DIRECTEUR (m/v/x)

Psychologencommissie

Selectiecode

XNC23061

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1210 Sint-Joost-ten-Node

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

U bent het eerste aanspreekpunt van de voorzit(s)ter, het bureau en de algemene vergadering van Compsy.

 • U rapporteert de algemene voortgang van de werkzaamheden aan het Bureau en de voorzit(s)ter.
 • Samen met hen werkt u een strategische visie uit en vertaalt u deze in een operationeel plan dat u met de Compsy medewerkers realiseert.
 • U treedt in samenspraak met de voorzit(s)ter en het bureau op als Compsy vertegenwoordiger ten aanzien van de diverse zowel interne als externe stakeholders: Compsy tuchtorganen, beroepsverenigingen, ministerie van middenstand, andere federale en regionale ministeries en overheidsdiensten, middenveldorganisaties, de ingeschreven psychologen, patiënten, cliënten …

U geeft leiding aan de Compsy medewerkers van de studiedienst, communicatie en administratie van Compsy.

 • U waakt dagdagelijks over een correcte uitvoering van het takenpakket van de Compsy. Dit behelst voornamelijk de titelbescherming, deontologie en het opvolgen van de verplichte inschrijvingen.
 • U coacht en begeleidt de Compsy medewerkers en laat hen ruimte voor initiatief, kennisdeling en ontplooiing en u stimuleert hen hierin.
 • U definieert daartoe haalbare en meetbare objectieven en volgt die op.
 • U vervult een brugfunctie tussen enerzijds de juridische dimensie en anderzijds de mensgerichte dimensie van het Compsy speelveld.
 • U volgt mee projecten op en neemt zelf strategische projecten ter harte.

U beheert de Compsy middelen volgens het principe van “goede huisvader” en handelt steeds in het belang van de organisatie.

U initieert en begeleidt verbetertrajecten.

Werkgever

De Psychologencommissie (Compsy) is een onafhankelijke, publieke federale organisatie onder de voogdij van de minister van Middenstand die op basis van de wet van 8 november 1993 bevoegd is voor de titelbescherming en de deontologie van alle psychologen in België en dit ongeacht hun nationaliteit, beroepscontext of statuut.

Meer dan 16000 psychologen zijn ingeschreven bij Compsy.

Wij gaan over tot de aanwerving van een Directeur (m/v/x) voor onmiddellijke indiensttreding.

http://www.compsy.be

Competenties

Uw profiel

 • U heeft een masterdiploma behaald in een relevant domein
 • U kan minimaal 5 jaar relevante managementervaring voorleggen: kennis en praktijk van personeelszaken (hard en soft), kennis en praktijk van financieel beheer, IT-management
 • U kan strategisch (mee)denken en een strategie omzetten in een operationeel uitvoeringsplan dat u aanstuurt en opvolgt
 • U heeft aantoonbare affiniteit met de geestelijke gezondheidszorg en zeer specifiek de deontologie
 • U onderschrijft de Compsy waarden : Integriteit – Kwaliteitsgericht – Gebruikersgericht – Verantwoordelijkheidszin – Toekomstgericht
 • U gaat diplomatisch tewerk en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • U denkt, communiceert en handelt toekomstgericht
 • U kan zich vlot uitdrukken (gesproken en geschreven) in het Frans én Nederlands

Uw competenties

 • Coachen & motiveren van zowel individu als team
 • Helder, transparant, consistent, diplomatisch en verbindend communiceren
 • Richting geven
 • Analyse en oordeelsvorming
 • Visie
 • Verantwoordelijkheidszin
 • Klantgerichtheid
 • Strategisch en toekomstgericht denkniveau

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur met aantrekkelijke verloning
 • Maaltijdcheques
 • Ecocheques
 • Deeltijds telewerk mogelijk (vergoeding internet)
 • Groepsverzekering (deel werkgever / deel werknemer)
 • Hospitalisatieverzekering
 • Vergoeding woon-werkverkeer op basis van openbaar vervoer
 • Fietsvergoeding
 • 12 ADV dagen

Procedure

We zullen met in aanmerking komende kandidaten achtereenvolgens een CV-screening, diepte-interview en extern assessment doorlopen.

Solliciteren

Herkent u zich in deze job?

Aarzel niet en stuur uw cv én motivatiebrief vóór 10.02.2023 ter attentie van de voorzitster Leen Desticker naar leen.desticker@compsy.be. De procedure kan desgevallend vroeger afgesloten worden.

Voor meer informatie kan U terecht op het volgende nummer: 02/503 29 39.

Uw kandidatuur wordt snel en confidentieel behandeld.

Extra info