Projectbeheerder Welzijn op het Werk (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23164

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rosetta - Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben je jonger dan 26 jaar en heb je een masterdiploma binnen de humane of sociale wetenschappen? Spreekt het domein welzijn op het werk jou aan en wil je graag meehelpen aan de preventie van psychosociale risico’s? Dan is deze functie misschien iets voor jou.

In het kader van het federaal actieplan ‘Mentaal Welzijn op het Werk’ werk je mee aan de sensibilisering en de uitvoering van acties ter bevordering van het welzijn op het werk. Je zal deel uitmaken van een tweetalig, multidisciplinair team bestaande uit enerzijds psychologen en anderzijds juristen. Bij de uitvoering van je taken zal je ondersteund worden door een ervaren projectmanager, een juridische collega en de adviseur-generaal van de Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk van de Algemene Directie Humanisering van de arbeid.

 • Je coördineert het federale netwerk "MentalHealth@work" dat verantwoordelijk zal zijn voor de opvolging van het plan "Mentaal welzijn op het werk". Dit netwerk bestaat uit de verschillende federale instellingen die bevoegd zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid op het werk.
 • Je beheert projecten in verband met de preventie van psychosociale risico's (bv. sensibiliseringsprojecten, een gids voor leidinggevenden, onderzoeksprojecten). Je schrijft projectvoorstellen, zoekt partners, volgt het project van begin tot eind op en stuurt bij. In dit kader voert je ook administratieve en organisatorische taken uit.
 • Je sensibiliseert en informeert over welzijnskwesties in het algemeen en psychosociale risico's (stress, burn-out) in het bijzonder.
 • Je gaat na wat de behoeften in het veld zijn en draagt bij tot de creatie en verspreiding van performante werkinstrumenten en methodes.
 • Je werkt mee aan het opstellen en redigeren van informatiemiddelen. Je leest de informatie na, beoordeelt de tool op wettelijkheid en duidelijkheid en doet voorstellen voor verbetering.
 • Je draagt bij tot de ontwikkeling van de websites van de FOD Werkgelegenheid op het vlak van welzijn op het werk. Je schrijft teksten, verbetert de leesbaarheid en duidelijkheid, introduceert nieuwe thema's en zorgt ervoor dat de website www.ikvoelmegoedophetwerk.be wordt bijgewerkt door de verschillende federale instellingen van het netwerk "MentalHealth@work".
 • Je houdt jouw kennis in je expertisedomein up-to-date: je blijft op de hoogte van de laatste wetenschappelijke en praktische ontwikkelingen en wijzigingen in de wetgeving, je neemt deel aan seminars, doet opzoekwerk en doorneemt vakliteratuur.
 • Je onderhoudt en ontwikkelt contacten met professionele netwerken (o.a. interne en deskundigen, sociale partners).

Werkgever

Er is 1 contractuele betrekking vacant bij de Directie van de gedragscommunicatie van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Je wordt tewerkgesteld in het hoofdbestuur van onze FOD (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

De Directie van de gedragscommunicatie is belast met onder meer de uitwerking, ontwikkeling en realisatie van acties voor de promotie, sensibilisering en informatie over het welzijn op het werk en het uitbouwen van relatienetwerken in het domein van het welzijn op het werk.

De Afdeling van de promotie van het welzijn op het werk zorgt voor de promotie en de informatie met betrekking tot het welzijn op het werk op internationaal en Belgisch niveau.

De Algemene Directie Humanisering van de Arbeid (AD HUA) heeft als algemene opdracht de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake het welzijn op het werk en de sensibilisering van de sociale en economische actoren inzake de humanisering van de arbeid.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

https://werk.belgie.be/nl

Competenties

COMPETENTIES

Gedragsgerichte competenties

 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.

Technische competenties

 • Je hebt goede mondelinge communicatievaardigheden.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet (in team werken) en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd en wegen harder door in de eindscore (X2).

 

Pluspunten

 • Je hebt kennis van of affiniteit met het domein welzijn op het werk.
 • Je hebt kennis van projectbeheer.
 • Je hebt bij voorkeur een basiskennis Frans (begrip), aangezien je zal samenwerken met een Franstalige projectbeheerder.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Je bent jonger dan 26 jaar (startbaanovereenkomst)
 • Je hebt een masterdiploma in de humane en sociale wetenschappen (bv. psychologie, sociologie, pedagogie, communicatiewetenschappen, geschiedenis,...)
 • Werkervaring is niet vereist.

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. Je krijgt een contract bepaalde duur van 1 jaar. Na een positieve evaluatie wordt dit verlengd tot het einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt.

 

Loon

Minimum aanvangswedde: 43.757,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen - zoals vakantiegeld en eindejaarstoelage - niet inbegrepen).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

 

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren in een 38 of 40-uren week (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot 3 dagen telewerk na een inwerkperiode
   • telewerkvergoeding van 50 EUR per maand (20 EUR voor telewerkkosten en 30 EUR kantoorvergoeding wanneer je minstens 4 dagen per maand thuiswerkt)
   • ergonomisch materiaal: een extra scherm, een headset en een bureaustoel
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een laptop, gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA

Procedure

Stap 1

Een eerste screening gebeurt op basis van jouw cv en motivatiebrief. We controleren hierbij de deelnemingsvoorwaarden, jouw profiel en motivatie. Het is mogelijk dat de selectieverantwoordelijke je contacteert voor een telefonische prescreening. Het resultaat van de cv-screening ontvang je via mail.

 

Stap 2

De kandidaten die het best aansluiten bij het profiel worden uitgenodigd voor een interview. Het interview duurt +/- 50 minuten en evalueert of jouw competenties overeenstemmen met de vereisten van de functie. Jouw motivatie, interesse voor de functie en affiniteit met het domein zullen eveneens bevraagd worden.

Dit interview zal eind februari - begin maart 2023 plaatsvinden (data onder voorbehoud) in het hoofdbestuur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Solliciteren

Is deze functie iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!

Bezorg onderstaande documenten aan de selectieverantwoordelijke Dana Douliez via hr@werk.belgie.be

 1. motivatiebrief
 2. CV
 3. kopie van je hoogst behaalde diploma

Extra info

Tijdens de selectieprocedure waken wij over gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang voor iedereen die solliciteert. We zorgen voor een objectieve selectieprocedure, waarbij je motivatie en competenties gemeten worden. Je gelaatskleur, geslacht, handicap, etc. spelen hierbij geen rol.

Opgelet! Aangezien het gaat om een startbaanovereenkomst is jouw leeftijd wél van belang. Je kan enkel deelnemen als je jonger bent dan 26 jaar.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen.

 • Meld dit via mail aan de selectieverantwoordelijke via hr@werk.belgie.be tijdens het indienen van je sollicitatie
 • Geef hierbij zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en vermeld ook welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Portrait Koen Faes
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen Faes
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen Faes
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portrait Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Edward_SPF Emploi
  Inspecteur social - Contrôle du bien-être au travail
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen