Gids (m/v/x)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Selectiecode

CNG24055

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Er zijn 2 contractuele plaatsen, van onbepaalde duur als attaché A1 gids (m/v/x) op 4/5de basis, bij de Educatieve Dienst van de operationele directie "publiek" van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

Je functie, als attaché A1 gids (m/v/x), valt uiteen in volgende functierollen: 

 • animator
 • educatief medewerker

Je voert, als animator, volgende taken uit: 

 • Je geeft rondleidingen en workshops over thema’s in de natuurwetenschappen, voor alle publiek: van jongeren tot volwassenen
 • Je wakkert de interesse in de thema's aan bij de bezoekers.
 • Je kan het publiek enthousiast maken en geboeid houden.
 • Je leidt mee vakantiestages, animaties en andere educatieve museumactiviteiten.

Je voert, als educatief medewerker, volgende taken uit: 

 • Je werkt (mee) nieuwe rondleidingen, workshops en andere educatieve werkvormen uit (projectwerking).
 • Je stelt (mee) didactische dossiers, werkboekjes en andere educatieve publicaties op.
 • Je helpt mee met de administratieve taken van de educatieve dienst.
 • Je helpt mee bij het promoten van de werkzaamheden van de educatieve dienst.
 • Je helpt bij het verwerven van kennis rond de thema's.

Deze lijst van taken is niet exhaustief. 

De prestaties worden verricht van dinsdag tot en met vrijdag. Het betreft 4/5de functies. 

Deze functie vereist ook occasionele avond- en weekendprestaties in functie van de activiteitenkalender.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 contractuele plaatsen, van onbepaalde duur als attaché A1 gids (m/v/x) op 4/5de basis, bij de Educatieve Dienst van de operationele directie "publiek" van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

De Educatieve Dienst zorgt voor de publiekswerking van het Museum voor individuele bezoekers, het gezinspubliek en groepsbezoeken (voornamelijk schoolgroepen). Hiervoor organiseren de medewerkers van de dienst thematische rondleidingen in de museumzalen en in de tijdelijke tentoonstellingen, brengen ze dierenverhalen voor de jongste bezoekers, animeren ze actieve workshops en vakantiestages. Voor leerkrachten en begeleiders stelt de dienst didactische dossiers en documentatie samen.

Voor meer informatie zie: Scholen | Instituut voor Natuurwetenschappen (naturalsciences.be)

De operationele directie "publiek" (OD Publiek) van het Instituut is verantwoordelijk voor alle contacten met het publiek. De diensten binnen de OD Publiek houden zich dus hoofdzakelijk bezig met de dagelijkse werking en organisatie van het museum voor Natuurwetenschappen. Dit betekent het inrichten, onderhouden en aanpassen van tentoonstellingen; de museumshop; het organiseren van evenementen; de reservatiedienst en de educatieve dienst.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten binnen het domein van de natuurwetenschappen, voornamelijk gericht op evolutie, bio- en geodiversiteit en ecosystemen. De instelling bewaart de nationale collecties m.b.t. bovengenoemde domeinen en voert opdrachten uit inzake exploratie, verzameling, studie, classificatie en nationale en internationale publieke dienstverlening. Het KBIN legt zich eveneens toe op de sensibilisering van het publiek op het vlak van natuurwetenschappen en milieubescherming. Het museum van het instituut verzorgt in het bijzonder de verspreiding van kennis van de natuurwetenschappen.

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) en om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) te behouden en te verbeteren.

Belspo zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid bestaat daarnaast ook uit enkele ondersteunende diensten waaronder 'Personeel & Organisatie', 'Begroting & Beheerscontrole', 'Informatie & Communicatietechnologie' en 'Communicatie & Valorisatie'.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig in het domein wetenschappen. 
 • Je hebt een algemeen masterdiploma of gelijkwaardig en 1 jaar relevante professionele ervaring in het domein "educatie in culturele of wetenschappelijke sector of in het onderwijs"
 • Technische competentie 1: Je geeft duidelijke educatieve presentaties waarbij je je medium en boodschap aanpast aan je doelgroep speelt een belangrijke rol tijdens de interviewfase.
 • Een goede praktische kennis van Frans en van MS Office is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring (vereist bij een algemeen masterdiploma of gelijkwaardig)
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 4.  Je legt een interview af met een gevalstudie bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel).

 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als attaché A1 (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 35.706,40 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 32-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 21 verlofdagen per volledig kalenderjaar
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen (vanaf januari 2024)
  • sporadisch telewerk mogelijk
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work en de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • gratis toegang tot het museum + 10% korting in de Museum Shop en het Dino Café
  • recht op de Attracties & Toerisme kaart.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Freek Fonteyne
  Verantwoordelijke educatieve dienst
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  026274526

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Er zijn 2 contractuele plaatsen, van onbepaalde duur als attaché A1 gids (m/v/x) op 4/5de basis, bij de Educatieve Dienst van de operationele directie "publiek" van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

Je functie, als attaché A1 gids (m/v/x), valt uiteen in volgende functierollen: 

 • animator
 • educatief medewerker

Je voert, als animator, volgende taken uit: 

 • Je geeft rondleidingen en workshops over thema’s in de natuurwetenschappen, voor alle publiek: van jongeren tot volwassenen
 • Je wakkert de interesse in de thema's aan bij de bezoekers.
 • Je kan het publiek enthousiast maken en geboeid houden.
 • Je leidt mee vakantiestages, animaties en andere educatieve museumactiviteiten.

Je voert, als educatief medewerker, volgende taken uit: 

 • Je werkt (mee) nieuwe rondleidingen, workshops en andere educatieve werkvormen uit (projectwerking).
 • Je stelt (mee) didactische dossiers, werkboekjes en andere educatieve publicaties op.
 • Je helpt mee met de administratieve taken van de educatieve dienst.
 • Je helpt mee bij het promoten van de werkzaamheden van de educatieve dienst.
 • Je helpt bij het verwerven van kennis rond de thema's.

Deze lijst van taken is niet exhaustief. 

De prestaties worden verricht van dinsdag tot en met vrijdag. Het betreft 4/5de functies. 

Deze functie vereist ook occasionele avond- en weekendprestaties in functie van de activiteitenkalender.

 

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 contractuele plaatsen, van onbepaalde duur als attaché A1 gids (m/v/x) op 4/5de basis, bij de Educatieve Dienst van de operationele directie "publiek" van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

De Educatieve Dienst zorgt voor de publiekswerking van het Museum voor individuele bezoekers, het gezinspubliek en groepsbezoeken (voornamelijk schoolgroepen). Hiervoor organiseren de medewerkers van de dienst thematische rondleidingen in de museumzalen en in de tijdelijke tentoonstellingen, brengen ze dierenverhalen voor de jongste bezoekers, animeren ze actieve workshops en vakantiestages. Voor leerkrachten en begeleiders stelt de dienst didactische dossiers en documentatie samen.

Voor meer informatie zie: Scholen | Instituut voor Natuurwetenschappen (naturalsciences.be)

De operationele directie "publiek" (OD Publiek) van het Instituut is verantwoordelijk voor alle contacten met het publiek. De diensten binnen de OD Publiek houden zich dus hoofdzakelijk bezig met de dagelijkse werking en organisatie van het museum voor Natuurwetenschappen. Dit betekent het inrichten, onderhouden en aanpassen van tentoonstellingen; de museumshop; het organiseren van evenementen; de reservatiedienst en de educatieve dienst.

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten binnen het domein van de natuurwetenschappen, voornamelijk gericht op evolutie, bio- en geodiversiteit en ecosystemen. De instelling bewaart de nationale collecties m.b.t. bovengenoemde domeinen en voert opdrachten uit inzake exploratie, verzameling, studie, classificatie en nationale en internationale publieke dienstverlening. Het KBIN legt zich eveneens toe op de sensibilisering van het publiek op het vlak van natuurwetenschappen en milieubescherming. Het museum van het instituut verzorgt in het bijzonder de verspreiding van kennis van de natuurwetenschappen.

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA) en om het wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI's) te behouden en te verbeteren.

Belspo zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid bestaat daarnaast ook uit enkele ondersteunende diensten waaronder 'Personeel & Organisatie', 'Begroting & Beheerscontrole', 'Informatie & Communicatietechnologie' en 'Communicatie & Valorisatie'.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.

Technische competenties

 • Technische competentie 1: Je geeft duidelijke educatieve presentaties waarbij je je medium en boodschap aanpast aan je doelgroep.
  • hanteren van educatieve presentatietools.
  • boodschap duidelijk overbrengen op en aanpassen aan je doelgroep.
 • Technische competentie 2: Je hebt een goede kennis van de thema's die in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen aan bod komen.
  • kennis over paleontologie.
  • kennis over biologie.

 

Een goede "motivatie" is eveneens belangrijk.

Opgelet! De technische competentie in het vet wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Indien de technische competentie 1 niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en niet in de lijst van geslaagden opgenomen worden (cut-off op "eerder goed" = min. 4/6).

 

Pluspunten

 • Je hebt een goede praktische kennis van het Frans en het Engels gezien de multiculturele werkomgeving.
 • Je hebt een goede praktische kennis van MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig in het domein wetenschappen. 
 • Je hebt een algemeen masterdiploma of gelijkwaardig en 1 jaar relevante professionele ervaring in het domein "educatie in culturele of wetenschappelijke sector of in het onderwijs"
 • Technische competentie 1: Je geeft duidelijke educatieve presentaties waarbij je je medium en boodschap aanpast aan je doelgroep speelt een belangrijke rol tijdens de interviewfase.
 • Een goede praktische kennis van Frans en van MS Office is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1 (geen ervaring vereist):

 • Diploma van basisopleiding van 2 cycli (b.v licentiaat, master, ingenieur), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies in de volgende richting:
  • Bio-ingenieur, Landbouwkunde
  • Dierengeneeskunde
  • Geneeskunde
  • Wetenschappen
  • Burgerlijk ingenieur (alle opties)
  • Industrieel ingenieur (alle opties)
  • Biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen/apotheker 

Optie 2 (1 jaar ervaring vereist):

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Aan te voldoen in geval van deelname op basis van algemeen masterdiploma of gelijkwaardig.

Een relevante professionele werkervaring van minstens 1 jaar in het domein van "educatie in culturele of wetenschappelijke sector of in het onderwijs", verdeeld over ten minste 3 van onderstaande taken:

 • Begeleiden van bezoekers tijdens voor-en tentoonstellingen. 
 • Uitwerken van leerrijke/educatieve thema's.
 • Bijbrengen van kennis op een didactische manier aan de doelgroep.
 • Vulgarisatie van wetenschappelijke onderwerpen. 
 • Opstellen van draaiboeken van activiteiten. 
 • Afstemmen van de boodschap op verschillende doelgroepen (kinderen, jongeren, volwassenen). 

 

 

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als attaché A1 (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 35.706,40 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 32-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 21 verlofdagen per volledig kalenderjaar
  • vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen (vanaf januari 2024)
  • sporadisch telewerk mogelijk
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work en de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • gratis toegang tot het museum + 10% korting in de Museum Shop en het Dino Café
  • recht op de Attracties & Toerisme kaart.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

Aangezien de neutraliteitsplicht een essentieel onderdeel is van de functie, wordt dit besproken tijdens het interview (cf. artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937). 

In het kort:

 

 1. We screenen jouw diploma
 2. We screenen jouw ervaring (vereist bij een algemeen masterdiploma of gelijkwaardig)
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
 4.  Je legt een interview af met een gevalstudie bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel).

 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt (vereist bij een algemeen masterdiploma of gelijkwaardig).

De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u15)

Via een postbaktest worden volgende gedragsgerichte competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.

 

Deze proef zal midden juni 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 25 punten op 50 behaalt (op het totaal van deze test). Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 12 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

 

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u15 + 1u voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op het totaal van het interview EN je geslaagd bent voor technische competentie 1: geven van duidelijke educatieve presentaties waarbij je je medium en boodschap aanpast aan je doelgroep (cut-off op "eerder goed" = min. 4/6).

Deze proef zal plaatsvinden rond 10 juli 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in "Stap 4: Specifieke screening - Interview".

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 12 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 16 mei 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Freek Fonteyne
  Verantwoordelijke educatieve dienst
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  026274526

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Vautierstraat 29
  1000 Brussel