Projectverantwoordelijke Wegen/Mobiliteit (m/v/x)

De gemeente Ukkel

Selectiecode

XNC23432

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1180 Ukkel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

 • U analyseert de vragen tot lokale aanpassing van de openbare ruimte;
 • U werkt lokale inrichtingen uit en volgt deze projecten op tot de uitvoering ervan;
 • U verzorgt de administratieve opvolging van de projecten: bestekken, brieven, vorderingsstaten, enz.;
 • U beheert de procedure van overheidsopdrachten;
 • U plant de uit te voeren werkzaamheden;
 • U beheert de technische en financiële aspecten van de werken en de planning ervan;
 • U stelt bestekken op voor de uitvoering van werken en leidt de toewijzingsprocedure;
 • U verleent advies over de inrichting van de openbare ruimte om rekening te houden met de verplaatsingsnoden van alle gebruikers (voetgangers en PBM, fietsers, voertuigen, zwaarbeladen voertuigen, openbaar vervoer, enz.);
 • U wint inlichtingen in over wat elders gerealiseerd wordt om de reflectie te voeden.

Werkgever

De Wegendienst werkt onder andere intern technische projecten voor de inrichting van de weg uit en verzorgt het toezicht erop tijdens de uitvoering. Hij heeft als opdracht om de openbare ruimte te onderhouden, te renoveren en te verbeteren, lokale problemen op schaal van een straat te analyseren en er oplossingen voor te vinden, maar ook een globale visie te hebben over het gemeentelijk grondgebied en daarbuiten, in samenwerking met de cel Mobiliteit. Zijn talrijke opdrachten liggen in de lijn van een wens om de levenskwaliteit in de stad voor alle gebruikers te verbeteren.

De Wegendienst werft een technische ambtenaar aan die belast zal zijn met de opvolging van de werven van de verschillende concessiehouders (Vivaqua, Sibelga, telecom, ...) en van de gemeentelijke/gewestelijke onderhouds- en renovatieprojecten van de openbare ruimte. Deze projecten maken deel uit van het programma van de diverse inrichtingen van de Wegendienst, meer bepaald herstelling van trottoirs, asfalteren van straten, heraanleg van gevel tot gevel, klein onderhoud, enz.

Competenties

 • U bent houder van een Master in de bouw ;
 • Ervaring in het domein van de opvolging van werven en/of in het ontwerp van weginrichtingen is een pluspunt;
 • Het brevet van "mobiliteitsadviseur" en/of ervaring in het domein van de mobiliteit is een pluspunt;
 • U bent in staat om plannen te begrijpen en te interpreteren;
 • U heeft kennis van en/of interesse voor openbare ruimtes en de technieken voor de inrichting van de weg;
 • U heeft een goede kennis van de geldende wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald:
  • Inzake overheidsopdrachten;
  • Inzake mobiliteit in Brussel (verkeersreglement en reglement van de wegbeheerder, Good Move-plan, enz.);
  • Inzake stedenbouw (Gewestelijke stedenbouwkundige verordening, enz.);
  • Van het typebestek 2015 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • Van de ordonnantie betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg.

VERWACHTE COMPETENTIES:

 • U maakt doeltreffend gebruik van informaticatools zoals AutoCad, Osiris en het platform Fix My Street;
 • U kunt zelfstandig werken, taken verrichten zonder voortdurend toezicht en communiceert spontaan over de vordering van uw projecten met uw oversten en met de betrokken collega's;
 • U bent nauwgezet, oplossingsgericht, denkt synthetisch en bent in staat om projecten te ontwikkelen en de opvolging ervan te verzekeren;
 • U werkt zich gemakkelijk in een team in en kunt goed samenwerken;
 • U beheert uw agenda verstandig om de deadlines na te leven;
 • U communiceert positief binnen het team om een rustig en aangenaam klimaat te bevorderen;
 • U legt vlot contact met het publiek;
 • U kunt zich aanpassen aan nieuwe situaties en neemt graag nieuwe taken en verantwoordelijkheden op wanneer onvoorziene wijzigingen optreden;
 • U beschikt over een actieve kennis van het Frans en basiskennis van het Nederlands, aangetoond door een Selor-attest (schriftelijke en mondelinge kennis);
 • U heeft kennis van frequent gebruikte computertoepassingen (tekstverwerking, spreadsheets, e‑mail, enz.).

Aanbod

 • Voltijds contract met bepaalde duur (mogelijkheid tot contract van onbepaalde duur daarna) - Onmiddellijke indiensttreding;
 • Salaris overeenkomstig de gemeentelijke barema's (niveau A1);
 • Maaltijdcheques (8€) ;
 • 2de pijler pensioen ;
 • Er wordt rekening gehouden met uw volledige anciënniteit in de overheidssector en in de privésector voor zover die nuttig kan zijn voor de functie;
 • Aangename werkomgeving;
 • Eindejaarstoelage;
 • Glijdende werktijd (37,5 uur/week);
 • Gratis MIVB-abonnement;
 • 80 % terugbetaling van de andere kosten voor het openbaar vervoer;
 • Fiets- en voetgangersvergoeding;
 • Taalpremie op basis van een Selor-attest;
 • Talrijke mogelijkheden om opleidingen te volgen;
 • Diverse voordelen in het kader van de sociale dienstverlening voor het personeel (tussenkomst in de hospitalisatieverzekering, ...);
 • Mogelijkheid tot telewerk.

Solliciteren

Interesse? Vul het sollicitatieformulier in en voeg er uw cv, een motivatiebrief en het/de vereiste diploma('s) aan toe.

http://vacature.uccle.be/nl/vacature/71367/charge-de-projets-voirie-mobilite-h-f-x-/

Extra info