Verpleegkundige, gevangenis Hasselt (m/v/x)

Via contract van bepaalde duur

Selectiecode

XNC23073

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Niet van toepassing

Plaats van tewerkstelling

3500 Hasselt

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Heb je een passie voor zorgverlening, boeit de gevangenisomgeving je enorm en wil je jouw competenties in dienst van de FOD Justitie stellen, dan ben jij de persoon die wij zoeken. 

Je maakt deel uit van de Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen. 

Binnen deze functie zal je volgende opdrachten uitvoeren:

 • Je verleent verpleegkundige zorg zoals wettelijk is vastgelegd.
 • Je plant en organiseert activiteiten in de gevangenis in verband met de gezondheidszorg, inhoudelijk vastgelegd in de Basiswet (continuïteit van de curatieve zorg, bijdragen in preventie en reïntegratie).
 • Je analyseert gegevens in verband met de gezondheid van gedetineerden of van de gesloten gemeenschap van een gevangenis.
 • Je begeleidt en ondersteunt zorgverleners en personeel van de gevangenis.
 • Je biedt binnen de gevangenis een cliëntgerichte dienstverlening en je bouwt een goede relatie op met de andere actoren binnen de gevangenis.
 • Je onderhoudt goede relaties met externe organisaties die zowel binnen als buiten de gevangenissen optreden.
 • Je vertegenwoordigt de Dienst voor Gezondheidszorg en promoot zodoende de gezondheidszorg in de gevangenis.

Werkgever

Er is 1 plaats beschikbaar in de gevangenis van Hasselt.

Indien je geslaagd bent voor de selectie, word je tewerkgesteld in deze inrichting. 

De Dienst Gezondheidszorg Gevangenissen staat in voor de organisatie en coördinatie van de geneeskundige en psychiatrische verzorging van de gedetineerden en bestudeert vragen van (psycho)medische aard. 

In iedere penitentiaire inrichting worden medische zorgen verstrekt vanuit de medische dienst, onder andere door de inrichtingsarts(en) te assisteren bij de dagelijkse consultatie(s). Verder dient opgemerkt dat het Genees- en Heelkundig Centrum (GHC) van de gevangenis te Sint-Gillis en het Medisch Centrum van het Penitentiair Complex te Brugge, specialistische zorgen verstrekken aan gedetineerden, vergelijkbaar met een ziekenhuis of polikliniek. 

De verpleegkundigen werken in opdracht van de geneesheer en onder de leiding van het hoofd van de verpleegdienst voor wat de zorg betreft. 

De directeur van de inrichting is verantwoordelijk voor de penitentiaire aspecten (veiligheid, …). Een bijzonder kenmerk van de opdracht is de gezondheidszorg te organiseren binnen de grenzen die opgelegd worden door de veiligheid van de inrichting. 

Het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (EPI) is belast met de tenuitvoerlegging van de straffen en de vrijheidsberovende maatregelen. Daarbij leeft het DG wettelijkheid op strikte wijze na, waarborgt het de bescherming van de samenleving, het personeel en de gedetineerden met oog voor de menselijke waardigheid en werkt het herstelgericht. Het directoraat-generaal verstrekt op grond van zijn deskundigheid advies op penitentiair vlak.

Het directoraat-generaal EPI bestaat uit een centraal bestuur en buitendiensten die alle gevangenissen omvatten. Het centraal bestuur staat in het bijzonder in voor de controle op en de begeleiding van de individuele dossiers van de gedetineerden en het personeelsbeheer. 

De gevangenissen zijn belast met de tenuitvoerlegging van de vrijheidsberovende straffen en maatregelen.

De FOD Justitie biedt zijn 23 000 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving. 

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken 

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij. 

Consulteer de website van de FOD Justitie om de verschillende diensten te leren kennen.

 

https://werkenbijjustitie.be

Competenties

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum: 

 • Diploma van gegradueerde/professionele bachelor in de verpleegkunde of vroedkunde uitgereikt door een Belgische hogeschool na tenminste 3 jaar studie of gerechtigd zijn één van deze titels te voeren.

 Laad je diploma op in je online-cv in 'Mijn Dossier' op het moment van inschrijving. Doe je dit niet, dan kan je niet deelnemen aan de selectieprocedure.

 Gedragsgerichte competenties: 

 • Je reageert resultaatgericht op stress, controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te blijven doorzetten, ook bij tegenwerking.

Opgelet! Een goede motivatie en een correcte visie op de dienst/FOD Justitie en de functie zijn belangrijk (x2). 

Indien je motivatie niet voldoet aan het vereiste niveau, kan je voor deze selectie niet slagen en in de lijst van geslaagden opgenomen worden.

 Pluspunten:

 • Je bent communicatief vlot.
 • Je hebt een navorming radioprotectie gevolgd.
 • Je hebt kennis van een vreemde taal.

Aanbod

Binnen de penitentiaire instellingen word je aangeworven als Penitentiaire technische expert - verpleegkundige (niveau B) via een contract van bepaalde duur (startbaanovereenkomst), met eventueel kans op verlenging, met de bijhorende weddeschaal BS1. 

Minimum aanvangswedde: 35.590,22 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

 Extra premies en toelagen:

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand
 • specificiteitstoelage van 669,31 EUR (bruto per jaar)
 • een toelage voor onregelmatige prestaties (flexipremie)
 • een vergoeding voor de avond-en nachtprestaties; zaterdagvergoeding aan 150%
 • dubbele vergoeding voor prestaties op zon -en feestdagen 

 Voordelen: 

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (enkel voor de Brusselse inrichtingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar en bijkomend 3 reglementaire feestdagen, 2 brugdagen en recuperatiemogelijkheid van de verlofdagen tussen kerst en nieuwjaar
 • mogelijkheid om te werken in een 36-uren week. 

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FedWeb, het portaal van het federale personeel.

Aanstellingsvoorwaarden:

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking

Procedure

Screening deelnemingsvoorwaarden:

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de deelnemingsvoorwaarden (zie profiel).

Interview:

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

En als je geslaagd bent?

De rangschikking van de geslaagden wordt opgesteld op basis van de resultaten van het interview.

Als er geslaagden zijn met gelijke punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor de motivatie voorrang. Als er voor dit gedeelte personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

Als je niet onmiddellijk aan de slag kan, kom je op een lijst terecht waaruit geput kan worden telkens er een plaats vrij is voor deze functie.

Solliciteren

Solliciteren kan je tot en met 15/06/2023.

Lijkt deze functie iets voor jou? Stuur dan jouw CV, motivatiebrief en kopie van je diploma naar DLD.per.hasselt@just.fgov.be. Vermeld de referentie referentienummer - functie in het onderwerp van je mail.

Zorg ervoor dat uw aanvraag bevat:

 • Uw CV en motivatiebrief
 • Een kopie van uw diploma (zie deelnemingsvoorwaarden)
 • Uw geboortedatum
 • de juiste formulering van functie en referentienummer
 • de juiste contactpersoon

Wil je meer te weten komen over de job? Neem dan zeker een kijkje op onze website (https://werkenbijjustitie.be)                                                             

https://werkenbijjustitie.be

Extra info

FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en waakt over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert.