Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (m/v/x)

POD Maatschappelijke Integratie

Selectiecode

CNG24004

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

C

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Wil je je levenservaring in armoede graag inzetten om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden? Dan interesseert jouw profiel ons! Wij zouden het fijn vinden om jou in ons team te mogen verwelkomen.

Wie zoeken we?

 • Je had ervaring in armoede en wil deze ervaring gebruiken om andere organisaties toegankelijker te maken.
 • Je weet dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om formulieren te begrijpen, om de juiste informatie te vinden, om de procedures te begrijpen, de website te begrijpen …  
 • Je weet dat organisaties niet altijd even toegankelijk zijn en wil meewerken om deze organisaties toegankelijker te maken voor een kwetsbaar publiek.
 • Je wil graag in team werken, je netwerk uitbouwen en gebruiken en wil veranderingen doorvoeren in het voordeel van mensen in kwetsbare situaties. 
 • Je hebt een kritische kijk en stelt de zaken in vraag. In samenwerking met het team probeer je oplossingen te zoeken.
 • Je staat open voor veranderingen in je werkomgeving en kunt je communicatie aanpassen aan verschillende doelgroepen.
 • Je kan goed omgaan met stress en wil graag groeien in je functie.

Wat zal je doen?

 • Je wordt aangeworven door POD Maatschappelijke Integratie, maar het grootste deel van je werk voer je uit in een partnerorganisatie.
 • Je zal meewerken aan het opsporen en signaleren van drempels tot de overheid of de gezondheidszorg voor mensen in een kwetsbare situatie.
 • Je werkt mee aan projecten en werkgroepen die verband houden met kwetsbaarheid en armoede.
 • Je staat er niet alleen voor, je werkt samen met je collega ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in andere openbare diensten of diensten in de sector van de gezondheidszorg.
 • Je zal het perspectief van mensen in een kwetsbare situatie gebruiken binnen de organisatie waar je werkt.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Bekijk hier enkele getuigenissen van ervaringsdeskundigen: Interviews | POD Maatschappelijke Integratie (mi-is.be)

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 4 plaatsen (Nederlandstalig) beschikbaar bij de dienst ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid,  gevestigd in het FINTO-gebouw, Kruidtuinlaan 50, bus 165 te 1000 Brussel. De lijst van geslaagde kandidaten kan ook op een later tijdstip worden geraadpleegd voor andere functies als ervaringsdeskundige, afhankelijk van de beschikbaarheid van de detacheringsplaatsen.

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid houdt zich bezig met het uitwerken, uitvoeren en evalueren van een inclusief federaal beleid voor sociale integratie dat de fundamentele sociale grondrechten voor iedereen op een duurzame wijze garandeert. Aldus draagt de POD bij tot het ontwerp van de regelgeving, hij informeert en adviseert zijn doelpubliek en partners over de maatregelen en acties en beheert de financiële stromen, verbonden aan de maatschappelijke integratie (vooral leefloon en sociale hulp).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma hoger secundair (of gelijkwaardig)
 • Je hebt armoede of sociale uitsluiting ervaren.
 • Je bent bereid om je ervaring in armoede of sociale uitsluiting in te zetten binnen de federale overheid. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. Je neemt deel aan een verplichte infosessie en legt dezelfde dag een test op computer af bij de FOD BOSA.
 2. Je bezorgt een ingevuld inschrijvingsdocument aan de POD Maatschappelijke Integratie.
 3. We screenen jouw levenservaring in armoede.
 4. Je legt een interview af met een case bij de FOD BOSA. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

 

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (1jaar) met mogelijkheid tot verlenging, als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: 29.117,53 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • mogelijkheid tot telewerk (afhankelijk van de detacheringsplaats)
  • 26 dagen verlof per jaar en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • verschillende feestelijke evenementen (personeelsfeest,  teambuilding,...)
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • maaltijdcheques met een waarde van 6 EUR per gewerkte dag
  • mogelijkheid tot het verkrijgen van een telewerkvergoeding
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (financiële tussenkomst in brillen, Sinterklaas, geboorte of adoptiegeschenk, enz.)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Wil je je levenservaring in armoede graag inzetten om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden? Dan interesseert jouw profiel ons! Wij zouden het fijn vinden om jou in ons team te mogen verwelkomen.

Wie zoeken we?

 • Je had ervaring in armoede en wil deze ervaring gebruiken om andere organisaties toegankelijker te maken.
 • Je weet dat het niet voor iedereen gemakkelijk is om formulieren te begrijpen, om de juiste informatie te vinden, om de procedures te begrijpen, de website te begrijpen …  
 • Je weet dat organisaties niet altijd even toegankelijk zijn en wil meewerken om deze organisaties toegankelijker te maken voor een kwetsbaar publiek.
 • Je wil graag in team werken, je netwerk uitbouwen en gebruiken en wil veranderingen doorvoeren in het voordeel van mensen in kwetsbare situaties. 
 • Je hebt een kritische kijk en stelt de zaken in vraag. In samenwerking met het team probeer je oplossingen te zoeken.
 • Je staat open voor veranderingen in je werkomgeving en kunt je communicatie aanpassen aan verschillende doelgroepen.
 • Je kan goed omgaan met stress en wil graag groeien in je functie.

Wat zal je doen?

 • Je wordt aangeworven door POD Maatschappelijke Integratie, maar het grootste deel van je werk voer je uit in een partnerorganisatie.
 • Je zal meewerken aan het opsporen en signaleren van drempels tot de overheid of de gezondheidszorg voor mensen in een kwetsbare situatie.
 • Je werkt mee aan projecten en werkgroepen die verband houden met kwetsbaarheid en armoede.
 • Je staat er niet alleen voor, je werkt samen met je collega ervaringsdeskundigen die werkzaam zijn in andere openbare diensten of diensten in de sector van de gezondheidszorg.
 • Je zal het perspectief van mensen in een kwetsbare situatie gebruiken binnen de organisatie waar je werkt.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Bekijk hier enkele getuigenissen van ervaringsdeskundigen: Interviews | POD Maatschappelijke Integratie (mi-is.be)

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 4 plaatsen (Nederlandstalig) beschikbaar bij de dienst ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid,  gevestigd in het FINTO-gebouw, Kruidtuinlaan 50, bus 165 te 1000 Brussel. De lijst van geslaagde kandidaten kan ook op een later tijdstip worden geraadpleegd voor andere functies als ervaringsdeskundige, afhankelijk van de beschikbaarheid van de detacheringsplaatsen.

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid houdt zich bezig met het uitwerken, uitvoeren en evalueren van een inclusief federaal beleid voor sociale integratie dat de fundamentele sociale grondrechten voor iedereen op een duurzame wijze garandeert. Aldus draagt de POD bij tot het ontwerp van de regelgeving, hij informeert en adviseert zijn doelpubliek en partners over de maatregelen en acties en beheert de financiële stromen, verbonden aan de maatschappelijke integratie (vooral leefloon en sociale hulp).

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Analyseren: Je analyseert gegevens gericht en beoordeelt informatie kritisch.
 • Problemen Oplossen: Je gaat zelfstandig om met en lost problemen op, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Zich aanpassen: Je neemt een flexibele houding aan ten aanzien van en speelt in op veranderende omstandigheden en diverse situaties. 
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Je bent in staat om je kennis over het perspectief van mensen in armoede te verbreden en dit standpunt te integreren in de openbare diensten. 

 • Je begrijpt hoe de dienst ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting functioneert.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Je motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X 2).

Niet vereist, wel een troef

 • Aangezien je terechtkomt in een tweetalige omgeving is kennis van het Frans een pluspunt.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma hoger secundair (of gelijkwaardig)
 • Je hebt armoede of sociale uitsluiting ervaren.
 • Je bent bereid om je ervaring in armoede of sociale uitsluiting in te zetten binnen de federale overheid. 

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan (algemeen, technisch, beroepssecundair onderwijs, duaal leren, buitengewoon onderwijs)
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroepssecundair onderwijs, duaal leren, buitengewoon onderwijs) of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.
 • Beroepscertificeringen van niveau 3 of 4 van de Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS, CFC of KDG)

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring:

De screening van je ervaring gebeurt op basis van een inschrijvingsformulier. Dit verifieert je ervaring met armoede en sociale uitsluiting volgens 6 vooraf bepaalde criteria. Je wordt toegelaten tot de selectieprocedure als je de juiste ervaring hebt, d.w.z.:

Je voldoet aan het onderstaande verplichte criterium:

 • Inkomen en schuld

EN

Je voldoet aan minstens 2 van de onderstaande 5 criteria:

 • Gezondheidszorg
 • Werk
 • Opleiding
 • Huisvesting
 • Sociale en culturele participatie

Het inschrijvingsformulier is hier te raadplegen.

Opgelet: je kunt je ingevulde inschrijvingsformulier opsturen alleen als je de verplichte infosessie hebt bijgewoond en hebt deelgenomen aan de meerkeuzevragenlijst. Zodra deze stappen voltooid zijn, moet het ingevulde inschrijvingsformulier TEN LAATSTE 30 kalenderdagen na je deelname aan de infosessie teruggestuurd worden.

Je moet dit formulier invullen in het Nederlands, de taal van de selectie, en het terugsturen:

⦁ of per post naar: POD Maatschappelijke Integratie, dienst HRM, Kruidtuinlaan 50, bus 165 te 1000 Brussel
⦁ of per e-mail naar het volgende adres:

selectie@mi-is.be

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet beschikt over het juiste diploma en na de screening van het inschrijvingsformulier niet aan bovenstaande ervaringsvereisten voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (1jaar) met mogelijkheid tot verlenging, als ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1.

Loon

Minimum aanvangswedde: 29.117,53 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • mogelijkheid tot telewerk (afhankelijk van de detacheringsplaats)
  • 26 dagen verlof per jaar en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • verschillende feestelijke evenementen (personeelsfeest,  teambuilding,...)
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • vakantiegeld en eindejaarspremie
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • maaltijdcheques met een waarde van 6 EUR per gewerkte dag
  • mogelijkheid tot het verkrijgen van een telewerkvergoeding
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (financiële tussenkomst in brillen, Sinterklaas, geboorte of adoptiegeschenk, enz.)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. Je neemt deel aan een verplichte infosessie en legt dezelfde dag een test op computer af bij de FOD BOSA.
 2. Je bezorgt een ingevuld inschrijvingsdocument aan de POD Maatschappelijke Integratie.
 3. We screenen jouw levenservaring in armoede.
 4. Je legt een interview af met een case bij de FOD BOSA. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap één: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap twee: Verplichte informatiesessie  met aansluitend meerkeuzevragenlijst op PC (90 min informatiesessie en 90 minuten PC-test)

Je dient één van de verplichte informatiesessies bij te wonen, georganiseerd in de lokalen van de FOD BOSA - Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel). 

Tijdens de informatiesessie krijg je alle informatie over de functie van ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Je krijgt ook meer informatie over de selectieprocedure en het inschrijvingsformulier. 

Zodra je ingeschreven bent, kan je via het tabblad 'Mijn berichten en taken' in je account de datum en het tijdstip van de informatiesessie kiezen uit de beschikbare opties.

De sessies vinden plaats op 17, 24 en 26 juni 2024 (data onder voorbehoud).

Plaats: FOD BOSA
Auditorium: Simon Bolivarlaan 30 - 1000 Brussel

Opgelet:

 • Je wordt alleen uitgenodigd om verder te gaan met de selectieprocedure als je één van de verplichte informatiesessies hebt bijgewoond. Je aanwezigheid wordt geregistreerd wanneer je deelneemt aan één van de sessies.
 • Je identiteit wordt gecontroleerd wanneer je de zaal binnenkomt. Je ondertekent een aanwezigheidsformulier. Je dient de hele informatiesessie bij te wonen.
 • Neem je identiteitskaart mee.
 • Je krijgt op voorhand een QR code in je mailbox. Deze code heb je nodig om het gebouw te betreden.
 • Het is niet mogelijk om vrijgesteld te worden van deze informatiesessie.
 • Wees op tijd! Wanneer je meer dan 10 minuten te laat bent, kan je niet deelnemen aan de informatiesessie.
 • Als je niet kan deelnemen aan de sessie waarvoor je ingeschreven bent, kan je je afspraak zelf annuleren in je online account. Je kan je desgewenst inschrijven voor een andere informatiesessie. Hou er rekening mee dat er geen garantie is dat er plaatsen beschikbaar zijn op latere data nadat je uitgeschreven bent.
 • Als je ook deelneemt aan de selectie CFG24031 Experts du vécu ben je verplicht om de informatiesessie in zowel het Frans als het Nederlands bij te wonen.
 • Je krijgt op de dag van de informatiesessie een inschrijvingsformulier en de nodige instructies hoe en wanneer je dit formulier ingevuld dient terug te bezorgen. 

Indien je na de informatiesessie overtuigd bent dat een job als ervaringsdeskundige iets voor jou is, word je onmiddellijk uitgenodigd om deel te nemen aan een meerkeuzevragenlijst. Aan de hand van deze meerkeuzevragenlijst wordt er nagegaan of je over onderstaande technische competenties beschikt:

 • Je bent in staat om je kennis over het perspectief van mensen in armoede te verbreden en dit standpunt te integreren in de openbare diensten. 

 • Je begrijpt hoe de dienst ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting functioneert.

Je bent voor deze test geslaagd als je tenminste 50/100 haalt. Je krijgt een document ter beschikking die je kan helpen om deze test in te vullen. 

Stap drie: Screening van ervaring 

Je wordt alleen toegelaten tot de volgende stap (interview met case) als je de vereiste relevante ervaring hebt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van het inschrijvingsformulier dat je zal ontvangen tijdens de verplichte informatiesessie (stap twee).  Dit sollicitatieformulier zal je na je deelname aan zo een informatiesessie ook via mail worden overgemaakt. Opgelet: Het betreft hier niet het online cv op 'Werkenvoor.be'.

Je kan in bijlage bij deze jobomschrijving reeds een inschrijvingsformulier terugvinden. Tijdens de infosessie zal je meer uitleg krijgen over de wijze waarop je dit inschrijvingsformulier dient in te vullen. 

Vul dit inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk in. Verstuur je ingevuld inschrijvingsformulier TEN LAATSTE 30 kalenderdagen na je deelname aan de informatiesessie:

 • ofwel via mail naar:

  selectie@mi-is.be

 • ofwel via post naar het volgende adres:  POD Maatschappelijke Integratie (FINTO) - Dienst HRM - Kruidtuinlaan 50 bus 165, 1000 Brussel

Opgelet: Enkel de 50 geslaagden na de meerkeuzevragenlijst met de hoogste score én die over de vereiste ervaring beschikken, gaan door naar de volgende stap, namelijk het interview met case. 

Waarop moet je letten? Vul het inschrijvingsformulier in, in de taal waarvoor je solliciteert (Nederlands).

Ook gesolliciteerd voor de Franstalige selectie (CFG24031)? Bezorg het inschrijvingsformulier ook in het Frans aan de POD Maatschappelijke Integratie.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap vier: Specifieke screening - Interview met case (+/- 1u15min + 60 min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een case (postbakoefening op papier) en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De case wordt besproken tijdens je interview. 

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden vanaf eind augustus tot begin oktober 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in stap 4 - specifieke screening met case.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 50 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

 

Je kan solliciteren tot en met 4 juni 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Bijlagen

Naam Bestandstype
DOCX

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Amélie Legrand
  Onze job bestaat uit uitdagingen, uit battles die we moeten voeren voor het welzijn van iedereen.
  Amélie Legrand
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Amélie Legrand
 • Portret Fatma Yildiz
  Het feit dat je in armoede geleefd hebt, maakt je niet automatisch een goede ervaringsdeskundige.
  Fatma Yildiz
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Fatma Yildiz
 • Portret François Hansoul
  De dynamiek die gecreërd wordt, maakt deel uit van onze organisatiecultuur.
  François Hansoul
  Projectcoördinator
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about François Hansoul
 • Portret Lisa Asselman
  De POD Maatschappelijke Integratie is een jonge en dynamische organisatie die elk talent warm onthaalt.
  Lisa Asselman
  Projectcoördinator
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Lisa Asselman
 • Portret Antoine Verhamme
  Door in een federale administratie te werken, heb ik het gevoel dat ik deelneem aan projecten en processen die voordelig zijn voor iedereen, in het bijzonder voor de meest kwetsbare burgers.
  Antoine Verhamme
  Medewerker strategische cel HR
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Antoine Verhamme
 • Portret Emilie Clette
  Het werk is echt gevarieerd en ik heb een heel netwerk van mensen met wie ik kan samenwerken.
  Emilie Clette
  Specialist statistieken
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Emilie Clette
 • Portret Josée Goris
  De POD Maatschappelijke Integratie draagt zorg voor zijn personeel.
  Josée Goris
  Expert beleid internationale relaties
  -
  POD Maatschappelijke Integratie
  More about Josée Goris