Penitentiair administratief deskundige en HR ondersteuning – CONTRACTUEEL Regio Antwerpen (m/v/x)

FOD Justitie

Selectiecode

XNC23159

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

2000 Antwerpen

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Je houdt van administratieve taken, hebt oog voor de kleinste details van een dossier en wil jouw vaardigheden ten dienste stellen van de FOD Justitie? Dan ben jij de persoon die we zoeken!

Je zal als penitentiair administratief deskundige ondersteuning bieden aan de dienst personeel en organisatie binnen de gevangenis van Antwerpen of Merksplas. Je wordt aangestuurd vanuit de centrale dienst in Brussel dewelke in jouw opleiding zal voorzien.

Ter ondersteuning van de dienst personeel en organisatie voer je een groot aantal verschillende administratieve en uitvoerende taken uit:

 • Je voert selectiegesprekken met kandidaten voor contractuele selecties.
 • Je biedt ondersteuning aan het management inzake het selecteren en aanwerven van contractueel personeel.
 • Je behandelt dossiers autonoom, vanaf de ontvangst van de aanvraag tot de mededeling van de beslissing volgens de geldende reglementering en procedures.
 • Je verzamelt autonoom de nodige gegevens, maakt zelf de nodige analyses en evaluatie van de beschikbare gegevens om zelf een correcte beslissing te kunnen nemen.
 • Je archiveert het dossier wanneer het verwerkt is;
 • Je stelt zelf veranderingen in procedures en werkmethoden voor.
 • Je staat in voor de praktische organisatie van vergaderingen en maakt de verslagen op.
 • Je stelt teksten, nota’s en presentaties op.
 • Je beheert je eigen agenda (en die van een dienst, die van de directieverantwoordelijke,… en stelt een eigen planning op.
 • Je legt contact met interne en externe klanten en beantwoordt vragen via mail, telefoon of persoonlijk contact. 

Je wordt tewerkgesteld in de gevangenis van Antwerpen of Merksplas maar bent bereid om je in functie van jouw opleiding 2 dagen per week te verplaatsen naar de centrale diensten in Brussel.

Werkgever

Er zijn twee vacante plaatsen bij de directie penitentiaire inrichtingen van de FOD Justitie. Je werkt zowel in de gevangenis van Antwerpen of Beveren als in de kantoren van de P&O centrale diensten – team talent acquisition, aan de Waterloolaan 115 in Brussel. Indien je slaagt voor deze selectie, zal je kunnen kiezen welke gevangenis jouw voorkeur geniet.

Het Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI) maakt deel uit van de FOD Justitie. België telt 37 gevangenissen, op verschillende locaties. Er werken in totaal 9 500 mensen. Werken in een gevangenis betekent werken aan een betere en veiligere samenleving. 99% van de gevangenen komt ooit vrij.

De kernopdracht van het DG EPI is de uitvoering van een rechtsconforme, zinvolle, veilige en humane detentie gericht op de terugkeer naar de samenleving.

Dit betekent:

 • Instaan voor de veiligheid van alle betrokkenen: gedetineerden, personeel, samenwerkingspartners en bezoekers;
 • Instaan voor een humane uitvoering van de detentie waarbij schadelijke effecten maximaal worden beperkt;
 • Voorbereiden van de re-integratie en terugkeer naar de samenleving;
 • Werken in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving en respect voor de rechten en plichten van gedetineerden.
 • Een stimulerend detentieklimaat vergt de juiste balans tussen orde en veiligheid aan de ene kant (risicobeheersing) versus ondersteuning en begeleiding aan de andere kant (leefbaarheid).

Het DG EPI is een ‘glazen huis’ en moet handelen in lijn met recht en wet. Het is van groot belang dat medewerkers grote aandacht schenken aan integriteit en in lijn met de geldende normen en waarden handelen alsook mekaar daarop aanspreken.

Bij de uitvoering van de opdrachten staat communicatie en samenwerking centraal: met collega’s en leidinggevenden, maar ook met gedetineerden en hun bezoekers. 

De FOD Justitie biedt zijn 24 500 medewerkers een aangename werkomgeving en een bedrijfscultuur die gericht is op de burger maar ook op de eigen medewerkers. 

Samen zetten we ons elke dag in voor een rechtvaardige samenleving. 

De verscheidenheid aan jobs, de uitdagingen en de talrijke loopbaanperspectieven dragen bij tot het welzijn van onze medewerkers. Onze organisatie legt de nadruk op kennis uitwisselen, talenten ontwikkelen en ideeën verzilveren, om samen onze doelstellingen te bereiken. 

Maatschappelijk engagement is voor ons belangrijk. De FOD Justitie wil een open en moderne organisatie zijn die meegaat met zijn tijd en inspeelt op veranderingen in de maatschappij.

Competenties

Vereist diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 • Diploma van het hoger onderwijs (b.v. graduaat, professionele bachelor, kandidaat, academische bachelor) uitgereikt door een Belgische universiteit of een hogeschool na tenminste 2 of 3 jaar studie

Gedragsgerichte competenties:

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt de verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties:

 • Je kan je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uitdrukken.

Opgelet! Een goede motivatie voor de functie is belangrijk en telt dubbel in de eindscore.

Pluspunten: 

 • Je hebt ervaring in het werken in HR.
 • Je hebt reeds ervaring in het domein van selectie en rekrutering.
 • Je hebt ervaring in de publieke sector.

Aanbod

Je wordt aangeworven als penitentiair administratief deskundige (niveau B) via een contract van bepaalde duur met de bijhorende weddeschaal BS1.

Minimum aanvangswedde: 35.590,22 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Extra premies en toelagen:

 • een premie onaangenaamheden van 25 euro netto per maand
 • een specificiteitstoelage van 669,31 EUR (bruto per jaar)

Voordelen:

 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie (enkel voor de Brusselse inrichtingen)
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • 26 dagen verlof per jaar en bijkomend 3 reglementaire feestdagen, 2 brugdagen en recuperatiemogelijkheid van de verlofdagen tussen kerst en nieuwjaar
 • mogelijkheid tot werkuren in een 40-urenweek (regime 38-urenweek) met 26 dagen verlof en 13 dagen compensatieverlof of werkuren in een 40-urenweek (regime 36-urenweek) met 26 dagen verlof en 26 dagen compensatieverlof
 • recht op vakantiegeld en eindejaarspremie

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op BOSA (https://bosa.belgium.be/nl/themas/werken-bij-de-overheid), het portaal van het federale personeel. 

Contract: contractueel – 1 jaar

Werkregime: voltijds

Procedure

Stap 1: Screening deelnemingsvoorwaarden:

Op basis van je motivatiebrief, jouw CV en het aantal ontvankelijke kandidaturen, kan de jury het aantal kandidaten bepalen die op het interview worden toegelaten.

 

Stap 2: Interview (+- 45 minuten)

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Deze test vindt plaats op de centrale diensten van de FOD Justitie, Waterloolaan 115 te Brussel (onder voorbehoud).

Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

En als je geslaagd bent?

Er zal een laureatenlijst worden aangelegd op basis van de resultaten van het interview. Bij gelijkheid van punten, krijgt de persoon met het hoogste aantal punten voor motivatie voorrang. Als er dan nog personen met gelijke punten zijn, wordt voor deze personen de rangschikking willekeurig bepaald.

 

Als je niet geslaagd bent?

Dan stopt de procedure en word je niet uitgenodigd voor eventuele volgende testen van dezelfde selectie.

 

Aanstellingsvoorwaarden:

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je op de aanstellingsdatum:

 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland
 • de burgerlijke en politieke rechten genieten
 • een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Solliciteren

Lijkt deze functie iets voor jou? Stuur dan jouw CV, motivatiebrief en kopie van je diploma naar contracts@just.fgov.be. Vermeld de referentie  ‘Penitentiair administratief deskundige – regio Antwerpen’ in het onderwerp van je mail.

Zorg ervoor dat je sollicitatie deze informatie bevat:

•           Je CV en motivatiebrief

•           Een kopie van je diploma (zie deelnemingsvoorwaarden)

•           Je geboortedatum

•           de juiste formulering van functie en referentienummer

•           de juiste contactpersoon

Extra info

De FOD Justitie voert een actief diversiteitsbeleid en zorgt voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot selectie voor alle kandidaten.

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nio
  Elke dag kom je wel een andere uitdaging tegen. Het juiste antwoord vinden, geeft tonnen energie!
  Nio
  Medewerker service desk
  -
  FOD Justitie
  More about Nio
 • Portret Sami
  Ik kan hier mee bergen verzetten en mijn stempel drukken, want de organisatie is volop in beweging!
  Sami
  Master managementondersteuning
  -
  FOD Justitie
  More about Sami
 • Portret Marianne
  Samen met mijn collega’s reiken we de mensen handvaten aan zodat ze zelf verder kunnen en beter in de maatschappij komen te staan.
  Marianne
  Maatschappelijk assistant gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Marianne
 • Portret Ann
  Zonder een hecht team, kan je je job niet goed doen in de gevangenis.
  Ann
  Verpleegkundige gevangenis
  -
  FOD Justitie
  More about Ann
 • Portret Ismael
  Als er iemand is op wie ik een invloed heb gehad, dan is mijn carrière geslaagd.
  Ismael
  Penitentiair technisch deskundige
  -
  FOD Justitie
  More about Ismael
 • Portret Dorien
  Tot in de puntjes leren hoe regelgevende procedures in z’n werk gaan, dat kan je nergens anders leren.
  Dorien
  Jurist bij de dienst vermogensrecht en burgerlijk procesrecht
  -
  FOD Justitie
  More about Dorien
 • Portret Iseult
  HR-materie binnen Justitie is misschien minder gekend, maar wel razend interessant omdat je in aanraking komt met zo veel verschillende personen ne materie.
  Iseult
  Juriste P&O
  -
  FOD Justitie
  More about Iseult
 • Portret Yana
  Een saaie bureaujob waarin je elke dag hetzelfde doet, is niets voor mij.
  Yana
  Experte Well-being
  -
  FOD Justitie
  More about Yana