Projectmedewerker Team Zorgcentra na seksueel geweld (m/v/x)

Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen

Selectiecode

CNG23086

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1060 Sint-Gillis

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

 

Wil jij je mee inzetten voor de strijd tegen seksueel geweld, voor een goeie zorg aan slachtoffers en een gecoördineerde aanpak? Ben jij gemotiveerd om samen te werken met verschillende partners zoals politie, justitie, ziekenhuizen,…?

Wij zoeken een gemotiveerde collega om de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) op nationaal niveau te ondersteunen en verder uit te bouwen.

De Zorgcentra na Seksueel Geweld bieden allesomvattende zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en advies aan hun steunfiguren. Deze zorg wordt aangeboden onder één dak door een speciaal opgeleid team. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen coördineert op nationaal niveau de werking van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerder Projectmedewerker. Als projectmedewerker krijg je een gevarieerd takenpakket. 

Als projectbeheerder ga je samen met de andere leden van het ZSG-team het project Zorg na Seksueel Geweld beheren teneinde de geldende reglementeringen tot een goed einde te brengen. De taken situeren zich op verschillende gebieden, van de werking van justitie tot het medische beleid in de ZSG. Ook het voorbereiden, geven van opleidingen, het opvolgen van onderzoeken tot het schrijven van beleidsaanbevelingen behoren tot het takenpakket.

Voorbeelden van taken

 • Je legt contacten met relevante partners en actoren
 • Je beschrijft het thema van het project en werkt een onderzoeksvraag of een beleidsmatig knelpunt uit, met behulp van studiewerk om je het toevertrouwde thema eigen te maken
 • Je staat in voor het opvolgen, uitvoeren en controleren van de realisatie van het project (of deeltaken binnen het project), het terugkoppelen naar de teamcoördinator en de directie over de voortgang van het project. Je ziet toe op het behalen van de beoogde resultaten op inhoudelijk, administratief, juridisch en financieel vlak
 • Je staat in voor het opvolgen van het project en de werking van de projectcomités in samenwerking met de teamcoördinator en de directie
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een proactieve en reactieve expertise
 • Je staat in voor het organiseren en leiden van vergadering

 

Als redacteur sta je in voor het verzamelen, herschrijven, aanpassen en voorstellen van informatie teneinde de verzamelde informatie op een duidelijke en verstaanbare manier voor te leggen aan de teamcoördinator ZSG.

Voorbeelden van taken

 • Je documenteert informatie zo volledig mogelijk met behulp van de beschikbare middelen (boeken, internet, forums, enz.) om het toevertrouwde thema te beschrijven en je er maximaal mee vertrouwd te maken
 • Je bereidt adviezen voor, op basis van verzamelde informatie
 • Je stelt verslagen op, en past de inhoud van de teksten aan om een homogene stijl te waarborgen.
 • Je geeft de resultaten door aan collega's en derden bij interne en externe presentaties
 • Je adviseert en informeert aan de interne diensten
 • Je stelt ontwerpen op van antwoord op parlementaire vragen

 

Als contactpersoon sta je in voor het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie over de ZSG. Je bent het contactpunt tussen het Instituut, de ZSG en de andere overheids- en private organen.

Voorbeelden van taken

 • Je legt contacten met de ZSG, hun partners en derden en zal deze contacten uitbreiden en onderhouden
 • Je bent aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen van externen over de ZSG die via de algemene inbox binnenkomen
 • Je staat in voor het informeren van het breder publiek over de ZSG via nieuwsberichten op de website

 

Als kennisbeheerder sta je in voor het vergroten van de in het Instituut en de ZSG aanwezige kennis teneinde deze kennis toegankelijk te maken voor de collega's en voor personen buiten het Instituut en de ZSG.

Voorbeelden van taken

 • het verzamelen van probleempunten m.b.t. de ZSG
 • Je documenteren op het vlak van de nationale en internationale wetgeving en beleid en op vlak van de standpunten en meningen van deskundigen in de materie
 • Je staat in voor het beheren van catalogussen, de hulpmiddelen en de kennis-/informatiestroom

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 vacante plaatsen bij het Team Zorgcengtra na Seksueel Geweld binnen de afdeling operaties, van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) (www.igvm-iefh.belgium.be)  (Victor Hortaplein 40 , 1060 Sint-Gillis).

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) draagt door het beschermen en bevorderen van de gendergelijkheid bij aan de inclusieve samenleving. Werken bij ons, is dus werken voor de gelijke behandeling van alle mensen. Het Instituut is een federale Instelling van Openbaar Nut met een raad van bestuur (type B). We combineren de functie van een onafhankelijk interfederaal gelijkheidsorgaan (Equality Body) met opdrachten in het kader van het federale gendergelijkheidsbeleid. 

Het Instituut is een jonge organisatie die nog steeds groeit en waar een ploeg van een 70-tal enthousiaste medewerkers werkzaam zijn.

Het Instituut heeft vier grote werkdomeinen:

• Analyseren en ondersteunen van het beleid;

• Aanbieden van individuele juridische ondersteuning;

• Uitvoeren van onderzoek, sensibilisering en vorming;

• Bouwen aan een gemeenschap rond gendergelijkheid.

 

Er zijn vier afdelingen op het Instituut: de directie en haar stafdiensten, de afdeling Communicatie, Vorming, Onderzoek & Vertaling, de afdeling Operaties en de afdeling Ondersteuning.

Je komt terecht in de afdeling Operaties, bij het Team Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG). Binnen een zeer afwisselende job help je mee aan de uitbouw van het dynamische en professioneel imago van onze organisatie, en meer specifiek binnen het team Zorgcentra na Seksueel Geweld. Het Instituut werd door de regering opgedragen om de nationale coördinatie op zich te nemen van de uitbreiding en structurele verankering van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

De ZSG zijn multidisciplinaire centra waar slachtoffers van acuut seksueel geweld terecht kunnen voor medisch en forensisch onderzoek en psychologische zorg, voorzien door speciaal daartoe opgeleid personeel. In de ZSG kan tevens klacht worden neergelegd bij een opgeleide zedeninspecteur. De ZSG zijn dan ook in eerste instantie een samenwerkingsverband tussen politie, parket en het ziekenhuis.

Voor meer informatie kan je terecht op onze website en op de website van de ZSG.

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een algemeen Master Diploma, aangevuld met één jaar relevante ervaring OF je beschikt over een diploma in de richting van de criminologische wetenschappen. In dit laatste geval is ervaring geen vereiste.
 • Je hebt kennis van gender gerelateerd geweld
 • Je toont een sterke motivatie om de functie uit te oefenen

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een assessment bij FOD BOSA ( WTC III, Simon Bolivarlaan 30/bus 1, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als projectmedewerker voor het Team zorgcentra na seksueel geweld binnen de afdeling operaties (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11 .

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 43757.812 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • 12 recup-dagen per jaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkvergoeding
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

 

Wil jij je mee inzetten voor de strijd tegen seksueel geweld, voor een goeie zorg aan slachtoffers en een gecoördineerde aanpak? Ben jij gemotiveerd om samen te werken met verschillende partners zoals politie, justitie, ziekenhuizen,…?

Wij zoeken een gemotiveerde collega om de Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) op nationaal niveau te ondersteunen en verder uit te bouwen.

De Zorgcentra na Seksueel Geweld bieden allesomvattende zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en advies aan hun steunfiguren. Deze zorg wordt aangeboden onder één dak door een speciaal opgeleid team. Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen coördineert op nationaal niveau de werking van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

 

Wij zijn op zoek naar een gemotiveerder Projectmedewerker. Als projectmedewerker krijg je een gevarieerd takenpakket. 

Als projectbeheerder ga je samen met de andere leden van het ZSG-team het project Zorg na Seksueel Geweld beheren teneinde de geldende reglementeringen tot een goed einde te brengen. De taken situeren zich op verschillende gebieden, van de werking van justitie tot het medische beleid in de ZSG. Ook het voorbereiden, geven van opleidingen, het opvolgen van onderzoeken tot het schrijven van beleidsaanbevelingen behoren tot het takenpakket.

Voorbeelden van taken

 • Je legt contacten met relevante partners en actoren
 • Je beschrijft het thema van het project en werkt een onderzoeksvraag of een beleidsmatig knelpunt uit, met behulp van studiewerk om je het toevertrouwde thema eigen te maken
 • Je staat in voor het opvolgen, uitvoeren en controleren van de realisatie van het project (of deeltaken binnen het project), het terugkoppelen naar de teamcoördinator en de directie over de voortgang van het project. Je ziet toe op het behalen van de beoogde resultaten op inhoudelijk, administratief, juridisch en financieel vlak
 • Je staat in voor het opvolgen van het project en de werking van de projectcomités in samenwerking met de teamcoördinator en de directie
 • Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een proactieve en reactieve expertise
 • Je staat in voor het organiseren en leiden van vergadering

 

Als redacteur sta je in voor het verzamelen, herschrijven, aanpassen en voorstellen van informatie teneinde de verzamelde informatie op een duidelijke en verstaanbare manier voor te leggen aan de teamcoördinator ZSG.

Voorbeelden van taken

 • Je documenteert informatie zo volledig mogelijk met behulp van de beschikbare middelen (boeken, internet, forums, enz.) om het toevertrouwde thema te beschrijven en je er maximaal mee vertrouwd te maken
 • Je bereidt adviezen voor, op basis van verzamelde informatie
 • Je stelt verslagen op, en past de inhoud van de teksten aan om een homogene stijl te waarborgen.
 • Je geeft de resultaten door aan collega's en derden bij interne en externe presentaties
 • Je adviseert en informeert aan de interne diensten
 • Je stelt ontwerpen op van antwoord op parlementaire vragen

 

Als contactpersoon sta je in voor het vergemakkelijken van de uitwisseling van informatie over de ZSG. Je bent het contactpunt tussen het Instituut, de ZSG en de andere overheids- en private organen.

Voorbeelden van taken

 • Je legt contacten met de ZSG, hun partners en derden en zal deze contacten uitbreiden en onderhouden
 • Je bent aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen van externen over de ZSG die via de algemene inbox binnenkomen
 • Je staat in voor het informeren van het breder publiek over de ZSG via nieuwsberichten op de website

 

Als kennisbeheerder sta je in voor het vergroten van de in het Instituut en de ZSG aanwezige kennis teneinde deze kennis toegankelijk te maken voor de collega's en voor personen buiten het Instituut en de ZSG.

Voorbeelden van taken

 • het verzamelen van probleempunten m.b.t. de ZSG
 • Je documenteren op het vlak van de nationale en internationale wetgeving en beleid en op vlak van de standpunten en meningen van deskundigen in de materie
 • Je staat in voor het beheren van catalogussen, de hulpmiddelen en de kennis-/informatiestroom

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 vacante plaatsen bij het Team Zorgcengtra na Seksueel Geweld binnen de afdeling operaties, van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) (www.igvm-iefh.belgium.be)  (Victor Hortaplein 40 , 1060 Sint-Gillis).

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) draagt door het beschermen en bevorderen van de gendergelijkheid bij aan de inclusieve samenleving. Werken bij ons, is dus werken voor de gelijke behandeling van alle mensen. Het Instituut is een federale Instelling van Openbaar Nut met een raad van bestuur (type B). We combineren de functie van een onafhankelijk interfederaal gelijkheidsorgaan (Equality Body) met opdrachten in het kader van het federale gendergelijkheidsbeleid. 

Het Instituut is een jonge organisatie die nog steeds groeit en waar een ploeg van een 70-tal enthousiaste medewerkers werkzaam zijn.

Het Instituut heeft vier grote werkdomeinen:

• Analyseren en ondersteunen van het beleid;

• Aanbieden van individuele juridische ondersteuning;

• Uitvoeren van onderzoek, sensibilisering en vorming;

• Bouwen aan een gemeenschap rond gendergelijkheid.

 

Er zijn vier afdelingen op het Instituut: de directie en haar stafdiensten, de afdeling Communicatie, Vorming, Onderzoek & Vertaling, de afdeling Operaties en de afdeling Ondersteuning.

Je komt terecht in de afdeling Operaties, bij het Team Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG). Binnen een zeer afwisselende job help je mee aan de uitbouw van het dynamische en professioneel imago van onze organisatie, en meer specifiek binnen het team Zorgcentra na Seksueel Geweld. Het Instituut werd door de regering opgedragen om de nationale coördinatie op zich te nemen van de uitbreiding en structurele verankering van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.

De ZSG zijn multidisciplinaire centra waar slachtoffers van acuut seksueel geweld terecht kunnen voor medisch en forensisch onderzoek en psychologische zorg, voorzien door speciaal daartoe opgeleid personeel. In de ZSG kan tevens klacht worden neergelegd bij een opgeleide zedeninspecteur. De ZSG zijn dan ook in eerste instantie een samenwerkingsverband tussen politie, parket en het ziekenhuis.

Voor meer informatie kan je terecht op onze website en op de website van de ZSG.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Adviseren: Je geeft advies aan gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op, op basis van je eigen expertise.

Technische competenties

 • Je hebt kennis in verband met gender gerelateerd geweld.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).

Niet vereist, wel een troef

 • Een actieve kennis van het Frans en het Engels

Deelnemingsvoorwaarden

 • Je beschikt over een algemeen Master Diploma, aangevuld met één jaar relevante ervaring OF je beschikt over een diploma in de richting van de criminologische wetenschappen. In dit laatste geval is ervaring geen vereiste.
 • Je hebt kennis van gender gerelateerd geweld
 • Je toont een sterke motivatie om de functie uit te oefenen

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Profiel 1 - Algemeen Master diploma (aangevuld met één jaar relevante ervaring):

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

OF

Profiel 2: Diploma in de criminologische wetenschappen (geen ervaring vereist):

 • Je hebt een diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie in studierichting : criminologie

 

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Je beschikt over een relevante professionele ervaring van 1 jaar in het domein van gendergerelateerd geweld, verdeeld over minimaal 2 van de volgende taken:

 • samenwerking met stakeholders (politie, parket, ziekenhuizen, hulpverlening);
 • uitvoeren van beleidsanalyses of schrijven van beleidsaanbevelingen;
 • coördineren of uitvoeren van projecten;
 • opstellen van professionele teksten of adviezen.

Vul je online CV volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als projectmedewerker voor het Team zorgcentra na seksueel geweld binnen de afdeling operaties (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11 .

Loon

 

Minimum aanvangswedde: € 43757.812 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 40-uren week
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • 12 recup-dagen per jaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkvergoeding
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen,...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 4. Je legt een interview af met een assessment bij FOD BOSA ( WTC III, Simon Bolivarlaan 30/bus 1, 1000 Brussel)

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring (in geval van Algemene master - profiel 1)

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

 

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1.5u)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen

 

Deze proef zal plaatsvinden plaatsvinden rond midden december 2023 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met assessment (+/- 1.5u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een assessment-oefening en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden december 2023 (onder voorbehoud).
Indien Stap 4 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond midden januari 2024 (onder voorbehoud).

 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt voor stap 4 - interview met assessment. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 24/11/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels