Senior ICT projectleider (m/v/x)

Fedasil - Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers

Selectiecode

CNG24022

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A2

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben jij een gedreven ICT-professional met uitstekende projectmanagementvaardigheden? Heb je ervaring met het leiden van complexe ICT-projecten van begin tot eind? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een Senior ICT Projectleider die verantwoordelijk zal zijn voor het leiden en coördineren van diverse projecten binnen onze organisatie. 

Je beheert complexe en/of strategisch belangrijke ICT-projecten binnen scope, tijd en budget om de kwaliteit van de ICT-dienstverlening te verbeteren. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantbehoeften en projectvereisten, het opstellen van gedetailleerde projectvoorstellen en informeer en betrek stakeholders op alle niveaus. De belangrijkste projecten waarop je zal werken in het begin zijn de migratie van ons documentbeheersysteem naar Microsoft 365 en het implementeren van Sharepoint. 

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Je analyseert klantbehoeften en projectvereisten om een gericht projectplan te ontwikkelen.
 • Je raadpleegt belanghebbenden en verzamelt relevante informatie om problemen of behoeften te identificeren en op te lossen.
 • Je specificeert projectvereisten en stelt een gedetailleerd projectvoorstel op.
 • Je schat de benodigde resources en stelt een realistische projectplanning op.
 • Je bewaakt de projectomvang, budgetten, deadlines en kwaliteit van tussenresultaten.
 • Je coördineer werkzaamheden tussen verschillende betrokken partijen en stelt indien nodig prioriteiten.
 • Je monitort individuele en teamprestaties en faciliteert leerprocessen.
 • Je organiseert en leidt stuurgroepen en overleg met projectpartners.
 • Je rapporteert over voortgang en resultaten aan het management, PMO en Stuurgroep.
 • Je zorgt voor tijdige en heldere communicatie via de juiste kanalen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de afdeling PMO en Servicemanagement van de afdeling ICT bij het hoofdkantoor van Fedasil (Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel).

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap. 

Fedasil biedt jou: 

 • Een uitdagende functie binnen een dynamische werkomgeving.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.
 • Marktconform salaris binnen de overheid en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een Master diploma
 • Je hebt 2 jaar ervaring in domein ICT-project management
 • Je hebt kennis van het migreren naar en implementeren van Microsoft 365-tools
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt
 • Een opleiding in Agile/Scrum is ook een pluspunt

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af bij Fedasil

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Senior Projectleider ICT (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 53.192,4 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een telewerkpremie te krijgen
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben jij een gedreven ICT-professional met uitstekende projectmanagementvaardigheden? Heb je ervaring met het leiden van complexe ICT-projecten van begin tot eind? Dan zijn wij op zoek naar jou! We zoeken een Senior ICT Projectleider die verantwoordelijk zal zijn voor het leiden en coördineren van diverse projecten binnen onze organisatie. 

Je beheert complexe en/of strategisch belangrijke ICT-projecten binnen scope, tijd en budget om de kwaliteit van de ICT-dienstverlening te verbeteren. Je bent verantwoordelijk voor het analyseren van klantbehoeften en projectvereisten, het opstellen van gedetailleerde projectvoorstellen en informeer en betrek stakeholders op alle niveaus. De belangrijkste projecten waarop je zal werken in het begin zijn de migratie van ons documentbeheersysteem naar Microsoft 365 en het implementeren van Sharepoint. 

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden:

 • Je analyseert klantbehoeften en projectvereisten om een gericht projectplan te ontwikkelen.
 • Je raadpleegt belanghebbenden en verzamelt relevante informatie om problemen of behoeften te identificeren en op te lossen.
 • Je specificeert projectvereisten en stelt een gedetailleerd projectvoorstel op.
 • Je schat de benodigde resources en stelt een realistische projectplanning op.
 • Je bewaakt de projectomvang, budgetten, deadlines en kwaliteit van tussenresultaten.
 • Je coördineer werkzaamheden tussen verschillende betrokken partijen en stelt indien nodig prioriteiten.
 • Je monitort individuele en teamprestaties en faciliteert leerprocessen.
 • Je organiseert en leidt stuurgroepen en overleg met projectpartners.
 • Je rapporteert over voortgang en resultaten aan het management, PMO en Stuurgroep.
 • Je zorgt voor tijdige en heldere communicatie via de juiste kanalen.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats bij de afdeling PMO en Servicemanagement van de afdeling ICT bij het hoofdkantoor van Fedasil (Kartuizersstraat 21, 1000 Brussel).

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap. 

Fedasil biedt jou: 

 • Een uitdagende functie binnen een dynamische werkomgeving.
 • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei.
 • Marktconform salaris binnen de overheid en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Medewerkers aansturen: Je geeft duidelijke instructies aan medewerkers, volgt hen op en stuurt bij waar nodig in functie van de verwachte resultaten, daarnaast zorg je ervoor dat iedereen zich gepast gedraagt.

Technische competenties

 • Je hebt een goede theoretische en praktische kennis van het managen van ICT-projecten
 • Je hebt een goede kennis van het migreren naar en implementeren van Microsoft 365-tools en services. 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Niet vereist, wel een troef

 • Je spreekt Frans en kan jouw plan trekken in een tweetalige werkomgeving.  
 • Je hebt een certificaat van Project Management 
 • Je hebt een opleiding in de Agile/Scrum aanpak gevolgd
 • Je hebt ervaring in Azure en Entra ID (Active Directory)

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een Master diploma
 • Je hebt 2 jaar ervaring in domein ICT-project management
 • Je hebt kennis van het migreren naar en implementeren van Microsoft 365-tools
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt
 • Een opleiding in Agile/Scrum is ook een pluspunt

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring in het domein van ICT-project management van minstens 2 jaar in ten minste 3 van onderstaande taken:

 • Managen van een project team
 • Communiceren met stakeholders in een complexe omgeving
 • Opleidingen organiseren en geven in het kader van een ICT project
 • Implementeren van Microsoft 365-tools en services
 • Implementeren van Sharepoint of intranet

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als Senior Projectleider ICT (niveau A2) met de bijhorende weddeschaal NA21.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 53.192,4 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • Aanvullend pensioen onder de vorm van een groepsverzekering
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een telewerkpremie te krijgen
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma en/of benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring 
 3. Je legt een interview af bij Fedasil

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden eind maart 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in voor stap 3: Interview.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van geslaagden opgesteld, die 2 jaar geldig blijft. 

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 14/03/2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels