Jurist (m/v/x)

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

Selectiecode

CNG23077

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Beschik je over een masterdiploma in de rechten en ben je geïnteresseerd in sociaal recht en het sociaal overleg. Zie jij alles wat met regelgeving te maken heeft als een uitdaging en ben je op zoek naar maatschappelijk waardevol werk waar je jezelf verder kan ontwikkelen? Dan is RVA op zoek naar jou!

Na een uitgebreide opleiding on the job zal je op autonome wijze een geheel aan boeiende taken op jou nemen.

Wat de materie betreft zullen volgende taken aan bod komen:

 • het opmaken van voorstellen ter verbetering van de wetgeving/reglementering;
 • het uitwerken van beleidsopties en het aangeven van de voor- en nadelen van alternatieve benaderingen;
 • het ondersteunen van de behandeling van gerechtelijke geschillen;
 • het opstellen en bijwerken van technische nota's, omzendbrieven of onderrichtingen gericht aan de plaatselijke werkloosheidsbureaus en aan de meewerkende instellingen;
 • het opmaken van wettelijke reglementaire teksten.

Een ander belangrijk aspect is dat je zal fungeren als contactpersoon voor het beantwoorden van parlementaire vragen, vragen van burgers en van interne klanten.

Je geeft informatie, verduidelijkingen, richtlijnen en adviezen inzake de toepassing van de reglementering, gebaseerd op de wetgeving en op de rechtspraak en de rechtsleer. Je maakt verzoekschriften en conclusies op voor procedures voor de arbeidsrechtbank en -hoven, het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.

Daarnaast zal je presentaties zelf vorm geven en instaan voor het geven van de opleidingen rond de reglementering aan betrokken personen/doelgroepen, zowel intern als extern.

Een bijkomende taak kan bestaan in het uitvoeren van studies en onderzoeken, om de informatie, adviezen en antwoorden te argumenteren.

Ten slotte zal je deelnemen aan interne en externe overlegplatformen, expertenwerkgroepen, commissies, werksessies, projecten, studiedagen enz..

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Om onze directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen op het hoofdbestuur te versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde Jurist (m/v/x).

Er is bij deze directie momenteel 1 plaats bij de dienst Werkloosheidsreglementering.

Directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen: werkt samen met de beleidscel van de minister van Werk aan het opstellen van reglementaire teksten (wetten, koninklijke of ministeriële besluiten) met betrekking tot de werkloosheidsreglementering, staat de sociale partners (vakbonden, werkgeversfederaties …) bij in hun adviesopdracht hierover (Nationale Arbeidsraad, beheerscomité van de RVA), stelt informatie- en werkinstrumenten over de werkloosheidsreglementering op (administratieve onderrichtingen, rechtspraakfiches, type-beslissingen, infobladen, folders, syllabus …), ondersteunt de diensten belast met de uitvoering (werkloosheidsbureaus, uitbetalingsinstellingen ...), behandelt enkele specifieke thema's (Europese terugbetalingen, stakingen, collectieve aanvragen vrijwilligerswerk, aanvragen tot ontheffing van schulden …), registreert de gerechtelijke beroepen en beslist welk gevolg wordt gegeven aan de vonnissen en arresten, schrijft conclusies en ontwerpen van verzoekschriften in beroep of voorzieningen in cassatie, coördineert het beleid inzake de terugvorderingen van ten onrechte ontvangen uitkeringen en beheert het netwerk van artsen en advocaten die opdrachten voor de RVA vervullen. 

Plaats van tewerkstelling: RVA Hoofdbestuur, Keizerslaan 7, 1000 Brussel.

De RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid met specialisaties in meerdere domeinen zoals werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en de controle daarop. Binnen onze organisatie staan dynamisme, vertrouwen, klantgerichtheid en samenwerking centraal. Als eerste federale overheidsdienst kregen we het label ‘investors in people’ (Opnieuw belangrijke erkenning voor het personeelsbeleid van de RVA | RVA

Bezoek zeker onze website (www.rva.be) voor meer informatie over onze activiteiten.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Stafmedewerker (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA22.

Loon

Minimum aanvangswedde: €59.357,03 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet

inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

  • Goede balans tussen werk en privé
   • glijdende werkuren in een 38-uren week
   • mogelijkheid tot telewerk
   • 26 dagen verlof + 12 recupdagen
   • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • Financiële voordelen
   • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
   • voordelige hospitalisatieverzekering
   • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
   • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
   • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
   • allerlei sociale voordelen
   • beschikken over een laptop
   • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • dienst Werving
  dienst Werving
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  02/515.41.83

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Beschik je over een masterdiploma in de rechten en ben je geïnteresseerd in sociaal recht en het sociaal overleg. Zie jij alles wat met regelgeving te maken heeft als een uitdaging en ben je op zoek naar maatschappelijk waardevol werk waar je jezelf verder kan ontwikkelen? Dan is RVA op zoek naar jou!

Na een uitgebreide opleiding on the job zal je op autonome wijze een geheel aan boeiende taken op jou nemen.

Wat de materie betreft zullen volgende taken aan bod komen:

 • het opmaken van voorstellen ter verbetering van de wetgeving/reglementering;
 • het uitwerken van beleidsopties en het aangeven van de voor- en nadelen van alternatieve benaderingen;
 • het ondersteunen van de behandeling van gerechtelijke geschillen;
 • het opstellen en bijwerken van technische nota's, omzendbrieven of onderrichtingen gericht aan de plaatselijke werkloosheidsbureaus en aan de meewerkende instellingen;
 • het opmaken van wettelijke reglementaire teksten.

Een ander belangrijk aspect is dat je zal fungeren als contactpersoon voor het beantwoorden van parlementaire vragen, vragen van burgers en van interne klanten.

Je geeft informatie, verduidelijkingen, richtlijnen en adviezen inzake de toepassing van de reglementering, gebaseerd op de wetgeving en op de rechtspraak en de rechtsleer. Je maakt verzoekschriften en conclusies op voor procedures voor de arbeidsrechtbank en -hoven, het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof.

Daarnaast zal je presentaties zelf vorm geven en instaan voor het geven van de opleidingen rond de reglementering aan betrokken personen/doelgroepen, zowel intern als extern.

Een bijkomende taak kan bestaan in het uitvoeren van studies en onderzoeken, om de informatie, adviezen en antwoorden te argumenteren.

Ten slotte zal je deelnemen aan interne en externe overlegplatformen, expertenwerkgroepen, commissies, werksessies, projecten, studiedagen enz..

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Om onze directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen op het hoofdbestuur te versterken zijn we op zoek naar een gemotiveerde Jurist (m/v/x).

Er is bij deze directie momenteel 1 plaats bij de dienst Werkloosheidsreglementering.

Directie Werkloosheidsreglementering en Geschillen: werkt samen met de beleidscel van de minister van Werk aan het opstellen van reglementaire teksten (wetten, koninklijke of ministeriële besluiten) met betrekking tot de werkloosheidsreglementering, staat de sociale partners (vakbonden, werkgeversfederaties …) bij in hun adviesopdracht hierover (Nationale Arbeidsraad, beheerscomité van de RVA), stelt informatie- en werkinstrumenten over de werkloosheidsreglementering op (administratieve onderrichtingen, rechtspraakfiches, type-beslissingen, infobladen, folders, syllabus …), ondersteunt de diensten belast met de uitvoering (werkloosheidsbureaus, uitbetalingsinstellingen ...), behandelt enkele specifieke thema's (Europese terugbetalingen, stakingen, collectieve aanvragen vrijwilligerswerk, aanvragen tot ontheffing van schulden …), registreert de gerechtelijke beroepen en beslist welk gevolg wordt gegeven aan de vonnissen en arresten, schrijft conclusies en ontwerpen van verzoekschriften in beroep of voorzieningen in cassatie, coördineert het beleid inzake de terugvorderingen van ten onrechte ontvangen uitkeringen en beheert het netwerk van artsen en advocaten die opdrachten voor de RVA vervullen. 

Plaats van tewerkstelling: RVA Hoofdbestuur, Keizerslaan 7, 1000 Brussel.

De RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid met specialisaties in meerdere domeinen zoals werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en de controle daarop. Binnen onze organisatie staan dynamisme, vertrouwen, klantgerichtheid en samenwerking centraal. Als eerste federale overheidsdienst kregen we het label ‘investors in people’ (Opnieuw belangrijke erkenning voor het personeelsbeleid van de RVA | RVA

Bezoek zeker onze website (www.rva.be) voor meer informatie over onze activiteiten.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners, op basis van je expertise bouw je met hen een vertrouwensrelatie op.

Technische competenties

 • Je brengt informatie, ideeën en meningen mondeling over op een correcte en gestructureerde manier, waarbij je ze versterkt met gepast non-verbaal gedrag.
 • Je communiceert informatie, ideeën en meningen op een schriftelijk correcte manier, met gebruikmaking van de juiste structuur en terminologie en zonder spelfouten.
 • Je beschikt over een grondige kennis van de werkloosheidsreglementering en van het stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), van het gerechtelijk wetboek (procedure, inbeslagnames en overdrachten).
 • Je hebt een grondige kennis van de wetgevingstechniek voor het opstellen van wetgevende en reglementaire teksten.
 • Je hebt een goede kennis van het arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht (wetgeving inzake andere takken van de sociale zekerheid, handvest sociaal verzekerde, bevoegdheden van de inspectiediensten, wet op de arbeidsovereenkomsten, cao-wet, Europese sociale regelgeving), wetgeving inzake de kruispuntbank van de sociale zekerheid, de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR).
 • Je hebt een goede kennis van de organisatie en het functioneren van het sociaal overleg.

 

Opgelet! Een goede motivatie wordt als erg belangrijk beschouwd. Dit weegt dan ook harder door in de eindscore.

 

Niet vereist, wel een troef

 • Een goede kennis van het Frans is sterk aangewezen aangezien je zal werken in een tweetalige omgeving.

Deelnemingsvoorwaarden

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. Deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermelden dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.
 • opgelet: voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist. Een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving is vereist.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “CV” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 5 jaar in het domein van sociale zekerheid verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 

 • activiteiten betreffende de toepassing van sociaal zekerheidsrecht in of in samenwerking met sociale zekerheidsinstellingen
 • werkzaamheden inzake de totstandkoming van sociaal zekerheidsrecht
 • betrokkenheid in het sociaal overleg
 • studiewerk met betrekking tot het sociaal zekerheidsrecht
 • behandelen van geschillen over sociaal zekerheidsrecht
 • deelname aan projecten of werkgroepen met betrekking tot het sociaal zekerheidsrecht

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Stafmedewerker (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA22.

Loon

Minimum aanvangswedde: €59.357,03 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet

inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

  • Goede balans tussen werk en privé
   • glijdende werkuren in een 38-uren week
   • mogelijkheid tot telewerk
   • 26 dagen verlof + 12 recupdagen
   • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
  • Financiële voordelen
   • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
   • voordelige hospitalisatieverzekering
   • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
   • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
   • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
   • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
   • allerlei sociale voordelen
   • beschikken over een laptop
   • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u25)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • informatie integreren
 • beslissen

Deze proef zal plaatsvinden rond de tweede helft van oktober 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online

account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te

schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 op deze test. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de tweede helft van oktober 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de eerste helft van november 2023 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 4: Specifieke screening – Interview met casus.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 25/09/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • dienst Werving
  dienst Werving
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  02/515.41.83

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Xena
  Ik voel dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de sociale zekerheid van dit land.
  Xena
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Xena
 • Portret Semih
  Dankzij de flexibele werkuren kan ik mijn work-life balans perfect in evenwicht houden.
  Semih
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Semih
 • Portret Katrien
  De grootste troef van mijn job bij de RVA is dat je kan proeven van verschillende onderwerpen waardoor je job heel gevarieerd is. Je krijgt tal van opleidingen en kan zelfstandig aan dossiers werken met de ondersteuning van je collega’s of teamchef.
  Katrien
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Katrien
 • Portret Audrey
  Ik ben iemand die moet bewegen! 8 uur achter mijn pc zitten is niets voor mij.
  Audrey
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Audrey
 • Het maakt me trots om te zien dat mijn team effectief samenwerkt en bijdraagt aan het handhaven van de integriteit van het socialezekerheidsstelsel.
  Zahra
  Teamcoach op de controledienst
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Zahra
 • Portret Robin
  Elk project dat ik uitvoer is een manier om mijn land digitaal te helpen verbeteren.
  Robin Louis
  Webontwikkelaar
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Robin Louis
 • Ons werk is belangrijk voor de burger.
  Faten
  Experte communicatie
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Faten