wetenschappelijk advies.
 • Je neemt deel aan het opstellen van regelgevende teksten, instructies, informatie, voorlichting,... .
 • Je neemt deel aan de bestrijding van antibioticaresistentie.
 • Je werkt mee aan de Europese regelgeving door België te vertegenwoordigen in de werkgroepen van de Europese Commissie.
 • Je beoordeelt en verwerkt de algemene resultaten van de controles. Je rapporteert en brengt de betrokken partners en belanghebbenden hieromtrent op de hoogte.
 • Je hebt regelmatig contact met de sectorfederaties die de bedrijven in de voedselketen vertegenwoordigen.
 • Je overlegt met externe Belgische, Europese en internationale organisaties.
 • Je vertegenwoordigt het FAVV in Europese en internationale fora in de referentiedomeinen die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen.
 • Je evalueert de door de sectoren ontwikkelde instrumenten (bijvoorbeeld de sectorgidsen).
 • Je deelt jouw expertise via opleidingen, presentaties en begeleiding van audits.
 • Je werkt nauw samen met de andere diensten binnen het Agentschap.
 • ….

In de eerste helft van 2024 zal ons land het roterende voorzitterschap van de Raad van de EU waarnemen. Om dit voorzitterschap met betrekking tot zijn bevoegdheidsgebieden tot een succes te maken, zal het FAVV actief meewerken aan de voorbereiding en de daaropvolgende uitvoering van het voorzitterschap

 

Je werkt actief mee aan dit boeiend en intens project als je in 2023 bij het Directoraat-generaal Controlebeleid komt werken. Je krijgt de mogelijkheid om in teamverband en in samenwerking met je collega's van andere instellingen zoals de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu, te werken aan projecten om de Belgische prioriteiten op het vlak van voedselveiligheid en gezondheid van dieren en planten te realiseren, dit alles in een "One World, One Health" context!".

 

Klaar om deze uitdaging met ons aan te gaan? Solliciteer vandaag nog. We kijken ernaar uit je binnenkort te ontmoeten!

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 openstaande plaatsen in het domein van plantengezondheid en -productie bij de sectoriële directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten  van het Directoraat-Generaal Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel).

Het Directoraat-Generaal Controlebeleid (DGCB) vertegenwoordigt België op tal van internationale en EU-fora, met name de vertegenwoordiging van België in de WOAH (Vroegere OIE, Wereldierengezondheidsorganisatie), in het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) van de Europese Commissie, verschillende groepen van de Europese Raad en van de Codex Alimentarius voor materies die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Ze draagt ook bij tot de internationale uitstraling van België en van het FAVV.

Naast deze verantwoordelijkheden, waardoor zij een centrale rol speelt tijdens het voorzitterschap van 2024, is het DGCB is verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleid, de operationele reglementering en het meerjarencontroleprogramma op basis van een risicobeoordeling. Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten voor het MANCP zoals die zijn opgenomen in Verordening (EU) 2017/625. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de organisatie van het overleg met de betrokken sectoren en de externe instanties en houdt ze zich bezig met de verwezenlijking van de administratieve vereenvoudiging.

De voornaamste missie van het FAVV is te zorgen voor de veiligheid van de voedselketen. Dit omvat de uitvoering van de controles op levensmiddelen en grondstoffen die in de samenstelling van deze levensmiddelen voorkomen en dit in alle stadia van de voedselketen, en meer in het bijzonder tijdens de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van levensmiddelen en overeenkomstige grondstoffen, evenals op de plaatsen waar deze activiteiten worden uitgeoefend.

Om zijn verschillende missies uit te voeren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 Directies-generaal: DG Controlebeleid, DG Controle, DG Algemene Diensten en DG Laboratoria.

 

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2021 en onze waarden

 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke richting.
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden en je kan goed overweg met complexe technische dossiers.
 • J

  e voelt je comfortabel bij het werken in de context van het Europese voorzitterschap (kennis van het Engels).

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test gelijktijdig met het sollicitatiegesprek worden georganiseerd, rechtstreeks in de lokalen van het FAVV in Brussel.

 3. Je legt een interview af met een case bij het FAVV in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Eén van de 2 contracten wordt voorgesteld in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU. Na afloop van dit contract (gepland op 31/07/2024) kunnen mogelijkheden tot verlenging worden overwogen in het kader van het structurele personeelsplan van het FAVV.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index 1,9999, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen (12 forfaitaire recuperatiedagen per jaar bij een gemiddelde prestatie van 40 uur/week)
  • mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
  • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
  • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Jean-François Heymans
  Directeur-generaal DG Controlebeleid & Algemeen coördinator van het voorzitterschap van de EU2024 voor het FAVV
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
  02/211.86.42
 • Jannah De Jonge
  Selectieverantwoordelijke
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
  02/211.88.42

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 • Heb je een wetenschappelijk diploma?

 • Heb je affiniteit met de gezondheid van planten en/of de productie van planten?

 • Wil je jouw  kennis in dit domein ontwikkelen op Belgisch en Europees niveau?

Sluit je aan bij onze teams van de directie Plantenbescherming en veiligheid van de plantaardige producten van het Directoraat-Generaal Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV) en neem deel aan de uitwerking van het beleid, de operationele regelgeving en het meerjarencontroleprogramma, alsook aan het nationaal, Europees, internationaal en sectoraal overleg in dit domein. 

 

Als expert planten neem je deel aan de aanpassing en het ontwerp van het controlebeleid van het FAVV en van de regels met betrekking tot de veiligheid van de voedselketen, meer bepaald:

 • Je draagt bij aan de uitwerking van controle- en monitoringprogramma's.
 • Je neemt deel aan de risicobeoordeling en draagt bij aan de uitwerking van wetenschappelijk advies.
 • Je neemt deel aan het opstellen van regelgevende teksten, instructies, informatie, voorlichting,... .
 • Je neemt deel aan de bestrijding van antibioticaresistentie.
 • Je werkt mee aan de Europese regelgeving door België te vertegenwoordigen in de werkgroepen van de Europese Commissie.
 • Je beoordeelt en verwerkt de algemene resultaten van de controles. Je rapporteert en brengt de betrokken partners en belanghebbenden hieromtrent op de hoogte.
 • Je hebt regelmatig contact met de sectorfederaties die de bedrijven in de voedselketen vertegenwoordigen.
 • Je overlegt met externe Belgische, Europese en internationale organisaties.
 • Je vertegenwoordigt het FAVV in Europese en internationale fora in de referentiedomeinen die onder de bevoegdheid van het Agentschap vallen.
 • Je evalueert de door de sectoren ontwikkelde instrumenten (bijvoorbeeld de sectorgidsen).
 • Je deelt jouw expertise via opleidingen, presentaties en begeleiding van audits.
 • Je werkt nauw samen met de andere diensten binnen het Agentschap.
 • ….

In de eerste helft van 2024 zal ons land het roterende voorzitterschap van de Raad van de EU waarnemen. Om dit voorzitterschap met betrekking tot zijn bevoegdheidsgebieden tot een succes te maken, zal het FAVV actief meewerken aan de voorbereiding en de daaropvolgende uitvoering van het voorzitterschap

 

Je werkt actief mee aan dit boeiend en intens project als je in 2023 bij het Directoraat-generaal Controlebeleid komt werken. Je krijgt de mogelijkheid om in teamverband en in samenwerking met je collega's van andere instellingen zoals de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Milieu, te werken aan projecten om de Belgische prioriteiten op het vlak van voedselveiligheid en gezondheid van dieren en planten te realiseren, dit alles in een "One World, One Health" context!".

 

Klaar om deze uitdaging met ons aan te gaan? Solliciteer vandaag nog. We kijken ernaar uit je binnenkort te ontmoeten!

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 openstaande plaatsen in het domein van plantengezondheid en -productie bij de sectoriële directie Plantenbescherming en Veiligheid van de Plantaardige producten  van het Directoraat-Generaal Controlebeleid van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel).

Het Directoraat-Generaal Controlebeleid (DGCB) vertegenwoordigt België op tal van internationale en EU-fora, met name de vertegenwoordiging van België in de WOAH (Vroegere OIE, Wereldierengezondheidsorganisatie), in het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF) van de Europese Commissie, verschillende groepen van de Europese Raad en van de Codex Alimentarius voor materies die onder de bevoegdheid van het FAVV vallen. Ze draagt ook bij tot de internationale uitstraling van België en van het FAVV.

Naast deze verantwoordelijkheden, waardoor zij een centrale rol speelt tijdens het voorzitterschap van 2024, is het DGCB is verantwoordelijk voor het uitwerken van het beleid, de operationele reglementering en het meerjarencontroleprogramma op basis van een risicobeoordeling. Dit meerjarenplan moet voldoen aan de vereisten voor het MANCP zoals die zijn opgenomen in Verordening (EU) 2017/625. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de organisatie van het overleg met de betrokken sectoren en de externe instanties en houdt ze zich bezig met de verwezenlijking van de administratieve vereenvoudiging.

De voornaamste missie van het FAVV is te zorgen voor de veiligheid van de voedselketen. Dit omvat de uitvoering van de controles op levensmiddelen en grondstoffen die in de samenstelling van deze levensmiddelen voorkomen en dit in alle stadia van de voedselketen, en meer in het bijzonder tijdens de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van levensmiddelen en overeenkomstige grondstoffen, evenals op de plaatsen waar deze activiteiten worden uitgeoefend.

Om zijn verschillende missies uit te voeren, steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op 4 Directies-generaal: DG Controlebeleid, DG Controle, DG Algemene Diensten en DG Laboratoria.

 

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2021 en onze waarden

 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, meldingsplicht, autocontrole.
 • Je beschikt over een goede kennis van het domein planten (gezondheid, productie, reglementering) 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en je motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien deze competentie en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkt in het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU daarom is je kennis van het Engels bijzonder belangrijk.
 • De dienst is volledig tweetalig. Je kennis van het Frans is bij de indiensttreding een belangrijke troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke richting.
 • Je beschikt over goede communicatievaardigheden en je kan goed overweg met complexe technische dossiers.
 • J

  e voelt je comfortabel bij het werken in de context van het Europese voorzitterschap (kennis van het Engels).

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (bv. licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:

 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Geneeskunde
 • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, Biotechnologie
 • Burgerlijk ingenieur met een specialisatie in Chemie/Biochemie, Materiaalkunde of Biomedische wetenschappen
 • Industrieel ingenieur met een specialisatie in Chemie/Biochemie, Agronomie
 • Biomedische wetenschappen

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als attaché (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Eén van de 2 contracten wordt voorgesteld in het kader van het Belgische voorzitterschap van de EU. Na afloop van dit contract (gepland op 31/07/2024) kunnen mogelijkheden tot verlenging worden overwogen in het kader van het structurele personeelsplan van het FAVV.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 51.757,41 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index 1,9999, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om overuren in recup op te nemen (12 forfaitaire recuperatiedagen per jaar bij een gemiddelde prestatie van 40 uur/week)
  • mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
  • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
  • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma.
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test gelijktijdig met het sollicitatiegesprek worden georganiseerd, rechtstreeks in de lokalen van het FAVV in Brussel.

 3. Je legt een interview af met een case bij het FAVV in Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen en arbeidspostaanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2 : Specifieke screening - PC-proef (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd als een zelfstandige stap is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. Als het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap klein is, zal deze pc-proef gelijktijdig met het sollicitatiegesprek (stap 3) worden georganiseerd.

Via een dossiertest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

Deze proef zal plaatsvinden rond begin april 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze stap geslaagd als je ten minste 5 punten op 10 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

 

Stap 3: Specifieke screening - Interview met case (+/- 1u + 30min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor de stap 3 (interview) en 55 punten op 110 voor het totaal van stappen 2 en 3 (PC-proef en Interview).

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf begin april 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf eind april 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de functiespecifieke screening (pc-proef + interview met case).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29 maart 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?
Jean-François Heymans - Directeur-generaal DG Controlebeleid & Algemeen coördinator van het voorzitterschap van de EU2024 voor het FAVV
Contactpersoon Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)

Tel.: 02/211.86.42
E-mail: jean-françois.heymans@favv-afsca.be

Meer info over de selectieprocedure?
Jannah De Jonge - Selectieverantwoordelijke
Contactpersoon Werkenvoor.be/ Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
Tel.: 02/211.88.42
E-mail: jannah.dejonge@favv-afsca.be  

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Jean-François Heymans
  Directeur-generaal DG Controlebeleid & Algemeen coördinator van het voorzitterschap van de EU2024 voor het FAVV
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
  02/211.86.42
 • Jannah De Jonge
  Selectieverantwoordelijke
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen(FAVV)
  02/211.88.42

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Yamina
  Ik heb de kans om te werken in een overheidsdienst die dicht bij zijn medewerkers staat.
  Yamina Bouamar
  Chemicus
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Yamina Bouamar
 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa
 • Elke dag heb ik veel contact met verschillende mensen, zowel intern met collega's als extern met andere diensten. Dat sociale aspect is iets waar ik echt van geniet.
  Michaël Colson
  Directeur controlebeleid
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michaël Colson