Manager (maatschappelijk werker of verpleegkundig manager met specialisatie in de sociale gezondheidszorg) (m/v/x)

OCMW Elsene

Selectiecode

XNC23310

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering derde klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

UW OPDRACHTU begeleidt gebruikers bij het oplossen van hun problemen (sociaal, psychosociaal, medisch, financieel, administratief, enz.), zodat zij een leven kunnen leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. U bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk dat de gezins- en huishoudhulpen doen bij de begunstigden thuis.

VOORNAAMSTE ACTIVITEITEN

 • Het team van de gezins- en huishoudhulpen leiden (beheren van de uurroosters, verloven, enz.) ;
 • Op huisbezoek gaan bij mensen die hulp aangevraagd hebben ;
 • Het werk coördineren in het belang van de gezinnen, zodat de ouderen thuis kunnen blijven wonen ;
 • Dossiers en daarbij horende documenten voorstellen aan het Bijzonder comité voor ouderen en jongeren (BCOJ) ;
 • De nodige administratieve stappen begeleiden en/of leiden, om te garanderen dat de begunstigden hun rechten kunnen doen gelden ;
 • Plaatsingen in het rusthuis en het verzorgingstehuis (buiten het OCMW) organiseren en coördineren, van mensen van wie de verplaatsingskosten ten laste genomen worden door het OCMW ;
 • Dossiers herbekijken en de begunstigden jaarlijks bezoeken in het rusthuis ;
 • Het telefonisch onthaal en de wachtdienst verzorgen volgens een beurtrol ;
 • Meewerken aan de verschillende projecten en activiteiten van de dienst ;
 • De activiteiten van de dienst mee organiseren (bijv.: uitstappen).

Werkgever

Het OCMW van Elsene speelt een centrale rol in het sociaal beleid van de Gemeente en staat ten dienste van mensen in armoede. Het Centrum is gevestigd in een dynamische wijk, vlakbij het Flageyplein en de vijvers van Elsene. De intussen bijna 800 medewerkers voeren er een betekenisvolle job uit in een gemoedelijke, flexibele werkomgeving. Zo dragen ze de waarden integriteit, enthousiasme en professionaliteit uit.

https://cpasixelles.brussels/nl/

Competenties

Profiel

GEDRAGSVAARDIGHEDEN

 • De medewerkers aansturen en motiveren, en ervoor zorgen dat ze efficiënt samenwerken;
 • De geïdentificeerde middelen inzetten om met ongewone situaties om te gaan;
 • Acties ondersteunen en mensen individueel of in teamverband begeleiden, zodat ze zich kunnen ontwikkelen;
 • Op coherente wijze de prioriteiten en stappen bepalen die nodig zijn om de doelstellingen en activiteiten van uw team te realiseren.

TECHNISCHE VAARDIGHEDEN

 • De gangbare managementtechnieken beheersen;
 • De technieken beheersen voor conflictbeheer;
 • De technieken beheersen voor het leiden en voorzitten van vergaderingen;
 • Goede schriftelijke vaardigheden;
 • Kennis van de sociale wetgeving ten gunste van senioren;
 • Goede beheersing van de programma's Word en Excel ;
 • U beheerst de andere gewesttaal en hebt een getuigschrift van Selor of bent bereid dat te behalen (art. 9§ 2).

DELNEMINGSVOORWAARDEN

 • U hebt een Belgisch bachelordiploma Maatschappelijk Werk OF een Belgisch bachelordiploma verpleegkundig met een specialisatie in de sociale gezondheidszorg, of beschikt over een gelijkwaardigheidsbesluit tot gelijkstelling van uw buitenlands studiediploma met het vereiste diploma.
 • U hebt ervaring in de sector van de ouderenzorg.

TROEVEN

 • U hebt een jaar ervaring met het beheren van een team.

Indien er meer dan 20 kandidaten zijn voor deze functie, zullen de troeven beschouwd worden als deelnemingsvoorwaarden. Deze staan in de vacature vermeld in volgorde van belangrijkheid.

Aanbod

Aanbod

 • Een startloon (zonder anciënniteit) van € 3.476,87 (bruto maandloon);
 • Maaltijdcheques met een faciale waarde van € 8;
 • De automatische erkenning van anciënniteit in de publieke sector en nuttige anciënniteit in de privésector of als zelfstandige;
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9§2);
 • Opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler);
 • Minstens 31 verlofdagen per jaar;
 • Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid;
 • Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten (gratis openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvergoeding van € 0,25 per km).

Procedure

Solliciteren

INTERESSE ? DE PROCEDURE WORD AFGESLOTEN OP 19/04/2023De weerhouden kandidaten worden per e-mail op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties.De schriftelijke test vindt plaats op 24/04/2023.Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 02/05/2023.Onvolledige of laattijdige kandidaturen worden niet in acht genomen.

Als u een beperking, leerproblemen of ziekte hebt en u wenst enkele redelijke aanpassingen te genieten in het kader van de selectieprocedure, gelieve dat dan in uw sollicitatiebrief te vermelden. Wij zullen u zo goed mogelijk ontvangen.

https://jobs.cpasixelles.brussels/nl/vacature/85495/une-manager-assistante-sociale-ou-infirmiere-specialisation-en-sante-communautaire--f-m-x--cdi--temps-plein/

Extra info