Aankoper (m/v/x)

Gemeente Anderlecht

Selectiecode

XNC23416

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Algemene missie

Aankoper – dossierbeheerder overheidsopdrachten

Verantwoordelijk voor de analyse, het beheer van dossiers die betrekking hebben op overheidsopdrachten, en verantwoordelijk voor de adviserende en controlerende rol met inachtneming van de wetgeving inzake overheidsopdrachten.

Bijdragen aan de verwezenlijking van de door het College vastgestelde doelstellingen.

Voornaamste taken en verantwoordelijkheden

 • Analyseren van de behoeften en aanvragen van de gemeentelijke diensten.
 • Zorgen voor de verwerking, administratieve analyse en follow-up van dossiers overheidsopdrachten in overeenstemming met de wet en de toepasselijke interne procedures.
 • Beheer van telefonische oproepen en e-mails
 • De interne behoeften inventariseren en proactief evalueren in samenwerking met de aanvragende diensten om te voorzien in de behoeften van de gemeentelijke diensten om hun goede werking en om de uitvoering van het strategisch plan van het College te verzekeren.
 • Opstellen van de administratieve en contractuele clausules van een bestek
 • Offerte-aanvragen opstellen en onderhandelen indien nodig.
 • Ervoor zorgen dat aan de kwalitatieve eisen wordt voldaan en helpen bij de selectie van leveranciers, dienstverleners en bedrijven.
 • Offertes analyseren
 • Opstellen van Collegeverslagen en van verslagen van nazicht van de offertes, van diverse verslagen en documenten en de mededeling ervan
 • Opstellen en up to date houden van databanken inzake overheidsopdrachten.
 • Voorstellen doen ter verbetering van de procedures
 • Procedures voor overheidsopdrachten ontwikkelen in het licht van evolutie in de wetgeving
 • De hiërarchie informeren over de voortgang van de aanvragen/dossiers
 • Actief deelnemen aan teamvergaderingen, supervisies, reflectiemomenten en individuele gesprekken
 • Controle uitvoeren van de aanbestedingsdocumenten die zijn gegenereerd door de kopers onder zijn verantwoordelijkheid
 • De gemeentelijke diensten informeren en mobiliseren inzake de procedures in verband met overheidsopdrachten
 • Ondersteuning bieden aan de diensten bij het opstellen van hun overheidsopdrachten
 • Geschillen inzake overheidsopdrachten beheren en dossiers opvolgen met de juridische dienst
 • Het opstellen van de steunnota's aan het College
 • Beslissingsondersteuning bieden aan de hiërarchische lijn en het College

Werkgever

Algemeen Secretariaat

https://www.anderlecht.be/nl

Competenties

Gedragsmatige competenties

 • Professioneel en integer handelen
 • Klantgerichtheid en resultaatgerichtheid
 • Samenwerken
 • Plannen en organiseren
 • Analyseren
 • Omgaan met stress
 • Luisteren
 • Initiatief nemen

Technische competenties

 • Bureautica-toepassingen : Word, Excel, Outlook, Libre Office
 • Specifieke software : 3P (beheerstool overheidsopdrachten), Mercatus (wetgeving overheidsopdrachten), e-procurement en e-tendering. Télémarc,
 • Talen : Frans, Nederlands
 • Schrijfvaardigheden : Opstellen van nota’s, rapporten, brieven, procedures,…
 • Mondelinge vaardigheden : Berichten begrijpen en verwoorden

TROEVEN :

 • Kennis inzake de wet op de overheidsopdrachten, het KB van plaatsing en het KB van uitvoering alsook van de wetspraak
 • Kennis inzake de Nieuwe gemeentewet en de grote principes van de gemeentelijke boekhouding

Toelatingsvoorwaarden

 • Masterdiploma
 • Diploma Gemeentelijk Management
 • Tweetalig Frans-Nederlands (Selor attest is een troef)

* Indien u uw diploma in een land buiten Belgïe hebt behaald, kunt u aan de selectieprocedure deelnemen op voorwaarde dat u een gelijkwaardig diploma hebt behaald dat door de Franse of de Vlaamse Gemeenschap is afgegeven. Gelieve de gelijkwaardigheid van het diploma aan uw kandidatuur te voegen.

Aanbod

 • Contract : Onbepaalde duur;
 • Arbeidsregime: Voltijds, uurrooster : 37u30/week;
 • Een zorgzame, stimulerende, dynamische en toffe werkomgeving;
 • Barema van de publieke sector voor niveau A1
 • Tweetaligheidspremie (indien in bezit van Selor-taalattest);
 • Jaarlijks verlof: 20 dagen en 6 dagen extralegaal voor een voltijdse betrekking  
 • Reglementair verlof  (14 dagen) voor een voltijdse betrekking berekend in functie van de aanwervingsdatum;
 • Collectieve hospitalisatieverzekering;
 • Uitgebreide opleidingsmogelijkheden;
 • Tussenkomst in de verplaatsingskosten met het openbaar vervoer 100% (cf. Reglement);
 • Mogelijkheid tot telewerken.
 • Maaltijdscheques van 5 euros/dag

Procedure

De selectie gebeurt op basis van :

 • de hierboven vermelde toelatingsvoorwaarden,
 • CV en motivatiebrief,
 • het diploma, rekening houdend met het gezochte niveau,
 • een  gesprek om de vaardigheden en motivatie na te gaan en, een eventueel schriftelijke of praktische proef

Solliciteren

Hou je van uitdagingen, en wens je een leuk team te vervoegen?

Aarzel niet en solliciteer rechtstreeks online 

En bezorg ons volgende documenten :

 • Vertel ons in een brief waarom u graag bij de aankoopcentrale wil werken en voeg uw CV toe 
 • Kopie van uw Master diploma

Uiterste sollicitatiedatum : 28/05/23

    Onvolledige kandidaturen (die niet alle vereiste documenten bevatten) worden niet in aanmerking genomen.

https://jobs.anderlecht.be/nl/vacature/80775/acheteur-m-f-x--cdi/

Extra info

De gemeente Anderlecht selecteert de kandidaten op basis van hun competenties en maakt hierbij geen onderscheid op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap of nationaliteit. Wij moedigen mensen met een handicap aan om te solliciteren. Wij zullen rekening houden met eventuele noodzakelijke aanpassingen, zowel wat betreft de aanwervingsprocedure als de integratie in de administratie.