Management Support Officer (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23241

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rosetta - Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

 • Je adviseert en geeft ondersteuning op organisatorisch, administratief en strategisch vlak aan de directeur-generaal, zodat deze de strategische en operationele objectieven kan halen.
 • Je adviseert en geeft ondersteuning wat betreft de uitvoering en opvolging van de gangbare normen rond kwaliteit, projecten, activiteiten, audits, etc.
 • Je houdt toezicht op de voor de manager bestemde dossiers.
 • Je bereidt dossiers voor, onderzoekt en coördineert ze, verzamelt informatie en waar nodig cijfergegevens bij verschillende diensten en werkt met hen samen.
 • Je houdt toezicht op de termijnen, procedures en kwaliteit voor de algemene directie.
 • Je werkt mee aan de opstelling van het strategisch plan, het operationeel plan, het behandelen van jaarlijkse actieplannen en dossiers.
 • Je werkt in een dynamische omgeving (weinig routine) die ook tweetalig is (Frans en Nederlands).
 • Je blijft op de hoogte van trends en veranderingen binnen het vakgebied van de algemene directie en eventueel van relevante regelgeving.
 • Je zorgt voor ondersteuning bij de invoering van nieuwe methoden en technieken.
 • Je staat de directeur administratief bij, door briefwisseling te verzekeren, verslagen op de stellen, en door vergaderingen te organiseren.

In het kort: je maakt deel uit van een dynamische omgeving in een gevarieerde job, die zich in het middelpunt van de organisatie bevindt en veel mogelijkheden biedt.

Werkgever

Er is 1 Nederlandstalige of Franstalige contractuele betrekking (met startbaanovereenkomst) vacant bij de Cel Managementondersteuning van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) (Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel).

De Algemene Directie Ondersteunende diensten (AD OND) is een horizontale directie opgesplitst in 5 afdelingen. Deze Algemene Directie zorgt ervoor dat de FOD WASO over de nodige middelen (menselijk, financieel, IT,..) beschikt om haar doelstellingen te behalen en een optimaal beheer ervan te verzekeren. De medewerkers van deze AD OND identificeren de noden en bieden een gepaste oplossing aan de andere algemene directies en diensten van de FOD. De algemeen directeur rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van het Directiecomité. Je maakt deel uit van de Cel Managementondersteuning.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

https://werk.belgie.be/nl.

Competenties

COMPETENTIES

Gedragsgerichte competenties   

 • Servicegericht handelen: je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten
 • Objectieven behalen: je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Informatie integreren: je legt verbanden tussen verschillende gegevens, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.

Technische competenties  

 • Je drukt je mondeling op een vlotte, correcte en duidelijke manier uit.
 • Je kan vlot overweg met de courante MS Office Toepassingen.

Pluspunten

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terecht komt, vormt kennis van het frans een pluspunt.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk. 

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

 1. Diploma van het hoger onderwijs van het lange type (basisopleiding van twee cycli, bv. licentiaat/ generieke master)
 2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.
 3. Op de datum van indiensttreding moet je jonger dan 26 jaar zijn (om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst of rosettacontract)

Arbeidsvoorwaarden

Als u de laureaat bent van deze selectie moet je – om te worden aangenomen - op de datum van aanwerving aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Belg zijn of onderdaan van een andere staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Je wordt via een startbaanovereenkomst aangeworven als Attaché niveau A met de bijhorende weddeschaal NA11.

Opgelet: de duur van het contract is 1 jaar. Na een positieve evaluatie wordt dit verlengd tot het einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt.

De plaats van tewerkstelling is het hoofdbestuur van de FOD WASO (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

 

LOON

Minimum aanvangswedde: 43.757,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

 

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren  in een 38 of 40-uren week (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot 2/3 dagen telewerk na een inwerkperiode
  • ergonomisch materiaal: een extra scherm, een headset en een bureaustoel
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid tot het krijgen van een telewerkpremie
  • telewerkvergoeding van 50 EUR per maand (20 EUR voor telewerkkosten en 30 EUR kantoorvergoeding wanneer je minstens 4 dagen per maand thuiswerk)
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een laptop, gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.
 • Specifieke voordelen:
  • Een gsm en abonnement zijn inclusief

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

Screening

 Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Je zal daarna via e-mail het resultaat van de cv-screening ontvangen.

 De kandidaten die het best aansluiten bij het profiel zullen uitgenodigd worden voor een interview.

 Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

 

Interview (+/- 45 minuten)

Tijdens het interview wordt geëvalueerd of jouw technische en gedragsgerichte - zie het luik 'Competenties' - overeenstemmen met de vereisten voor de functie. Jouw motivatie, interesse voor de functie en affiniteit met het domein zullen eveneens bevraagd worden.

 

Jouw CV en motivatiebrief zullen door de jury worden gebruikt als bijkomende informatie vóór en tijdens het interview.

 Dit interview zal plaatsvinden in het hoofdkantoor van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

 

Meer informatie over de selectieprocedure?

Kate NEYTS - Selectieverantwoordelijke

Directie van de planning, de selectie en de loopbaan

Tel.: 02/233.41 89

E-mail: hr@werk.belgie.be

 

Solliciteren

Is deze functie iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!

 Bezorg onderstaande documenten aan selectieverantwoordelijke Kate NEYTS, via hr@werk.belgie.be:

 1. CV
 2. Motivatiebrief
 3. Kopie van je hoogst behaalde diploma

Bezorg ons uiterlijk op 30/03/2023 je kandidatuur.

Vergeet het selectienummer (XNC23241) niet te vermelden in het onderwerp van je e-mail.

https://werkenvoor.be/nl

Extra info

Tijdens de selectieprocedure waken wij over gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang voor iedereen die solliciteert. We zorgen voor een objectieve selectieprocedure, waarbij je motivatie en competenties gemeten worden. Je gelaatskleur, geslacht, handicap, etc. spelen hierbij geen rol.

Opgelet! Aangezien het gaat om een startbaanovereenkomst is jouw leeftijd wél van belang. Je kan enkel deelnemen als je jonger bent dan 26 jaar.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen.

 • Meld dit via mail aan de selectieverantwoordelijke via hr@werk.belgie.be tijdens het indienen van je sollicitatie
 • Geef hierbij zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en vermeld ook welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Portrait Koen Faes
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen Faes
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen Faes
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portrait Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Edward_SPF Emploi
  Inspecteur social - Contrôle du bien-être au travail
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Tanja_SPF Emploi
  Tanja du SPF Emploi
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen