Tax professionals en boekhouders (FOD Financiën) (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23271

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als economist (master) of fiscaal dossierbeheerder (bachelor) bij de Algemene Administratie van de Fiscaliteit van FOD Financiën werk je in het hart van de samenleving: belastinggeld doet de samenleving immers mee draaien: zonder belastingen geen weggennet, geen kinderbijslag, geen gezondheidszorg, geen sociale bescherming.

Bij ons werk je voor het maatschappelijk belang én kan je jezelf en je skills verder ontwikkelen. Door je economische studies heb je reeds een stevige basis opgebouwd. Nu kan je écht starten, en voor je het weet ben jij bij FOD Financiën:

 • Een veelzijdige onderzoeker. Je controleert administratieve, boekhoudkundige en/of fiscale dossiers om na te gaan of de regelgeving correct werd toegepast. Als je onregelmatigheden vaststelt, vraag je bij de stakeholders om toelichting. Je zorgt ervoor dat je over de juiste informatie beschikt zodat je – zelfstandig of in team- gerichte acties kan ondernemen
 • Een betrouwbare contactpersoon. Je vormt de brug tussen onze organisatie en de belastingplichtigen (burgers, ondernemingen,…). Daarnaast ben je een intern aanspreekpunt voor collega’s en bied je – indien dat nodig is – ondersteuning bij het behandelen van hun dossiers.
 • Een leergierige kennisdeler. Je houdt je kennis up-to-date en volgt evoluties in je vakgebied op. Dit kan oa. via een ruim aanbod aan opleidingen. Je deelt deze kennis ook met je collega’s.

Of wil je graag starten binnen de dienst Vereffeningen?

Als vereffenaar sta je in voor het controleren, registreren, boeken en opvolgen van verschillende soorten betalingen binnen de afdeling Vereffeningen van de Stafdienst B&B. We beheren de inkomende facturatie van de FOD Financiën!

Het takenpakket van een vereffenaar bestaat uit volgende zaken:

 • Je staat in voor het tijdig en correct betalen van leveranciersfacturen, schuldvorderingen en kostennota's. Hiertoe wordt het boekhoudprogramma Fedcom (SAP) gebruikt waarin je de aangerekende prijzen controleert, de uitgave aanrekent op de correcte kostensoort, het vereffeningsdossier vervolledigt, de digitale goedkeuring inzake kwantitatieve en kwalitatieve levering van de goederen/diensten verzekert en de boeking uitvoert die de opdracht tot betaling geeft.
  • Je registreert, controleert, verbetert en boekt ontvangen betaaldossiers inzake terugbetalingsfondsen en maakt deze over aan de centraliserend rekenplichtige voor uitvoering.
  • Je volgt betaaldossiers op, boekt rechtzettingen in geval van fouten en onderneemt doelgerichte acties om geblokkeerde betalingen te deblokkeren.
  • Je contacteert interne en externe partijen om betalingen vlot te laten verlopen
  • Je bent een aanspreekpunt voor allerlei inhoudelijk vragen inzake betaaldossiers
  • Je overlegt spontaan met collega’s en hiërarchie en neemt actief deel aan vergaderingen
  • Je werkt mee aan de maandelijkse en jaarlijkse  boekhoudkundige afsluitingswerkzaamheden
  • Je levert input aan in het kader van verbetertrajecten en -projecten van de Afdeling Vereffeningen

Ben jij dus geïnteresseerd in facturatie en de bijhorende materie (o.a. overheidsopdrachten, rijkscomptabiliteit, btw-reglementering,…)? Wil je werken in een aangename werksfeer met leuke collega’s, waar ruimte is voor thuiswerk? Dan ben jij de persoon die wij voor deze functie zoeken!

Heb je vragen over deze functie?

Contactpersonen:

Of heb je eerder interesse in een functie als boekhouder?

Dan hebben we één openstaande vacature bij de Afdeling Boekhouding van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole.

 • Je verschaft, als referentiepunt binnen het expertisedomein, tijdig, volledige, betrouwbare en relevante financiële en boekhoudkundige informatie aan het management van de FOD Financiën of de externe partijen, om een optimale besluitvorming te bewerkstelligen.
 • Je maakt je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen en maakt gebruik van deze doorgedreven kennis bij de uit te voeren financiële en boekhoudkundige analyses (hiervoor volg je seminaries/cursussen, vergaar je kennis uit instructies, nota’s, artikels, handboeken,…).
 • Je voert complexe financiële en boekhoudkundige analyses uit en behandelt verschillende boekhoudkundige gegevens met aanwending van de verworven kennis en technieken. Je gebruikt daartoe zonder probleem verschillende applicaties om rapporten en adviezen aan het management en interne en externe partijen te kunnen aanleveren.
 • Je verstrekt toelichting of advies tijdens of naar aanleiding van projectvergaderingen en vergaderingen over specifieke aspecten binnen je beleidsdomein (bv. Je verwerkt de informatie verworven tijdens projectvergaderingen om de impact op boekhoudkundige schema’s te kunnen evalueren en de boekhoudkundige impact van bepaalde beleidskeuzes te kunnen schetsen).
 • Je verstrekt informatie aan de klant via alle mogelijke kanalen.
 • Je onderzoekt belangrijke financiële stromen en werkt creatieve/vernieuwende voorstellen op vlak van algemene boekhouding uit.
 • Je geeft geregeld feedback aan de leidinggevenden over de voortgang van toegewezen projecten
 • Je behandelt de boekhoudkundige gegevens op correcte wijze met respect van de vooropgestelde termijnen.

Heb je vragen over deze functie?

Contactpersoon: Lenne Gossye: lenne.gossye@minfin.fed.be of 025766738 / 0470 76 67 38

Of ben je eerder geïnteresseerd in de functie van Fiscaal dossierbeheerder Borgtochten en Uitgaven van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen?

 • Documenten ontvangen, hun vorm en inhoud verifiëren en nadien nodig, hun weigering rechtvaardigen;
 • Informatie integreren in verschillende databases;
 • Vragen beantwoorden van gebruikers;
 • Informatie halen bij andere diensten om eigen dossiers te kunnen behandelen;
 • Informatie verstrekken aan de betrokkenen over het verloop en alle prakstische modaliteiten ivm zekerheidstelling;
 • Samenwerken met collega’s en delen van kennis betreffende ivm borgen;
 • Onverwachte en/of ongebruikelijke vragen beantwoorden, in eentaal die te verstaan is voor het gesprekspartner;
 • Je reageert resultaatgericht op stress door je eigen emoties onder controle te houden en constructief om te gaan met kritiek.

Heb je vragen over deze functie?

Contactpersoon: Chris De Clerck: 025765606 of chris.declerck@minfin.fed.be

Onder de rubriek ‘werkgever’ van deze vacature vind je een overzicht van de administraties en hun vacatures + de standplaatsen.

Heb je interesse in één van onze functies? Kom dan zeker naar een van onze jobbeurzen. Sla er een gezellige babbel met onze collega’s, stel ons al je vragen en kom zo alles te weten over je toekomstige carrière.

Werkgever

De Algemene administratie van de Fiscaliteit (AAFisc) garandeert een correcte en gelijkwaardige berekening van de belastingen en voorheffingen die particulieren, KMO’s en grote ondernemingen verschuldigd zijn. Je wordt tewerkgesteld bij een beheersdienst P (personenbelasting), KMO (vennootschapsbelasting, btw-wetgeving en/of personenbelasting) of GO (grote ondernemingen: vennootschapsbelasting en btw-wetgeving).

Master: 10 Economisten (verschillende standplaatsen in Vlaanderen)

Bachelor: 10 Fiscaal dossierbeheerders (verschillende standplaatsen in Vlaanderen)

Het team Algemene Vereffeningen van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole  is verantwoordelijk voor een grote diversiteit aan betalingen. Aankopen die uitgevoerd werden door de beleidsorganen van de minister, diensten van de voorzitter, infotheek, fleet, personeelsdienst, ICT- en thesauriediensten worden binnen dit team in betaling gesteld. Verder is het Algemeen Vereffeningsteam bevoegd voor o.a. het betalen van mandaten aan de Europese Commissie, betalingen van dotaties aan de Koninklijke familie, dotaties aan Gemeenschappen en Gewesten en betalingen inzake teruggave van belastingen.

De Afdeling Vereffeningen is verantwoordelijk voor het correct en tijdig uitvoeren van betalingsdossiers met betrekking tot de uitgaven die worden aangerekend op de begroting van de FOD Financiën. De kernopdracht van de Afdeling Vereffeningen bestaat aldus uit de boekhoudkundige en budgettaire aanrekening van de inkomende facturen, creditnota’s, schuldvorderingen en betalingsopdrachten, alsook de opdracht geven tot hun effectieve betaling.

De Afdeling Boekhouding van de Stafdienst Begroting en Beheerscontrole organiseert, ondersteunt en implementeert de boekhouding van de FOD Financiën. Deze afdeling verzekert het correct opstellen van de rekeningen van onze FOD en maakt daarvoor gebruik van de boekhoudtoepassing FEDCOM, die sedert 2009 in gebruik werd genomen om de boekhouding van de Federale Staat te moderniseren. Een algemene boekhouding, vergelijkbaar met die van de private sector, is onmisbaar om de evolutie van het patrimonium (balans) en de resultaten (resultatenrekening) op te volgen. Om te beantwoorden aan de vereisten van behoorlijk bestuur en gezien het huidige financieel klimaat, is het onontbeerlijk een transparante boekhouding te voeren, die de basis vormt voor een financiële (kostprijs)rapportering. In het kader van efficiëntieverbeteringen is een goed inzicht in opbrengsten en kosten, gelinkt aan de processen van de organisatie, immers onmisbaar.

De Stafdienst Begroting en Beheerscontrole ondersteunt de FOD bij de voorbereiding en uitvoering van de begroting, de beheerscontrole en de opvolging evenals de interne controle. Hij biedt financieel advies, budgettaire expertise, richtlijnen en administratieve ondersteuning. Hij is ook belast met de uitvoering van de overheidsopdrachten betreffende aankopen voor de hele FOD Financiën en voor andere federale overheidsdiensten. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het facilitair beheer bij de FOD Financiën. In dit opzicht beheert hij de gebouwen, die door de FOD Financiën worden gebruikt, en zorgt hij voor een comfortabele en veilige werkomgeving voor de ambtenaren en de bezoekers van onze FOD; hij voorziet in de nodige logistieke infrastructuur en werkmiddelen zoals het meubilair, de kantoorbenodigdheden en het wagenpark.

2 Bachelors (economisch): standplaats Brussel

De dienst Borgtochten en Uitgaven (De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen) staat binnen het departement Boekhouding in voor het ondernemen van de nodige acties om de geldigheid van de borgstellingen te garanderen en om, indien nodig, contact op te nemen met de stakeholders (firma’s, dienst Vergunningen,…) om op die manier de dossiers te kunnen afronden.

De Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen bevordert de internationale handel door de buitengrenzen te controleren en door de veiligheid van de handelsstromen te verzekeren. Deze algemene administratie verzekert de veiligheid van de burgers en de financiële belangen van de Europese Unie door de invoerrechten, de accijnzen en de btw bij invoer te innen en te controleren.

1 Bachelor (economisch): standplaats Brussel

Let op: voor deze functies kom je mogelijk in contact met publiek (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1). 

Voor deze functies is het nodig om Belg te zijn (KB 02/10/1937 - art 16, paragraaf 1).

https://financien.belgium.be/nl

Competenties

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

Troeven (geen voorwaarde):

 • Rijbewijs B (voor de functie in Zaventem)
 • Je hebt kennis van de andere landstalen en het Engels (voor de functies in Zaventem)
 • je hebt kennis van de andere landstaal (voor de functie in Brussel).
 • Je hebt kennis van de informaticatoepassingen (software en office 365)

 

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Beschikken over het vereiste diploma voor de functie (ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking voor het sollicitatieproces)
 • Belg zijn
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

In deze functie kom je mogelijk in contact met publiek

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel van overheidsinstanties en de door de FOD Financiën uitgedragen waarden van transparantie en onafhankelijkheid, is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie. De FOD Financiën staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1). Bijgevolg mogen de personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met het publiek bij de FOD Financiën geen uiterlijke tekenen dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie, want dit zou kunnen resulteren in een ondermijning van het vertrouwen van het publiek in de volledige neutraliteit van de overheid en in de onpartijdigheid van de FOD Financiën. Onder publiek wordt verstaan de burgers waarmee in contact gekomen wordt. 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en eventueel een toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid en krijgt de kans om je regelmatig bij te scholen.

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (1 jaar, mogelijk verlengbaar) als Attaché (niveau A – master - minimum €2.369,92 netto per maand) of Financieel Deskundige (niveau B – bachelor/graduaat - minimum €2.051,20  netto per maand)

Via de salarissimulator bereken je jouw loon specifiek voor jouw situatie.

Voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid kan je raadplegen via de website van FOD Bosa.

Procedure

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). 

Interview (ongeveer 40 min):
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein, en ook jij krijgt uiteraard de kans om jouw vragen te stellen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Afhankelijk van de functie en het aantal kandidaten is het mogelijk dat je nogmaals wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie en een mogelijke match met onze organisatie verder uit te diepen.

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Extra info

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart