Controleur voedselveiligheid - LCE Antwerpen (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

CNG23063

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

2000 Antwerpen

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als controleur ben je onmisbaar voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en vorm je een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België. 

Van bij de start van de functie ondersteunen we jou met een stevig opleidingspakket. Je doorloopt een opleidings- en certificatieparcours dat specifiek is voor de functie van controleur. 

Als controleur zal je...

 • het merendeel van je tijd spenderen bij operatoren voor het uitvoeren van onaangekondigde controles (hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles, afleveren van certificaten, toelatingen en erkenningen);
 • controles uitvoeren aan de hand van checklists;
 • monsters nemen en analyseresultaten interpreteren;
 • aan operatoren in de voedselketen meedelen wat je bevindingen zijn;
 • maatregelen nemen indien nodig. Je geeft waarschuwingen, stelt processen-verbaal op, neemt goederen in beslag en je neemt maatregelen die kunnen leiden tot een sluiting van de inrichting. Maatregelen nemen is niet altijd evident. Daarom is het belangrijk dat je assertief bent;
 • instaan voor de administratie die volgt op de controle (opstellen van controleverslagen, klasseringen, verslaggevingen). Je besteedt 40% van je tijd aan administratie;
 • in het kader van het controleplan autonoom je activiteiten organiseren. Je zal deze controles meestal alleen uitoefenen.

Aangezien niet alle controles tijdens de werkuren kunnen plaatsvinden, kan het gebeuren dat je soms 's avonds of in het weekend controles uitvoert.

Je bent dagelijks de baan op dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn relevant voor deze functie. 

"Ik werk al 20 jaar als controleur van levensmiddelen en ik ben mijn job nog steeds niet beu!" Lees de volledige getuigenis van Johanna, controleur te Antwerpen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 6 plaatsen als controleur bij de Lokale Controle Eenheid (LCE) Antwerpen (Italiëlei 4 bus 18, 2000 Antwerpen) van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV):

 • 2 plaatsen als controleur primaire sector, waarvan 1 bij de afdeling 'Dierlijke productie' en 1 bij de afdeling 'Plantaardige productie' 
 • 2 plaatsen als controleur transformatie waarvan 1 bij de afdeling 'Food' (voedingsmiddelen voor menselijke consumptie) en 1 bij de afdeling  'Feed' (dierenvoeding) 
 • 2 plaatsen als controleur distributie

Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, wordt je naam opgenomen in een lijst van geslaagden waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's of GCP's (grenscontroleposten).

Binnen het hoofdbestuur en in elke LCE werden drie diensten opgericht op basis van een indeling van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn: 

 • de sector primaire productie: bestaande uit de plantaardige en de dierlijke sector (controles op landbouwbedrijven met productiedieren, bemonsteringen van zuivelproducten, eieren en dierenvoeding, controles in slachthuizen, controles op planten en plantaardige producten,...)
 • de sector transformatie (uitvoeren van inspecties op vlees, vis, levensmiddelenbedrijven voor zowel dierlijke als plantaardige verwerking en diervoeders, meststoffen en pesticiden,...)
 • de sector distributie (controles in o.a. bakkerijen, beenhouwerijen, kleinhandel, groothandel en horeca op zowel hygiëne, traceerbaarheid, meldingsplicht,...)

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden
 • het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze gloednieuwe bedrijfsvideohet FAVV in cijfersonze activiteiten in 2022 en onze waarden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een wetenschappelijk bachelordiploma.
 • Aangezien je binnen deze functie maatregelen zal opleggen aan operatoren is het belangrijk dat je assertief bent.
 • De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Een eigen wagen en een rijbewijs zijn een must.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

Procedure

In het kort:

1. We screenen jouw diploma.

2. Je legt een interview af met PC-test bij het FAVV (Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) als technisch deskundige (niveau B - houder van een bachelordiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 33.606,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 299,98 EUR (aangepast aan de huidige index) wordt voorzien.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
 • een kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid (0,4237 €/km) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
 • beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
 • minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd)
 • verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden
 • een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • uitgebreide loopbaankansen
 • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
 • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • FAVV - DG Controle
  Secretariaat Regionale directie - DG Controle
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.80.18

Over de procedure

 • Sandra Dammans
  Selectieverantwoordelijke
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.88.58

Volledige beschrijving

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als controleur ben je onmisbaar voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en vorm je een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België. 

Van bij de start van de functie ondersteunen we jou met een stevig opleidingspakket. Je doorloopt een opleidings- en certificatieparcours dat specifiek is voor de functie van controleur. 

Als controleur zal je...

 • het merendeel van je tijd spenderen bij operatoren voor het uitvoeren van onaangekondigde controles (hygiënecontroles, identificatie- en traceerbaarheidscontroles, afleveren van certificaten, toelatingen en erkenningen);
 • controles uitvoeren aan de hand van checklists;
 • monsters nemen en analyseresultaten interpreteren;
 • aan operatoren in de voedselketen meedelen wat je bevindingen zijn;
 • maatregelen nemen indien nodig. Je geeft waarschuwingen, stelt processen-verbaal op, neemt goederen in beslag en je neemt maatregelen die kunnen leiden tot een sluiting van de inrichting. Maatregelen nemen is niet altijd evident. Daarom is het belangrijk dat je assertief bent;
 • instaan voor de administratie die volgt op de controle (opstellen van controleverslagen, klasseringen, verslaggevingen). Je besteedt 40% van je tijd aan administratie;
 • in het kader van het controleplan autonoom je activiteiten organiseren. Je zal deze controles meestal alleen uitoefenen.

Aangezien niet alle controles tijdens de werkuren kunnen plaatsvinden, kan het gebeuren dat je soms 's avonds of in het weekend controles uitvoert.

Je bent dagelijks de baan op dus het gebruik van een eigen wagen en het bezitten van een rijbewijs B zijn relevant voor deze functie. 

"Ik werk al 20 jaar als controleur van levensmiddelen en ik ben mijn job nog steeds niet beu!" Lees de volledige getuigenis van Johanna, controleur te Antwerpen.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 6 plaatsen als controleur bij de Lokale Controle Eenheid (LCE) Antwerpen (Italiëlei 4 bus 18, 2000 Antwerpen) van het Directoraat-Generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV):

 • 2 plaatsen als controleur primaire sector, waarvan 1 bij de afdeling 'Dierlijke productie' en 1 bij de afdeling 'Plantaardige productie' 
 • 2 plaatsen als controleur transformatie waarvan 1 bij de afdeling 'Food' (voedingsmiddelen voor menselijke consumptie) en 1 bij de afdeling  'Feed' (dierenvoeding) 
 • 2 plaatsen als controleur distributie

Indien je deel uitmaakt van de laureaten die niet onmiddellijk in dienst kunnen treden, wordt je naam opgenomen in een lijst van geslaagden waaruit we kunnen putten zodra er opnieuw een plaats vrijkomt voor deze functie binnen dezelfde dienst of in één van de andere Nederlandstalige LCE's of GCP's (grenscontroleposten).

Binnen het hoofdbestuur en in elke LCE werden drie diensten opgericht op basis van een indeling van alle operatoren actief in de voedselketen naargelang hun activiteit en hun autocontrolesysteem. De drie diensten of sectoren zijn: 

 • de sector primaire productie: bestaande uit de plantaardige en de dierlijke sector (controles op landbouwbedrijven met productiedieren, bemonsteringen van zuivelproducten, eieren en dierenvoeding, controles in slachthuizen, controles op planten en plantaardige producten,...)
 • de sector transformatie (uitvoeren van inspecties op vlees, vis, levensmiddelenbedrijven voor zowel dierlijke als plantaardige verwerking en diervoeders, meststoffen en pesticiden,...)
 • de sector distributie (controles in o.a. bakkerijen, beenhouwerijen, kleinhandel, groothandel en horeca op zowel hygiëne, traceerbaarheid, meldingsplicht,...)

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden
 • het verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze gloednieuwe bedrijfsvideohet FAVV in cijfersonze activiteiten in 2022 en onze waarden.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert de eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden
 • Je hebt een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, autocontrole en meldingsplicht.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de competenties 'Stress Beheren' en 'Mondelinge communicatievaardigheden' en je motivatie niet voldoen aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Je beschikt over een rijbewijs B en een voertuig.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een wetenschappelijk bachelordiploma.
 • Aangezien je binnen deze functie maatregelen zal opleggen aan operatoren is het belangrijk dat je assertief bent.
 • De functie vereist regelmatig verplaatsingen. Een eigen wagen en een rijbewijs zijn een must.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

 

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, technisch ingenieur, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie in één van de volgende afdelingen: 

 • Chemie, biologie, biochemie of biotechnologie
 • Landbouwkunde, bio-ingenieurswetenschappen
 • Milieuzorg
 • Geneeskunde
 • Diergeneeskunde
 • Voedings- en dieetkunde
 • Biomedische en farmaceutische wetenschappen
 • Medische laboratoriumtechnologie
 • Verpleegkunde of vroedkunde

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma hebt behaald in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan hier de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2022-2023?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar (mits goede evaluatie verlengbaar) als technisch deskundige (niveau B - houder van een bachelordiploma) met de bijhorende weddeschaal.

Loon

Minimum aanvangswedde: 33.606,32 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Een maandelijkse onkostenvoorziening tot max. 299,98 EUR (aangepast aan de huidige index) wordt voorzien.

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • een goede balans tussen werk en privé: glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
 • een kilometervergoeding voor gereden km's binnen de tewerkgestelde lokale controle eenheid (0,4237 €/km) en omniumverzekering tijdens dienstverplaatsingen
 • tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
 • beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
 • minimaal 26 dagen verlof per jaar (bijkomende verlofdagen volgens leeftijd)
 • verlof tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • mogelijkheid om je aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering aan voordelige voorwaarden
 • een uitgebreid opleidings -en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • uitgebreide loopbaankansen
 • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
 • allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
 • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

1. We screenen jouw diploma.

2. Je legt een interview af met PC-test bij het FAVV (Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u) + PC-proef (1u30)

Deze specifieke screening bestaat uit een interview (+/- 60 min) en een geïnformatiseerde test (+/- 90 min).
Deze testen vinden aaneensluitend plaats. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties  (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein. Verder zullen er technische vragen gesteld worden om de competentie 'Een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, ​​​autocontrole ​​​en meldingsplicht ' na te gaan.

De PC-proef (dossiertest) zal plaatsvinden aansluitend op het interview. De PC-proef evalueert de competenties 'Informatie analyseren' en 'Problemen oplossen'. Bij deze test is het de bedoeling dat je dossiers verwerkt en vervolgens vragen hierover kan beantwoorden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd wanneer je in totaal voor de 2 delen ten minste 55 punten op 110 behaalt én je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview.

Deze proef zal wellicht in de periode oktober 2023 – midden november 2023 plaatsvinden. Deze timing is onder voorbehoud.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Deze proef is gemeenschappelijk met de functiespecifieke screening van Controleur – LCE Oost-Vlaanderen/Vlaams-Brabant en van Controleur - LCE Vlaams Brabant/Limburg. Indien je ook deelneemt aan deze selectie(s), zal je de geïnformatiseerde proef en het interview slechts 1 keer moeten afleggen. 

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in stap 2 - functiespecifieke screening (interview + PC-proef).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. 

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 21 september.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • FAVV - DG Controle
  Secretariaat Regionale directie - DG Controle
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.80.18

Over de procedure

 • Sandra Dammans
  Selectieverantwoordelijke
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.88.58

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa
 • Portret Yamina
  Ik heb de kans om te werken in een overheidsdienst die dicht bij zijn medewerkers staat.
  Yamina Bouamar
  Chemicus
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Yamina Bouamar
 • Elke dag heb ik veel contact met verschillende mensen, zowel intern met collega's als extern met andere diensten. Dat sociale aspect is iets waar ik echt van geniet.
  Michaël Colson
  Directeur controlebeleid
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michaël Colson