Een dossierbeheerder verantwoordelijke van het Comité voor de toewijzing van gemeentelijke woningen (m/v/x)

Gemeente Elsene

Selectiecode

XNC23152

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Niet van toepassing

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Jouw opdracht

Je maakt deel uit van de dienst Gemeentelijke Eigendommen – Huisvesting om leiding te geven aan het comité voor de toewijzing van de gemeentelijke woningen, dat recentelijk werd opgericht naar aanleiding van het Toewijzingsreglement voor gemeentewoningen en dat samengesteld is uit beambten van de Gemeentelijke Eigendommen - Huisvesting. Je biedt ook ondersteuning bij verhuurbeheer (beheer van huurcontracten en rapporten) aan het bestaande team van drie verhuurbeheermedewerkers en een projectbeheerder.

Jouw voornaamste activiteiten 

 • Je bent op de hoogte van de regels die zijn vastgelegd in het toewijzingsreglement van de gemeentewoningen en ziet toe op de toepassing ervan;
 • Je zit de vergaderingen van het comité voor;
 • Je valideert de agenda van de vergaderingen;
 • Je behandelt de dossiers en wordt hierbij ondersteund door de administratieve medewerkers;
 • Je stelt de notulen van de vergadering op;
 • Je denkt na in samenwerking met het OCMW van Elsene over de toewijzing van woningen en met de bevoegde overheden van het Gewest over de gevolgen van de eventuele hervormingen die moeten worden toegepast;
 • Je biedt ondersteuning bij het verhuurbeheer: beheer van huurcontracten en rapporten, enz.
 • Je beheert de Huurcommissie die is opgericht om achterstallige betalingen en geschillen op te volgen (heronderzoek van de voorwaarden van de huurders om in de woning te blijven).

Werkgever

Dienst Gemeentelijke Eigendommen – Huisvesting (Comité voor de toewijzing van de gemeentelijke woningen).

Competenties

 • Je bent in het bezit van een bachelorsdiploma dat erkend is door NARIC-Vlaanderen of de Franse Gemeenschap (voeg desgevallend een kopie van je gelijkwaardigheidsattest bij je kandidaatstelling);
 • Je bent vertrouwd met het vastgoedrecht;
 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring op het vlak van huisvesting;
 • Je bent in het bezit van het mondelinge en schriftelijke SELOR-taalcertificaat in de tweede landstaal of je beschikt over voldoende kennis om dit op korte termijn te halen;
 • Je bent organisatorisch sterk en nauwkeurig;
 • Je neemt de beslissingen die noodzakelijk zijn en je neemt je verantwoordelijkheid;
 • Je hebt uitstekende communicatieve en redactionele vaardigheden en je bent sterk in het uitbouwen van een argumentatie;
 • Je bent empathisch.

Aanbod

 • Een fijne en stimulerende werkomgeving waarin je jezelf kunt ontplooien;
 • Voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur (37u30/week – glijdend uurrooster);
 • Minimum aanvangswedde (zonder anciënniteit): € 2.633,99 (bruto maandloon); daarbovenop kan een geldelijke valorisatie komen indien je al beroepservaring hebt;
 • Mogelijkheid om een tweetaligheidspremie (€ 192,30 bruto/maand) te verkrijgen;
 • Maaltijdcheques (nominale waarde € 8);
 • Telewerk mogelijk (1 dag per week);
 • Minimum 31 verlofdagen per jaar;
 • Werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten (gratis MIVB/NMBS-abonnement en vergoeding van € 0,25/km voor traject te voet of per fiets);
 • Voorkeurstarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Uitgebreid opleidingspakket voor nieuwkom(st)ers.

Procedure

Solliciteren

Solliciteer nu via onze website: jobs.elsene.be

Sluitingsdatum voor de sollicitaties: 19 februari 2023.

Extra info

De gemeente Elsene selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid in leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, handicap of nationaliteit.