Dossierbeheerder - dienst Toelaatbaarheid en Vergoedbaarheid - RVA Antwerpen (m/v/x)

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23055

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Onbepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Functie

Er is een vacature bij RVA Antwerpen in de processen Toelaatbaarheid en Vergoedbaarheid.

 

Voorkennis is niet vereist. Een uitgebreide opleiding wordt voorzien op de werkvloer.

 

Taken Toelaatbaarheid

De volgende opdrachten kunnen tot je takenpakket als dossierbeheerder Toelaatbaarheid behoren en zijn niet- limitatief:

Bij ontvangst van een aanvraag, beslis je zelfstandig over het recht op werkloosheidsuitkeringen, tijdelijke werkloosheidsuitkeringen, jeugdvakantie- of seniorvakantie-uitkeringen, inschakelingsuitkeringen of uitkeringen in kader van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, …

Welke stappen moet je hiervoor allemaal doorlopen?

 • Je gaat na of de aanvraag volledig is. Indien nodig vraag je bijkomende informatie op bij de partnerorganisatie. Je gaat na of de indieningstermijn werd gerespecteerd.
 • Je bepaalt of iemand aan de voorwaarden voldoet om toegelaten te worden tot de werkloosheidsverzekering (bv nagaan of er voldoende arbeidsdagen in een bepaalde referteperiode werden gepresteerd).
 • Je bepaalt het statuut van de aanvrager (bv voltijds of deeltijds).
 • Je bepaalt de gezinssituatie.
 • Je bepaalt de cijfercode om zo tot het bedrag van de uitkering te komen Je bepaalt de vergoedingsperiodes.
 • Je deelt de beslissingen toelaatbaarheid aan de uitbetalingsinstelling en/of de sociaal verzekerde.
 • Je beantwoordt vragen van klanten over de wetgeving in dit domein, zowel van op afstand (telefonisch, per mail, per chat of attesten per brief) als fysiek (bezoekers in het RVA-kantoor). Hierover ook adviezen formuleren voor de hiërarchie.
 • Je staat in contact met onze partnerorganisaties. Dit zijn hoofdzakelijk de uitbetalingsinstellingen (vakbonden of HVW), de VDAB en het OCMW. Je beantwoordt hun vragen zowel telefonisch als per mail.
 • Je voert maandelijks kwaliteitscontroles uit op een steekproef van de behandelde aanvragen. Je meldt gedetecteerde problemen aan de hiërarchie.
 • Je onderzoekt wijzigingen in de wetgeving en informaticatoepassingen, veranderingen in de reglementering opvolgen en hierover uitleg/opleiding geven aan collega’s.
 • Je neemt deel aan nationale werkgroepen om werkwijzen over kantoren heen te uniformiseren en optimaliseren.
 • Detecteer je een anomalie (bijvoorbeeld een werkverlating of een foutief aangegeven gezinstoestand), dan maak je het dossier voor verder onderzoek over aan het proces vergoedbaarheid of controle. Je werkt dus ook nauw samen met collega’s van andere processen.
 • Je neemt een specifieke verantwoordelijkheid binnen het proces, bijvoorbeeld SWT, OCV, jeugd- en seniorvakantie, beroepsopleiding, werkhervattingstoeslag, afleveren U1, artiesten, …
 • Je levert werkloosheidsattesten af.

 

Taken Vergoedbaarheid

De volgende opdrachten kunnen tot je takenpakket als dossierbeheerder Vergoedbaarheid behoren en zijn niet- limitatief:

 • Je staat in voor het beheren en autonoom afhandelen van dossiers Vergoedbaarheid, je onderzoekt of een dossier effectief een betwist dossier is.
 • Je stelt het dossier vervolgens samen aan de hand van alle elementen in het dossier zoals bv. de vaststellingen die een controleur deed, elementen verstrekt door een werkgever of wat je in de beschikbare databanken terugvindt qua tewerkstellings- en loongegevens.
 • Je verhoort de betrokkene over de vaststellingen/inbreuken, je stelt de juiste vragen in functie van het dossier en je respecteert zijn rechten van verdediging. Op basis hiervan stel je een verklaring op.
 • Je neemt een beslissing over het recht op uitkeringen en stelt daarbij beslissingsbrieven op in juridisch correct en in een begrijpelijke taal.
 • Je berekent de complexere dossiers manueel, terugvorderingen worden grotendeels automatisch berekend, je verwerkt al die gegevens in onze systemen.
 • Je volgt de dossiers op waarvoor er een terugbetaling is ontvangen en je verwerkt die in de terugvorderingsdossiers. Je neemt je verantwoordelijkheid en zorgt dat de dossiers tijdig afgewerkt worden, rekening houdend met de opgelegde termijnen en met naleving van de geldende reglementering.
 • Je bezorgt de nuttige inlichtingen en relevantie informatie op de vragen van sociaal verzekerden en onze partners over de lopende procedure alsook over zijn rechten, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je bestudeert de nieuwe reglementering of de veranderingen in de reglementering en je legt deze duidelijk en eenvoudig uit aan de medewerkers van één of meerdere diensten, mondeling of schriftelijk. Je bent bereid nieuwe medewerkers op te leiden. Je bent het aanspreekpunt voor collega’s, partners en sociaal verzekerden.
 • Je volgt de aanbevolen opleidingen die ingericht worden door de organisatie, zowel op lokaal als nationaal niveau.

Werkgever

De RVA (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening) is een federale openbare instelling van sociale zekerheid met specialisaties in meerdere domeinen zoals werkloosheid, loopbaanonderbreking, tijdskrediet en controle. Binnen onze organisatie staan respect, vertrouwen, professionalisme, maatschappelijke verantwoordelijkheid en algemeen belang centraal. Bezoek zeker onze website (www.rva.be) voor meer informatie over onze activiteiten. 

https://www.rva.be/nl

Competenties

 • Voldoe je aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar)? 
 • Ben je in het bezit van een bachelor diploma? 
 • Ben je gemotiveerd en heb je zin in een nieuwe uitdaging? 
 • Werk je graag in teamverband? 
 • Hecht je veel belang aan zelfontplooiing en ben je in staat om objectieven te behalen?  
 • Heb je een klantgerichte mentaliteit? 
 • Kan je goed gegevens analyseren en heb je affiniteit met reglementaire bepalingen?

 

Is het antwoord op bovenstaande vragen ja? Stel je dan snel kandidaat via het e-mailadres onderaan de vacature! 

 

Let op: een goede motivatie is noodzakelijk en weegt zwaarder door in de eindscore. 


Technische competenties

 

 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.

Aanbod

 • Startbaanovereenkomst van onbepaalde duur (niveau B) 
  • Minimumloon van 2.800,53 euro bruto per maand (geïndexeerd) 
  • Uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren) 
  • 26 verlofdagen  
  • Mogelijkheid tot telewerk 
  • Flexibele werkuren in een 38-uren week 
  • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer 
  • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding 
  • Voordelige hospitalisatieverzekering
  • Mogelijkheid om eventuele overuren op te nemen 
  • Voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart 
  • Bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen 
  • Tussenkomst in vakantiekampen voor schoolgaande kinderen 

Procedure

Interview met casus (+/- 2u) zullen via Teams of fysiek in het kantoor georganiseerd worden.

Indien je gebruik wenst te maken van redelijke aanpassingen voor deze selectie, gelieve ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. 

Solliciteren

Stel je kandidaat via jobs.hrm@rva.be met je CV en motivatiebrief in te taal van de vacature. Gelieve in de titel te vermelden dat je solliciteert voor het kantoor Antwerpen voor het proces Toelaatbaarheid of het proces Vergoedbaarheid. Voor meer info kan je steeds contact opnemen met de dienst Werving via bovenstaand e-mailadres. 

https://www.rva.be/nl/de-rva/werken-bij-de-rva/vacante-betrekkingen

Extra info

Selor voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.

Onze selectieverantwoordelijken zijn opgeleid op het gebied van diversiteit en gelijke kansen. Ze zorgen voor een objectieve selectieprocedure waarbij enkel je competenties gemeten worden via neutrale tools en instrumenten. Je gelaatskleur, geslacht, leeftijd of handicap, spelen geen rol bij het meten van je competenties.

Sommige woorden in de jobomschrijvingen staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid. Alle jobs zijn echter zowel voor vrouwen als voor mannen.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Xena
  Ik voel dat ik mijn steentje kan bijdragen aan de sociale zekerheid van dit land.
  Xena
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Xena
 • Portret Semih
  Dankzij de flexibele werkuren kan ik mijn work-life balans perfect in evenwicht houden.
  Semih
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Semih
 • Portret Katrien
  De grootste troef van mijn job bij de RVA is dat je kan proeven van verschillende onderwerpen waardoor je job heel gevarieerd is. Je krijgt tal van opleidingen en kan zelfstandig aan dossiers werken met de ondersteuning van je collega’s of teamchef.
  Katrien
  Dossierbeheerder
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Katrien
 • Portret Audrey
  Ik ben iemand die moet bewegen! 8 uur achter mijn pc zitten is niets voor mij.
  Audrey
  Sociaal inspecteur
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Audrey
 • Het maakt me trots om te zien dat mijn team effectief samenwerkt en bijdraagt aan het handhaven van de integriteit van het socialezekerheidsstelsel.
  Zahra
  Teamcoach op de controledienst
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Zahra
 • Portret Robin
  Elk project dat ik uitvoer is een manier om mijn land digitaal te helpen verbeteren.
  Robin Louis
  Webontwikkelaar
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Robin Louis
 • Ons werk is belangrijk voor de burger.
  Faten
  Experte communicatie
  -
  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
  More about Faten