Assistant managers bedrijfsrestaurants - Brugge / Gent - FOD Financiën (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23300

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

FOD Financiën biedt jou als young potential de kans om je kennis, vaardigheden en talenten voluit in te zetten. Als aassistant manager bij de Fedorest-bedrijfsrestaurants geef je je carrière een kickstart: dankzij opleidingen en on-the-job begeleiding kan je je skills en expertise verder uitbouwen.

Fedorest organiseert de cateringactiviteiten, de bedrijfsrestaurants en de cafetaria’s van de FOD Financiën. Er zijn maar liefst 15 grote productiekeukens/hoofdrestaurants en een 50-tal kleinere restaurants & cafetaria’s. 

Er zijn plaatsen voor bachelors in Brugge en in Gent.

Je ondersteunt de restaurantmanager bij het beheer en de dagelijkse organisatie van de restaurant(s) en cafetarias in je regio.

 • Je draagt bij aan de uitvoering van de  operationele doelstellingen van de Fedorest-bedrijfsrestaurants
 • Je assisteert de restaurantmanager bij het verzekeren van de naleving van de wettelijke verplichtingen (onder andere: reglementering over voedselveiligheid, aankoopbeleid, boekhouding, preventie, personeelsbeheer...).
 • Je ondersteunt de restaurantmanager voor het optimaal beheer van de middelen die je werden toegekend (stockbeheer, inkomsten van de restaurants...).
 • Je assisteert bij het uitvoeren van het financieel beheer van de restaurants  in samenwerking met het boekhoudkundige team van de directie van Fedorest en neemt de facto de rol van boekhouder op.
 • Je ondersteunt het beheer van de aankoop van de primaire grondstoffen (bestellingen, opvolging van de leveringen…).
 • Je assisteert de restaurantmanager bij instaan voor de goede functionering van de dienst (respecteren van de HACCP normen, voedselveiligheid, klantenbeheer…) en neemt de nodige maatregelen om de  risico’s te dekken.
 • Je organiseert en coördineert dagelijks de taken van de medewerkers van de restaurants die onder de leiding van de restaurantmanager staan.
 • Je helpt de restaurantmanager bij het omkaderen, motiveren en evalueren van de medewerkers van het restaurants en het administratief personeel die je ondersteunen in je administratieve taken.
 • Je zorgt voor de correcte uitvoering van de procedures en richtlijnen opgesteld door de directie van Fedorest en geeft deze aan je medewerkers door.
 • Je waakt erover dat de medewerkers de veiligheids- en hygiënenormen, en ook de normen over voedselveiligheid en de principes van HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) opvolgt.
 • Je helpt de restaurantmanager bij het vertegenwoordigen van de directie van Fedorest bij  je collega’s en bij de klanten van de restaurants, eveneens in bepaalde regionale of lokale dossiers.
 • Je assisteert de restaurantmanager bij het onderhouden van regelmatige contact met de medewerkers, je hiërarchie, de centrale diensten van de directie van Fedorest, en ook  de interne partners (diensten van FOD Financiën: ICT, P&O, Logistiek…) en de externe partners van Fedorest (regie der gebouwen, andere overheidsinstellingen…).

Werkgever

De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij FOD Financiën kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dát te realiseren waar iedereen in onze samenleving gebruik van maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

https://financien.belgium.be/nl

Competenties

Generieke competenties

 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
 • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

 

Deelnemingsvoorwaarden 

 • Beschikken over het vereiste diploma voor de functie (ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking voor het sollicitatieproces)
 • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland  
 • De burgerlijke en politieke rechten genieten 
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

 

Troeven

 • Je hebt een rijbewijs B. 
 • Je hebt affiniteit met volgende onderwerpen: administratief beheer van dossiers, boekhouding/aankoop en  personeelsbeheer.  

 

In deze functie kom je mogelijk in contact met publiek

Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel van overheidsinstanties en de door de FOD Financiën uitgedragen waarden van transparantie en onafhankelijkheid, is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie. De FOD Financiën staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1). Bijgevolg mogen de personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met het publiek bij de FOD Financiën geen uiterlijke tekenen dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie, want dit zou kunnen resulteren in een ondermijning van het vertrouwen van het publiek in de volledige neutraliteit van de overheid en in de onpartijdigheid van de FOD Financiën. Onder publiek wordt verstaan de burgers waarmee in contact gekomen wordt. 

Aanbod

Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en eventueel een toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid en krijgt de kans om je regelmatig bij te scholen.

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst (1 jaar, mogelijk verlengbaar) als Financieel Deskundige (niveau B – bachelor/graduaat - +/- 2.050 euro netto/maand), met de bijhorende weddeschaal.

Alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid kan je raadplegen via deze link.

Voordelen

 • gratis hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling
 • mogelijkheid tot telewerk

Procedure

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar). Ben je laatstejaarsstudent? Dan kan je ook solliciteren.

Interview (ongeveer 40 min):
Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein, en ook jij krijgt uiteraard de kans om jouw vragen te stellen.

Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Afhankelijk van de functie en het aantal kandidaten is het mogelijk dat je nogmaals wordt gecontacteerd om jouw affiniteit met de functie en een mogelijke match met onze organisatie verder uit te diepen.

Solliciteren

Je solliciteert via het online formulier

Je kan niet solliciteren via e-mail

https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

Extra info

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Hilde Bogaerts
  Ik geloof dat je een ander pas volledig kan begrijpen en helpen als je hetzelfde hebt meegemaakt.
  Hilde Bogaerts
  Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting
  -
  FOD Financiën
  More about Hilde Bogaerts
 • Portret Gaëtan Crepin
  Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
  Gaëtan Crepin
  Functioneel analist
  -
  FOD Financiën
  More about Gaëtan Crepin
 • Portret Gamal Khaldi
  Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
  Gamal Khaldi
  Verantwoordelijke databeheer
  -
  FOD Financiën
  More about Gamal Khaldi
 • Portret Hans D'Hondt
  We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
  Hans D'Hondt
  Voorzitter van het Directiecomité
  -
  FOD Financiën
  More about Hans D'Hondt
 • Portret Angélique Minacapelli
  Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
  Angélique Minacapelli
  Expert beheer van juridische dossiers
  -
  FOD Financiën
  More about Angélique Minacapelli
 • Portret Franck Drossart
  Bij de overheid krijg ik alle kansen om mezelf te ontplooien.
  Franck Drossart
  Douanier gespecialiseerd in fraudebestrijding
  -
  FOD Financiën
  More about Franck Drossart