Financiële business partner (A1) (m/v/x)

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Selectiecode

CNG24065

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A1

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Er is 1 contractuele plaats van onbepaalde duur, als Financiële business partner (A1) (m/v/x), bij de Financiële dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

 

Je voert, als Financiële business partner (A1) (m/v/x), volgende taken uit: 

 • Je assisteert en ondersteunt wetenschappers bij het opstellen van budgetten voor diverse onderzoeksprojecten.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van projectbudgetten (inkomsten en uitgaven, inclusief personeelsmonitoring).
 • Je schrijft verslagen en analyses over budgettaire, financiële, boekhoudkundige en/of controleaspecten en presenteert deze beknopt aan een publiek dat niet noodzakelijk vertrouwd is met de financiële woordenschat.
 • Je assisteert en werkt nauw samen met het Research Office, de Algemene Directie en andere ondersteunende diensten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële reporting in overeenstemming met de eisen van de verschillende subsidiaire autoriteiten (EU, Gewesten en Gemeenschappen, enz.).
 • Je helpt bij de voorbereiding, monitoring en controle van het gebruik van subsidies.
 • Je verzamelt en analyseert financiële gegevens en trekt conclusies met betrekking tot de financiële strategie, prognoses en begroting.
 • Je draagt bij aan de goede werking van de Financiële dienst in het algemeen door processen en procedures toe te passen.
 • Je bent vlot in het gebruik van rapporteringstools zoals Excel/Power BI/...
 • Je werkt met mensen in een internationale omgeving en spreekt FR/NL/EN.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 contractuele plaats van onbepaalde duur, als Financiële business partner (A1) (m/v/x), bij de Financiële dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

De Financiële dienst maakt deel uit van de Directie Ondersteuningsdiensten en is verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van het budget van de organisatie. Het legt verantwoording af aan de beheersorganen en de POD Wetenschapsbeleid (Belspo). Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een van de tien wetenschappelijke overheidsinstellingen onder de bevoegdheid van federale Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid en rapporteert aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten binnen het domein van de natuurwetenschappen, voornamelijk gericht op evolutie, bio- en geodiversiteit en ecosystemen. De instelling bewaart de nationale collecties m.b.t. bovengenoemde domeinen en voert opdrachten uit inzake exploratie, verzameling, studie, classificatie en nationale en internationale publieke dienstverlening. Het KBIN legt zich eveneens toe op de sensibilisering van het publiek op het vlak van natuurwetenschappen en milieubescherming. Het museum van het instituut verzorgt in het bijzonder de verspreiding van kennis van de natuurwetenschappen.

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Deze instelling staat eveneens in voor het behoud en de verbetering van wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI's).

Belspo zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid bestaat daarnaast ook uit enkele ondersteunende diensten waaronder 'Personeel & Organisatie', 'Begroting & Beheerscontrole', 'Informatie & Communicatietechnologie' en 'Communicatie & Valorisatie'.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig in het domein "Economie".
 • Je hebt een algemeen masterdiploma of gelijkwaardig en 1 jaar relevante professionele werkervaring in het domein "Economie". 
 • Je motivatie is zeer belangrijk voor de functie. 
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring (vereist bij een algemeen masterdiploma of gelijkwaardig)
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zullen deze testen op dezelfde dag als het interview georganiseerd worden.
 4. Afhankelijk van het aantal kandidaten, zijn er meerdere opties voor deze stap:

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als attaché A1 (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work en de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • gratis toegang tot het museum + 10% korting in de Museum Shop en het Dino Café
  • recht op de Attracties & Toerisme kaart

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

 • Marie-Solange Mukarwema
  Financieel verantwoordelijke
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  02 627 43 91

Over de procedure

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Er is 1 contractuele plaats van onbepaalde duur, als Financiële business partner (A1) (m/v/x), bij de Financiële dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

 

Je voert, als Financiële business partner (A1) (m/v/x), volgende taken uit: 

 • Je assisteert en ondersteunt wetenschappers bij het opstellen van budgetten voor diverse onderzoeksprojecten.
 • Je houdt toezicht op de uitvoering van projectbudgetten (inkomsten en uitgaven, inclusief personeelsmonitoring).
 • Je schrijft verslagen en analyses over budgettaire, financiële, boekhoudkundige en/of controleaspecten en presenteert deze beknopt aan een publiek dat niet noodzakelijk vertrouwd is met de financiële woordenschat.
 • Je assisteert en werkt nauw samen met het Research Office, de Algemene Directie en andere ondersteunende diensten.
 • Je bent verantwoordelijk voor de financiële reporting in overeenstemming met de eisen van de verschillende subsidiaire autoriteiten (EU, Gewesten en Gemeenschappen, enz.).
 • Je helpt bij de voorbereiding, monitoring en controle van het gebruik van subsidies.
 • Je verzamelt en analyseert financiële gegevens en trekt conclusies met betrekking tot de financiële strategie, prognoses en begroting.
 • Je draagt bij aan de goede werking van de Financiële dienst in het algemeen door processen en procedures toe te passen.
 • Je bent vlot in het gebruik van rapporteringstools zoals Excel/Power BI/...
 • Je werkt met mensen in een internationale omgeving en spreekt FR/NL/EN.

Deze functie houdt een rechtstreeks en zichtbaar contact met het publiek in. In dit geval vereist de regelgeving (artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937) dat het personeelslid geen enkel zichtbaar teken van religieuze, filosofische, politieke of vakbondsovertuigingen draagt om de openbare dienst op een neutrale manier te vertegenwoordigen tijdens deze contacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 contractuele plaats van onbepaalde duur, als Financiële business partner (A1) (m/v/x), bij de Financiële dienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel), dat gelieerd is aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

De Financiële dienst maakt deel uit van de Directie Ondersteuningsdiensten en is verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van het budget van de organisatie. Het legt verantwoording af aan de beheersorganen en de POD Wetenschapsbeleid (Belspo). Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen is een van de tien wetenschappelijke overheidsinstellingen onder de bevoegdheid van federale Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid en rapporteert aan de POD Wetenschapsbeleid (Belspo).

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) ontwikkelt belangrijke onderzoeksactiviteiten binnen het domein van de natuurwetenschappen, voornamelijk gericht op evolutie, bio- en geodiversiteit en ecosystemen. De instelling bewaart de nationale collecties m.b.t. bovengenoemde domeinen en voert opdrachten uit inzake exploratie, verzameling, studie, classificatie en nationale en internationale publieke dienstverlening. Het KBIN legt zich eveneens toe op de sensibilisering van het publiek op het vlak van natuurwetenschappen en milieubescherming. Het museum van het instituut verzorgt in het bijzonder de verspreiding van kennis van de natuurwetenschappen.

De POD Wetenschapsbeleid (Belspo) is een federale administratie die verantwoordelijk is voor het ontwerpen en uitvoeren van onderzoeksprogramma's, het beheer van de Belgische deelname aan het Europees Ruimteagentschap (ESA), het stimuleren van de deelname van de Belgische wetenschappelijke en technische wereld aan internationale onderzoeksnetwerken en in het bijzonder de Europese Onderzoeksruimte (ERA). Deze instelling staat eveneens in voor het behoud en de verbetering van wetenschappelijk en cultureel erfgoed in de 10 federale wetenschappelijke instellingen (FWI's).

Belspo zorgt ook voor de coördinatie en het overleg met federale departementen en gefedereerde entiteiten op het gebied van wetenschapsbeleid.

De POD Wetenschapsbeleid bestaat daarnaast ook uit enkele ondersteunende diensten waaronder 'Personeel & Organisatie', 'Begroting & Beheerscontrole', 'Informatie & Communicatietechnologie' en 'Communicatie & Valorisatie'.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om beslissingen uit te voeren.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Adviseren: Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op. 
 • Zichzelf Ontwikkelen: Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en jezelf continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Redeneervaardigheden

 • Numeriek redeneervermogen: de nauwkeurigheid en snelheid waarmee je verbanden legt tussen cijfermateriaal.

 

Een goede "motivatie" is eveneens belangrijk.

Opgelet! De "motivatie" wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd.

Je "motivatie" weegt harder door in de eindscore (X2).

Pluspunten

 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit in het Frans gezien de meertalige werkomgeving.
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit in het Engels gezien de internationale professionele context.
 • Je hebt een goede kennis van het Koninklijk Besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van de wetenschappelijke instellingen van de Staat die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer en bent in staat dit Koninklijk Besluit toe te passen. 

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 

 • Je hebt een masterdiploma of gelijkwaardig in het domein "Economie".
 • Je hebt een algemeen masterdiploma of gelijkwaardig en 1 jaar relevante professionele werkervaring in het domein "Economie". 
 • Je motivatie is zeer belangrijk voor de functie. 
 • Een goede kennis van Frans is een pluspunt.

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Optie 1 (geen ervaring vereist)

 • Diploma van een basisopleiding van de 2de cyclus (vb. licentiaat/master, handelsingenieur,...) in het domein economie (b.v. economische wetenschappen, de toegepaste economische wetenschappen of handelswetenschappen, management, beleidseconomie…) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 4 jaar studie.

Optie 2 (1 jaar ervaring vereist)

 • Diploma van licentiaat, arts, doctor, apotheker, geaggregeerde van het onderwijs, ingenieur, industrieel ingenieur, architect, meester (basisopleiding van 2 cycli), erkend en uitgereikt door de Belgische universiteiten en de instellingen voor hoger onderwijs van het lange type, voor zover de studies ten minste vier jaar hebben omvat, of door een door de Staat of een van de Gemeenschappen ingestelde examencommissies.
 • Diploma van master uitgereikt door een universiteit of een hogeschool na een masteropleiding van de 2e cyclus van ten minste 60 studiepunten.
 • Getuigschrift uitgereikt aan de laureaten van de Koninklijke Militaire School en die gerechtigd zijn tot het voeren van de titel van burgerlijk ingenieur of van licentiaat/master.

Je kan ook deelnemen als je een vroeger behaald diploma hebt, dat gelijkgesteld wordt met één van de vermelde diploma’s.

Als je jouw diploma behaald hebt in een ander land dan België of in een andere taal dan het Nederlands, bekijk dan op onze website de opties voor deelname.

Solliciteer je voor een functie in een andere taal dan die van je diploma? Let dan goed op, want in sommige gevallen moet je aantonen dat je die taal beheerst door te slagen voor een taaltest! Schrijf je zo snel mogelijk in voor de vereiste test, want het behalen van een taalcertificaat is een voorwaarde voor de selectie. Controleer of dit op jou van toepassing is door de informatie over 'buitenlands diploma of diploma in een andere taal' te raadplegen.

Laad je diploma op in het gedeelte “cv” in van je online account op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Aan te voldoen in geval van deelname op basis van algemeen masterdiploma of gelijkwaardig.

Een relevante professionele werkervaring van minstens 1 jaar in het domein "Economie", verdeeld over ten minste 2 van onderstaande taken:

 • Toezichthoudende rol op projectbudgetten (inkomsten/uitgaven en monitoring)
 • Redactie van financiële rapportage-instrumenten (bv: tabellen, jaarrekeningen)
 • Uitschrijven en toepassen van financiële processen en procedures (bv: regels)
 • Financiële adviezen geven aan de organisatie
 • Vertegenwoordiging bij de stakeholders op netwerkevents.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Contract en graad

Je wordt aangeworven via een contract van onbepaalde duur als attaché A1 (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11.

Loon

Minimum aanvangswedde: € 44.633,01 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden. 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week.
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 verlofdagen per volledig kalenderjaar en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • aanvullend pensioenplan (tweede pijler)
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work en de Belspo-kaart
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een laptop
  • gratis toegang tot het museum + 10% korting in de Museum Shop en het Dino Café
  • recht op de Attracties & Toerisme kaart

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw diploma 
 2. We screenen jouw ervaring (vereist bij een algemeen masterdiploma of gelijkwaardig)
 3. Je legt meerdere testen op computer af bij FOD BOSA in Brussel 
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zullen deze testen op dezelfde dag als het interview georganiseerd worden.
 4. Afhankelijk van het aantal kandidaten, zijn er meerdere opties voor deze stap:

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Aangezien de neutraliteitsplicht een essentieel onderdeel is van de functie, wordt dit besproken tijdens het interview (cf. artikels 7 en 8 van het Koninklijk Besluit van 2 oktober 1937). 

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van diploma

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste diploma. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt (vereist bij een algemeen masterdiploma of gelijkwaardig).

 

De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 2u13)

Deze proef wordt ofwel georganiseerd als afzonderlijke stap "Stap 3: Specifieke screening - PC", ofwel op dezelfde dag als het interview en dus als deel van "Stap 4: Specifieke screening - Interview". Dit is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na "Stap 2: Screening van de vereiste ervaring".

Via een situationele beoordelingstest (+/- 1u25) worden volgende competenties gemeten:

 • Informatie Integreren: Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Beslissen: Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.

 

Via een test numeriek redeneervermogen (+/- 48min) worden volgende redeneervaardigheden gemeten:

 • numeriek redeneren: de nauwkeurigheid en snelheid waarmee er verbanden gelegd wordt tussen cijfermateriaal

Als deze proeven worden georganiseerd als afzonderlijke stap "Stap 3: Specifieke screening - PC", dan zal deze in de 2de helft van juli 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap "Stap 2: Screening van de vereiste ervaring".
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.  

Indien deze afzonderlijke stap plaats vindt, zal deze doorgaan bij de FOD Bosa / Werkenvoor.be in Brussel (Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel).

 

Je bent voor deze stap geslaagd als je ten minste 25 punten op 50 behaalt (voor het totaal van deze 2 testen).

Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 9 geslaagden (met de beste score op het totaal van deze stap) toegelaten tot de volgende stap "Stap 4: Specifieke screening - Interview". Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview (+/- 2u)

Om praktische redenen kan deze proef online (vanop afstand) georganiseerd worden. In dat geval zal je gecontacteerd worden door één van onze medewerkers die je de procedure hiervoor uitlegt. Meer info over online interviews vind je op onze website.

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Indien de PC-proeven niet georganiseerd worden als afzonderlijke stap (zie stap 3: Specifieke screening - PC), zullen deze op dezelfde dag als het interview plaatsvinden en zullen deze deel uitmaken van "Stap 4: Specifieke screening - Interview".

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

 

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" wel als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" enkel het "interview" (+/- 2u) bevatten. In dat geval ben je geslaagd voor "Stap 4: Specifieke screening - Interview" indien je ten minste 50 punten op 100 voor het interview behaalt.

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" niet als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" het "interview" en de "pc-testen (situationele beoordelingstest + test numeriek redeneervermogen)" bevatten. De totale duurtijd van "Stap 4: Specifieke screening - Interview" bedraagt in dat geval +/- 4u13. In dat geval ben je geslaagd voor "Stap 4: Specifieke screening - Interview" indien je ten minste 75 punten op 150 behaalt op het totaal van deze stap EN daarenboven ten minste 50 punten op 100 behaalt op het "interview".

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" niet als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" in de 2de helft van juli 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). In dat geval zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" volledig bij de FOD Bosa / Werkenvoor.be in Brussel (Simon Bolivarlaan 30 bus 1, 1000 Brussel) doorgaan. 

Indien "Stap 3: Specifieke screening - PC" wel als aparte stap georganiseerd wordt, zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" midden augustus 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud). In dat geval zal "Stap 4: Specifieke screening - Interview" ofwel bij de POD Wetenschapsbeleid of bij het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) (Vautierstraat 29, 1000 Brussel) of online (vanop afstand) plaatsvinden. 

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in "Stap 4: Specifieke screening - Interview".

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 9 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Bijkomende screening

Als deze of een andere organisatie een gelijkaardig profiel zoekt, kunnen zij hiervoor beroep doen op deze lijst. Afhankelijk van je resultaat word je uitgenodigd voor een bijkomende proef, die vaak bestaat uit een interview. Het is mogelijk dat er hierbij extra diploma- en/of ervaringsvoorwaarden gevraagd worden.

Voorrangsregels voor personen met een handicap

Federale overheidsinstellingen die het quotum van 3% nog niet hebben behaald, zijn verplicht om voorrang te geven aan de personen met een handicap die geslaagd zijn voor de selectie. Deze voorrang geldt enkel op jouw vraag en als je een attest hebt waardoor je erkend bent als 'persoon met een handicap'. Meer informatie over voorrang voor personen met een handicap vind je op onze website.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 24 juni 2024.

Je moet online solliciteren via je online account. We screenen het cv dat op de uiterste inschrijvingsdatum in je online account zit. We screenen ook je diploma dat je moet opladen op het moment van inschrijving.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Diploma opladen
Je kan je diploma in je online-cv opladen (vóór de uiterste inschrijvingsdatum) in PDF, DOC, DOCX, JPG of TIF-formaat. Het bestand mag niet groter zijn dan 8 MB. Lukt het niet om het diploma op te laden, dan mag je een kopie opsturen naar de contactpersoon selectieprocedure (zie 'Contactpersonen'). Vermeld je rijksregisternummer, naam, voornaam en de code van de job.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

 • Marie-Solange Mukarwema
  Financieel verantwoordelijke
  Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  02 627 43 91

Over de procedure

Adres en algemene contactgegevens

 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  Vautierstraat 29
  1000 Brussel
 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 24/06/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.