Kwaliteitsexpert A2 voor de DG Personen met een handicap (m/v/x)

FOD Sociale Zekerheid
Enkel voor ambtenaren

Selectiecode

MNG24026

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Statutair

Functieniveau

A2

Type aanwerving

 • Interne markt
 • Interne promotie

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Samenvatting

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een job waarin je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van dienstverlening aan een kwetsbare doelgroep? Werk je graag aan het verbeteren van kwaliteitsprocessen en zie jij het als een uitdaging om deze naar een hoger niveau te brengen? Dan is de job van kwaliteitsexpert bij ons misschien iets voor jou!

De Directie-generaal Personen met een handicap (DGHAN) werkt mee aan een inclusieve samenleving voor een van de meest kwetsbare doelgroepen in onze samenleving, personen met een handicap. Het doel van de DGHAN is om de impact van een handicap op het dagelijks leven in te schatten en te verkleinen. Ze ondersteunt hierbij personen met een handicap door tegemoetkomingen en andere rechten toe te kennen, zoals parkeerkaarten en attesten voor het aanvragen van voordelen bij andere diensten.

De DGHAN heeft de ambitie om haar dienstverlening voortdurend te analyseren en te verbeteren zodat de burger minder drempels ervaart in de toegang tot en het toekennen van de rechten. Daarom wenst de DGHAN een kwaliteitsmanagementsysteem te introduceren om al haar operationele processen onder ISO9001 certificaat te brengen. Zo wil DGHAN voor aantoonbare kwaliteit in haar dienstverlening gaan.

Als kwaliteitsexpert:

 • Ondersteun je het management van de DGHAN in het ontwerpen, toepassen en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem.

 • Houd je toezicht op de uitvoering van externe audits (FIA, Rekenhof…) en volg je deze actief op.

 • Sta je mee in voor de organisatie van interne audits, directiebeoordelingen en tevredenheidsenquêtes.

 • Analyseer en consolideer je auditconclusies, monitoring van resultaten en incidenten (inclusief klachten en beroepen).

 • Ben je verantwoordelijk voor het team dat instaat voor het klachtenbeheer van de DGHAN.

 • Draag je mee bij aan het behalen van een ISO9001 certificaat.

 • Werk je nauw samen met de kwaliteitscoördinatoren evaluatie van de handicap en administratieve processen & burgercontacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature bij de nieuwe cel Kwaliteitsbeheer en Transformatie van de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid (Finance Tower – Kruidtuinlaan 50 bus 150 in 1000 Brussel).

De cel Kwaliteitsbeheer en Transformatie:

Focust zich op de kwaliteit van de evaluatie van handicap, de administratieve beslissingen en de contacten met burgers, met inbegrip van de betalingen.

 • Werkt een integraal kwaliteitsmanagementsysteem uit en operationaliseert dit in haar volledigheid, in afstemming met de operationele directie erkenningen

 • Organiseert het verzamelen van feedback tijdens alle stappen van het proces en op alle touchpoints.

 • Implementeert een transversaal ‘kwaliteitscontrole’-systeem.

 • Organiseert interne kwaliteitsaudits.

 • Analyseert en consolideert auditconclusies, monitoring van resultaten en incidenten (inclusief klachten en beroepen).

 • Ontwikkelt, optimaliseert en implementeert processen en bijhorende beschrijvingen, nieuwe richtlijnen en checklists in functie van vaststellingen.

 • Vertaalt de kwaliteitswerking in behoeftes aan opleiding, ontwikkeling en coaching voor medewerkers.

Werken voor de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) betekent samen met een 300-tal andere collega’s je elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het minder makkelijk hebben in onze samenleving.

Als federale organisatie zijn we slechts één van de spelers die personen met een handicap ondersteuning bieden. Naast de financiële ondersteuning die we bieden in de vorm van tegemoetkomingen, leveren we o.m. ook parkeerkaarten af en erkennen we de handicap zodat de persoon met een handicap ook van andere sociale, fiscale en tarifaire compensaties kan genieten (BTW-vermindering auto, bijkomende kinderbijslag, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, enz.). 

De burger met zijn specifieke behoeftes, is het vertrekpunt voor de manier waarop we werken. Deze burger wordt geholpen door kleine teams van medewerkers, die het beste van zichzelf willen geven om een optimale dienstverlening aan personen met een handicap uit een bepaalde regio te garanderen.

Voor meer informatie: https://handicap.belgium.be/nl/

De FOD Sociale Zekerheid is, met de instellingen, verantwoordelijk voor het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van zijn reglementering en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door middel van zijn opdrachten en acties ten aanzien van de publieke actoren en sociale partners draagt hij bij tot duurzame en doeltreffende socialezekerheidsstelsels en tot het behoud van de sociale rechten.

De FOD Sociale Zekerheid ondersteunt de federale en interfederale initiatieven om een transversaal handicapbeleid mogelijk te maken.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent reeds benoemd op niveau A1, A2 of A3
 • Je hebt 2 jaar ervaring in kwaliteitswerking
 • Je kan vernieuwend denken
 • Je hebt een grondige kennis van kwaliteitsmanagement

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Sociale Zekerheid in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Our offer

Aanbod

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Wie contacteren?

Over de jobinhoud

Volledige beschrijving

Jobinhoud

Ben je op zoek naar een job waarin je een belangrijke bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van dienstverlening aan een kwetsbare doelgroep? Werk je graag aan het verbeteren van kwaliteitsprocessen en zie jij het als een uitdaging om deze naar een hoger niveau te brengen? Dan is de job van kwaliteitsexpert bij ons misschien iets voor jou!

De Directie-generaal Personen met een handicap (DGHAN) werkt mee aan een inclusieve samenleving voor een van de meest kwetsbare doelgroepen in onze samenleving, personen met een handicap. Het doel van de DGHAN is om de impact van een handicap op het dagelijks leven in te schatten en te verkleinen. Ze ondersteunt hierbij personen met een handicap door tegemoetkomingen en andere rechten toe te kennen, zoals parkeerkaarten en attesten voor het aanvragen van voordelen bij andere diensten.

De DGHAN heeft de ambitie om haar dienstverlening voortdurend te analyseren en te verbeteren zodat de burger minder drempels ervaart in de toegang tot en het toekennen van de rechten. Daarom wenst de DGHAN een kwaliteitsmanagementsysteem te introduceren om al haar operationele processen onder ISO9001 certificaat te brengen. Zo wil DGHAN voor aantoonbare kwaliteit in haar dienstverlening gaan.

Als kwaliteitsexpert:

 • Ondersteun je het management van de DGHAN in het ontwerpen, toepassen en verbeteren van een kwaliteitsmanagementsysteem.

 • Houd je toezicht op de uitvoering van externe audits (FIA, Rekenhof…) en volg je deze actief op.

 • Sta je mee in voor de organisatie van interne audits, directiebeoordelingen en tevredenheidsenquêtes.

 • Analyseer en consolideer je auditconclusies, monitoring van resultaten en incidenten (inclusief klachten en beroepen).

 • Ben je verantwoordelijk voor het team dat instaat voor het klachtenbeheer van de DGHAN.

 • Draag je mee bij aan het behalen van een ISO9001 certificaat.

 • Werk je nauw samen met de kwaliteitscoördinatoren evaluatie van de handicap en administratieve processen & burgercontacten.

 

Heb je vragen over de jobinhoud? 

Je vindt onze contactgegevens in de rubriek "meer info - contactpersonen".

Werkgever

Er is 1 vacature bij de nieuwe cel Kwaliteitsbeheer en Transformatie van de Directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid (Finance Tower – Kruidtuinlaan 50 bus 150 in 1000 Brussel).

De cel Kwaliteitsbeheer en Transformatie:

Focust zich op de kwaliteit van de evaluatie van handicap, de administratieve beslissingen en de contacten met burgers, met inbegrip van de betalingen.

 • Werkt een integraal kwaliteitsmanagementsysteem uit en operationaliseert dit in haar volledigheid, in afstemming met de operationele directie erkenningen

 • Organiseert het verzamelen van feedback tijdens alle stappen van het proces en op alle touchpoints.

 • Implementeert een transversaal ‘kwaliteitscontrole’-systeem.

 • Organiseert interne kwaliteitsaudits.

 • Analyseert en consolideert auditconclusies, monitoring van resultaten en incidenten (inclusief klachten en beroepen).

 • Ontwikkelt, optimaliseert en implementeert processen en bijhorende beschrijvingen, nieuwe richtlijnen en checklists in functie van vaststellingen.

 • Vertaalt de kwaliteitswerking in behoeftes aan opleiding, ontwikkeling en coaching voor medewerkers.

Werken voor de Directie-generaal Personen met een handicap (DG HAN) betekent samen met een 300-tal andere collega’s je elke dag opnieuw inzetten voor mensen die het minder makkelijk hebben in onze samenleving.

Als federale organisatie zijn we slechts één van de spelers die personen met een handicap ondersteuning bieden. Naast de financiële ondersteuning die we bieden in de vorm van tegemoetkomingen, leveren we o.m. ook parkeerkaarten af en erkennen we de handicap zodat de persoon met een handicap ook van andere sociale, fiscale en tarifaire compensaties kan genieten (BTW-vermindering auto, bijkomende kinderbijslag, sociaal tarief voor gas en elektriciteit, enz.). 

De burger met zijn specifieke behoeftes, is het vertrekpunt voor de manier waarop we werken. Deze burger wordt geholpen door kleine teams van medewerkers, die het beste van zichzelf willen geven om een optimale dienstverlening aan personen met een handicap uit een bepaalde regio te garanderen.

Voor meer informatie: https://handicap.belgium.be/nl/

De FOD Sociale Zekerheid is, met de instellingen, verantwoordelijk voor het socialezekerheidsbeleid, de interpretatie van zijn reglementering en de toekenning van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Door middel van zijn opdrachten en acties ten aanzien van de publieke actoren en sociale partners draagt hij bij tot duurzame en doeltreffende socialezekerheidsstelsels en tot het behoud van de sociale rechten.

De FOD Sociale Zekerheid ondersteunt de federale en interfederale initiatieven om een transversaal handicapbeleid mogelijk te maken.

Competenties

Gedragsgerichte competenties

 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Objectieven Behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Vernieuwen: Je denkt vernieuwend door innovatieve en creatieve ideeën aan te brengen.

Technische competenties

 • Je hebt een grondige kennis van kwaliteitsmanagement.

 

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen dan ook harder door in de einscore (x2).

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen.

Deelnemingsvoorwaarden

Jouw profiel:

 • Je bent reeds benoemd op niveau A1, A2 of A3
 • Je hebt 2 jaar ervaring in kwaliteitswerking
 • Je kan vernieuwend denken
 • Je hebt een grondige kennis van kwaliteitsmanagement

Een volledige beschrijving van de deelnemingsvoorwaarden en het functieprofiel kan je terugvinden in de functiebeschrijving.

Ben je vastbenoemd Nederlandstalig ambtenaar?

Dan kan je deelnemen op basis van mobiliteit, mits je benoemd bent bij:

 • een federale administratie of een parastatale instelling opgenomen in het koninklijk besluit van 15 januari 2007 (personeel van de NMBS en de federale politie maken geen deel uit van dit toepassingsgebied van interne mobiliteit)
 • of de Rechterlijke orde (met uitzondering van de magistraten, gerechtelijk stagiaires en assessoren).

De vacante functie is een functie van klasse A2. Je moet:

 • ofwel behoren tot de klasse A3
 • ofwel behoren tot de klasse A2
 • ofwel minstens 2 jaar anciënniteit hebben in de klasse A1.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling en benoemd bent in de klasse A1, dien je enkel aan de anciënniteitsvoorwaarden te voldoen en niet aan de vereisten op vlak van werkervaring.

Laad je meest recente bewijs van benoeming op (benoemingsbesluit, uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, bewijs van je werkgever, bevorderingsbesluit of bewijs van eedaflegging) vóór de uiterste inschrijvingsdatum en vul je volledige professionele ervaring in, inclusief je huidige job. Als dit bewijs van benoeming of van slagen al werd gevalideerd in je online-cv door een vorige procedure, hoef je dit niet opnieuw te doen.

Als je al werkt voor de rekruterende instelling, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar in kwaliteitswerking in minstens 2 van volgende taken en verantwoordelijkheden:

 • Organiseren van interne audits of opvolgen van externe audits;

 • Coördineren van klachtenbeheer;

 • Opmaken van procesbeschrijvingen en initiëren & opvolgen van procesoptimalisaties;

 • Meewerken aan de implementatie of uitvoering van een kwaliteitsmanagementsysteem volgens een ISO-norm.

Vul je online-cv volledig in in het Nederlands in de rubriek "Werkervaring" van jouw online account, voor de uiterste inschrijvingsdatum.

Indien je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum niet aan bovenstaande formele deelnemingsvoorwaarden voldoet, kan er met je kandidatuur geen rekening worden gehouden.

Aanbod

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38-uren week
  • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
  • mogelijkheid tot telewerk
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om maaltijdcheques te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen
  • beschikken over een gsm en laptop, tussenkomst in de gsm-kosten
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Aanstellingsvoorwaarden

Als je deelneemt op basis van mobiliteit, hoef je geen stage meer te doen.

Als je benoemd bent bij een andere organisatie dan de rekruterende en je in dienst treedt via mobiliteit, start een proefperiode van 3 maanden waarin jij en de organisatie kunnen beslissen of er een match is. Indien jij of de rekruterende organisatie hiervan niet overtuigd zijn, keer je terug naar je vroegere werkgever. Klikt het van bij de start, dan kunnen jullie onderling sneller beslissen om de definitieve overstap te maken.

Als je reeds benoemd bent bij de rekruterende dienst, treed je in dienst via de principes van interne mutatie of interne promotie.

Procedure

In het kort:

 1. We screenen jouw benoemingsbesluit
 2. We screenen jouw ervaring
 3. Je legt een test op computer af bij FOD BOSA in Brussel
  Opgelet! Als er weinig kandidaten zijn, zal deze test niet georganiseerd worden. 
 4. Je legt een interview af met een gevalstudie bij FOD Sociale Zekerheid in Brussel

Een volledige beschrijving van de procedure kan je terugvinden in de volledige functiebeschrijving.

Opgelet:

 • Raadpleeg regelmatig het tabblad ‘Mijn screeningsprocedures’ in je online account om na te gaan of de inschrijvingsperiode voor de proeven al dan niet open staat.
 • De testen kunnen in fysieke aanwezigheid (face-to-face) of op afstand (via videocall) georganiseerd worden. Deze informatie wordt bij elke stap aangegeven.
 • Je inschrijven voor een proef kan enkel tijdens de inschrijvingsperiode zoals weergegeven in het veld ‘Mijn screeningsprocedures’. Wanneer je niet bent ingeschreven voor het einde van de inschrijvingsperiode, kan voor deze selectie geen rekening meer worden gehouden met je kandidatuur.
 • Als je niet aanwezig kan zijn voor de sessie waarvoor je ingeschreven bent, dan moet je je ten laatste één uur voor de start van de test uitschrijven. Echter, om organisatorische redenen, willen we je vragen om je uiterlijk de dag voor de proef uit te schrijven. Je doet dit door in je online-account te klikken op de annulatie-link die je net naast de door jou gekozen datum kan vinden. Vervolgens kan je je inschrijven voor een andere sessie, als er nog andere sessies beschikbaar zijn.
 • Ervaar je problemen bij het inschrijven voor een test, neem dan contact op met de contactpersoon voor de selectieprocedure (zie rubriek “Contact”) . Doe dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de twee werkdagen vóór de datum van de test.
 • We houden voor het vervolg van de procedure geen rekening met je kandidatuur als je je voor een test niet inschrijft en/of als je afwezig bent.
 • Als je niet geslaagd bent voor een bepaalde stap, stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

Gelijke kansen en redelijke aanpassingen:

De Federale overheid voert een actief diversiteitsbeleid.   

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kom je mogelijks in aanmerking voor een aanpassing van de selectieprocedure. Zie onze pagina over redelijke aanpassingen voor meer info.

Mogelijke voorzieningen voor personen die zwanger zijn of die borstvoeding geven:

Ben je zwanger of geef je borstvoeding? Ook dan kan je mogelijk voorzieningen aanvragen. Meer info vind je op deze pagina over gelijke kansen.

Stap 1: Screening van deelnemingsvoorwaarden

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je beschikt over het vereiste benoemingsbesluit. De screening hiervan gebeurt op basis van de op te laden documenten (zie ‘Deelnemingsvoorwaarden’) en de informatie ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum.

Stap 2: Screening van vereiste ervaring

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je over de vereiste relevante professionele ervaring beschikt. De screening van de ervaring gebeurt op basis van je cv zoals het is ingevuld in jouw online account op de uiterste inschrijvingsdatum. We houden bij deze screening geen rekening met eventuele documenten die opgeladen zijn in het gedeelte “Mijn extras” van jouw online account.

Waarop moet je letten?

Vul het cv in in het Nederlands. Cv’s in andere talen worden niet gescreend.
Besteed voldoende aandacht aan de beschrijving van de werkervaring in het cv. Onze selectieverantwoordelijken gebruiken deze informatie voor de kwalitatieve cv-screening.

Ook gesolliciteerd voor een Franstalige selectie?

Geef dan in je online-cv onder ‘Werkervaring -> Aanpassen’ de info in het veld ‘Beschrijf nauwkeurig de verschillende taken en verantwoordelijkheden van de job’ ook in het Frans in.
Te weinig plaats in dat veld? Tik dan de verdere info in de volgende twee velden (‘Beschrijf wat je geleerd hebt in de job’ en ‘Waarom van job veranderen’) onder een titeltje: 'Vervolg taken en verantwoordelijkheden'. Vermeld onderaan in het eerder ingevulde veld van de taken en verantwoordelijkheden in welk veld je de verdere info getikt hebt.

Stap 3: Specifieke screening - PC (+/- 1u30)

Of deze proef wordt georganiseerd, is afhankelijk van het aantal kandidaten dat overblijft na de vorige stap.

Via een situationele beoordelingstest worden volgende competenties gemeten:

 • In team werken
 • Servicegericht handelen
 • Objectieven behalen

Deze proef zal plaatsvinden tussen eind juni en half juli 2024 (onder voorbehoud). Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je je inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap.
Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Je bent voor deze test geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt. Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 6 geslaagden toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat.

Na het ontvangen van je resultaat van dit gedeelte kan je binnen twee maanden schriftelijk feedback vragen.

Stap 4: Specifieke screening - Interview met casus (+/- 1u20 + 30min voorbereiding)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte en technische competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden. De gevalstudie wordt besproken tijdens je interview.

Je cv in je online account wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd indien je voor het totaal voor deze stap de vermelding 'Geschikt' behaalt.

Indien Stap 3 niet georganiseerd wordt, zal deze proef begin juli 2024 plaatsvinden (onder voorbehoud).
Indien Stap 3 wel georganiseerd wordt, zal deze proef plaatsvinden in de maand augustus 2024 (onder voorbehoud).

Via het postvak 'Mijn berichten en taken' in je online account kan je zelf online inschrijven voor de proef. Je kan alleen maar inschrijven als je geslaagd bent voor de vorige stap. Kies online uit de mogelijke testmomenten de dag en het uur om de test af te leggen. Je wacht best niet tot het laatste ogenblik om in te schrijven voor de test, want je loopt dan het risico dat er geen plaats meer is.

Eindresultaat

Als je geslaagd bent?

De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten bij de functiebeschrijving en het competentieprofiel. Deze lijst wordt verstuurd naar de voorzitter van het directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid die met het directiecomité de finale beslissing neemt.

Arbeidspostaanpassingen

Heb je een handicap en wil je gebruik maken van arbeidspostaanpassingen? Dan kan je dat aanvragen op het moment van aanwerving. Meer info vind je op onze pagina Arbeidspostaanpassingen.

Solliciteren

Solliciteren? Vul je online-cv in en raadpleeg het volledige vacaturebericht om over alle nodige informatie te beschikken en je zo goed mogelijk voor te bereiden.

Je kan solliciteren tot en met 14 juni 2024.

Je kandidatuur zal enkel in aanmerking komen als je ten laatste op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • je cv volledig invult (in het Nederlands) in je online account
 • je benoemingsbesluit oplaadt en 
 • je online solliciteert voor deze vacature door op de knop 'Solliciteren' te klikken.

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail.

Extra info

Testen en resultaten

Alle informatie over het concrete verloop van de procedure, je resultaten en de volgende stappen vind je terug in je online account.

Je online account is de enige plaats waar deze informatie volledig betrouwbaar gecentraliseerd wordt. Check je online account dus regelmatig om alle belangrijke informatie over je sollicitaties te vinden.

 

Feedback over jouw resultaten?

Na elke screeningsstap kan je een motivering van jouw resultaten bekomen. Voor sommige testen verschijnt dit automatisch in je online account, voor andere kan je het aanvragen via de contactpersoon voor de procedure.

 

Vragen rond de testen en scoring?

Op onze website kan je terecht voor meer info over het verloop van de testen en over hoe je je kan voorbereiden.

Je vindt er ook meer uitleg over de scoring van onze testen.

 

Niet tevreden over de selectieprocedure?

Dien hier jouw klacht in.

Contact opnemen

Over de jobinhoud

Adres en algemene contactgegevens

 • FOD BOSA - Werkenvoor.be
  WTC III - Simon Bolivarlaan 30/1
  1000 Brussels

Solliciteren?

 • Lees de volledige functiebeschrijving
 • Check de deelnemingsvoorwaarden
 • Vervolledig je online cv en laad je diploma’s op
 • Solliciteer ten laatste op 14/06/2024
 • Je kan niet solliciteren per e-mail

Solliciteren

Gelijke kansen voor iedereen!

De federale overheid wil de diversiteit van de maatschappij weerspiegelen en streeft naar inclusie door iedereen de kans geven hun potentieel te verwezenlijken.

Ontdek onze initiatieven inzake gelijke kansen en toegang tot werk.

Heb je een handicap, een leerstoornis of een ziekte? Dan kan je vragen om een redelijke aanpassing van onze selectieprocedure zodat ook jij je talenten kan tonen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Wat ik leuk vind aan mijn job is deze uitwisseling met anderen, zowel intern als met collega's uit heel Europa.
  Marie
  Beleidsadviseur
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marie
 • Portret Pascale Pikula
  Een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de burger is de belangrijkste motivatie voor mijn werk bij de FOD.
  Pascale Pikula
  ICT medewerker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Pascale Pikula
 • Portret Evi
  Ik vind mijn job boeiend omdat ze véél variatie biedt.
  Evi
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Evi
 • Portret Ann Hombroux
  Ik maak een verschil door er voor te zorgen dat juiste hulp bij de juiste persoon terechtkomt en dat geeft op het einde van de dag een voldaan gevoel.
  Ann Hombroux
  Arts-coördinator
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Ann Hombroux
 • Portret Sébastien Bastaits
  Het doet mij deugd dat onze jaarlijkse analyse regelmatig wordt geciteerd.
  Sébastien Bastaits
  Medewerker statistiek
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Sébastien Bastaits
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik door even de tijd te nemen iemand kan helpen terug wat perspectief te zien, dan weet ik weer waarom ik deze job heb gekozen!
  Emilie
  Maatschappelijk werker
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Emilie
 • Icoon medewerker zonder foto
  Soms krijg ik bloemen van mensen bij wie de aanvraag is afgehandeld, of ze sturen een vriendelijk bedankingsmailtje. Dat doet goed!
  Els Coddens
  Assistent in de evaluatie van de handicap
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Els Coddens
 • Portret Thierry
  Wij werken op regelmatige uren, waardoor wij ons privé- en beroepsleven beter kunnen combineren.
  Thierry
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Thierry
 • Portret Marlies
  Ik vind het tot op heden boeiend om een job met aanzienlijk maatschappelijk belang uit te oefenen die tegelijk zo goed past bij mijn work-lifebalance.
  Marlies Lenaerts
  Arts
  -
  FOD Sociale Zekerheid
  More about Marlies Lenaerts