Projecthouder noodplanning (m/v/x)

FOD Binnenlandse Zaken

Selectiecode

CNG23088

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

9000 Gent

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Boeien de thema's noodplanning en crisisbeheer jou? Wil jij graag bijdragen aan het bewaken van de integrale veiligheid in Oost-Vlaanderen? Dan ben jij misschien wel de geschikte nieuwe collega om ons team te vergezellen.

De Federale Dienst van de Gouverneur (FDG) van Oost-Vlaanderen is op zoek naar een projecthouder met een positieve mindset en de drive om er volledig voor te gaan. En die ervaring komt later, want wij leren jou alle kneepjes van het vak.

De FDG behoort tot de FOD Binnenlandse Zaken. Wij waken over jouw veiligheid. Wij streven naar een samenleving waar het goed wonen, werken en leven is. We brengen risico's in kaart en willen de crisis altijd een stapje voor zijn. En gebeurt er toch een ramp, dan zijn wij goed voorbereid.

Noodplanning en crisisbeheer hebben vele kanten. Dus investeren wij voortdurend in nieuwe procedures, tools en mensen.

Je tilt de gemeentelijke nood- en interventieplannen naar een hoger niveau. Je motiveert lokale overheden om de handen in elkaar te slaan en zich optimaal voor te bereiden op mogelijke noodsituaties.

Jij stimuleert overleg en samenwerking. Zo begeleid en ondersteun je lokale veiligheidscellen en onderhoud je contacten met politie, brandweer en de andere disciplines betrokken bij de noodplanning.

Je stemt theorie, praktijk en realiteit beter op elkaar af. Zo ga je ook zelf regelmatig polshoogte nemen op het terrein. Daarnaast werk je nauw samen met de noodplanningscoördinator en help je mee om de nood- en interventieplannen op te maken en onder meer rampenoefeningen te organiseren.

Want een noodplan opmaken is één ding, het plan moet ook echt werken. Samen gaan jullie proactief op zoek naar missing links en betere communicatielijnen.

Voor je job verplaats je je naar alle Oost-Vlaamse uithoeken van het land. Voor dienstverplaatsingen maak je gebruik van je eigen wagen. Je bent flexibel en speelt vlot in op onverwachte omstandigheden. Zo is het in geval van crisis mogelijk dat je opgeroepen wordt (ook buiten de diensturen) om bij te springen en ondersteuning te bieden.

Op korte termijn bouw je een uitgebreid netwerk en brede kennis over noodplanning en crisisbeheer uit. Dat maakt jou een perfect aanspreekpunt voor collega's en externe partners.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Federale Dienst van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen (Kalandeberg 1, 9000 Gent), van de FOD Binnenlandse Zaken.

FEDERALE DIENST VAN DE GOUVERNEUR VAN OOST-VLAANDEREN

Aan de Gouverneur zijn opdrachten toevertrouwd door de federale overheid zodat men deze kan uitvoeren op het niveau van de provincie Oost-Vlaanderen. Taken zoals onder andere noodplanning, politionele veiligheid, criminaliteitspreventie, wapenvergunningen en algemeen crisisbeheer maken hier deel van uit.

Jij komt terecht in het team noodplanning, dat bestaat uit zeven medewerkers onder leiding van de directeur Noodplanning. Het personeel ondersteunt de Gouverneur in de uitvoering van deze taken en wordt hiervoor ter beschikking gesteld door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel. 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FDG in Oost-Vlaanderen (Kalandeberg 1, 9000 Gent). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als projecthouder noodplanning (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) (€ 44.633,01 vanaf december 2023, aangepast aan de nieuwe index).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop en tussenkomst gsm kosten 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Elke Allaert
  Directeur Noodplanning FDG Oost-Vlaanderen
  FOD Binnenlandse Zaken
  0478/73 38 96

Over de procedure

 • Dienst Planning & Selectie
  Stafdienst P&O
  FOD Binnenlandse Zaken
  /

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Boeien de thema's noodplanning en crisisbeheer jou? Wil jij graag bijdragen aan het bewaken van de integrale veiligheid in Oost-Vlaanderen? Dan ben jij misschien wel de geschikte nieuwe collega om ons team te vergezellen.

De Federale Dienst van de Gouverneur (FDG) van Oost-Vlaanderen is op zoek naar een projecthouder met een positieve mindset en de drive om er volledig voor te gaan. En die ervaring komt later, want wij leren jou alle kneepjes van het vak.

De FDG behoort tot de FOD Binnenlandse Zaken. Wij waken over jouw veiligheid. Wij streven naar een samenleving waar het goed wonen, werken en leven is. We brengen risico's in kaart en willen de crisis altijd een stapje voor zijn. En gebeurt er toch een ramp, dan zijn wij goed voorbereid.

Noodplanning en crisisbeheer hebben vele kanten. Dus investeren wij voortdurend in nieuwe procedures, tools en mensen.

Je tilt de gemeentelijke nood- en interventieplannen naar een hoger niveau. Je motiveert lokale overheden om de handen in elkaar te slaan en zich optimaal voor te bereiden op mogelijke noodsituaties.

Jij stimuleert overleg en samenwerking. Zo begeleid en ondersteun je lokale veiligheidscellen en onderhoud je contacten met politie, brandweer en de andere disciplines betrokken bij de noodplanning.

Je stemt theorie, praktijk en realiteit beter op elkaar af. Zo ga je ook zelf regelmatig polshoogte nemen op het terrein. Daarnaast werk je nauw samen met de noodplanningscoördinator en help je mee om de nood- en interventieplannen op te maken en onder meer rampenoefeningen te organiseren.

Want een noodplan opmaken is één ding, het plan moet ook echt werken. Samen gaan jullie proactief op zoek naar missing links en betere communicatielijnen.

Voor je job verplaats je je naar alle Oost-Vlaamse uithoeken van het land. Voor dienstverplaatsingen maak je gebruik van je eigen wagen. Je bent flexibel en speelt vlot in op onverwachte omstandigheden. Zo is het in geval van crisis mogelijk dat je opgeroepen wordt (ook buiten de diensturen) om bij te springen en ondersteuning te bieden.

Op korte termijn bouw je een uitgebreid netwerk en brede kennis over noodplanning en crisisbeheer uit. Dat maakt jou een perfect aanspreekpunt voor collega's en externe partners.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de Federale Dienst van de Gouverneur van Oost-Vlaanderen (Kalandeberg 1, 9000 Gent), van de FOD Binnenlandse Zaken.

FEDERALE DIENST VAN DE GOUVERNEUR VAN OOST-VLAANDEREN

Aan de Gouverneur zijn opdrachten toevertrouwd door de federale overheid zodat men deze kan uitvoeren op het niveau van de provincie Oost-Vlaanderen. Taken zoals onder andere noodplanning, politionele veiligheid, criminaliteitspreventie, wapenvergunningen en algemeen crisisbeheer maken hier deel van uit.

Jij komt terecht in het team noodplanning, dat bestaat uit zeven medewerkers onder leiding van de directeur Noodplanning. Het personeel ondersteunt de Gouverneur in de uitvoering van deze taken en wordt hiervoor ter beschikking gesteld door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken.

FOD BINNENLANDSE ZAKEN

Veiligheid, crisisbeheer, brand- en inbraakpreventie, beheer van het Rijksregister, organiseren van verkiezingen, uitreiken van identiteitskaarten, beheren van migratiestromen … FOD Binnenlandse Zaken doet het allemaal en nog veel meer.

Uw veiligheid, ons beroep. Als FOD Binnenlandse zaken creëren wij een veilige samenleving waar burgers initiatief durven nemen en verbinding zoeken met elkaar. Ook op de werkvloer streven wij naar een open organisatiecultuur waar jij als collega de ruimte krijgt om mee te denken of mee te beslissen, maar zeker ook om mee te doen.

Onze FOD telt meer dan zesduizend medewerkers verdeeld over de zes algemene directies (Civiele Veiligheid, Nationaal Crisiscentrum, Dienst Vreemdelingenzaken, Veiligheid & Preventie, Identiteit & Burgerzaken en Digitale Innovatie & Oplossingen), de overkoepelende stafdirecties, coördinatie- & ondersteuningsdiensten en de vier onafhankelijke diensten (Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen, de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en de Federale diensten van de Gouverneurs).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​
 • Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur als projecthouder noodplanning (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen) (€ 44.633,01 vanaf december 2023, aangepast aan de nieuwe index).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop en tussenkomst gsm kosten 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel. 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met een gevalstudie bij de FDG in Oost-Vlaanderen (Kalandeberg 1, 9000 Gent). 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC proef (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Deze proef zal plaatsvinden tussen 04/12/2023 - 15/12/2023 (onder voorbehoud) in Brussel bij de FOD Bosa/werkenvoor.be. Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen via jobs.nl@ibz.be.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen 07/12/2023 - 20/12/2023 (onder voorbehoud) bij de Federale Dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen (Kalandeberg 1, 9000 Gent).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden tussen 08/01/2024 - 24/01/2024 (onder voorbehoud) bij de Federale Dienst van de gouverneur van Oost-Vlaanderen (Kalandeberg 1, 9000 Gent).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt voor 'Stap 3 - Specifieke screening interview'. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online CV in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 24/11/2023.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Elke Allaert
  Directeur Noodplanning FDG Oost-Vlaanderen
  FOD Binnenlandse Zaken
  0478/73 38 96

Over de procedure

 • Dienst Planning & Selectie
  Stafdienst P&O
  FOD Binnenlandse Zaken
  /

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Carole
  Na elke dag- of nachtshift ga ik naar huis met het gevoel dat ik iets heb gedaan om mensen in nood te helpen en te redden.
  Carole
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Carole
 • Portret Sylvie
  Wij zijn de eerste schakel in de hulpverleningsketen en het is belangrijk om efficiënt te zijn.
  Sylvie
  Operator in een noodcentrale 112
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sylvie
 • Portret Sandy Van Gorp
  Met empathie en geduld kom ik heel ver.
  Sandy Van Gorp
  Verpleegkundige in het Gesloten centrum Merksplas
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Sandy Van Gorp
 • Portret Laura Szabo
  Het gaat hier niet over je ego en een mooi loon, wel over wat je kan realiseren voor de maatschappij en de voldoening die je eruit haalt.
  Laura Szabo
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Binnenlandse Zaken
  More about Laura Szabo