Educatief expert (m/v/x)

War Heritage Institute

Selectiecode

CNG23075

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je graag als Educatief expert mee je schouders zetten onder een goede publiekswerking in het Koninklijk Legermuseum?

Je organiseert in deze afwisselende functie de rondleidingen en de gidsenwerking zo efficiënt mogelijk.

Je zet je creativiteit in om nieuwe educatieve tools te ontwikkelen (rondleidingen, workshops, animaties, dossiers, spelboekjes, ...) voor een diverse publiek (families, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, middelbare schoolkinderen, jeugdverenigingen, toeristen, verenigingen voor gepensioneerden,...).

Je stemt het educatieve aanbod af op de permanente collecties en eventuele tijdelijke tentoonstellingen in onze zalen.

Je bouwt een netwerk op binnen het onderwijs en het verenigingsleven en houdt regelmatig contact met je doelpubliek.

Wil je graag als Educatief expert mee je schouders zetten onder een goede publiekswerking van het Koninklijk Legermuseum?

Je organiseert in deze afwisselende functie de rondleidingen en de gidsenwerking zo efficiënt mogelijk:  

- Je werft freelance gidsen via verschillende kanalen en leidt hen op om rondleidingen te geven in het Legermuseum.
- Je verwerkt aanvragen voor rondleidingen, animaties en workshops. 
- Je verdeelt deze rondleidingen en zorgt voor een correcte facturatie achteraf.
- Je geeft sporadisch ook zelf rondleidingen in het museum.
- Je zet acties op touw om meer publiek (scholen, verenigingen en individuele bezoekers) aan te trekken;

Hiernaast zet je ook je eigen creativiteit in om nieuwe educatieve tools (rondleidingen, workshops, animaties, dossiers, spelboekjes, ...) te ontwikkelen voor een diverse publiek (families, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, middelbare schoolkinderen, jeugdverenigingen, toeristen, verenigingen voor gepensIoneerden,...°.

Je werkt nauw samen met je Franstalige collega's om het aanbod af te stemmen op het Nederlandstalige publiek. 

Je stemt het educatieve aanbod af op de permanente collecties en eventuele tijdelijke tentoonstellingen in onze zalen.

Je bouwt een netwerk op binnen het onderwijs en het verenigingsleven en houdt regelmatig contact met je doelpubliek:

-  Je ontwikkelt efficiënte tools om leraren, culturele verenigingen en andere doelgroepen mee te contacteren.
-  Je promoot het educatieve aanbod van het Legermuseum bij deze doelgroepen.
-  Je organiseert promotiedagen en opleidingen om het aanbod voor ondermeer leerkrachten en culturele verenigingen voor te stellen.

Je werkt ten slotte ook mee aan de verschillende activiteiten die door de 'Educatieve dienst' worden georganiseerd.

Werkgever

Er is één openstaande vacature bij de 'Educatieve Dienst' van het War Heritage Institute (Jubelpark 3, 1000 Brussel).

Het War Heritage Institute (WHI) heeft als missie het valoriseren van het Belgische militaire erfgoed en de herinnering aan de gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of die conflicten met inzet van Belgen in het buitenland. Deze missie houdt het beheer, het verwerven en de restauratie van collectiestukken, documenten en immateriële getuigenissen in voor de periode vanaf de middeleeuwen tot heden. Het WHI beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites. Het WHI staat voor een multidisciplinaire interpretatie door deze sites te kaderen in hun militaire, politieke, technologische, economische, sociale en culturele context. Bij deze missie hoort eveneens het doorgeven van de herinnering aan deze gewapende conflicten via creatieve en stimulerende initiatieven gericht op verschillende doelgroepen. Tot slot voert het WHI op internationaal niveau wetenschappelijk onderzoek naar militaire geschiedenis en erfgoed.

Het WHI omvat verschillende sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, de Dodengang (Diksmuide) en de Commandobunker Kemmel (Heuvelland).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een algemene bachelor of een pedagogisch diploma.
 • Ben je niet in het bezit van een pedagogisch diploma, dan heb je minstens één jaar ervaring in het domein van publiekswerking en educatie.
 • Je bent in staat een inhoudelijk correcte rondleiding te geven in een museumzaal, die is aangepast aan de doelgroep.
 • Een ervaring als leerkracht geschiedenis, aardrijkskunde of humane wetenschappen is een pluspunt.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

   1. We screenen jouw diploma 
   2. We screenen jouw ervaring (indien je niet over een pedagogisch diploma bezit)
   3. Je geeft een proefopleiding in het Legermuseum.
   4. Je legt een interview en PC test af bij FOD BOSA. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als educatief expert (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 (Administratief deskundige - Bachelor).

Loon

Minimum aanvangswedde: €  34.146,29 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof, drie dagen dienstontheffing en vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (Koninlijke Militaire School)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je graag als Educatief expert mee je schouders zetten onder een goede publiekswerking in het Koninklijk Legermuseum?

Je organiseert in deze afwisselende functie de rondleidingen en de gidsenwerking zo efficiënt mogelijk.

Je zet je creativiteit in om nieuwe educatieve tools te ontwikkelen (rondleidingen, workshops, animaties, dossiers, spelboekjes, ...) voor een diverse publiek (families, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, middelbare schoolkinderen, jeugdverenigingen, toeristen, verenigingen voor gepensioneerden,...).

Je stemt het educatieve aanbod af op de permanente collecties en eventuele tijdelijke tentoonstellingen in onze zalen.

Je bouwt een netwerk op binnen het onderwijs en het verenigingsleven en houdt regelmatig contact met je doelpubliek.

Wil je graag als Educatief expert mee je schouders zetten onder een goede publiekswerking van het Koninklijk Legermuseum?

Je organiseert in deze afwisselende functie de rondleidingen en de gidsenwerking zo efficiënt mogelijk:  

- Je werft freelance gidsen via verschillende kanalen en leidt hen op om rondleidingen te geven in het Legermuseum.
- Je verwerkt aanvragen voor rondleidingen, animaties en workshops. 
- Je verdeelt deze rondleidingen en zorgt voor een correcte facturatie achteraf.
- Je geeft sporadisch ook zelf rondleidingen in het museum.
- Je zet acties op touw om meer publiek (scholen, verenigingen en individuele bezoekers) aan te trekken;

Hiernaast zet je ook je eigen creativiteit in om nieuwe educatieve tools (rondleidingen, workshops, animaties, dossiers, spelboekjes, ...) te ontwikkelen voor een diverse publiek (families, peuters, kleuters, lagere schoolkinderen, middelbare schoolkinderen, jeugdverenigingen, toeristen, verenigingen voor gepensIoneerden,...°.

Je werkt nauw samen met je Franstalige collega's om het aanbod af te stemmen op het Nederlandstalige publiek. 

Je stemt het educatieve aanbod af op de permanente collecties en eventuele tijdelijke tentoonstellingen in onze zalen.

Je bouwt een netwerk op binnen het onderwijs en het verenigingsleven en houdt regelmatig contact met je doelpubliek:

-  Je ontwikkelt efficiënte tools om leraren, culturele verenigingen en andere doelgroepen mee te contacteren.
-  Je promoot het educatieve aanbod van het Legermuseum bij deze doelgroepen.
-  Je organiseert promotiedagen en opleidingen om het aanbod voor ondermeer leerkrachten en culturele verenigingen voor te stellen.

Je werkt ten slotte ook mee aan de verschillende activiteiten die door de 'Educatieve dienst' worden georganiseerd.

Werkgever

Er is één openstaande vacature bij de 'Educatieve Dienst' van het War Heritage Institute (Jubelpark 3, 1000 Brussel).

Het War Heritage Institute (WHI) heeft als missie het valoriseren van het Belgische militaire erfgoed en de herinnering aan de gewapende conflicten op Belgisch grondgebied of die conflicten met inzet van Belgen in het buitenland. Deze missie houdt het beheer, het verwerven en de restauratie van collectiestukken, documenten en immateriële getuigenissen in voor de periode vanaf de middeleeuwen tot heden. Het WHI beheert en coördineert een netwerk van uitzonderlijke musea en militaire sites. Het WHI staat voor een multidisciplinaire interpretatie door deze sites te kaderen in hun militaire, politieke, technologische, economische, sociale en culturele context. Bij deze missie hoort eveneens het doorgeven van de herinnering aan deze gewapende conflicten via creatieve en stimulerende initiatieven gericht op verschillende doelgroepen. Tot slot voert het WHI op internationaal niveau wetenschappelijk onderzoek naar militaire geschiedenis en erfgoed.

Het WHI omvat verschillende sites: het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis (Brussel), het Fort van Breendonk (Willebroek), Gunfire (Brasschaat), Bastogne Barracks, de Dodengang (Diksmuide) en de Commandobunker Kemmel (Heuvelland).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je bent in staat een inhoudelijk correcte rondleiding te geven in een museumzaal, aangepast aan een specifieke doelgroep.
 • Je kan je mondeling op een vlotte manier uitdrukken.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Indien de competentie 'je bent in staat een inhoudelijk correcte rondleiding te geven in een museumzaal aangepast aan een specifieke doelgroep' niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je niet slagen voor deze selectie.

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, is een goede kennis van het Frans een pluspunt.
 • Indien je reeds voor de klas hebt gestaan als leerkracht geschiedenis, aardrijkskunde of humane wetenschappen is dit een meerwaarde voor deze job.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een algemene bachelor of een pedagogisch diploma.
 • Ben je niet in het bezit van een pedagogisch diploma, dan heb je minstens één jaar ervaring in het domein van publiekswerking en educatie.
 • Je bent in staat een inhoudelijk correcte rondleiding te geven in een museumzaal, die is aangepast aan de doelgroep.
 • Een ervaring als leerkracht geschiedenis, aardrijkskunde of humane wetenschappen is een pluspunt.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma zonder professionele ervaring:

Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie  in de studierichting: agogische wetenschappen, orthopedagogie, pedagogische wetenschappen, onderwijskunde of opleidings- en onderwijswetenschappen.

Diploma met minstens één jaar professionele ervaring:

 • Diploma van het hoger onderwijs van het korte type (basisopleiding van één cyclus, bv: graduaat, professionele bachelor) met volledig leerplan of voor sociale promotie
 • Diploma van kandidaat/academische bachelor uitgereikt na een cyclus van tenminste twee jaar studie
 • Getuigschrift na het slagen voor de eerste twee studiejaren van de Koninklijke Militaire School
 • Diploma van zeevaartonderwijs van de hogere cyclus of van hoger kunst- of technisch onderwijs van de 3de, 2de of 1ste graad met volledig leerplan
 • Diploma van meetkundig schatter van onroerende goederen, van mijnmeter of van technisch ingenieur

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum 

Indien je in het bezit bent van een pedagogisch diploma, wordt er geen professionele ervaring vereist.

Indien je in het bezit bent van een algemene bachelor (zie rubriek diploma) dan is onderstaande ervaring vereist:

Een relevante professionele ervaring in het domein van publiekswerking van minstens één jaar in ten minste twee van onderstaande taken:

 • opleiden/coachen van freelance gidsen;
 • verwerken van aanvragen voor rondleidingen, animaties, workshops;
 • acties op touw zetten om meer publiek aan te trekken;
 • creëren van nieuwe educatieve tools.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als educatief expert (niveau B) met de bijhorende weddeschaal B1 (Administratief deskundige - Bachelor).

Loon

Minimum aanvangswedde: €  34.146,29 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof, drie dagen dienstontheffing en vrij tussen Kerstmis en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • gratis hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen (Koninlijke Militaire School)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

   1. We screenen jouw diploma 
   2. We screenen jouw ervaring (indien je niet over een pedagogisch diploma bezit)
   3. Je geeft een proefopleiding in het Legermuseum.
   4. Je legt een interview en PC test af bij FOD BOSA. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap één: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap twee: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt indien je niet over een pedagogisch diploma beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap drie: Specifieke screening - proefrondleiding in het museum (+/- 30 minuten)

De proefrondleiding in het museum evalueert of je technische competentie 'Je bent in staat een inhoudelijk correcte rondleiding te geven in een museumzaal, die is aangepast aan de doelgroep' overeenkomt met de jobvereisten.

Om deze proefrondleiding voor te bereiden is het de bedoeling dat je voor de rondleiding zoveel mogelijk bronnen raadpleegt (denk daarbij aan pedagogische dossiers over de zaal, persdossiers, de teksten die je in de zones 3 en 4 van de Afdeling Bezet België in de Tweede Wereldoorlog aantreft, gespecialiseerde literatuur over het onderwerp, handboeken geschiedenis uit de eerste graad van het middelbaar onderwijs, de tentoonstellingscatalogus, enz,... Voor het raadplegen van deze bronnen kun je ondermeer terecht op de website (www.legermuseum.be), in de zones 3 en 4 (‘Zwart, Wit of Gekleurd’) van de afdeling Bezet België tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het Documentatiecentrum van het  Koninklijk Museum van het Leger en de Krijgsgeschiedenis.

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden op 25 en 26 oktober 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap vier: Specifieke screening - Interview met PC test (+/- 50 minuten interview + 90 min PC test)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

De PC-proef (een dossiertest) zal plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 60 punten op 120 behaalt op het totaal van het interview en de PC test samen en minstens 50 punten op 100 behaalt op het interview.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden november 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in stap vier (interview met PC test).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 25 september 2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 25/09/2023
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret An Wauters
  Door een goede en zorgvuldige opvolging van de boekhouding, zien we er op toe dat de subsidies waar het War Heritage Institute van afhankelijk is, goed besteed worden.
  An Wauters
  Boekhouder
  -
  War Heritage Institute
  More about An Wauters