Expert Statistieken voor het Expertisecentrum administratieve gegevensbronnen (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid

Selectiecode

CNG24009

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Je zal inhoudelijke ondersteuning bieden aan gebruikers van overheidsdiensten die administratieve gegevensbronnen zoals de databank Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) voor monitoring, beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie gebruiken. Het DWH AM&SB beoogt de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid en andere openbare instellingen. Je zal ook, in nauwe samenwerking met de relevante partners, bijdragen aan de verdere ontwikkeling en ontsluiting van administratieve gegevensbronnen.

 

Activiteiten en taken:

 • Je coördineert je activiteiten binnen het expertisecentrum in nauwe samenwerking met collega’s van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

 • Je adviseert gebruikers van overheidsdiensten die administratieve gegevensbronnen zoals de databank Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) voor monitoring, beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie gebruiken.

 • Je ontwikkelt nieuwe toepassingen en nieuwe variabelen in lijn met de noden van de onze FOD Sociale Zekerheid en andere gebruikers, in lijn met de wetenschappelijke inzichten ter zake.
 • Je adviseert omtrent de integratie van nieuwe gegevensbronnen in het DWH AM&SB.

 • In nauwe samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) draag je bij tot het wetenschappelijk verantwoord documenteren van variabelen en toepassingen van het DWH AM&SB.

 • Je stuurt in overleg met de KSZ en andere partners de wetenschappelijke ontwikkeling van het DWH AM&SB aan.

 • Je verkent de mogelijkheden van nog te ontsluiten administratieve gegevens.

 • Je ondersteunt gebruikers van administratieve gegevens binnen onze organisatie.

 • Je behandelt, interpreteert en analyseert de verzamelde gegevens om daar observaties, tendensen of besluiten te kunnen uit trekken.

 • Je controleert statistische informatie/gegevensbestanden/rapporten die opgeleverd worden.

 • Je ontwikkelt bijkomende statistieken.

 • Je organiseert en beheert statistische informatie om op een efficiënte manier volledige en juiste informatie te kunnen verschaffen.

 • Je maakt begeleidende teksten op bij de afgeleverde statistieken.

 • Je werkt samen met experten en statistici van andere organisaties.

 • Je draagt bij aan de activiteiten van de DG Analyse & Monitoring van onze organisatie.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Als medewerker van het Expertisecentrum administratieve gegevensbronnen maak je deel uit van de dienst Wetenschappelijke Ontwikkeling (WO) van de DG Analyse & Monitoring van de FOD Sociale ZekerheidEr is 1 vacante plaats.

Het Expertisecentrum administratieve gegevensbronnen is een nieuwe cel opgericht in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij hebben de voorbije decennia veel wetenschappelijke kennis en praktische ervaring opgebouwd inzake het ontsluiten en gebruiken van administratieve gegevens voor monitoring, beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek en willen deze kennis en ervaring bundelen in dit gemeenschappelijk expertisecentrum.

De afgelopen decennia werden administratieve gegevens steeds belangrijker als gegevensbron voor monitoring, wetenschappelijk, beleidsvoorbereidend, en -evaluerend onderzoek. Het gebruik van administratieve gegevens heeft immers belangrijke voordelen. Dit is in het bijzonder het geval voor de administratieve gegevens van de sociale sector. Zo beoogt DWH AM &SB de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid en andere openbare instellingen. Het DHW AM&SB wordt beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

De DG Analyse en Monitoring is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderbouwen van beleidsvoorstellen en de doeltreffendheid ervan met feiten aantonen. De DG zal de drijfkracht worden van de ambitie om onze organisatie in alle geledingen “data-driven” te laten werken. Naast de financiële monitoring en consolidatie van de begroting “sociale bescherming” en de activiteiten van de Werkgroep “Sociale Impact Covid-19” zullen we in de DG ook de beleidsevaluatie verder uitbouwen en de wetenschappelijke expertise over sociale bescherming delen met partners.  

De FOD Sociale Zekerheid is, samen met de instellingen, verantwoordelijk voor de uitwerking van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de regelgeving en de toekenning van personen met een handicap. Door haar missies en acties ten behoeve van de overheidsactoren en de sociale partners draagt zij bij tot de duurzaamheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in het domein economie of sociale wetenschappen
 • Je beschikt over de inzet en de ambitie om resultaten te boeken
 • Je hebt een grondige kennis van statistische methoden inzake gegevensverzameling, -verwerking, en – consolidatie
 • Je hebt een grondige kennis van administratieve data die gebruikt wordt voor analyse en monitoring

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met technische vragen bij FOD Sociale Zekerheid. Opgelet! Indien stap 3 niet georganiseerd wordt, leg je een interview met technische vragen + een pc-proef af bij FOD Sociale Zekerheid in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (1 jaar) als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Je zal inhoudelijke ondersteuning bieden aan gebruikers van overheidsdiensten die administratieve gegevensbronnen zoals de databank Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) voor monitoring, beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie gebruiken. Het DWH AM&SB beoogt de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid en andere openbare instellingen. Je zal ook, in nauwe samenwerking met de relevante partners, bijdragen aan de verdere ontwikkeling en ontsluiting van administratieve gegevensbronnen.

 

Activiteiten en taken:

 • Je coördineert je activiteiten binnen het expertisecentrum in nauwe samenwerking met collega’s van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO).

 • Je adviseert gebruikers van overheidsdiensten die administratieve gegevensbronnen zoals de databank Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (DWH AM&SB) voor monitoring, beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie gebruiken.

 • Je ontwikkelt nieuwe toepassingen en nieuwe variabelen in lijn met de noden van de onze FOD Sociale Zekerheid en andere gebruikers, in lijn met de wetenschappelijke inzichten ter zake.
 • Je adviseert omtrent de integratie van nieuwe gegevensbronnen in het DWH AM&SB.

 • In nauwe samenwerking met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) draag je bij tot het wetenschappelijk verantwoord documenteren van variabelen en toepassingen van het DWH AM&SB.

 • Je stuurt in overleg met de KSZ en andere partners de wetenschappelijke ontwikkeling van het DWH AM&SB aan.

 • Je verkent de mogelijkheden van nog te ontsluiten administratieve gegevens.

 • Je ondersteunt gebruikers van administratieve gegevens binnen onze organisatie.

 • Je behandelt, interpreteert en analyseert de verzamelde gegevens om daar observaties, tendensen of besluiten te kunnen uit trekken.

 • Je controleert statistische informatie/gegevensbestanden/rapporten die opgeleverd worden.

 • Je ontwikkelt bijkomende statistieken.

 • Je organiseert en beheert statistische informatie om op een efficiënte manier volledige en juiste informatie te kunnen verschaffen.

 • Je maakt begeleidende teksten op bij de afgeleverde statistieken.

 • Je werkt samen met experten en statistici van andere organisaties.

 • Je draagt bij aan de activiteiten van de DG Analyse & Monitoring van onze organisatie.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Als medewerker van het Expertisecentrum administratieve gegevensbronnen maak je deel uit van de dienst Wetenschappelijke Ontwikkeling (WO) van de DG Analyse & Monitoring van de FOD Sociale ZekerheidEr is 1 vacante plaats.

Het Expertisecentrum administratieve gegevensbronnen is een nieuwe cel opgericht in samenwerking met de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Zij hebben de voorbije decennia veel wetenschappelijke kennis en praktische ervaring opgebouwd inzake het ontsluiten en gebruiken van administratieve gegevens voor monitoring, beleidsvoorbereidend en -evaluerend onderzoek en willen deze kennis en ervaring bundelen in dit gemeenschappelijk expertisecentrum.

De afgelopen decennia werden administratieve gegevens steeds belangrijker als gegevensbron voor monitoring, wetenschappelijk, beleidsvoorbereidend, en -evaluerend onderzoek. Het gebruik van administratieve gegevens heeft immers belangrijke voordelen. Dit is in het bijzonder het geval voor de administratieve gegevens van de sociale sector. Zo beoogt DWH AM &SB de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van de instellingen uit de Belgische sociale zekerheid en andere openbare instellingen. Het DHW AM&SB wordt beheerd door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ).

De DG Analyse en Monitoring is verantwoordelijk voor het wetenschappelijk onderbouwen van beleidsvoorstellen en de doeltreffendheid ervan met feiten aantonen. De DG zal de drijfkracht worden van de ambitie om onze organisatie in alle geledingen “data-driven” te laten werken. Naast de financiële monitoring en consolidatie van de begroting “sociale bescherming” en de activiteiten van de Werkgroep “Sociale Impact Covid-19” zullen we in de DG ook de beleidsevaluatie verder uitbouwen en de wetenschappelijke expertise over sociale bescherming delen met partners.  

De FOD Sociale Zekerheid is, samen met de instellingen, verantwoordelijk voor de uitwerking van het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van de regelgeving en de toekenning van personen met een handicap. Door haar missies en acties ten behoeve van de overheidsactoren en de sociale partners draagt zij bij tot de duurzaamheid en doeltreffendheid van de socialezekerheidsstelsels. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van statistische methoden inzake gegevensverzameling, -verwerking, en – consolidatie.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze weegt dan ook harder door in de eindscore (X3).

Niet vereist, wel een troef

 • Je hebt kennis van administratieve data die gebruikt wordt voor analyse en monitoring.
 • Je hebt kennis van de gegevensbronnen van de sociale zekerheid.
 • Je hebt kennis van SAS.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een diploma van master in het domein economie of sociale wetenschappen
 • Je beschikt over de inzet en de ambitie om resultaten te boeken
 • Je hebt een grondige kennis van statistische methoden inzake gegevensverzameling, -verwerking, en – consolidatie
 • Je hebt een grondige kennis van administratieve data die gebruikt wordt voor analyse en monitoring

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.​
 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie in het domein​ sociale wetenschappen.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur (1 jaar) als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma
 2. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden.
 3. Je legt een interview af met technische vragen bij FOD Sociale Zekerheid. Opgelet! Indien stap 3 niet georganiseerd wordt, leg je een interview met technische vragen + een pc-proef af bij FOD Sociale Zekerheid in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - PC (+/- 1u25)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview of direct erna. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden tussen eind februari en begin maart 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is. 

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 6 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 3: Specifieke screening - Interview met technische vragen (+/- 1u15) + eventuele pc-proef (+/- 1u25)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 2), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Indien Stap 2 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden in de eerste helft van maart 2024 (onder voorbehoud).
Indien Stap 2 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden in de tweede helft van maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 3 - Interview met technische vragen + eventuele pc-proef.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 6 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 19 februari 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry
 • Portret Marlies
  Ik vind het tot op heden boeiend om een job met aanzienlijk maatschappelijk belang uit te oefenen die tegelijk zo goed past bij mijn work-lifebalance.
  Marlies Lenaerts
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marlies Lenaerts