Medewerker Internationale Relaties - EU (m/v/x)

Centrum voor Cybersecurity België

Selectiecode

CNG23036

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je een passie voor internationale relaties en ben je op zoek naar een uitdagende functie in het hart 
van beleidsprocessen op verschillende niveaus (Europees, nationaal, federaal)? Wil je ervaren hoe het is 
om te werken in een federale overheidsdienst, vele internationale contacten maken en concrete ervaring 
opdoen tijdens het Belgische EU Voorzitterschap in een klein team?

Heb je een grote interesse in technologie, en vind je cyberveiligheid een brandend actueel thema dat één van de grootste uitdagingen van de toekomst vormt? Wil je van dichtbij meemaken hoe Europa deze uitdagingen aanpakt?

Deze tijdelijke tewerkstelling is een ideale eerste werkervaring voor iedereen die ervan droomt een carrière uit te bouwen binnen internationale relaties op Europees of nationaal niveau. 

Laat je bovendien niet afschrikken door het thema cybersecurity, jouw interesse is belangrijker dan technische voorkennis!

Jouw belangrijkste taken zullen zijn:

Opvolging van de verplichtingen en beleidsprioriteiten van de Belgische CCB-voorzitters van 
verschillende informele Europese overleggroepen: de NIS Cooperation Group, het Cyber Crisis 
Liaison Organisation Network, het CSIRT-netwerk;
• Uitvoeren van analyses
van mogelijke discussiepunten in lopende EU wetgeving of andere 
initiatieven met betrekking tot cybersecurity, en voorstellen tot compromis;
• Mee ondersteunen van de Attachés
van de Belgische Permanente Vertegenwoordiging in de 
Raadswerkgroepen Cyber en Telecom van de Raad van de Europese Unie, via het schrijven van 
rapporten, opstellen van nota’s, bevragingen uitvoeren en bijhouden van nationale 
standpunten van andere lidstaten; 
• Mede organisatie van internationale vergaderingen
waaronder van die van de hoger vermelde 
overleggroepen, en grote conferenties, voornamelijk op inhoudelijk vlak, maar waar nodig ook op 
logistiek vlak.
• Mogelijks nationale coördinatie omtrent EU initiatieven en beleid.

 

 

België zal tijdens het eerste semester van 2024 het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van 
de EU. Het CCB zal een sleutelrol spelen bij de coördinatie van de werkzaamheden inzake het Europese 
cyberveiligheidsbeleid en heeft daarom versterking nodig. Een unieke kans om mee je te zetten schouders onder 
dit project. Je zal terechtkomen in een boeiende omgeving waarbij je een uitgebreid netwerk zal 
opbouwen met de collega’s in de Belgische en Europese administraties. De job is divers en valt
binnen verschillende domeinen: beleidsvoorbereidend werk, internationale relaties, voorbereiding van het 
wetgevingsproces, event planning.

Heb je een passie voor internationale relaties en ben je op zoek naar een uitdagende functie in het hart 
van beleidsprocessen op verschillende niveaus (Europees, nationaal, federaal)? Wil je ervaren hoe het is 
om te werken in een federale overheidsdienst, vele internationale contacten maken en concrete ervaring 
opdoen tijdens het Belgische EU Voorzitterschap in een klein team?

Heb je een grote interesse in technologie, en vind je cyberveiligheid een brandend actueel thema dat één 
van de grootste uitdagingen van de toekomst vormt? Wil je van dichtbij meemaken hoe Europa deze 
uitdagingen aanpakt?

Laat je echter niet afschrikken door het topic cybersecurity, jouw interesse is belangrijker dan technische voorkennis!

Wij bieden je een gediversifieerde functie binnen een jong, gemotiveerd en dynamisch team, dat ageert 
op het kruispunt van internationale relaties, nationale besluitvorming en cybersecurity!

Als 'Medewerker Internationale Relaties' bij het CCB voor het Belgische EU-voorzitterschap zal je een 
belangrijke rol krijgen in het ondersteunen van het team dat verantwoordelijk is voor de coördinatie en 
vertegenwoordiging van alle cybersecurity gerelateerde beleidselementen. 

Jouw belangrijkste taken zullen zijn:

Opvolging van de verplichtingen en beleidsprioriteiten van de Belgische CCB-voorzitters van 
verschillende informele Europese overleggroepen: de NIS Cooperation Group, het Cyber Crisis 
Liaison Organisation Network, het CSIRT-netwerk;
• Uitvoeren van analyses
van mogelijke discussiepunten in lopende EU wetgeving of andere 
initiatieven met betrekking tot cybersecurity, en voorstellen tot compromis;
• Mee ondersteunen van de Attachés
van de Belgische Permanente Vertegenwoordiging in de 
Raadswerkgroepen Cyber en Telecom van de Raad van de Europese Unie, via het schrijven van 
rapporten, opstellen van nota’s, bevragingen uitvoeren en bijhouden van nationale 
standpunten van andere lidstaten; 
• Mede organisatie van internationale vergaderingen
waaronder van die van de hoger vermelde 
overleggroepen, en grote conferenties, voornamelijk op inhoudelijk vlak, maar waar nodig ook op 
logistiek vlak.
• Mogelijks nationale coördinatie omtrent EU initiatieven en beleid.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één tijdelijke vacature (augustus 2023 - juni 2024) bij het departement internationale relaties, beleid en nationale coördinatie van het Centrum voor Cyberveiligheid in België (Wetstraat 18, 1000 Brussel). Deze contractuele functie is ter ondersteuning van het EU Voorzitterschap en bijgevolg tijdelijk. 

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 10 
oktober 2014 als nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België en staat onder het gezag van de eerste 
minister. Voor de uitvoering van zijn opdrachten doet het CCB een beroep op de administratieve en 
logistieke steun van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in 
België. Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische 
cyberveiligheidsstrategie. Door optimale informatievoorziening kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders 
van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen. Meer info: 
https://ccb.belgium.be/nl/organisatie
 
Het department internationale relaties, beleid en nationale coördinatie analyseert relevante 
(inter)nationale ontwikkelingen en Europese wetgeving, om het management en de projectleiders van het 
CCB te adviseren over relevante internationale verplichtingen, kansen, trends en beleid. Dit zorgt ervoor 
dat het CCB functioneert als een gerespecteerde nationale autoriteit voor cyberveiligheid, en bevordert 
dat België gezien wordt als een actieve, geëngageerde en gerenommeerde speler op het gebied van 
cyberveiligheid in de EU en wereldwijd. Op die manier ondertsteunt het department het CCB om België 
één van de minst kwetsbare landen te maken en een open, vrije en veilige digitale samenleving te 
realiseren.

Binnen het CCB Departement Internationale Relaties en Beleid & Nationale coördinatie zal u 
grotendeels (maar niet exclusief) werken binnen het team van het Europese Voorzitterschap. Dit team is 
verantwoordelijk voor de coördinatie binnen België van alle activiteiten en beleidsaspecten met 
betrekking tot cybersecurity van het Belgische Europese Voorzitterschap. 
U zal nauw samenwerken met andere departementen en teams binnen het CCB, zoals het legal team, 
communicatie, CERT, CyTRIS, NCC, NCCA en andere projectmanagers. U zal ook nauw samenwerken 
met de diplomaten en gerelateerde diensten van de FOD Buitenlandse Zaken – zeer specifiek bij de 
Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Andere relevante nationale autoriteiten worden ook door deze 
cel gecoördineerd. U zal vele internationale vergaderingen bijwonen, opvolgen en schriftelijk raporteren. 
Ook contacten met Europese Agentschap voor cybersecurity (ENISA) zullen behoren tot u takenpakket 

Website van de werkgever
https://www.ccb.belgium.be

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een masterdiploma of zal dit behalen tegen de start van de tewerkstelling (juli/augustus 2023).
 • Je kijkt ernaar uit om ervaring op te doen in een internationale omgeving.
 • Je hebt kennis van de verschillende Europese instellingen en hun werking.
 • Werken in een Engelstalige omgeving schrikt je niet af.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3.  Je legt een interview af bij het CCB.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (t.e.m. juni 2024) als A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde:  43.760€  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je een passie voor internationale relaties en ben je op zoek naar een uitdagende functie in het hart 
van beleidsprocessen op verschillende niveaus (Europees, nationaal, federaal)? Wil je ervaren hoe het is 
om te werken in een federale overheidsdienst, vele internationale contacten maken en concrete ervaring 
opdoen tijdens het Belgische EU Voorzitterschap in een klein team?

Heb je een grote interesse in technologie, en vind je cyberveiligheid een brandend actueel thema dat één van de grootste uitdagingen van de toekomst vormt? Wil je van dichtbij meemaken hoe Europa deze uitdagingen aanpakt?

Deze tijdelijke tewerkstelling is een ideale eerste werkervaring voor iedereen die ervan droomt een carrière uit te bouwen binnen internationale relaties op Europees of nationaal niveau. 

Laat je bovendien niet afschrikken door het thema cybersecurity, jouw interesse is belangrijker dan technische voorkennis!

Jouw belangrijkste taken zullen zijn:

Opvolging van de verplichtingen en beleidsprioriteiten van de Belgische CCB-voorzitters van 
verschillende informele Europese overleggroepen: de NIS Cooperation Group, het Cyber Crisis 
Liaison Organisation Network, het CSIRT-netwerk;
• Uitvoeren van analyses
van mogelijke discussiepunten in lopende EU wetgeving of andere 
initiatieven met betrekking tot cybersecurity, en voorstellen tot compromis;
• Mee ondersteunen van de Attachés
van de Belgische Permanente Vertegenwoordiging in de 
Raadswerkgroepen Cyber en Telecom van de Raad van de Europese Unie, via het schrijven van 
rapporten, opstellen van nota’s, bevragingen uitvoeren en bijhouden van nationale 
standpunten van andere lidstaten; 
• Mede organisatie van internationale vergaderingen
waaronder van die van de hoger vermelde 
overleggroepen, en grote conferenties, voornamelijk op inhoudelijk vlak, maar waar nodig ook op 
logistiek vlak.
• Mogelijks nationale coördinatie omtrent EU initiatieven en beleid.

 

 

België zal tijdens het eerste semester van 2024 het roterende voorzitterschap opnemen van de Raad van 
de EU. Het CCB zal een sleutelrol spelen bij de coördinatie van de werkzaamheden inzake het Europese 
cyberveiligheidsbeleid en heeft daarom versterking nodig. Een unieke kans om mee je te zetten schouders onder 
dit project. Je zal terechtkomen in een boeiende omgeving waarbij je een uitgebreid netwerk zal 
opbouwen met de collega’s in de Belgische en Europese administraties. De job is divers en valt
binnen verschillende domeinen: beleidsvoorbereidend werk, internationale relaties, voorbereiding van het 
wetgevingsproces, event planning.

Heb je een passie voor internationale relaties en ben je op zoek naar een uitdagende functie in het hart 
van beleidsprocessen op verschillende niveaus (Europees, nationaal, federaal)? Wil je ervaren hoe het is 
om te werken in een federale overheidsdienst, vele internationale contacten maken en concrete ervaring 
opdoen tijdens het Belgische EU Voorzitterschap in een klein team?

Heb je een grote interesse in technologie, en vind je cyberveiligheid een brandend actueel thema dat één 
van de grootste uitdagingen van de toekomst vormt? Wil je van dichtbij meemaken hoe Europa deze 
uitdagingen aanpakt?

Laat je echter niet afschrikken door het topic cybersecurity, jouw interesse is belangrijker dan technische voorkennis!

Wij bieden je een gediversifieerde functie binnen een jong, gemotiveerd en dynamisch team, dat ageert 
op het kruispunt van internationale relaties, nationale besluitvorming en cybersecurity!

Als 'Medewerker Internationale Relaties' bij het CCB voor het Belgische EU-voorzitterschap zal je een 
belangrijke rol krijgen in het ondersteunen van het team dat verantwoordelijk is voor de coördinatie en 
vertegenwoordiging van alle cybersecurity gerelateerde beleidselementen. 

Jouw belangrijkste taken zullen zijn:

Opvolging van de verplichtingen en beleidsprioriteiten van de Belgische CCB-voorzitters van 
verschillende informele Europese overleggroepen: de NIS Cooperation Group, het Cyber Crisis 
Liaison Organisation Network, het CSIRT-netwerk;
• Uitvoeren van analyses
van mogelijke discussiepunten in lopende EU wetgeving of andere 
initiatieven met betrekking tot cybersecurity, en voorstellen tot compromis;
• Mee ondersteunen van de Attachés
van de Belgische Permanente Vertegenwoordiging in de 
Raadswerkgroepen Cyber en Telecom van de Raad van de Europese Unie, via het schrijven van 
rapporten, opstellen van nota’s, bevragingen uitvoeren en bijhouden van nationale 
standpunten van andere lidstaten; 
• Mede organisatie van internationale vergaderingen
waaronder van die van de hoger vermelde 
overleggroepen, en grote conferenties, voornamelijk op inhoudelijk vlak, maar waar nodig ook op 
logistiek vlak.
• Mogelijks nationale coördinatie omtrent EU initiatieven en beleid.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is één tijdelijke vacature (augustus 2023 - juni 2024) bij het departement internationale relaties, beleid en nationale coördinatie van het Centrum voor Cyberveiligheid in België (Wetstraat 18, 1000 Brussel). Deze contractuele functie is ter ondersteuning van het EU Voorzitterschap en bijgevolg tijdelijk. 

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) werd opgericht bij Koninklijk Besluit van 10 
oktober 2014 als nationale autoriteit voor cyberveiligheid in België en staat onder het gezag van de eerste 
minister. Voor de uitvoering van zijn opdrachten doet het CCB een beroep op de administratieve en 
logistieke steun van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister.

Het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) is de nationale autoriteit voor cyberveiligheid in 
België. Het CCB superviseert, coördineert en waakt over de toepassing van de Belgische 
cyberveiligheidsstrategie. Door optimale informatievoorziening kunnen bedrijven, de overheid, aanbieders 
van essentiële diensten en de bevolking zich gepast beschermen. Meer info: 
https://ccb.belgium.be/nl/organisatie
 
Het department internationale relaties, beleid en nationale coördinatie analyseert relevante 
(inter)nationale ontwikkelingen en Europese wetgeving, om het management en de projectleiders van het 
CCB te adviseren over relevante internationale verplichtingen, kansen, trends en beleid. Dit zorgt ervoor 
dat het CCB functioneert als een gerespecteerde nationale autoriteit voor cyberveiligheid, en bevordert 
dat België gezien wordt als een actieve, geëngageerde en gerenommeerde speler op het gebied van 
cyberveiligheid in de EU en wereldwijd. Op die manier ondertsteunt het department het CCB om België 
één van de minst kwetsbare landen te maken en een open, vrije en veilige digitale samenleving te 
realiseren.

Binnen het CCB Departement Internationale Relaties en Beleid & Nationale coördinatie zal u 
grotendeels (maar niet exclusief) werken binnen het team van het Europese Voorzitterschap. Dit team is 
verantwoordelijk voor de coördinatie binnen België van alle activiteiten en beleidsaspecten met 
betrekking tot cybersecurity van het Belgische Europese Voorzitterschap. 
U zal nauw samenwerken met andere departementen en teams binnen het CCB, zoals het legal team, 
communicatie, CERT, CyTRIS, NCC, NCCA en andere projectmanagers. U zal ook nauw samenwerken 
met de diplomaten en gerelateerde diensten van de FOD Buitenlandse Zaken – zeer specifiek bij de 
Permanente Vertegenwoordiging bij de EU. Andere relevante nationale autoriteiten worden ook door deze 
cel gecoördineerd. U zal vele internationale vergaderingen bijwonen, opvolgen en schriftelijk raporteren. 
Ook contacten met Europese Agentschap voor cybersecurity (ENISA) zullen behoren tot u takenpakket 

Website van de werkgever
https://www.ccb.belgium.be

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

 

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt met hen een vertrouwensrelatie op op basis van je expertise. 

Technische competenties

 • Je kan je mondeling op een vlotte manier uitdrukken.
 • Je hebt een goede kennis van de verschillende Europese instellingen en hun werking: inzicht in hun belang voor België en kennis van de Belgische actoren op deze gebieden.
 • Je hebt een goede kennis van internationale relaties: je kent het ontstaan en de context van belangrijke vraagstukken op het gebied van internationale betrekkingen, zoals bilaterale aangelegenheden, multilaterale aangelegenheden en globalisering, Europese aangelegenheden, enz.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt een goede kennis van het Engels, aangezien je in een internationale context aan de slag gaat. Bij voorkeur weet je je tevens in het Frans uit te drukken. 
 • Je hebt reeds een eerste relevante ervaring in het kader van internationale betrekkingen, beleidsvorming, crisisbeheer of eventmanagement. 
 • Je hebt kennis van Cybersecurity en informatieveiligheid, en vooral van het nationale of internationale beleid 
  terzake, specifiek van Europa. (Belgische en Europese Cybersecurity Strategie, NIS-richtlijnen, en 
  andere).
 • Je hebt ervaring met het opstellen van schriftelijke verslagen voor verschillende soorten publiek. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een masterdiploma of zal dit behalen tegen de start van de tewerkstelling (juli/augustus 2023).
 • Je kijkt ernaar uit om ervaring op te doen in een internationale omgeving.
 • Je hebt kennis van de verschillende Europese instellingen en hun werking.
 • Werken in een Engelstalige omgeving schrikt je niet af.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (t.e.m. juni 2024) als A1 met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde:  43.760€  (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3.  Je legt een interview af bij het CCB.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap één: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

 

Stap twee: Specifieke screening - PC (+/- 85 min)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • beslissen

Indien deze proef wordt georganiseerd, zal deze plaatsvinden begin juni 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 9 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap drie: Specifieke screening - Interview met technische vragen (+/- 1 uur) met eventuele PC test

Scenario 1: Interview met technische vragen (+/- 1uur) MET PC PROEF (+/- 85 min)

Indien stap 2 (PC proef) NIET georganiseerd wordt, bestaat stap 3 uit een interview met PC-proef.

Het interview met technische vragen evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.
Via een geïnformatiseerde test, die voor of na het interview wordt aangeboden, worden volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 120 behaalt op het totaal van het interview met pc-gestuurde test EN als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het gedeelte interview met technische vragen (zonder pc-gestuurde proef). De pc-gestuurde proef staat op 20 punten (voor deze proef is geen minimum te behalen score vereist).

Scenario 2: Enkel interview met technische vragen (+/- 1uur)

Indien stap 2 (PC-proef) WEL georganiseerd wordt, bestaat stap 3 enkel uit een interview met technische vragen. Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. 

Je online-cv in 'Mijn Dossier' wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden eind juni 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 3 (Specifieke screening interview met eventuele PC proef).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum negen geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 30 mei 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
  1000 Brussels