Commercieel medewerker - Account Manager (m/v/x)

citydev.brussels

Selectiecode

XNC23409

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Uw opdracht

U verzorgt de commerciële opvolging van bedrijven die gevestigd zijn in de onthaalinfrastructuur voor bedrijven van citydev.brussels in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en staat zo het departementshoofd Commercialisering bij.

U draagt bij tot de goede werking en het imago van citydev.brussels door de bedrijven proactief te helpen en oplossingen aan te reiken die hun verankering en ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevorderen.

Uw activiteiten

 • Als accountmanager bent u de bevoorrechte gesprekspartner voor de ondernemingen die zijn gevestigd op de sites en in de gebouwen van citydev.brussels. U vertegenwoordigt citydev.brussels bij uw klanten en treedt op als tussenschakel voor de verschillende departementen bij citydev.brussels.
 • U anticipeert op en behandelt aanvragen van bedrijven op de sites of in de gebouwen van citydev.brussels die hun erfpacht- of huurovereenkomst willen verlengen. Daarvoor werkt u nauw samen met het departement Recht en Contentieux.
 • U begeleidt de bedrijven bij al hun vragen over hun vestiging (rond juridische kwesties, tewerkstelling, mobiliteit, leefmilieu en veiligheid), in samenwerking met interne medewerkers (van het departement Recht en Contentieux, de departementen Beheer, en Ontwikkeling en Realisatie, en de cel Milieu en Bodems), en met de gemeentelijke en gewestelijke partners (Actiris, Brussel Mobiliteit, hub.brussels, finance&invest.brussels, gemeentebesturen ...).
 • U licht de bedrijven in over alles wat hun verankering en ontwikkeling en de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan bevorderen.
 • U spoort problemen op, meldt ze, en stelt oplossingen voor op uw niveau.
 • U verzorgt de administratieve taken die bij uw functie horen, en brengt verslag uit aan uw leidinggevende over uw activiteiten, op zowel kwalitatief als kwantitatief vlak.
 • U zorgt voor de opvolging van de contracten en de betalingen van uw klantenportefeuille in samenwerking met de financiële dienst.
 • U volgt de technische aanvragen van klanten op in nauwe samenwerking met de technische-interventiepool en/of de externe beheerder (dienst Beheer).

Werkgever

Competenties

Uw profiel

 • Toegangsvoorwaarden

-      U hebt een masterdiploma.

-      Enkele jaren commerciële ervaring, liefst in de b2b- en/of vastgoedsector, met een uitgesproken interesse voor het bedrijfsleven, is een troef.

 

 • Beroepscompetenties

-      U hebt ervaring of bent onderlegd in vastgoed.

-      U hebt goede mondelinge en schrijfvaardigheden en kunt duidelijke en gestructureerde brieven en interne nota's schrijven.

-      U hebt voldoende kennis van of ervaring in de materies en reglementering die het departement behandelt, onder meer op het vlak van financiering en contractuele plichten in verband met vastgoed en bedrijven, stedenbouw en economische-expansiesteun voor bedrijven.

-      U kunt overweg met MS Office (Word, Excel, PowerPoint ...).

-      Tweetaligheid (Nederlands-Frans) is een troef.

 

 • Gedragscompetenties

-      U communiceert bijzonder vlot, zowel mondeling als schriftelijk.

-      U bent een geboren onderhandelaar.

-      U hebt verantwoordelijkheidszin. 

-      U werkt georganiseerd. 

-      U bent oplossings- en klantgericht. 

-      U bent proactief. 

-      U bent stressbestendig. 

-      U bent leergierig. 

-      U bent een teamspeler die ook autonoom aan de slag kan.

Aanbod

Ons aanbod

-      voltijdse arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

-      evenwicht tussen werk en privé (minstens 35 jaarlijkse vakantiedagen + 10,5 dag recuperatie om de 40 urenweek te compenseren + mogelijkheid om tot 10 dagen per maand te telewerken na akkoord van de verantwoordelijke);

-      loon volgens het niveau van uw diploma (weddeschaal A101, geïndexeerd brutojaarloon tussen 45.575,72 euro en 91.035,44 euro, plus vakantiegeld en eindejaarspremie);

-      verrekening van alle anciënniteit in de openbare sector en tot 6 jaar anciënniteit in de privésector;

-      tal van voordelen: maaltijdcheques, diverse premies (levensduurtepremie als u in Brussel bent gedomicilieerd, tweetaligheidspremie als u een attest van Werkenvoor.be behaalde), terugbetaling woon-werkverkeer (openbaar vervoer, fiets), fietsleasing, voordelige hospitalisatieverzekering ...;

-      een dynamische, geëngageerde en gemoedelijke werkomgeving, want dat zijn de drie kernwaarden van citydev.brussels.

Solliciteren

Klaar om de uitdaging aan te gaan?

Interesseert de functie u en beantwoordt u aan het profiel? E-mail dan uw motivatiebrief, cv en een kopie van uw diploma naar jobs@citydev.brussels

https://www.citydev.brussels/nl/jobs

Extra info

citydev.brussels moedigt iedereen aan om te solliciteren, ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, geloofs- of filosofische overtuiging, of handicap. Redelijke aanpassingen kunnen worden gevraagd. Vermeld ze in uw motivatiebrief.