Expert.e civiel crisisbeheer (m/v/x)

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Selectiecode

CNG24043

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

0000 Niet van toepassing

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Zie je het zitten om als expert.e civiel crisisbeheer ter beschikking gesteld te worden van een buitenlandse missie die prioritair is voor België? Heb je al enkele jaren pertinente ervaring op je teller staan (zie deelnemingsvoorwaarden)? Zie je het zitten om te werken in een (post)conflict of instabiele werkomgeving

Aarzel niet en solliciteer! De FOD Buitenlandse Zaken is namelijk op zoek naar meerdere experten civiel crisisbeheer!

De verschillende functies in een civiel crisisbeheersmissie zijn zeer uiteenlopend van aard en gaan van management over adviesverlening op strategisch niveau tot vorming geven en verslaggeving. Maar ook ondersteunende functies zoals personeels-­, financieel­ of materieel beheer horen tot de mogelijkheden. Dit alles in het kader van een multilaterale missie (in hoofdzaak EU, maar ook in sommige gevallen voor OVSE of VN) die meestal werkzaam is in een (post­)conflict of instabiele veiligheidsomgeving.

Daarom zoeken we mensen met een volgend profiel:

 • Je bent in staat en houdt ervan om te werken in een internationale en vaak moeilijke omgeving, met een grote culturele verscheidenheid, met een beperkt netwerk om op terug te vallen, onvoorspelbare werkuren en een aanzienlijke werklast.
 • Je bent in staat om professioneel te werken als lid van een team, task forces en werkgroepen met een diverse samenstelling en verschillende werkculturen (vb. civiel­militair).
 • Je bent bereid en beschikbaar om, op vraag van de hiërarchie, alle taken op te nemen die vallen onder de competenties, verantwoordelijkheid en functie van de job.
 • Je kan je snel inwerken en op korte tijd veel informatie opnemen, verwerken en ernaar handelen.
 • Je beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden; je kan zelfstandig werken en de juiste prioriteiten stellen, deadlines halen met oog voor orde en punctualiteit.
 • Je gaat resultaatgericht te werk volgens de afgesproken strategie, tijdslijnen en budgetten. Je leert op constructieve wijze uit je fouten en je kan vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie.
 • Je communiceert open en transparent en deelt vlot informatie. Je zoekt proactief de nodige input van anderen en deelt ze. Je kan efficiënt samenwerken met anderen op basis van gemeenschappelijke doelen en je bevordert een positieve, op wederzijds vertrouwen gebaseerde werkomgeving.
 • Je reageert creatief op uitdagingen en effectief en verantwoordelijk op moeilijke en ingewikkelde omstandigheden. Je bent stressbestendig.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De laureaten van deze selectie komen in aanmerking te worden gedetacheerd naar een civiele crisisbeheermissie waaraan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wenst bij te dragen.

Concreet betekent dit dat België experten detacheert, die op basis van hun vakkennis en ervaring in staat zijn een bijdrage te leveren aan dergelijke missies in vaak complexe gebieden. Zo leveren we een bijdrage aan deze landen in crisis of post­conflictsituaties, opdat ze in staat zijn om in de toekomst dergelijke crisissen zelfstandig aan te pakken. Terzelfdertijd levert België ook een bijdrage aan de bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en veiligheid.

Als je laureaat bent van deze selectie, heb je nog geen garantie voor uitzending naar een civiele crisisbeheermissie. Het selectieproces verschilt naargelang de multilaterale organisatie. Om te kunnen solliciteren op aanbiedingen binnen civiele missies en bijgestaan te worden door de FOD Buitenlandse Zaken, is het noodzakelijk om de "Belgian Generic Training" te volgen die georganiseerd wordt door het Egmont Instituut. Deze opleiding van twee weken wordt drie keer per jaar georganiseerd en heeft een beperkt aantal plaatsen. Als er te veel kandidaten zijn, wordt voorrang gegeven aan degenen met een profiel dat overeenstemt met de functies die beschikbaar zijn voor de missies.

Als je de opleiding hebt afgerond, kun je officieel solliciteren op de missies, met name via het Goalkeeper-platform voor EU-missies. Je ontvangt dan meer informatie over de wervings- en detacheringsprocedure.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma.
 • Je beschikt over 4 jaar relevante ervaring.
 • Een goede kennis van het Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. We screenen jouw ervaring. 
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een online interview of via Teams.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

De reserve van experten is enkel geldig voor de functies voor civiel crisisbeheer. 

Na het slagen voor deze selectie, zal je opgenomen worden in een pool van civiele experten die kunnen worden ter beschikking gesteld van een missie die prioritair is voor België. Je zal geïnformeerd worden over de beschikbare functies binnen deze missies, ofwel via het geïnformatiseerd systeem van de E.U.(Goalkeeper), ofwel direct door de FOD Buitenlandse Zaken.
Indien het gaat om een gedetacheerde functie, en voor zover de selectiecriteria aan je profiel beantwoorden, kan de FOD Buitenlandse Zaken jouw kandidatuur bij de betrokken organisatie indienen en ondersteunen.
In geval van selectie voor de betrokken internationale organisatie, wordt er je een contract van bepaalde duur aangeboden om je toe te laten de functie bij de missie op te nemen.  

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • Vervoer naar en vanuit de missie + ten minste 1 ticket H/T tijdens het jaar;
 • Per diem (en eventueel een risicopremie) volgens de zending.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Gitte Gielen
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  +32 2 501 32 74

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Zie je het zitten om als expert.e civiel crisisbeheer ter beschikking gesteld te worden van een buitenlandse missie die prioritair is voor België? Heb je al enkele jaren pertinente ervaring op je teller staan (zie deelnemingsvoorwaarden)? Zie je het zitten om te werken in een (post)conflict of instabiele werkomgeving

Aarzel niet en solliciteer! De FOD Buitenlandse Zaken is namelijk op zoek naar meerdere experten civiel crisisbeheer!

De verschillende functies in een civiel crisisbeheersmissie zijn zeer uiteenlopend van aard en gaan van management over adviesverlening op strategisch niveau tot vorming geven en verslaggeving. Maar ook ondersteunende functies zoals personeels-­, financieel­ of materieel beheer horen tot de mogelijkheden. Dit alles in het kader van een multilaterale missie (in hoofdzaak EU, maar ook in sommige gevallen voor OVSE of VN) die meestal werkzaam is in een (post­)conflict of instabiele veiligheidsomgeving.

Daarom zoeken we mensen met een volgend profiel:

 • Je bent in staat en houdt ervan om te werken in een internationale en vaak moeilijke omgeving, met een grote culturele verscheidenheid, met een beperkt netwerk om op terug te vallen, onvoorspelbare werkuren en een aanzienlijke werklast.
 • Je bent in staat om professioneel te werken als lid van een team, task forces en werkgroepen met een diverse samenstelling en verschillende werkculturen (vb. civiel­militair).
 • Je bent bereid en beschikbaar om, op vraag van de hiërarchie, alle taken op te nemen die vallen onder de competenties, verantwoordelijkheid en functie van de job.
 • Je kan je snel inwerken en op korte tijd veel informatie opnemen, verwerken en ernaar handelen.
 • Je beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden; je kan zelfstandig werken en de juiste prioriteiten stellen, deadlines halen met oog voor orde en punctualiteit.
 • Je gaat resultaatgericht te werk volgens de afgesproken strategie, tijdslijnen en budgetten. Je leert op constructieve wijze uit je fouten en je kan vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie.
 • Je communiceert open en transparent en deelt vlot informatie. Je zoekt proactief de nodige input van anderen en deelt ze. Je kan efficiënt samenwerken met anderen op basis van gemeenschappelijke doelen en je bevordert een positieve, op wederzijds vertrouwen gebaseerde werkomgeving.
 • Je reageert creatief op uitdagingen en effectief en verantwoordelijk op moeilijke en ingewikkelde omstandigheden. Je bent stressbestendig.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

De laureaten van deze selectie komen in aanmerking te worden gedetacheerd naar een civiele crisisbeheermissie waaraan de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wenst bij te dragen.

Concreet betekent dit dat België experten detacheert, die op basis van hun vakkennis en ervaring in staat zijn een bijdrage te leveren aan dergelijke missies in vaak complexe gebieden. Zo leveren we een bijdrage aan deze landen in crisis of post­conflictsituaties, opdat ze in staat zijn om in de toekomst dergelijke crisissen zelfstandig aan te pakken. Terzelfdertijd levert België ook een bijdrage aan de bescherming en bevordering van de internationale rechtsorde en veiligheid.

Als je laureaat bent van deze selectie, heb je nog geen garantie voor uitzending naar een civiele crisisbeheermissie. Het selectieproces verschilt naargelang de multilaterale organisatie. Om te kunnen solliciteren op aanbiedingen binnen civiele missies en bijgestaan te worden door de FOD Buitenlandse Zaken, is het noodzakelijk om de "Belgian Generic Training" te volgen die georganiseerd wordt door het Egmont Instituut. Deze opleiding van twee weken wordt drie keer per jaar georganiseerd en heeft een beperkt aantal plaatsen. Als er te veel kandidaten zijn, wordt voorrang gegeven aan degenen met een profiel dat overeenstemt met de functies die beschikbaar zijn voor de missies.

Als je de opleiding hebt afgerond, kun je officieel solliciteren op de missies, met name via het Goalkeeper-platform voor EU-missies. Je ontvangt dan meer informatie over de wervings- en detacheringsprocedure.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In team werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Betrouwbaarheid tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert de eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.

Technische competenties

 • Je beschikt over goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competenties in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. De competetenties 'in team werken' en 'stress beheren' en je motivatie wegen dus harder door in de eindscore (X2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Niet vereist, wel een troef

 • Je zal in een crisisgebied werken, wat verhoogd veiligheidsrisico en/of moeilijke levensomstandigheden met zich kan meebrengen. Een goede fysieke en mentale gezondheid is dan ook essentieel.
 • Je zal werken in een voornamelijk Engelstalige, internationale omgeving. Een goede kennis van het Engels, zowel actief als passief, is dan ook onontbeerlijk.
 • Kennis van het Frans is eveneens essentieel voor de missies in Franstalig Afrika. Voor de missies in Oekraïne, Georgië en het Midden-­Oosten is de kennis van respectievelijk het Russisch en Arabisch een troef.
 • Je beschikt over goede redactionele vaardigheden.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je hebt een masterdiploma.
 • Je beschikt over 4 jaar relevante ervaring.
 • Een goede kennis van het Engels is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • ​Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.​​

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

 

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 4 jaar in minstens een van onderstaande domeinen:

 • goed bestuur (good governance)
 • personeelszaken (human resources)
 • milieuzaken en duurzaamheid
 • analyse van internationale en geopolitieke relaties en conflictsituaties en conflictdynamiek
 • strijd tegen corruptie
 • cyberveiligheid
 • veiligheidssector (publiek of privé)
 • ontwikkelingssamenwerking
 • projectbeheer
 • risicobeheer
 • gender mainstreaming
 • mensenrechten
 • rechtsstaat
 • humanitaire sector

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

De reserve van experten is enkel geldig voor de functies voor civiel crisisbeheer. 

Na het slagen voor deze selectie, zal je opgenomen worden in een pool van civiele experten die kunnen worden ter beschikking gesteld van een missie die prioritair is voor België. Je zal geïnformeerd worden over de beschikbare functies binnen deze missies, ofwel via het geïnformatiseerd systeem van de E.U.(Goalkeeper), ofwel direct door de FOD Buitenlandse Zaken.
Indien het gaat om een gedetacheerde functie, en voor zover de selectiecriteria aan je profiel beantwoorden, kan de FOD Buitenlandse Zaken jouw kandidatuur bij de betrokken organisatie indienen en ondersteunen.
In geval van selectie voor de betrokken internationale organisatie, wordt er je een contract van bepaalde duur aangeboden om je toe te laten de functie bij de missie op te nemen.  

Je wordt aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

 • Mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie;
 • Vervoer naar en vanuit de missie + ten minste 1 ticket H/T tijdens het jaar;
 • Per diem (en eventueel een risicopremie) volgens de zending.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma. 
 2. We screenen jouw ervaring. 
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel.
 4. Je legt een online interview of via Teams.

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2u)

Via een dossierbehandelingstest en een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • Stress beheren: Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert de eigen emoties en je gaat constructief om met kritiek.

Deze proef zal plaatsvinden rond midden mei 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan je alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om je in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt (voor het totaal op deze 2 testen). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 25 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Deze proef wordt op afstand georganiseerd. Je zal gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website. 

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden rond begin juni 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in stap 4 - Specifieke screening - Interview.

Als je slaagt voor het interview (score van minstens 50 punten op 100) word je opgenomen in de pool van civiele experten waarop de FOD Buitenlandse Zaken beroep kan doen na de publicatie van vacatures voor civiele zendingen die vallen onder de Belgische  prioriteiten inzake het civiele crisisbeheer. De reserve van experten is enkel geldig voor de functies van civiel crisisbeheer. 

Als je laureaat bent van deze selectie, heb je nog geen garantie voor uitzending naar een civiele crisisbeheermissie. Het selectieproces verschilt naargelang de multilaterale organisatie. Om te kunnen solliciteren op aanbiedingen binnen civiele missies en bijgestaan te worden door de FOD Buitenlandse Zaken, is het noodzakelijk om de "Belgian Generic Training" te volgen die georganiseerd wordt door het Egmont Instituut. Deze opleiding van twee weken wordt drie keer per jaar georganiseerd en heeft een beperkt aantal plaatsen. Als er te veel kandidaten zijn, wordt voorrang gegeven aan degenen met een profiel dat overeenstemt met de functies die beschikbaar zijn voor de missies.

Als je de opleiding hebt afgerond, kun je officieel solliciteren op de missies, met name via het Goalkeeper-platform voor EU-missies. Je ontvangt dan meer informatie over de wervings- en detacheringsprocedure.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 25 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 29 april 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

 • Gitte Gielen
  Selectieverantwoordelijke
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  +32 2 501 32 74

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Jasmien De Winne
  Het is zeer verrijkend om in een nieuwe omgeving terecht te komen en op korte tijd ontzettend veel nieuwe mensen te leren kennen.
  Jasmien De Winne
  Consul op de ambassade van België in Hanoi
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Jasmien De Winne
 • Portret Nelson Castiaux
  Geen enkele dag is dezelfde als je op een ambassade in Nigeria werkt.
  Nelson Castiaux
  Consul bij de Ambassade van België in Abuja (Nigeria)
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Nelson Castiaux
 • Portret Marine Kravagna
  Er zijn hier mogelijkheden om een lange carrière uit te bouwen.
  Marine Kravagna
  Energie-attaché en coördinator Green Deal
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Marine Kravagna
 • Portret Latifa Rhomari
  Eigenlijk is alles aanwezig om tevreden te zijn.
  Latifa Rhomari
  ICT business analyst
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Latifa Rhomari
 • Portret Gert Droessaert
  Mijn beeld van de federale overheid is positiever geworden sinds ik hier effectief aan de slag ben.
  Gert Droessaert
  Change Manager
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Gert Droessaert
 • Portret Paul Lambert
  Je maakt de hele projectcyclus mee, aangezien we hier uitgaan van een langetermijnperspectief.
  Paul Lambert
  Diensthoofd cybersecurity
  -
  FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  More about Paul Lambert