HR officer (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

CNG23042

Taal

Nederlands

Diploma

 • Ander
 • Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als HR officer ben jij een belangrijke schakel binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en zal je administratieve ondersteuning verlenen aan de volledige organisatie. Je komt terecht in het dynamisch P&O-team 'HR operations' waar samenwerken en communicatie centraal staan. Je werkt autonoom en bent verantwoordelijk voor je eigen planning, maar je kan steeds rekenen op hulp en advies van je collega’s.

 

Als HR officer zal je je collega’s zoveel mogelijk administratief ondersteunen. Zo zal je…

 • een optimale eerstelijnsdienstverlening waarborgen voor onze medewerkers door vlot in te spelen op de vragen in ons gloednieuwe Employee Center (P&O-portaal);
 • instaan voor de correcte en tijdige behandeling van onze personeelsdossiers voor indiensttredingen, uitdiensttredingen, pensioenen,… voor onze medewerkers;
 • met jouw enthousiasme de onthaaldag van nieuwe medewerkers organiseren die ze nooit meer zullen vergeten;
 • personeelsgegevens verzamelen, verwerken en communiceren naar PersoPoint en het personeelslid de nodige documenten bezorgen;
 • actief je eigen kennis verrijken en deze kennis delen binnen het team. Je zal een eigen expertise in bepaalde deeldomeinen (arbeidsongevallen, cumul- en belangenconflicten, valorisatie van prestaties,…) kunnen ontwikkelen en hiervoor op termijn het aanspreekpunt zijn;
 • gegevens invoeren in onze interne databanken.

Lees hier de getuigenis van één van je toekomstige collega's Lien WAMBACQ, HR Selectieverantwoordelijke bij de dienst Talent acquisition.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst HR operations van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel).

De dienst HR operations maakt deel uit van de dienst P&O (Personeel en Organisatie) en behoort tot het directoraat-generaal Algemene Diensten.  

Het directoraat-generaal Algemene diensten heeft als hoofdtaak aan de diensten van de Gedelegeerd bestuurder en de operationele besturen de beschikbare menselijke, logistieke, financiële, ICT en juridische middelen op een zo efficiënt mogelijke manier ter beschikking te stellen en de nodige ondersteuning te bieden bij het uitwerken en onderhouden van een moderne bedrijfsorganisatie. 

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • De controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
 • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
 • Het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
 • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
 • De communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria. 

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze gloednieuwe bedrijfsvideohet FAVV in cijfersonze activiteiten in 2021 en onze waarden

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een test op de computer bij de FOD BOSA (WTC III, Simon Bolivarlaan 30/bus 1, 1000 Brussel) vanaf het moment dat er meer dan 20 kandidaten zijn ingeschreven.
 3. Je legt een interview af bij het FAVV (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel) en eventueel nog de computertest indien het aantal ingeschreven kandidaten minder dan 20 bedraagt.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (1 jaar) als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.

 

 

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

 • Een interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen 
 • Een bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
 • Een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
 • Abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
 • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
 • Minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd)
 • Verlof tussen Kerst en Nieuw
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden
 • Een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Uitgebreide loopbaankansen
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als HR officer ben jij een belangrijke schakel binnen het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en zal je administratieve ondersteuning verlenen aan de volledige organisatie. Je komt terecht in het dynamisch P&O-team 'HR operations' waar samenwerken en communicatie centraal staan. Je werkt autonoom en bent verantwoordelijk voor je eigen planning, maar je kan steeds rekenen op hulp en advies van je collega’s.

 

Als HR officer zal je je collega’s zoveel mogelijk administratief ondersteunen. Zo zal je…

 • een optimale eerstelijnsdienstverlening waarborgen voor onze medewerkers door vlot in te spelen op de vragen in ons gloednieuwe Employee Center (P&O-portaal);
 • instaan voor de correcte en tijdige behandeling van onze personeelsdossiers voor indiensttredingen, uitdiensttredingen, pensioenen,… voor onze medewerkers;
 • met jouw enthousiasme de onthaaldag van nieuwe medewerkers organiseren die ze nooit meer zullen vergeten;
 • personeelsgegevens verzamelen, verwerken en communiceren naar PersoPoint en het personeelslid de nodige documenten bezorgen;
 • actief je eigen kennis verrijken en deze kennis delen binnen het team. Je zal een eigen expertise in bepaalde deeldomeinen (arbeidsongevallen, cumul- en belangenconflicten, valorisatie van prestaties,…) kunnen ontwikkelen en hiervoor op termijn het aanspreekpunt zijn;
 • gegevens invoeren in onze interne databanken.

Lees hier de getuigenis van één van je toekomstige collega's Lien WAMBACQ, HR Selectieverantwoordelijke bij de dienst Talent acquisition.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de dienst HR operations van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel).

De dienst HR operations maakt deel uit van de dienst P&O (Personeel en Organisatie) en behoort tot het directoraat-generaal Algemene Diensten.  

Het directoraat-generaal Algemene diensten heeft als hoofdtaak aan de diensten van de Gedelegeerd bestuurder en de operationele besturen de beschikbare menselijke, logistieke, financiële, ICT en juridische middelen op een zo efficiënt mogelijke manier ter beschikking te stellen en de nodige ondersteuning te bieden bij het uitwerken en onderhouden van een moderne bedrijfsorganisatie. 

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • De controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
 • De controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
 • Het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
 • De integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
 • De communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria. 

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze gloednieuwe bedrijfsvideohet FAVV in cijfersonze activiteiten in 2021 en onze waarden

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Mondelinge communicatievaardigheden

Een goede motivatie is eveneens belangrijk!

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competentie 'mondeling communiceren' en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

De competentie 'in team werken' weegt harder (x2) door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans is een pluspunt aangezien je in een tweetalig team zal terecht komen.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (1 jaar) als administratief deskundige (niveau B) met de bijhorende weddeschaal.

 

 

Loon

Minimum aanvangswedde: € 33.606,32 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

 • Een interessante en zinvolle job waar je iedere dag bijdraagt aan een veilige voedselketen 
 • Een bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen of maaltijdcheques van 8 EUR
 • Een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
 • Abonnement woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot fietsvergoeding
 • Tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
 • Beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
 • Minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd)
 • Verlof tussen Kerst en Nieuw
 • Mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden
 • Een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • Uitgebreide loopbaankansen
 • Professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • Allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
 • Voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. Je legt een test op de computer bij de FOD BOSA (WTC III, Simon Bolivarlaan 30/bus 1, 1000 Brussel) vanaf het moment dat er meer dan 20 kandidaten zijn ingeschreven.
 3. Je legt een interview af bij het FAVV (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel) en eventueel nog de computertest indien het aantal ingeschreven kandidaten minder dan 20 bedraagt.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen worden in fysieke aanwezigheid georganiseerd. 
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Afhankelijk van het aantal kandidaten zal de pc-proef ofwel vooraf aan het interview georganiseerd worden ofwel op dezelfde dag gelijktijdig met het interview (zie specifieke screening: stap 3).

De pc-proef (dossiertest) meet de volgende gedragsgerichte competenties: informatie analyseren en problemen oplossen (zie rubriek ‘Competenties’). Bij deze test is het de bedoeling dat je dossiers verwerkt en vervolgens vragen hierover kan beantwoorden. 

Voor deze proef bedraagt de minimumvereiste 5/10. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 20 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

In geval de pc-proef apart georganiseerd wordt, zullen jouw punten van de pc-proef worden samengeteld met de punten van het interview (zie specifieke screening: stap 3).

Deze proef zal wellicht plaatsvinden midden juni 2023. Deze timing is onder voorbehoud.

Indien deze proef plaats vindt als een aparte stap (bij meer dan 20 kandidaten), zal deze in fysieke aanwezigheid, in de gebouwen van Selor (Simon Bolivarlaan 30, bus 1 - 1000 Brussel) doorgaan. Deze proef zal, in geval van minder dan 20 kandidaten, plaatsvinden in de gebouwen van het FAVV (Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel). Dit wordt duidelijk aangegeven bij de inschrijvingen voor de testevents.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in Mijn Selor kan je jezelf online inschrijven voor het event. Je kan alleen maar inschrijven als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden. Indien er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen.

Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Afhankelijk van het aantal kandidaten zal deze stap apart (in geval van meer dan 20 kandidaten) of samen (in geval van minder dan 20 kandidaten) doorgaan met de dossiertest op de computer.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Om voor de volledige selectieprocedure te slagen, moet je voor beide testen samen (de pc-proef en het interview met schriftelijke proef) een minimale score van 55 op 110 punten behalen én geslaagd zijn voor het interview (min. 50/100).

Gelieve rekening te houden met de vooropgestelde timing en duurtijd van de proeven. Om organisatorische redenen is het mogelijk dat je enige wachttijd zal doormaken, voorzie dus voldoende tijd.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef samen met de PC-proef (dossiertest) plaatsvinden in de periode tussen eind mei en eind juni 2023(timing onder voorbehoud). 

Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden in de periode tussen midden juni en begin juli 2023 (timing onder voorbehoud). 

Via het postvak Mijn berichten en taken in Mijn Selor kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Als er meerdere beschikbare data zijn kan je online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur kiezen om de test af te leggen. Toch wacht je beter niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er tijdens de laatste dagen geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in stap 3: de functiespecifieke screening (PC-proef + interview).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie vind je op onze pagina hierover.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 9 juni 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden, vind je via deze link.

Voor meer uitleg over de scoring van onze testen kan je terecht op deze pagina.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • AC Kruidtuin - FSC: Kruidtuinlaan 55, 1000 Brussel

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa