Architect (m/v/x)

OCMW Elsene

Selectiecode

XNC23230

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering derde klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

JOUW OPDRACHT

Als architect analyseer je de aanvragen van de instelling voor de uitvoering van bouw-, aanleg- en renovatieprojecten en bied je advies conform de geldende regelgeving en de ruimten, rekening houdend met technische, budgettaire en tijdsgebonden beperkingen. Je plant, coördineert en beheert de ontwerp- en uitvoeringsfasen van werkzaamheden.

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN

 • Je bestudeert de haalbaarheid van de programma's op technisch, economisch en menselijk vlak volgens de strategische doelstellingen en prioriteiten ;
 • Je plant en beheert de verschillende fasen van de projecten en verenigt de verschillende betrokken actoren ;
 • Je zorgt voor de update en de permanente monitoring van de technische installaties, met aanhoudende aandacht voor de naleving van de veiligheidsregels ;
 • Je bewaakt de voortgang ten aanzien van de gestelde doelen ;
 • Je communiceert naar je hiërarchie over de voortgang van de projecten ;
 • Je stelt de uitvoeringsdossiers (plan, bestek, meetstaat, enz.) en de administratieve documenten (verslagen, beraadslagingen, notulen van vergaderingen, werfnotulen, enz.) op ;
 • Je volgt de evolutie van de regelgeving die van kracht is in jouw werkterrein ;
 • Je zorgt voor de technische opvolging van het project vanaf het ontwerp tot de uitvoering ervan.

Werkgever

Het OCMW van Elsene speelt een centrale rol in het sociaal beleid van de Gemeente en staat ten dienste van mensen in armoede. Het Centrum is gevestigd in een dynamische wijk, vlakbij het Flageyplein en de vijvers van Elsene. De intussen bijna 800 medewerkers voeren er een betekenisvolle job uit in een gemoedelijke, flexibele werkomgeving. Zo dragen ze de waarden integriteit, enthousiasme en professionaliteit uit.

https://cpasixelles.brussels/

Competenties

FUNCTIESPECIFIEKE GEDRAGSVAARDIGHEDEN

 • De verschillende elementen van een situatie identificeren, bestuderen en er kritisch mee omgaan om de context, dynamiek, logische verbanden te begrijpen, licht erop te werpen of zelfs aanbevelingen te doen ;
 • De geïdentificeerde en beschikbare middelen inzetten om met ongewone situaties om te gaan ;
 • Originele oplossingen voor complexe problemen uitwerken en implementeren ;
 • Mee zoeken naar een voor de betrokken partijen wederzijds aanvaardbare oplossing, rekening houdend met de middelen, beperkingen en doelstellingen ;
 • Een keuze maken na analyse van de situatie en zowel de doelstellingen als de actieplannen bepalen ;

FUNCTIESPECIFIEKE TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 • Je hebt kennis van bouwmaterialen en -technieken ;
 • Je hebt kennis van beschermings- en beveiligingsmaatregelen ;
 • Je weet hoe je een project moet managen, inclusief risicomanagement ;
 • Je hebt basiskennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten ;
 • Je beheerst 2D en 3D grafische software (CAAD/CAD, enz.) ;
 • Goede kennis van Word en Excel (niveau 2 van 4) ;
 • Je beheerst de andere gewesttaal en hebt een getuigschrift van Selor, of bent bereid dat te behalen.

 DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 • Je bent houder van een Belgisch diploma Master Architectuur of een Master ingenieur bouwkunde/architectuur of bent in het bezit van een gelijkwaardigheidsbesluit dat het buitenlands diploma gelijkstelt met het vereiste diploma.

TROEVEN

 • Je hebt professionele ervaring (exclusief stages) als Architect.

Indien er meer dan 20 kandidaten zijn voor deze functie, zullen de troeven beschouwd worden als deelnemingsvoorwaarden. Deze staan in de vacature vermeld in volgorde van belangrijkheid.

Aanbod

 • Een startloon (zonder anciënniteit) van € 3582.23 (bruto maandloon);
 • Maaltijdcheques met een faciale waarde van € 8;
 • De automatische erkenning van anciënniteit in de publieke sector en nuttige anciënniteit in de privésector of als zelfstandige;
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9§2);
 • Opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler);
 • Minstens 31 verlofdagen per jaar;
 • Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid ;
 • Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten (gratis openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvergoeding van € 0,25 per km).

Procedure

De weerhouden kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties. 

De schriftelijke test vondt plaats op 12/04/2023.

Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 25/04/2023. 

Solliciteren

INTERESSE? DE KANDIDATUREN WORDEN GESLOTEN OP 02/04/2023.

Onvolledige of laattijdige kandidaturen worden niet in acht genomen.

Als u een beperking, leerproblemen of ziekte hebt en u wenst enkele redelijke aanpassingen te genieten in het kader van de selectieprocedure, gelieve dat dan in uw sollicitatiebrief te vermelden. Wij zullen u zo goed mogelijk ontvangen.

https://jobs.cpasixelles.brussels/nl/vacature/84163/un-e-architecte-f-m-x-cdi--temps-plein/

Extra info