PREVENTIEADVISEUR (m/v/x)

OCMW Elsene

Selectiecode

XNC23420

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor
 • Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1050 Elsene

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

JOUW OPDRACHT

Overeenkomstig de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk, staat de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk de werkgever, de leden van de hiërarchische lijn en de werknemers bij in de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen met betrekking tot het welzijn op het werk van de werknemers tijdens de uitvoering van hun werk en van alle andere preventieve maatregelen en activiteiten.

Als preventieadviseur ben je betrokken bij ambitieuze projecten (zoals bijvoorbeeld een 'Masterplan' voor de modernisering van gebouwen van de administratie) en op verschillende terreinen. Je staat voor stimulerende uitdagingen zoals het actualiseren van de verschillende verplichtingen inzake welzijn op het werk, ook in de psychosociale aspecten. Je wordt begeleid door een ondersteunend management voor wie het welzijn van de medewerkers voorop staat.

Voornaamste activiteiten:

 • Je brengt advies uit in het kader van de permanente risicoanalyse, bij het opstellen en aanpassen van het globaal preventieplan en het globaal actieplan, het opstellen van instructies en de opleiding van werknemers ;
 • Je brengt frequente en systematische bezoeken aan de werkplaatsen ;
 • Je onderzoekt de werkplekken bij een toename van risico's of het ontstaan van nieuwe risico's ;
 • Je voert minimaal één keer per jaar een diepgaand onderzoek uit van de werkplaatsen en werkplekken en brengt een advies uit ;
 • Je laat analyses of controles uitvoeren onder de voorwaarden waarin de wet en haar uitvoeringsbesluiten voorzien ;
 • Je brengt advies uit onder toepassing van de "drie groene lampjes-regel";
 • Je onderzoekt arbeidsongevallen en incidenten ;
 • Je neemt, in geval van een noodsituatie en de onmogelijkheid om een beroep te doen op de directie, de nodige maatregelen om de oorzaken van gevaar of overlast weg te nemen ;
 • Je houdt de documentatie up-to-date, waarvan de inhoud is vastgelegd in de Code inzake Welzijn op het Werk ;
 • Je voert enquêtes, studies en onderzoeken uit in het kader van de verbetering van het welzijn van werknemers ;
 • Je schrijft informatienota's met betrekking tot het welzijn van werknemers.

Werkgever

Het OCMW van Elsene speelt een centrale rol in het sociaal beleid van de Gemeente en staat ten dienste van mensen in armoede. Het Centrum is gevestigd in een dynamische wijk, vlakbij het Flageyplein en de vijvers van Elsene. De intussen bijna 800 medewerkers voeren er een betekenisvolle job uit in een gemoedelijke, flexibele werkomgeving. Zo dragen ze de waarden integriteit, enthousiasme en professionaliteit uit.

https://cpasixelles.brussels/

Competenties

Functiespecifieke gedragsvaardigheden

 • De verschillende elementen van een situatie identificeren, bestuderen en er kritisch mee omgaan om de context, dynamiek, logische verbanden te begrijpen, licht erop te werpen of zelfs aanbevelingen te doen ;
 • Je gedrag en je manier van werken veranderen en afstemmen op de context en de mensen om efficiënt te kunnen werken ;
 • De middelen inzetten om met problemen/ongewone situaties om te gaan ;
 • Een mondelinge boodschap zo uitdrukken dat je gesprekspartner deze begrijpt ;
 • Ervoor zorgen dat de efficiëntie van processen en teams toeneemt door in te spelen op de verschillende elementen van de organisatie - door de juiste methoden en hulpmiddelen te gebruiken, door de actoren van verandering te ondersteunen.

Functiespecifieke technische vaardigheden

 • Je hebt een grondige kennis van de regelgeving inzake welzijn op het werk (wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn op het werk en haar uitvoeringsbesluiten... ) ;
 • Je beheerst risicoanalyse- en managementtechnieken ;
 • Je hebt een basiskennis van de Organieke Wet van het OCMW van 8 juli 1976 ;
 • Je bent vertrouwd met communicatie-, argumentatie- en agressiemanagementtechnieken;
 • Je hebt goede organisatorische en schriftelijke vaardigheden;
 • Je hebt goede kennis van Word en Excel.

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 • In het bezit zijn van een attest van preventieadviseur niveau 1 en minstens een Belgisch diploma hoger secundair onderwijs (of een gelijkwaardigheidsbesluit hebben waarbij het buitenlands diploma gelijkgesteld wordt met het vereiste diploma). Een praktijkervaring in een IDPBW of EDPBW is een troef

OF

 • In het bezit zijn van een getuigschrift van het Belgisch hoger secundair onderwijs (of een gelijkwaardigheidsbesluit hebben dat het buitenlands diploma gelijkstelt aan het vereiste diploma), een getuigschrift preventieadviseur niveau 2 en 5 jaar praktijkervaring in een IDPBW of EDPBW. Zich verbinden tot het volgen van de opleiding tot preventieadviseur niveau 1;

OF

 • In het bezit zijn van een Belgisch bachelor- of masterdiploma (of een gelijkwaardigheidsbesluit hebben waarbij het buitenlands studiediploma gelijkgesteld wordt met het vereiste diploma) en zich verbinden tot het volgen van de opleiding tot preventieadviseur niveau 1. In het bezit zijn van het getuigschrift preventieadviseur niveau 2 is een troef. Praktijkervaring hebben in een IDPBW of EDPBW is eveneens een troef;

Andere troef:

 • Je beheerst de andere gewesttaal en hebt een getuigschrift van Selor of bent bereid dat te behalen (art. 9§ 2).

Boven 20 kandidaten worden de troeven beschouwd als deelnamevoorwaarden, deze worden in de aankondiging gerangschikt in volgorde van prioriteit.

Aanbod

 • Een startsalaris van € 4724,25 (Bruto maandbedrag - Salarisschaal Niveau A4 met 5 jaar anciënniteit) als je minstens 5 jaar praktijkervaring hebt (of binnenkort zal hebben) als Preventieadviseur niveau1 in een IDPBW of EDPBW;

  In afwachting van het bereiken van deze ervaringsvoorwaarde: een startsalaris (zonder anciënniteit) van € 3761,35 (Bruto maandbedrag - Salarisschaal Niveau A1).

 • De mogelijkheid op termijn om deel te nemen aan een statutair wervingsonderzoek ;
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van € 8 ;
 • Automatische erkenning van anciënniteit in de publieke sector en nuttige anciënniteit in de privésector of als zelfstandige ;
 • Tal van opleidingsmogelijkheden ;
 • De mogelijkheid om een tweetaligheidspremie te genieten (onder voorbehoud van het verkrijgen van het Selor-attest art. 9§2) ;
 • Opbouw van een aanvullend pensioen (2e pijler) ;
 • Minstens 31 verlofdagen per jaar ;
 • Voorkeurtarieven in alle Iris Ziekenhuizen Zuid ;
 • Een job met een steeds veranderend maatschappelijk doel ;
 • Tussenkomst van de werkgever in de vervoerkosten (gratis openbaar vervoer en voetgangers- en fietsvergoeding van € 0,25 per km) ;
 • Werken in een aangename en levendige wijk (Flagey, Vijvers van Elsene) die vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer.

INTERESSE? DE KANDIDATUREN WORDEN GESLOTEN OP 04/06/2023

De weerhouden kandidaten worden per e-mail (op 05/06 ) op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties.

De schriftelijke selectieproef vindt plaats op 08/06/2023.

Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 15/06/2023.

Onvolledige of laattijdige kandidaturen worden niet in acht genomen.

Solliciteren

INTERESSE? DE KANDIDATUREN WORDEN GESLOTEN OP 04/06/2023

De weerhouden kandidaten worden per e-mail (op 05/06 ) op de hoogte gebracht en uitgenodigd voor een test ter controle van hun beroepskwalificaties.

De schriftelijke selectieproef vindt plaats op 08/06/2023.

Het sollicitatiegesprek vindt plaats op 15/06/2023.

https://jobs.cpasixelles.brussels/nl/vacature/86644/conseilleriere-en-prevention-h-f-x-cdi--temps-plein/

Extra info

Als je een beperking, leerproblemen of ziekte hebt en je wenst enkele redelijke aanpassingen te genieten in het kader van de selectieprocedure, gelieve dat dan in je sollicitatiebrief te vermelden. Wij zullen je zo goed mogelijk ontvangen.