Medewerker integriteit - FOD Financiën (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23259

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rosetta - Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als medewerker integriteit wachten onder andere de volgende taken op jou:

- Opstarten en uitwerken van een interne inspectie bij diensten van de voorzitter en stafdiensten in kader van integriteitsschendingen.

- Meewerken aan: 

 • de opmaak van het meerjarig integriteitsbeleidsplan 2022-2024; 
 • de opmaak van het integriteitsactieplan van de FOD Financiën voor 2022 en de volgende jaren; 
 • de verwerking van de resultaten van de LINC-enquête (Leuvens Instituut voor Criminologie) in kader van integriteitsschendingen; 
 • de intervisie bij het proces P115 (Proces ‘integriteitsbeleid en klachtenbeheer’). 

Heb je interesse in één van onze functies? Kom dan zeker naar een van onze jobbeurzen. Sla er een gezellige babbel met onze collega’s, stel ons al je vragen en kom zo alles te weten over je toekomstige carrière.

Werkgever

Er is 1 vacante plaats bij de Dienst Integriteit van de Diensten op het niveau van de Voorzitter van het Directiecomité van deFOD Financiën De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel. 

De Dienst Integriteit, geleid door de integriteitscoördinator, is belast met het op duurzame wijze promoten van het gedrag en een integer beheer binnen de FOD Financiën, niet enkel van de medewerkers maar ook van de FOD zelf. 

De dienst: 

 • is belast met het uitwerken van een evenwichtig en gecoördineerd integriteitsbeleid voor de FOD Financiën 
 • adviseert en ondersteunt het directiecomité bij de ontwikkeling van de missie en visie rond integriteit door de invoering van een integriteitsbeleid 
 • waakt over de coherentie tussen de verschillende activiteiten en volgt de vooruitgang van het integriteitsbeleidsplan op 
 • verzamelt kennis en expertise op het vlak van de integriteitsthematiek 
 • organiseert een regelmatige coördinatie met de vertegenwoordigers van de operationele diensten die een rol te spelen hebben in het integriteitsbeleid of de uitvoering ervan 
 • behandelt als centraal aanspreekpunt integriteitskwesties voor de hele organisatie 
 • stelt een jaarverslag op over het gevoerde integriteitsbeleid en stelt het voor aan het directiecomité. 

De Diensten van de Voorzitter werden opgericht om het management en de dagelijkse werking van de FOD Financiën te ondersteunen. 

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

http://financien.belgium.be/

Competenties

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Beschikken over het vereiste diploma voor de functie (ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking voor het sollicitatieproces)
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland  
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

Troeven

 • Je komt terecht in een tweetalige omgeving, een goede kennis van de andere landstaal is dus zeker een troef; 
 • Je hebt affiniteit met deontologisch handelen. 

Vereist diploma 

 • Master Rechten of Criminologie 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als Attaché (A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 2.369,92  EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via de salarissimulator bereken je jouw loon specifiek voor jouw situatie.

Voordelen

 • mogelijkheid tot thuiswerk
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling

Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.

Procedure

Screening van je kandidatuur.

Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Interview (ongeveer 30 min):

Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

Meer info?
Meer info over de selectieprocedure?

Informeer via rosetta@minfin.fed.be

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Extra info

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart