Wetenschappelijk Expert hoofdbestuur DG Controle (m/v/x)

Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Selectiecode

CNG24008

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als Wetenschappelijk Expert op het hoofdbestuur DG Controle ben je onmisbaar voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en vorm je een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België.

Je ondersteunt voornamelijk de controleurs en inspecteurs op het terrein en je staat als contactpersoon in voor de vragen die afkomstig zijn van de Lokale Controle-eenheden (LCE's) of de Grenscontroleposten (GCP's).

Je zal als Wetenschappelijk Expert onder meer verantwoordelijk zijn voor volgende taken:

 • het controleplan, dienstnota’s, werkinstructies en procedures concipiëren en schrijven over de domeinen die je zijn toevertrouwd, ten behoeve van de LCE’s en/of GCP’s;
 • de nationale evenals de Europese wetgeving die relevant is voor het FAVV volgen en kennen;
 • instaan voor de permanente opvolging van de resultaten van het controleplan dat je in overleg met de betrokken diensten aanpast om de controleactiviteiten te optimaliseren;
 • deelnemen aan het nationaal contactpunt voor het RASFF-systeem alsook instaan voor de registratie en verspreiding aan de betrokken diensten van de berichtgeving van niet-conformiteiten in het kader van de meldingsplicht;
 • meewerken aan de beschrijving en de harmonisatie van de controles in het kader van de certificering bij export naar derde landen of lidstaten. Je beantwoordt vragen van landen van bestemming over zendingen van producten die binnen je expertise vallen;
 • meewerken aan de beschrijving en de harmonisatie van de controles in het kader van de invoer van zendingen uit derde landen die de EU binnenkomen;
 • samen met de coördinator de maandelijkse vergaderingen met de sectorhoofden, exportcoördinatoren en GCP-hoofden organiseren;
 • zorgen voor de coherentie tussen de verschillende LCE’s / GCP’s, acties ondernemen en toezien op de naleving van de geldende procedures (ISO 9001, ISO 17020) en regelgevingen;
 • bijdragen aan de continue aanmaak en verbetering van de tools en informaticatoepassingen die gebruikt worden en die bijdragen aan een grotere efficiëntie van de controles (bijvoorbeeld: BeCertTRACES).

Lees hier de getuigenissen van je toekomstige collega's.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de centrale diensten op het hoofdbestuur van het Directoraat-generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV(Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel).

Het Directoraat-generaal Controle (DGC) implementeert de processen om de veiligheid van de voedselketen te bewaken in alle stadia van de productie, transformatie en distributie.

Enerzijds vertaalt het DGC het jaarlijkse controleprogramma in provinciale controleprogramma's en verzekert het de inspecties, de bemonsteringen en de certificatie. Anderzijds staat het in voor:

 • de preventie, opsporing en repressie van fraude, de bestrijding van bepaalde illegale praktijken met economisch belang en van het gebruik van sommige verboden stoffen;
 • het oplijsten van operatoren die activiteiten uitvoeren in de voedselketen door hen een erkenning, toelating of registratie toe te kennen;
 • de controle op de implementatie van een autocontrolesysteem door de operatoren en het op de markt brengen van veilige, conforme en traceerbare producten, zoals beschreven in de geldende wetgeving;
 • het uitvoeren van inspecties en bemonsteringen alsook hun rapportering en, in voorkomend geval, het nemen van maatregelen naar aanleiding van uitgevoerde controles, waaronder, met name een verhoogde controle van operatoren ten gevolge van een ongunstige inspectie;
 • het beheer en de voortdurende verbetering van het kwaliteitssysteem.

Het DGC bestaat uit de centrale diensten, die belast zijn met de coördinatie van de activiteiten, en uit de externe diensten, die belast zijn met de controle en de certificatie. Elke provincie alsook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een Lokale Controle-eenheid (LCE). Die negen LCE's staan ieder onder leiding van een LCE-hoofd. Het FAVV is ISO 17020 geaccrediteerd voor zijn inspectieactiviteiten.

De centrale directie bestaat uit 4 diensten:

 • -         
  3 diensten zijn gecreëerd op basis van een indeling van alle operatoren die actief zijn in de voedselketen volgens hun activiteit en volgens het toepasbare controlesysteem. Elke dienst is dus verantwoordelijk voor een bepaalde groep van activiteiten. Deze 3 diensten zijn:

  • dienst Primaire productie (PRI) (plantaardige en dierlijke sector);
  • dienst Transformatie (TRA) ;
  • dienst Distributie (DIS).

-         
Daarnaast is er een dienst met een horizontale opdracht:

 • De cel “Notificaties en Certificering” (CNC) is verantwoordelijk voor de coördinatie en de organisatie van de controles in het kader van de certificering bij export naar derde landen en bij de intracommunautaire certificering. CNC oefent de functie uit van nationaal contactpunt voor het RASFF-systeem en het AAC-systeem (Administrative Assistance and Cooperation system). CNC is eveneens verantwoordelijk voor de registratie en verspreiding aan de betrokken diensten van de berichtgeving van niet-conformiteiten in het kader van de meldingsplicht.

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
 • det verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2022 en onze waarden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een wetenschappelijk masterdiploma of je bent laatstejaarsstudent in een dergelijke richting;
 • Je wil graag vanuit jouw wetenschappelijke opleiding bijdragen tot onze voedselveiligheid;
 • Je bent een teamplayer en boekt graag samen met jouw collega’s resultaten;
 • Je beschikt over een vlotte pen en bent verbaal sterk;
 • Je kan een actieve kennis van het Frans en het Engels voorleggen als extra troef.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. Je legt een interview met casus én een PC-test af bij het FAVV in Brussel (Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van één jaar (verlengbaar mits gunstige evaluatie) als attaché A2 (houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal (NA21).

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • voordelen in kinderopvang tijdens de zomervakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • maaltijdcheques van 8 EUR per gewerkte dag
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
  • tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
  • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
  • allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Agathe DELOBEL
  Coördinator Cel Notificaties en Certificering (CNC)
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.84.61

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

GOED DAT JIJ ER BENT! Als Wetenschappelijk Expert op het hoofdbestuur DG Controle ben je onmisbaar voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en vorm je een belangrijke meerwaarde voor onze samenleving. Samen met jou streven we naar een zo veilig mogelijke voedselketen in België.

Je ondersteunt voornamelijk de controleurs en inspecteurs op het terrein en je staat als contactpersoon in voor de vragen die afkomstig zijn van de Lokale Controle-eenheden (LCE's) of de Grenscontroleposten (GCP's).

Je zal als Wetenschappelijk Expert onder meer verantwoordelijk zijn voor volgende taken:

 • het controleplan, dienstnota’s, werkinstructies en procedures concipiëren en schrijven over de domeinen die je zijn toevertrouwd, ten behoeve van de LCE’s en/of GCP’s;
 • de nationale evenals de Europese wetgeving die relevant is voor het FAVV volgen en kennen;
 • instaan voor de permanente opvolging van de resultaten van het controleplan dat je in overleg met de betrokken diensten aanpast om de controleactiviteiten te optimaliseren;
 • deelnemen aan het nationaal contactpunt voor het RASFF-systeem alsook instaan voor de registratie en verspreiding aan de betrokken diensten van de berichtgeving van niet-conformiteiten in het kader van de meldingsplicht;
 • meewerken aan de beschrijving en de harmonisatie van de controles in het kader van de certificering bij export naar derde landen of lidstaten. Je beantwoordt vragen van landen van bestemming over zendingen van producten die binnen je expertise vallen;
 • meewerken aan de beschrijving en de harmonisatie van de controles in het kader van de invoer van zendingen uit derde landen die de EU binnenkomen;
 • samen met de coördinator de maandelijkse vergaderingen met de sectorhoofden, exportcoördinatoren en GCP-hoofden organiseren;
 • zorgen voor de coherentie tussen de verschillende LCE’s / GCP’s, acties ondernemen en toezien op de naleving van de geldende procedures (ISO 9001, ISO 17020) en regelgevingen;
 • bijdragen aan de continue aanmaak en verbetering van de tools en informaticatoepassingen die gebruikt worden en die bijdragen aan een grotere efficiëntie van de controles (bijvoorbeeld: BeCertTRACES).

Lees hier de getuigenissen van je toekomstige collega's.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de centrale diensten op het hoofdbestuur van het Directoraat-generaal Controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV(Kruidtuinlaan 55 - 1000 Brussel).

Het Directoraat-generaal Controle (DGC) implementeert de processen om de veiligheid van de voedselketen te bewaken in alle stadia van de productie, transformatie en distributie.

Enerzijds vertaalt het DGC het jaarlijkse controleprogramma in provinciale controleprogramma's en verzekert het de inspecties, de bemonsteringen en de certificatie. Anderzijds staat het in voor:

 • de preventie, opsporing en repressie van fraude, de bestrijding van bepaalde illegale praktijken met economisch belang en van het gebruik van sommige verboden stoffen;
 • het oplijsten van operatoren die activiteiten uitvoeren in de voedselketen door hen een erkenning, toelating of registratie toe te kennen;
 • de controle op de implementatie van een autocontrolesysteem door de operatoren en het op de markt brengen van veilige, conforme en traceerbare producten, zoals beschreven in de geldende wetgeving;
 • het uitvoeren van inspecties en bemonsteringen alsook hun rapportering en, in voorkomend geval, het nemen van maatregelen naar aanleiding van uitgevoerde controles, waaronder, met name een verhoogde controle van operatoren ten gevolge van een ongunstige inspectie;
 • het beheer en de voortdurende verbetering van het kwaliteitssysteem.

Het DGC bestaat uit de centrale diensten, die belast zijn met de coördinatie van de activiteiten, en uit de externe diensten, die belast zijn met de controle en de certificatie. Elke provincie alsook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt over een Lokale Controle-eenheid (LCE). Die negen LCE's staan ieder onder leiding van een LCE-hoofd. Het FAVV is ISO 17020 geaccrediteerd voor zijn inspectieactiviteiten.

De centrale directie bestaat uit 4 diensten:

 • -         
  3 diensten zijn gecreëerd op basis van een indeling van alle operatoren die actief zijn in de voedselketen volgens hun activiteit en volgens het toepasbare controlesysteem. Elke dienst is dus verantwoordelijk voor een bepaalde groep van activiteiten. Deze 3 diensten zijn:

  • dienst Primaire productie (PRI) (plantaardige en dierlijke sector);
  • dienst Transformatie (TRA) ;
  • dienst Distributie (DIS).

-         
Daarnaast is er een dienst met een horizontale opdracht:

 • De cel “Notificaties en Certificering” (CNC) is verantwoordelijk voor de coördinatie en de organisatie van de controles in het kader van de certificering bij export naar derde landen en bij de intracommunautaire certificering. CNC oefent de functie uit van nationaal contactpunt voor het RASFF-systeem en het AAC-systeem (Administrative Assistance and Cooperation system). CNC is eveneens verantwoordelijk voor de registratie en verspreiding aan de betrokken diensten van de berichtgeving van niet-conformiteiten in het kader van de meldingsplicht.

Het FAVV heeft als belangrijkste opdrachten: 

 • de controle, het onderzoek en de keuring van voedselproducten en hun grondstoffen in alle stadia van de voedselketen;
 • de controle en de keuring van de productie, de verwerking, de bewaring, het vervoer, de handel, de in- en uitvoer van de voedselproducten en hun grondstoffen, alsook van de plaatsen waar die verrichtingen plaatsvinden;
 • det verlenen van erkenningen en toelatingen om bepaalde activiteiten in de voedselketen uit te oefenen;
 • de integratie en de uitwerking van traceer- en identificatiesystemen van de voedselproducten en hun grondstoffen in de voedselketen en de controle erop;
 • de communicatie met de sectoren en met de consumenten.

Om die verschillende opdrachten uit te voeren steunt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen op de Gedelegeerd bestuurder, zijn stafdiensten en 4 directoraten-generaal: DG Controlebeleid, DG Algemene diensten, DG Controle en DG Laboratoria.

Wil je meer te weten komen over het FAVV, bekijk dan zeker ook onze bedrijfsvideo, het FAVV in cijfers,  onze activiteiten in 2022 en onze waarden.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, autocontrole en meldingsplicht.
 • Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie(s) in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de technische competenties ‘Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden’, ‘Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden’ of je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

De competenties ‘In team werken’ en ‘Objectieven behalen’ wegen harder door in de eindscore (x2).

Niet vereist, wel een troef

 • Je werkomgeving is tweetalig. Een actieve kennis van het Frans is dus zeker een pluspunt.
 • Gezien de internationale werkcontext is ook een actieve kennis van het Engels een bijkomende troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je beschikt over een wetenschappelijk masterdiploma of je bent laatstejaarsstudent in een dergelijke richting;
 • Je wil graag vanuit jouw wetenschappelijke opleiding bijdragen tot onze voedselveiligheid;
 • Je bent een teamplayer en boekt graag samen met jouw collega’s resultaten;
 • Je beschikt over een vlotte pen en bent verbaal sterk;
 • Je kan een actieve kennis van het Frans en het Engels voorleggen als extra troef.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in één van de volgende richtingen:

 • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
 • Dierengeneeskunde
 • Geneeskunde
 • Biologie, Chemie, Biotechnologie, Biochemie, Biotechnologie
 • Burgerlijk ingenieur met een specialisatie in Chemie/Biochemie, Materiaalkunde of Biomedische wetenschappen
 • Industrieel ingenieur met een specialisatie in Chemie/Biochemie, Agronomie
 • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 • Je kan ook deelnemen als je jouw diploma hebt behaald in een van de 27 lidstaten van de Europese Unie of, IJsland, Noorwegen, Liechtenstein of Zwitserland en je hebt je gelijkwaardigheidsattest van je diploma bij de Vlaamse Overheid niet verkregen. Aangezien het beroep van dierenarts en arts (benaming van het gereglementeerde beroep) een gereglementeerd beroep is in België, kan je – als je voldoet aan de voorwaarden - evenwel gebruik maken van de Europese richtlijn 2005/36/CE over de erkenning van de beroepskwalificaties. Deze richtlijn is bedoeld voor mensen die volledig gekwalificeerd zijn om een beroep uit te oefenen in een lidstaat en die hetzelfde beroep willen uitoefenen in een andere lidstaat. Je vindt de link van de bevoegde autoriteiten voor ieder gereglementeerd beroep hier: Regulated professions by country, with competent authorities (europa.eu).

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024 in één van de bovengenoemde wetenschappelijke richtingen?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van één jaar (verlengbaar mits gunstige evaluatie) als attaché A2 (houder van een masterdiploma) met de bijhorende weddeschaal (NA21).

Loon

Minimum aanvangswedde: € 52.792,61 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende uren in een 38 of 40-uren werkweek (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatieverlof per jaar als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot telewerk (tot 60% van de werktijd indien verenigbaar met je taken)
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • voordelen in kinderopvang tijdens de zomervakantie
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer

 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
 • Financiële voordelen
  • maaltijdcheques van 8 EUR per gewerkte dag
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • beschikken over een laptop en tussenkomst in de kosten van jouw internetverbinding
  • tussenkomst voor je mobiele communicatie en voordelige tarieven voor privégebruik
  • professionele ervaring, nuttig voor deze functie, kan gevaloriseerd worden
  • allerlei sociale voordelen (geboortegeschenk, sinterklaascadeau voor kinderen jonger dan 18 jaar, huwelijks of samenwoningsgeschenk,…)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. Je legt een interview met casus én een PC-test af bij het FAVV in Brussel (Kruidtuinlaan 55 te 1000 Brussel).

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC-test (+/- 1u30min) + Interview met casus (+/- 1u interview + 45min schriftelijke voorbereidingstijd casus)

Deze testen vinden aaneensluitend plaats op dezelfde dag. 

Via een geïnformatiseerde test (dossiertest) worden de volgende competenties gemeten: informatie integreren en beslissen. Bij deze test is het de bedoeling dat je dossiers verwerkt en vervolgens vragen hierover kan beantwoorden.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een casus en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De casus wordt ook besproken tijdens je interview. De casus meet volgende technische competenties: ‘Je beschikt over een goed begrip van de principes en de basisbegrippen van de controle en het beheer van de voedselketen: traceerbaarheid, autocontrole en meldingsplicht’ en ‘Je beschikt over goede schriftelijke communicatievaardigheden’.

Je CV in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview. 

Om te slagen voor het interview met casus dien je een minimale score van 50 op 100 punten te behalen.

Om voor de volledige selectieprocedure te slagen, moet je voor beide testen (de pc-proef en het interview met casus) een minimale score van 60 op 120 punten behalen én geslaagd zijn voor het interview met casus (minimaal 50 op 100 punten).

Deze proef zal plaatsvinden in de periode maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in de specifieke screening (totaalscore op 120 punten - stap 2).

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 22 februari 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Agathe DELOBEL
  Coördinator Cel Notificaties en Certificering (CNC)
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  02/211.84.61

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Yamina
  Ik heb de kans om te werken in een overheidsdienst die dicht bij zijn medewerkers staat.
  Yamina Bouamar
  Chemicus
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Yamina Bouamar
 • Icoon medewerker zonder foto
  Na een loopbaan van 26 jaar als zelfstandig dierenarts wou ik een nieuwe uitdaging aangaan.
  Michel
  Inspecteur dierenarts in Bergen
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Michel
 • Portret Vanessa
  Ik ga elke dag met de glimlach naar het werk!
  Vanessa
  Managementassistent
  -
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  More about Vanessa