Administratief assistent (m/v/x)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

MNG22070

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Statutair

Functieniveau

C

Type aanwerving

Interne markt

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Afhankelijk van de dienst waarbinnen je tewerkgesteld wordt kan je takenpakket bestaan uit:

Bij dienst Administratieve boetes:

 • Je sanctioneert inbreuken op de scheepvaartregelgeving.
 • Je beheert individuele dossiers in het kader van administratieve boetes. Dit houdt onder meer in:
  • het bestuderen van processen-verbaal
  • het opzoeken en onderzoeken van ontbrekende elementen
  • het opstellen van uitspraken om een administratieve geldboete op te leggen op basis van de nodige argumentatie
  • ...

Je werkt hiervoor samen met de inspecteurs van DG Scheepvaart, de scheepvaartpolitie en het Openbaar Ministerie.

Bij de dienst Havenbeveiliging:

 • Je beheert mee de databank Enig Loket en in de toekomst het ISPS-platform. Ook binnen de informatieomgeving Sharepoint zorg je voor een gestructureerde opslag van dossiers.
 • Je verzorgt de directe contacten met de klanten van je dienst.
 • Je beheert het secretariaat van de dienst.
 • Je bent verantwoordelijk voor de praktische organisatie van vergaderingen: versturen van uitnodigingen, reserveren van zalen, ter beschikking stellen van het nodige materiaal, … .

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er zijn 2 plaatsen bij het Directoraat-Generaal Scheepvaart van de FOD Mobiliteit en Vervoer (Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel).

De dienst Administratieve Geldboetes is belast met het opleggen van administratieve geldboetes voor inbreuken op alle bestaande scheepvaartwetten en uitvoeringsbesluiten. Het gaat over verschillende domeinen: visserij, pleziervaart, koopvaardij, havenfaciliteiten, milieu, veiligheid, etc.

De dienst Havenbeveiliging beoogt het verbeteren van de beveiliging van de internationale handel en van de voor verkeer gebruikte schepen en bijhorende havenfaciliteiten tegen het gevaar van opzettelijke, ongeoorloofde acties. De maritieme beveiliging omvat maatregelen ter bescherming tegen veiligheidsincidenten en vernietigende effecten tegen personen, infrastructuur en uitrusting in de havens. Het werkdomein van de Taakgroep Havenbeveiliging bestaat uit 180 havenfaciliteiten zowel binnen als buiten de havengebieden.

De opdracht van de FOD Mobiliteit en Vervoer is om het mobiliteit- en vervoerbeleid  voor te bereiden, uit te voeren en te ondersteunen. Dit doen we in overleg met onze partners op gewestelijk, federaal, nationaal en internationaal niveau. Hierbij hebben we aandacht voor een evenwicht tussen economische ontwikkeling, veiligheid, leefmilieu, sociale belangen en de integratie van de verschillende transportmodi. 
 
Door onze expertise zijn we het referentiepunt in België voor advies, informatie en dienstverlening inzake mobiliteit en vervoer, zowel op de weg, op het spoor, op het water als in de lucht. We analyseren, volgen tendensen en stimuleren innovatie. 
 
Onze dienstverlening is klantvriendelijk, kwaliteitsvol en efficiënt. Hierbij houden we rekening met de noden van de burgers, de ondernemingen en het algemeen belang. 
 
Onze werking steunt op autonomie, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid. We hechten belang aan een klimaat van respect en vertrouwen, waarin we onze medewerkers stimuleren initiatieven te willen en te kunnen nemen en bij te dragen aan het maatschappelijk belang; dit in een aangename moderne omgeving met innovatieve middelen en een goed evenwicht tussen werk en privé. 

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder (x2) door in de eindscore.

Niet vereist, wel een troef

 • Kennis van het Engels is een troef.

Deelnemingsvoorwaarden

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit), of
 • de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

Aangezien de openstaande functie een functie is van administratief assistent (niveau C) kan je enkel deelnemen indien:

 • je benoemd bent op niveau C
 • of je geslaagd bent voor het specifieke gedeelte van een bevorderingsselectie niveau C en je opgenomen bent in de laureatenlijst.

 

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Vereiste ervaring

Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Verloning

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C.

Voordelen

 

Wij staan voor een werkdynamiek op basis van vertrouwen, verantwoordelijkheid en klantgerichtheid en bieden onze medewerkers: 

 • een evenwicht tussen werk en privé (flexibel uurrooster, minstens 26 verlofdagen per jaar, mogelijkheid tot telewerk …) 

 • een mensgericht management gebaseerd op respect, integriteit en diversiteit 

 • ruimte voor talent en initiatief 

 • een integratietraject voor alle nieuwe medewerkers 

 • continu leren dankzij talrijke ontwikkelingsmogelijkheden, zowel extern als intern (coaching, workshops op maat …) 

Je komt terecht in een moderne en gezellige werkomgeving, gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer: 

 • dynamic open office, wifi, coffee corner op elke verdieping 

 • sportzaal 

 • cafetaria met democratische prijzen 

 • organisatie van evenementen 

Bovenop je verloning bieden wij:  

 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 

 • een aantal gratis treintickets voor privégebruik voor jou en jouw gezinsleden, eventueel in te wisselen voor tickets voor Thalys en Eurostar (na 2 maanden in dienst) 

 • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten 

 • eeneindejaarstoelage en vakantiegeld 

 • een maandelijkse tussenkomst van 20 euro bij regelmatig telewerk 

 • voordelige hospitalisatieverzekering 

 • allerlei sociale voordelen (tussenkomsten voor protheses, ortheses, brillen, lenzen, Sinterklaasgeschenk voor kinderen tot 9 jaar, tussenkomst voor jeugdactiviteiten of inschrijvingsgeld …) 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 

 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding 

 • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst in het niveau van de selectie, treed je in dienst via de principes van interne mutatie.

Procedure

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Redelijke aanpassingen:

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen.

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk aanpassingen krijgen. Meer info vind je op deze pagina.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Specifieke screening - Interview (+/- 1u)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Deze proef zal plaatsvinden in januari 2023 (onder voorbehoud) bij de FOD Mobiliteit en Vervoer te Brussel.

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

Je wordt opgenomen op de lijst van geslaagden als je slaagt in Stap 2: Specifieke screening - interview.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Hoelang blijft deze lijst geldig?

Er wordt een lijst van maximum 10 geslaagden opgesteld, die 1 jaar geldig blijft. Als er voor de toekenning van de laatste plaats meerdere geslaagden zijn met een gelijk aantal punten, wordt het maximum aantal geslaagden in hun voordeel verhoogd.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina hierover.

Solliciteren

Je kan solliciteren tot en met 16 december 2022.

Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je cv volledig invult (in het Nederlands) in je online account
 • je benoemingsbesluit oplaadt
 • je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Meer uitleg over de scoring van onze testen vind je via deze link.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact

Meer info over de jobinhoud?

Werkers Steven - diensthoofd administratieve geldboetes

FOD Mobiliteit en Vervoer

Tel. : 02/277.35.16

E-mail : steven.werkers@mobilit.fgov.be 

 

Van Raemdonck Anya - Attaché

FOD Mobiliteit en Vervoer

Tel. : 02/277.35.92

E-mail : anya.vanraemdonck@mobilit.fgov.be

Meer info over de selectieprocedure?
Emely De Merlier - selectiedeskundige 
Contactpersoon Werkenvoor.be
E-mail: jobs@mobilit.fgov.be 

Adres en algemene contactgegevens
FOD BOSA – Werkenvoor.be
WTC III - Simon Bolivarlaan, 30 bus 1
1000 Brussel
Website: www.selor.be/nl/contact

Hoe ons bereiken?
Wegbeschrijving

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Stijn Fouquaert
  Communicatie is een belangrijk aspect geworden binnen deze job.
  Stijn Fouquaert
  ICT Infrastructure Manager
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Stijn Fouquaert
 • Portret Lieven Debusscher
  Wil je een goede balans tussen werk en privé, dan is de federale overheid zeker de geknipte werkgever.
  Lieven Debusscher
  ICT Manager
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Lieven Debusscher
 • Portret Mei-Ling Wu
  Je verveelt je geen moment! Je leert altijd wel iets bij.
  Mei-Ling Wu
  Projectleidster communicatie
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Mei-Ling Wu
 • Portret Emmanuelle Vandamme
  Jonge ambtenaren en collega's hebben vaak geen idee van de impact die wij kunnen hebben in onze job.
  Emmanuelle Vandamme
  Voorzitster van het directiecomité
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Emmanuelle Vandamme
 • Portret Anke Sempels
  Ik heb een zeer gevarieerde en uitdagende job. Ik krijg veel kansen om nieuwe dingen bij te leren en nieuwe mensen te leren kennen.
  Anke Sempels
  HR-correspondent bij Beliris
  -
  FOD Mobiliteit en Vervoer
  More about Anke Sempels