Medewerker informatie- en databeheer - FOD Financiën (m/v/x)

FOD Financiën
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23302

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rosetta - Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als medewerker informatie- en databeheer wachten onder andere de volgende taken op jou: 

  • Je hebt een actieve rol in de implementatie van de data strategie.  
  • Je werkt samen met de Chief Data Officer aan de strategische roadmap van de data strategie en coördineert de uitvoering ervan. 
  • Je ben lid van het data governance team en beheert de verschillende overlegplatformen. 
  • Je werkt samen aan de uitwerking van de richtlijnen en standaarden uit rond informatie- en archiefbeheer, die voldoen aan de vereisten van de verschillende stakeholders, privacy en informatieveiligheid. 
  • Je werkt mee aan de datakwaliteitsnormen en werkt mee aan de coördinatie ervan.  
  • Je neemt deel aan opleidingen, studiedagen, seminaries enz. om je kennis van de materie verder te ontwikkelen en blijft op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen in het vakgebied. 
  • Je werkt mee aan de verschillende producten die data binnen de organisatie identificeren en documenteren.  
  • Je beheert samen met het data governance team de documentatie en zorgt voor de publicatie en communicatie hiervan. 
  • Je organiseert en begeleidt verschillende werkgroepen en overlegmomenten. Je beheert de agenda, bereidt de communicatie voor, verstuurt de uitnodigingen, begeleidt het overleg.  
  • Je zorgt voor de opvolging van de actiepunten die in de werkgroepen en overlegmomenten aan bod komen. Je houdt bij wie verantwoordelijk is voor welke inhoud en bewaakt de timing. 
  • Je bent het aanspreekpunt voor een aantal initiatieven die in de overlegmomenten aan bod komen. 
  • Je zorgt voor de publicatie en het beheer van de door de werkgroepen gevalideerde documenten. 

             Werkgever

             Er is minstens 1 vacante plaats bij de Data Governance Office van de Diensten op het niveau van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën De openstaande plaatsen bevinden zich in Brussel. 

             De Data Governance Office is verantwoordelijk voor de opmaak van de data strategie en de implementatie van de strategische roadmap rond data management binnen FOD Financiën.  

             De FOD Financiën beheert de middelen om aan de collectieve noden van onze samenleving te voldoen. Dat wil zeggen: dankzij ons werk kunnen mensen erop vertrouwen dat belastingen, rechten en taksen op een correcte en rechtvaardige manier worden geïnd. Bovendien zorgen we ervoor dat middelen efficiënt worden verdeeld om dat te realiseren waarvan iedereen in onze samenleving gebruik maakt: infrastructuur, sociale voorzieningen e.d. Werken bij de FOD Financiën levert dus een maatschappelijke meerwaarde op.

             In de grote en diverse organisatie die de FOD Financiën is, zijn het onze medewerkers, gemotiveerde en competente mensen, die het verschil maken. Hun talenten zetten ze dagelijks in om bij te dragen tot de doelstellingen. Gedreven gaan ze ervoor om integerdienstbaar en correct hun opdrachten te vervullen.

             http://financien.belgium.be/

             Competenties

             Generieke competenties

             • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier. Je geeft steeds een persoonlijke dienstverlening en je onderhoudt constructieve contacten.
             • Je bent resultaatgericht en je durft verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties

             Troeven

             • Je komt terecht in een tweetalige omgeving, een goede kennis van de andere landstaal is dus zeker een troef; 
             • De kennis van het Engels is een pluspunt; 
             • Je hebt een sterke affiniteit met data en je kan niet wachten om hier meer over te leren. 

             Deelnemingsvoorwaarden 

             • Beschikken over het vereiste diploma voor de functie (ook laatstejaarsstudenten komen in aanmerking voor het sollicitatieproces)
             • Belg zijn of burger van een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland  
             • De burgerlijke en politieke rechten genieten 
             • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking. 

             Aanbod

             Wij bieden jou een eerste werkervaring bij de FOD Financiën en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

             Je wordt aangeworven onder startbaanovereenkomst als Attaché (A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. 

             Loon
             Minimum aanvangswedde: 2.369,92EUR (netto maandsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen). Via de salarissimulator bereken je jouw loon specifiek voor jouw situatie.

             Voordelen

             • mogelijkheid tot thuiswerk
             • voordelige hospitalisatieverzekering
             • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
             • voordelen en interessante aanbiedingen via de Benefits@work
             • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
             • allerlei sociale voordelen
             • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
             • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
             • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
             • glijdende werkuren in een 38-uren week
             • 26 jaarlijkse vakantiedagen die aangevuld worden met 12 tot 18 extra dagen, afhankelijk van jouw keuze rond de uurregeling

             Ontdek alle informatie (loon, extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op FOD BOSA, het portaal van het federale personeel.

             Procedure

             Screening van je kandidatuur.

             Je wordt alleen toegelaten tot de selectie als je het vereiste diploma hebt en voldoet aan de voorwaarden van een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

             Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je antwoorden op de motivatievragen in de sollicitatietool zoals je die hebt opgeladen via het online formulier op de uiterste inschrijvingsdatum. Bij een groot aantal kandidaturen voor een specifieke functie is het mogelijk dat er eerst nog een telefonische pre-screening voorzien wordt. Kandidaten waarvan het profiel het meest aansluit bij de functie worden uitgenodigd voor een interview.

             Interview (ongeveer 30 min):

             Het interview evalueert of je competenties (zie rubriek ‘Competenties’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

             Afhankelijk van de functie is het mogelijk dat je nadien wordt opgebeld om jouw affiniteit met de functie verder uit te diepen.

             Je opgeladen cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

             Je bent geslaagd als je het vereiste niveau behaalt.

             Meer info?
             Meer info over de selectieprocedure?
             Informeer via rosetta@minfin.fed.be

             Solliciteren

             Je solliciteert via het online formulier

             Je kan niet solliciteren via fax of e-mail

             https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/rosetta/rosetta.jsf

             Extra info

             Ontmoet je toekomstige collega's

             Al onze getuigenissen

             • Portret Gaëtan Crepin
              Je hebt heel wat mooie projecten zoals Tax-on-web, SEDA voor de douane en nog andere voor het kadaster.
              Gaëtan Crepin
              Functioneel analist
              -
              FOD Financiën
              More about Gaëtan Crepin
             • Portret Gamal Khaldi
              Dankzij een cultuur waarin interne mobiliteit zijn plaats heeft, kan je je makkelijk gaan toeleggen op een andere rol.
              Gamal Khaldi
              Verantwoordelijke databeheer
              -
              FOD Financiën
              More about Gamal Khaldi
             • Portret Hans D'Hondt
              We zijn van een formele top-down hiërarchie overgestapt naar een model dat mensen als volwassenen behandelt en gebaseerd is op vertrouwen en accountability.
              Hans D'Hondt
              Voorzitter van het Directiecomité
              -
              FOD Financiën
              More about Hans D'Hondt
             • Portrait Angélique Minacapelli
              Voor mijn leidinggevende ben ik een stagiair als een ander.
              Angélique Minacapelli
              Expert beheer van juridische dossiers
              -
              FOD Financiën
              More about Angélique Minacapelli