Juristen en juridisch dossierbeheerders (meerdere profielen) (m/v/x)

FOD Financiën

Selectiecode

XNC22363

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Word jij onze onmisbare schakel?

Zoals het recht onmisbaar is in onze samenleving, zo zijn juristen (masters) en juridisch dossierbeheerders (bachelors) onmisbaar voor de FOD Financiën. Onze algemene administraties en stafdiensten zijn op zoek naar juristen en juridisch dossierbeheerders die dankzij hun analytisch denkvermogen maatschappelijke en juridische vraagstukken nieuwsgierig en met een open blik aanpakken. Dankzij je juridische achtergrond heb je al een stevige basis, bij ons kan je nu terecht om je technische skills te verfijnen én jezelf professioneel te ontplooien op basis van jouw voorkeuren en talenten.

Afhankelijk van het rechtsdomein waarin je je wil verdiepen kan je je carrière starten op een van onze algemene administraties of een van onze stafdiensten.
We geven alvast een blik op je taken

 • Je beheert administratieve en gerechtelijke (geschillen)dossiers.
 • Je formuleert mondelinge en schriftelijke adviezen binnen je vakgebied en je doet aanbevelingen over de toepassing en interpretatie van de reglementering.
 • Je krijgt veel informatie om te behandelen. Met het oog op efficiënte en effectieve acties, kan jij adequate conclusies trekken door de juiste informatie op te zoeken en te analyseren. Je antwoordt op algemene en specifieke vragen.
 • Je werkt met materies die continu evolueren, en jij blijft graag op de hoogte van de nieuwste evoluties. Wij voorzien de cursussen, en jij deelt – net als je teamgenoten – je kennis en inzichten binnen je team.

Onder de rubriek ‘werkgever’ van deze vacature vind je een overzicht van de administraties en hun vacatures in het juridische domein + de standplaatsen.

Werkgever

De Algemene administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn. Je wordt tewerkgesteld bij een beheersdienst of expertisedienst P (personenbelasting), KMO (vennootschapsbelasting, btw-wetgeving en/of personenbelasting) of GO (vennootschapsbelasting en btw-wetgeving).

 • Master: 10 Fiscaal juristen (verschillende standplaatsen in Vlaanderen)
 • Bachelor: 16 Juridisch dossierbeheerders (verschillende standplaatsen in Vlaanderen)

De Algemene Administratie van de Inning en de Invordering zorgt o.a. voor de correcte inning van de schulden. Ze verzekeren de optimale invordering van spontaan niet-betaalde schulden en ook de correcte terugbetaling van tegoeden aan burgers en bedrijven.

 • Bachelor: 1 juridisch dossierbeheerder in Lier of Gent

Je behandelt verzoeken van burgers en bedrijven, bv. vrijstelling nalatigheidsinteresten, onbeperkt uitstel van de invordering, afbetalingsplannen en vragen tot doorhaling van schulden. Je volgt dossiers in het kader van collectieve procedures op: evaluatie betalingsvoorstellen van curatoren, schuldbemiddelaars en vereffenaars. Je verzamelt de nodige gegevens, doet een solvabiliteitsonderzoek en maakt een verslag op met de feitelijke en juridische argumenten.

 

De Algemene Administratie van de Thesaurie wordt vooral met één begrip verbonden: de Belgische schatkist. Dankzij hen worden ieders financiële verbintenissen (waarborgen, deposito’s van derden) beheerd en wordt de Staat gefinancierd. 

 • Master: 2 juristen in Brussel

Je gaat aan de slag als jurist bij de Algemene Administratie van de Thesaurie. Ben je op zoek naar een job die het uitwerken/aanpassingen van normatieve teksten voor zowel het nationale recht als voor het internationale en Europese recht, combineert met het in praktijk brengen van je juridische competenties in de context van concrete dossiers? Dan is dit werk iets voor jou. Je stelt commentaar op bij wettelijke bepalingen en je antwoordt op principekwesties. Naast het beheren van administratieve en gerechtelijke geschillendossiers, formuleer je ook adviezen (mondeling en schriftelijk) en doe je aanbevelingen wat betreft de toepassing en interpretatie van de reglementering. Als expert neem je deel aan de uitwerking van projecten. Je vertegenwoordigt de dienst bij vergaderingen met andere administraties en externe partners.

https://financien.belgium.be/nl

Competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en eventueel een toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid en krijgt de kans om je regelmatig bij te scholen.

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (1 jaar, mogelijk verlengbaar) als Attaché (niveau A – master) met de bijhorende weddeschaal NA11 (€ 2.233,49 netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen of als Financieel Deskundige (niveau B – bachelor/graduaat) met de bijhorende weddeschaal B1 (€ 1.892,59 netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). 

Alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid kan je raadplegen via de website van FOD Bosa.

Voordelen

 • Gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Procedure

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 40 min):
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein, en ook jij krijgt uiteraard de kans om jouw vragen te stellen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Afhankelijk van de functie en het aantal kandidaten is het mogelijk dat je nogmaals wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie en een mogelijke match met onze organisatie verder uit te diepen.

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Extra info

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart