Junior Jurist (m/v/x)

Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

Selectiecode

CNG24058

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Heb je interesse in de wetgeving met betrekking tot de jaarlijkse vakantie van de werknemers? Sta je communicatief sterk in je schoenen en geef je graag advies vanuit je expertise? Dan ben jij misschien de junior jurist waar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) naar zoekt! Hieronder een greep uit jouw gevarieerde taken als jurist bij de Rijksdienst Voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), die jou met passende begeleiding en opleiding zullen worden toevertrouwd:

 • Je zorgt voor een eenvormige juridische omkadering.
 • Je volgt de wetgeving met betrekking tot de jaarlijkse vakantie van arbeiders en niet zelfstandige kunstenaars op en past deze aan. Je geeft adviezen en oplossingen voor de concrete toepassing van deze wetgeving.
 • Je volgt en werkt de instructies bij met betrekking tot de uitvoering van de reglementering over de jaarlijkse vakantie.
 • Je geeft adviezen en oplossingen wat de verwerking betreft van de dossiers met betrekking tot de loonoverdrachten en het loonbeslag.
 • Je geeft adviezen en oplossingen met betrekking tot alle vragen, alle juridische problemen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten van de RJV, zowel wat het sociaal recht en het arbeidsrecht betreft (voornamelijk wat het loon en de arbeidsovereenkomsten betreft alsook voor de wetgeving omtrent de gelijkstellingen met arbeidsdagen door de toepassing van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie), als wat het administratief recht en het burgerlijk recht betreft.
 • Je beheert de individuele betwistingsdossiers in samenwerking met de partners van het netwerk.
 • Je zorgt voor de juridische follow-up van de projecten. Dit houdt in dat je de juridische haalbaarheid van een project, de rechtsgeldigheid en de juridische impact van technische documenten nagaat. Je doet voorstellen ter verbetering. Daarnaast neem je deel aan vergaderingen, vaak met technische diensten, om erop toe te zien dat de wetgeving correct wordt toegepast.
 • Je zorgt voor begrijpelijke informatie aangepast aan het doelpubliek.
 • Je neemt deel aan de oprichting van een database van rechtspraak en rechtsleer.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats als 'junior jurist' op de dienst 'Holidays & Networks' van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (Warmoesberg 48, 1000 Brussel). De rol van de afdeling "Holidays-Networks" is enerzijds het beheer van de verdeling van de werkgeversgegevens tussen de vakantiefondsen en anderzijds het beheer van de inhoud van de talrijke gegevensstromen die in de sector jaarlijkse vakantie worden uitgewisseld.

De afdeling "H-N" coördineert, leidt, harmoniseert en controleert ook de processen die door de vakantiefondsen worden uitgevoerd om de rechten van de werknemers op de jaarlijkse vakantie vast te leggen en staat ook in voor de meer algemene beheersaspecten:

 • aansluiting van werkgevers bij een vakantiefonds;
 • veilige verdeling van gegevens tussen vakantiefondsen;
 • controle op het boekhoudkundig beheer van de werknemersrechten in de verschillende vakantiefondsen;
 • controle op de processen voor de vaststelling van de rechten van de werknemers in de verschillende kassen;
 • harmonisatie van de bovengenoemde processen om te komen tot een gelijke behandeling van de werknemers, ongeacht het vakantiefonds waartoe zij behoren;
 • uitwerking en publicatie van verklarende brochures.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid en is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars. Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende vakantiefondsen. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De RJV maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheidsinstellingen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid is het centrum dat verantwoordelijk is voor de verdeling van de gegevens onder de verschillende instellingen.
Werken bij de RJV?

Als werkgever streeft de RJV een personeelsbeleid na dat gebaseerd is op zijn drie basiswaarden: respect, betrouwbaarheid en durf.

Werken bij de RJV betekent:

 • Deel komen uitmaken van een dynamische structuur en een organisatie met menselijke omvang (minder dan 250 medewerkers).
 • Werken in een modern en aangenaam gebouw, in hartje Brussel (6 min. te voet van het Centraal Station of de Metro De Brouckère).
 • Werken met de laatste spitstechnologieën en moderne werkmethodes.
 • Een gevarieerde job hebben en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan toekomstige projecten voor onze burgers.
 • De mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen dankzij de verschillende opleidingen die voorgesteld worden.
 • Werken in een flexibele omgeving (variabel uurrooster en telewerk).

Het welzijn van onze medewerkers op het werk is ook een bekommernis voor onze instelling. Zo kunnen ze genieten van verschillende voordelen van de sociale dienst en de vereniging van het personeel (hospitalisatieverzekering, teambuilding, ...).
Bij de RJV komen werken, betekent komen werken in een instelling die zich bewust is van de toekomstige uitdagingen voor ons milieu en die alles in het werk stelt om haar energieverbruik te doen dalen in het kader van de duurzame ontwikkeling.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma in de rechten.
 • Je bent sterk in het integreren van informatie en je houdt ervan om advies te geven op basis van je expertise.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 

 2. We screenen jouw ervaring in geval je beschikt over een buitenlands diploma met een geldige algemene gelijkwaardigheid
 3. Afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten, leg je eerst een PC-test af bij FOD BOSA in Brussel
 4. Je legt een interview af (eventueel in combinatie met een PC-test) bij het RJV in Brussel.
  Opgelet: afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten kan de PC-test bij FOD BOSA geannuleerd worden en bestaat de selectieprocedure uit een interview met PC-test bij het RJV. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar als jurist (niveau A1) met de bijbehorende weddeschaal NA11. Er is eventueel mogelijkheid tot verlenging van het contract.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

Werken in een aangename en hoogtechnologische werkomgeving:

 • Goede balans tussen werk en privé
  ◦ glijdende werkuren in een 38-uren week
  ◦ mogelijkheid tot telewerk
  ◦ 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 12 compensatiedagen
  ◦ gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (RJV is gevestigd op 6 minuten van het station Brussel-Centraal of de metro Brouckère)
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  ◦ uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  ◦ uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  ◦ mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  ◦ voordelige hospitalisatieverzekering
  ◦ aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  ◦ gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  ◦ mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  ◦ mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  ◦ mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  ◦ voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  ◦ allerlei sociale voordelen
  ◦ beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid
op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Heb je interesse in de wetgeving met betrekking tot de jaarlijkse vakantie van de werknemers? Sta je communicatief sterk in je schoenen en geef je graag advies vanuit je expertise? Dan ben jij misschien de junior jurist waar de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) naar zoekt! Hieronder een greep uit jouw gevarieerde taken als jurist bij de Rijksdienst Voor Jaarlijkse Vakantie (RJV), die jou met passende begeleiding en opleiding zullen worden toevertrouwd:

 • Je zorgt voor een eenvormige juridische omkadering.
 • Je volgt de wetgeving met betrekking tot de jaarlijkse vakantie van arbeiders en niet zelfstandige kunstenaars op en past deze aan. Je geeft adviezen en oplossingen voor de concrete toepassing van deze wetgeving.
 • Je volgt en werkt de instructies bij met betrekking tot de uitvoering van de reglementering over de jaarlijkse vakantie.
 • Je geeft adviezen en oplossingen wat de verwerking betreft van de dossiers met betrekking tot de loonoverdrachten en het loonbeslag.
 • Je geeft adviezen en oplossingen met betrekking tot alle vragen, alle juridische problemen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de activiteiten van de RJV, zowel wat het sociaal recht en het arbeidsrecht betreft (voornamelijk wat het loon en de arbeidsovereenkomsten betreft alsook voor de wetgeving omtrent de gelijkstellingen met arbeidsdagen door de toepassing van de wetgeving inzake jaarlijkse vakantie), als wat het administratief recht en het burgerlijk recht betreft.
 • Je beheert de individuele betwistingsdossiers in samenwerking met de partners van het netwerk.
 • Je zorgt voor de juridische follow-up van de projecten. Dit houdt in dat je de juridische haalbaarheid van een project, de rechtsgeldigheid en de juridische impact van technische documenten nagaat. Je doet voorstellen ter verbetering. Daarnaast neem je deel aan vergaderingen, vaak met technische diensten, om erop toe te zien dat de wetgeving correct wordt toegepast.
 • Je zorgt voor begrijpelijke informatie aangepast aan het doelpubliek.
 • Je neemt deel aan de oprichting van een database van rechtspraak en rechtsleer.

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 plaats als 'junior jurist' op de dienst 'Holidays & Networks' van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (Warmoesberg 48, 1000 Brussel). De rol van de afdeling "Holidays-Networks" is enerzijds het beheer van de verdeling van de werkgeversgegevens tussen de vakantiefondsen en anderzijds het beheer van de inhoud van de talrijke gegevensstromen die in de sector jaarlijkse vakantie worden uitgewisseld.

De afdeling "H-N" coördineert, leidt, harmoniseert en controleert ook de processen die door de vakantiefondsen worden uitgevoerd om de rechten van de werknemers op de jaarlijkse vakantie vast te leggen en staat ook in voor de meer algemene beheersaspecten:

 • aansluiting van werkgevers bij een vakantiefonds;
 • veilige verdeling van gegevens tussen vakantiefondsen;
 • controle op het boekhoudkundig beheer van de werknemersrechten in de verschillende vakantiefondsen;
 • controle op de processen voor de vaststelling van de rechten van de werknemers in de verschillende kassen;
 • harmonisatie van de bovengenoemde processen om te komen tot een gelijke behandeling van de werknemers, ongeacht het vakantiefonds waartoe zij behoren;
 • uitwerking en publicatie van verklarende brochures.

De Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV) is een openbare instelling van sociale zekerheid en is verantwoordelijk voor het beheer van en de controle op de jaarlijkse vakantiesector van de arbeiders en de kunstenaars. Voor deze categorieën van werknemers berekenen de vakantiefondsen de vakantieduur en het bedrag van het vakantiegeld waar elke werknemer recht op heeft naargelang de prestaties die hij geleverd heeft. De RJV staat in voor de berekening van de vakantieduur en het jaarlijks vakantiegeld van het merendeel van deze groep. Hij betaalt dat vakantiegeld rechtstreeks of onrechtstreeks uit. In het laatste geval stelt hij de noodzakelijke gegevens en financiële middelen ter beschikking van de verschillende vakantiefondsen. Voor de bedienden wordt het recht op vakantiegeld door de werkgever vastgelegd.

De RJV maakt deel uit van het netwerk van de sociale zekerheidsinstellingen. De Kruispuntbank van de sociale zekerheid is het centrum dat verantwoordelijk is voor de verdeling van de gegevens onder de verschillende instellingen.
Werken bij de RJV?

Als werkgever streeft de RJV een personeelsbeleid na dat gebaseerd is op zijn drie basiswaarden: respect, betrouwbaarheid en durf.

Werken bij de RJV betekent:

 • Deel komen uitmaken van een dynamische structuur en een organisatie met menselijke omvang (minder dan 250 medewerkers).
 • Werken in een modern en aangenaam gebouw, in hartje Brussel (6 min. te voet van het Centraal Station of de Metro De Brouckère).
 • Werken met de laatste spitstechnologieën en moderne werkmethodes.
 • Een gevarieerde job hebben en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan toekomstige projecten voor onze burgers.
 • De mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen dankzij de verschillende opleidingen die voorgesteld worden.
 • Werken in een flexibele omgeving (variabel uurrooster en telewerk).

Het welzijn van onze medewerkers op het werk is ook een bekommernis voor onze instelling. Zo kunnen ze genieten van verschillende voordelen van de sociale dienst en de vereniging van het personeel (hospitalisatieverzekering, teambuilding, ...).
Bij de RJV komen werken, betekent komen werken in een instelling die zich bewust is van de toekomstige uitdagingen voor ons milieu en die alles in het werk stelt om haar energieverbruik te doen dalen in het kader van de duurzame ontwikkeling.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Betrouwbaarheid Tonen: Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Adviseren: Je geeft advies geven aan je gesprekspartners en je bouwt een vertrouwensrelatie met hen op op basis van je expertise

Technische competenties

 • Je drukt je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (2x).

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Frans is een pluspunt, vermits we in een tweetalige omgeving werken.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een diploma in de rechten.
 • Je bent sterk in het integreren van informatie en je houdt ervan om advies te geven op basis van je expertise.
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 

 • Diploma van licentiaat/master in de rechten of doctor in de rechten uitgereikt door een Belgische universiteit na tenminste 5 jaar studie.
 • Je kan eveneens deelnemen als je een gelijkwaardigheid hebt behaald van een Gemeenschap op het niveau van een algemene master. In deze gelijkwaardigheid moet duidelijk vermeld staan dat het een graad is van een master behaald in de studierichting rechten in een universitair onderwijs of gelijkwaardig.
 • Opgelet: voor de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een specifieke ervaring vereist: een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving.
  Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Ben je laatstejaarsstudent van het academiejaar 2023-2024?

Dan kan je deelnemen aan de selectie onder voorbehoud. Laad je inschrijvingsbewijs met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting op in jouw online account.

Als je slaagt, kan je wel pas in dienst treden als je het vereiste diploma hebt behaald en je dit hebt opgeladen in jouw online account.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Voor kandidaten met een Belgisch diploma rechten is er geen ervaring vereist.

 • Voor de houders van een buitenlands diploma rechten met een geldige algemene gelijkwaardigheid, is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist.
  Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien. 

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van bepaalde duur van 1 jaar als jurist (niveau A1) met de bijbehorende weddeschaal NA11. Er is eventueel mogelijkheid tot verlenging van het contract.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).
Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

Werken in een aangename en hoogtechnologische werkomgeving:

 • Goede balans tussen werk en privé
  ◦ glijdende werkuren in een 38-uren week
  ◦ mogelijkheid tot telewerk
  ◦ 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar + 12 compensatiedagen
  ◦ gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer (RJV is gevestigd op 6 minuten van het station Brussel-Centraal of de metro Brouckère)
 • Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
  ◦ uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
  ◦ uitgebreide loopbaankansen
 • Financiële voordelen
  ◦ mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  ◦ voordelige hospitalisatieverzekering
  ◦ aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  ◦ gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  ◦ mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  ◦ mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  ◦ mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  ◦ voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  ◦ allerlei sociale voordelen
  ◦ beschikken over een laptop

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid
op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 

 2. We screenen jouw ervaring in geval je beschikt over een buitenlands diploma met een geldige algemene gelijkwaardigheid
 3. Afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten, leg je eerst een PC-test af bij FOD BOSA in Brussel
 4. Je legt een interview af (eventueel in combinatie met een PC-test) bij het RJV in Brussel.
  Opgelet: afhankelijk van het aantal ingeschreven kandidaten kan de PC-test bij FOD BOSA geannuleerd worden en bestaat de selectieprocedure uit een interview met PC-test bij het RJV. 

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Opgelet: enkel van toepassing op de houders van een geldige algemene gelijkwaardigheid. In dit geval is een professionele ervaring van 2 jaar in een juridische functie in een domein van Belgische wetgeving vereist. 

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 90min)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke proef, ofwel direct voorafgaand aan het interview. Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap. 

Via een dossierbehandelingstest worden volgende competenties of redeneervaardigheden gemeten:

 • Informatie integreren
 • Beslissen.

Als deze proef wordt georganiseerd als afzonderlijke proef, zal deze plaatsvinden rond eind juni, begin juli  2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.

Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.  

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 15 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 1u + eventuele PC proef 90min)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.


Indien de PC-proef niet georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), zal deze plaatsvinden direct voorafgaand aan het interview of omgekeerd. Je bent dan geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt voor het interview EN ten minste 60 punten op 120  behaalt voor het totaal van deze stap (interview + computergestuurde test). 

Indien de PC-proef wel georganiseerd wordt als afzonderlijke proef (zie stap 3), dan ben je geslaagd voor deze procedure als je ten minste 50 punten op 100 behaalt op stap 4 - interview. 

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden rond de laatste week van juni, de eerste helft van juli  2024 (onder voorbehoud). Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden vanaf de tweede helft van juli 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 4. 

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 15 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 14 juni 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Ben je laatstejaarsstudent?

Laad dan je je inschrijvingsbewijs op met duidelijke vermelding van studiejaar, academiejaar en afstudeerrichting voor 14/06/2024.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 14/06/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.