Corporate Program Manager Governance (m/v/x)

Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen

Selectiecode

XNC23041

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Een van de kernactiviteiten van NIRAS en Belgoprocess is het borgen en documenteren van de kennis rond radioactief afval en het beheer ervan van producent tot aan de berging.

Hoe deze kennisborging en kennisdeling precies dient te gebeuren, wie in dit proces welke verantwoordelijkheid heeft, welke methodologie, welke organisatievorm, welke set van tools die de werknemers daarvoor kunnen gebruiken, en hoe we de nodige garanties kunnen inbouwen om te allen tijde zeker te zijn dat de kennis rond dit thema beschikbaar blijft, is de kerntaak van jou en je team: de expertisegroep IDKM (Informatie Data & Kennisbeheer), een team van enkele specialisten die je coacht en aanstuurt.

Zo draag je samen met je team bij aan de kennisborging over radioactief afval voor deze en toekomstige generaties.

Waarom kiezen voor een job bij NIRAS?

Als enige beheerder van radioactief afval in België biedt NIRAS je een unieke werkomgeving. Wie bij ons werkt, streeft met veel drive en verantwoordelijkheidszin naar duurzame oplossingen.

Dat doen we voor onszelf én toekomstige generaties. Met respect voor elkaar, de regelgeving, wetenschappelijke inzichten en het milieu. Wat ons allen verbindt, is de maatschappelijke meerwaarde van onze job.

Bij NIRAS kan je rekenen op:

 • een voltijds vast contract met een comfortabel loon én extralegale voordelen als groeps- en hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques;
 • een prima werk-privébalans: je hebt flexibele werkuren, minstens 41 verlofdagen per jaar en je kan 2 dagen per week telewerken;
 • moderne werkmiddelen en een aangename werkomgeving die samenwerken en brainstormen faciliteert;
 • een participatief beleid waarin we inzetten op verbindend leidinggeven;
 • coaching om je expertise en je veerkracht verder te ontwikkelen.

Wat doe je concreet als Corporate Program Manager Governance?

 • Je werkt nauw samen met de directie en managers van zowel NIRAS als de dochteronderneming Belgoprocess om de kennisdeling en -borging inzake al de kritische domeinen af te stemmen.
 • Je stuurt een team experten aan die je ondersteunt en coacht met het oog op de verdere ontwikkeling van hun technische en professionele competenties.
 • Samen met de stuurgroep werk je in nauw overleg een Corporate Governance visie, beleid en structuur uit rond informatie- en kennisborging in ruime zin. Je formuleert de strategie die je samen met je team vertaalt naar duidelijke tactische richtlijnen, die door iedereen van NIRAS en Belgoprocess met de ondersteuning van je team wordt opgezet in de operationele werking van de organisatie.
 • Je begrijpt het belang en de noodzaak van een goede data governance en heldere dataclassificatie, waarbij je rekening houdt met de semantische context van informatie.
 • Je slaagt erin om nieuwe methodes en ondersteunende tools stapsgewijs te introduceren en uit te rollen bij de verschillende doelgroepen. Opleidingsacties organiseren en ondersteunen voor de verschillende doelgroepen behoort uiteraard ook tot het verantwoordelijksheidsdomein.
 • Je waakt erover deze inzichten voldoende te communiceren binnen de organisatie, de verschillende diensten voldoende te betrekken en enthousiasmeren zodat de informatie en kennis verankerd wordt en blijft binnen de organisatie.
 • Een nieuw en aangepast beleid en de bijhorende richtlijnen brengen natuurlijk een aantal Change processen met zich mee. Samen met de ondersteuning van je team, stel jij de juiste trajecten op om die verandering te begeleiden en zorg je dat er zoveel mogelijk gemeten kan worden. Intussen blijf je zelf niet stilstaan: je onderzoekt nieuwe manieren om informatie efficiënt te beheren en te delen, en kennis gestructureerd over te brengen.
 • Je rapporteert aan de secretaris-generaal van NIRAS en de directeur Algemene diensten van Belgoprocess. Gezien het transversale en overkoepelende karakter van het programma inzake informatie- en kennisbeheer over beide organisaties, rapporteer je aan een stuurgroep, bestaande uit de directeurs van NIRAS en Belgoprocess.

Welke vaardigheden heb je nodig om in deze job te starten?

 • Dankzij een masterdiploma binnen bij voorkeur een technisch domein en 5 tot 10 jaar relevante ervaring inzake informatie- en kennisbeheer, ben je vertrouwd met het opstellen van strategisch beleid op het gebied van informatie- en kennisbeheer en de tactische en operationele vertaling hiervan naar de praktijk binnen organisaties.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans en bent bij voorkeur Franstalig, met zeer goede kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven.
 • Je hebt een stevige ervaring in het aansturen van Change processen.
 • Je bent vertrouwd met samenwerking met stakeholders op C-level.
 • Je hebt ervaring met het stapsgewijs invoeren van methodologieën en bijhorende organisatieondersteuning.
 • Je kan je vlot inwerken binnen een complexe omgeving en beschikt over een ruime ervaring in programma- en projectbeheer.
 • Je bent in staat samen met interne en externe stakeholders de langetermijnstrategie op het vlak van informatie- en kennisbeheer over radioactief afval te ontwikkelen en te implementeren.
 • Je schakelt vlot van het strategische naar het tactische niveau en hebt oog voor de concrete implementatie in de praktijk binnen de verschillende afdelingen van de organisatie.
 • Je hebt een scherp inzicht in risicobeheersing en integreert deze inzichten in je strategie en acties.
 • Je kan een team leiden, coachen en motiveren waarbij je oog hebt voor de ontwikkeling van het potentieel van elk van deze specialisten. Je hebt ervaring met opstellen van budgetten en je hebt ervaring in het uitwerken van de bijhorende monitoring en rapportering van de risico’s naar de verschillende stakeholders.
 • Je bent gewoon om te functioneren binnen een matrixstructuur.
 • Je bent een teamplayer die bewust verbinding zoekt met de verschillende stakeholders binnen NIRAS, Belgoprocess en de buitenwereld.
 • Je neemt initiatief, bent proactief, stelt de status quo in vraag, en gaat discussies niet uit de weg.

Werkgever

NIRAS is de instelling die in België verantwoordelijk is voor het beheer van radioactief afval. Haar belangrijkste doelstelling is mens en milieu, vandaag en op zeer lange termijn, te beschermen tegen de mogelijke risico's die verbonden zijn aan het bestaan van radioactief afval. Wil je meer over weten over onze activiteiten? Raadpleeg dan onze website www.niras.be.

https://www.niras.be/

Competenties

Welke vaardigheden heb je nodig om in deze job te starten?

 • Dankzij een masterdiploma binnen bij voorkeur een technisch domein en 5 tot 10 jaar relevante ervaring inzake informatie- en kennisbeheer, ben je vertrouwd met het opstellen van strategisch beleid op het gebied van informatie- en kennisbeheer en de tactische en operationele vertaling hiervan naar de praktijk binnen organisaties.
 • Je spreekt en schrijft vlot Nederlands en Frans en bent bij voorkeur Franstalig, met zeer goede kennis van het Nederlands, zowel gesproken als geschreven.
 • Je hebt een stevige ervaring in het aansturen van Change processen.
 • Je bent vertrouwd met samenwerking met stakeholders op C-level.
 • Je hebt ervaring met het stapsgewijs invoeren van methodologieën en bijhorende organisatieondersteuning.
 • Je kan je vlot inwerken binnen een complexe omgeving en beschikt over een ruime ervaring in programma- en projectbeheer.
 • Je bent in staat samen met interne en externe stakeholders de langetermijnstrategie op het vlak van informatie- en kennisbeheer over radioactief afval te ontwikkelen en te implementeren.
 • Je schakelt vlot van het strategische naar het tactische niveau en hebt oog voor de concrete implementatie in de praktijk binnen de verschillende afdelingen van de organisatie.
 • Je hebt een scherp inzicht in risicobeheersing en integreert deze inzichten in je strategie en acties.
 • Je kan een team leiden, coachen en motiveren waarbij je oog hebt voor de ontwikkeling van het potentieel van elk van deze specialisten. Je hebt ervaring met opstellen van budgetten en je hebt ervaring in het uitwerken van de bijhorende monitoring en rapportering van de risico’s naar de verschillende stakeholders.
 • Je bent gewoon om te functioneren binnen een matrixstructuur.
 • Je bent een teamplayer die bewust verbinding zoekt met de verschillende stakeholders binnen NIRAS, Belgoprocess en de buitenwereld.
 • Je neemt initiatief, bent proactief, stelt de status quo in vraag, en gaat discussies niet uit de weg.

Aanbod

Waarom kiezen voor een job bij NIRAS?

Als enige beheerder van radioactief afval in België biedt NIRAS je een unieke werkomgeving. Wie bij ons werkt, streeft met veel drive en verantwoordelijkheidszin naar duurzame oplossingen.

Dat doen we voor onszelf én toekomstige generaties. Met respect voor elkaar, de regelgeving, wetenschappelijke inzichten en het milieu. Wat ons allen verbindt, is de maatschappelijke meerwaarde van onze job.

Bij NIRAS kan je rekenen op:

 • een voltijds vast contract met een comfortabel loon én extralegale voordelen als groeps- en hospitalisatieverzekering en maaltijdcheques;
 • een prima werk-privébalans: je hebt flexibele werkuren, minstens 41 verlofdagen per jaar en je kan 2 dagen per week telewerken;
 • moderne werkmiddelen en een aangename werkomgeving die samenwerken en brainstormen faciliteert;
 • een participatief beleid waarin we inzetten op verbindend leidinggeven;
 • coaching om je expertise en je veerkracht verder te ontwikkelen.

Procedure

De procedure bestaat uit verschillende overlegmomenten om u een beter beeld te geven over de functie, maar ook NIRAS als werkgever.

U zal gesprekken hebben met uw collega's, HR en een finaal gesprek met de directie.

Solliciteren

U kunt solliciteren door via onderstaande jobpagina te navigeren naar de vacature van "Corporate Program Manager Governance" en daar te klikken op de knop "solliciteren".

https://jobpage.cvwarehouse.com/?q=corporate_program_manager_governance&job=255976&companyGuid=f3b2dcdf-22dd-4d4e-9371-276c43e0174a&lang=nl-BE

Extra info

NIRAS ontwikkelt haar activiteiten dankzij sterke teams met sterke medewerkers die via de NIRAS Academy continu worden bijgeschoold. Deze medewerkers zijn geselecteerd en evolueren binnen NIRAS los van geslacht, gender, afkomst, politieke of religieuze ideologie , leeftijd of handicap.