Attaché sociale verkiezingen (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23443

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

De sociale verkiezingen vinden om de vier jaar plaats gedurende een door de wet vastgestelde periode. Zij leiden tot de aanstelling of de hernieuwing van de personeelsafgevaardigden in de Ondernemingsraden en de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk.

De volgende sociale verkiezingen zullen plaatsvinden van 13 tot en met 26 mei 2024.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) staat in voor de juridische en praktische omkadering van de meer dan 7.000 ondernemingen die sociale verkiezingen moeten organiseren en van andere stakeholders. Binnen dit kader is het jouw taak om de betrokken ondernemingen te helpen en te begeleiden bij deze organisatie van de sociale verkiezingen:

 • Je informeert de werkgevers, de werknemers, de sociale partners en de andere geïnteresseerde doelgroepen:
  • Je beantwoordt vragen per telefoon en via e-mail.
  • Je zoekt informatie op om op de gestelde vragen te antwoorden.
  • Je organiseert en neemt deel aan informatiesessies en studiedagen.
  • Je werkt mee aan het opstellen van heldere teksten voor informatiebrochures.
  • Je helpt mee met het beheer van de website.
  • Je beantwoordt vragen om info en hulp bij het gebruik van de webapplicatie.
 • Je helpt bij het up-to-date houden van de databank van ondernemingen die de sociale verkiezingen moeten opstarten.
 • Je verzamelt en behandelt de resultaten van de sociale verkiezingen en je maakt statistieken na de verkiezingen (tabellen en grafieken).
 • Je brengt regelmatig verslag uit van de activiteiten en de resultaten aan de verantwoordelijken van de dienst en je zorgt voor een vlotte uitwisseling van informatie met je collega's.
 • Je bewaart en archiveert de berichtgeving en de resultaten.

Werkgever

Er is 1 Nederlandstalige contractuele betrekking vacant (via startbaanovereenkomst) bij de Afdeling van de inspraakorganen en de arbeidsgerechten van de Algemene Directie Arbeidsrecht en Juridische Studiën van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

De Algemene Directie Arbeidsrecht en Juridische Studiën is een van de zes algemene directies van de FOD WASO. Deze directie heeft als opdracht de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen en inspraakorganen alsook het beleid inzake federale bevoegdheden op het gebied van werkgelegenheid en werkloosheid. Deze Algemene Directie bestaat uit vijf afdelingen:

 1. Afdeling van de reglementering van de individuele arbeidsbetrekkingen
 2. Afdeling van de inspraakorganen en de arbeidsgerechten, die zich onder meer bezighoudt met de organisatie en opvolging van sociale verkiezingen binnen bedrijven.
 3. Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen
 4. Afdeling van de werkgelegenheid en het secretariaat
 5. Afdeling van de administratieve geldboeten en het e-pv

De volgende sociale verkiezingen worden in mei 2024 georganiseerd; de voorbereidende procedure in de ondernemingen zal in december 2023 starten. Om de bedrijven waarop deze procedure betrekking heeft goed te kunnen begeleiden, moet de Afdeling van de inspraakorganen vanaf begin 2023 voorbereidende werkzaamheden verrichten (voltooiing wetgeving, opstellen brochure, aanpassing website, update en ontwikkeling ‘webapplicatie Sociale Verkiezingen’, update databank, ...).

Surf zeker eens naar onze website: www.werk.belgie.be voor meer informatie.

https://werk.belgie.be/nl

Competenties

COMPETENTIES

Gedragsgerichte competenties

 • Je gaat zelfstandig om met problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je reageert resultaatgericht op stress, je controleert de eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Technische competenties

 • Je bent in staat juridische informatie te analyseren.
 • Je drukt je mondeling op een correcte, efficiënte en duidelijke manier uit.
 • Je drukt je schriftelijk op een correcte, efficiënte en duidelijke manier uit.
 • Je bent een teamspeler. Voldoe je voor de competentie 'In team werken' niet aan de eisen van deze functie, dan kan je niet slagen voor deze selectie en word je niet opgenomen in de lijst met laureaten.

Pluspunten

 • Je hebt een goede kennis van IT-tools (MS Office, internet, etc.).
 • Je hebt een basiskennis Frans, aangezien je in een tweetalig team terecht komt.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN

1. Vereiste diploma op de uiterste inschrijvingsdatum:

Een diploma van licentiaat/master uitgereikt door een Belgische universiteit na ten minste 4 of 5 jaar studie in één van de volgende domeinen:

 • Rechten
 • Arbeidswetenschappen
 • Politieke en sociale wetenschappen
 • Sociale wetenschappen
 • Politieke wetenschappen
 • Beleid, Economie
 • Sociologie

2. Er is geen ervaring vereist. In functie van je voorkennis wordt in de nodige opleiding voorzien.

3. Op de datum van indiensttreding moet je jonger dan 26 jaar zijn (om in aanmerking te komen voor een startbaanovereenkomst of rosettacontract)

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Je wordt via een startbaanovereenkomst aangeworven als Attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. Een contract van bepaalde duur van 1 jaar wordt aangeboden.

De plaats van tewerkstelling is het hoofdbestuur van de FOD WASO (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

LOON

Minimum aanvangswedde: 42.073 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen o.a. eindejaarspremie en vakantiegeld).

Via de salarissimulator kan je je bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

 

VOORDELEN

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

 • Goede balans tussen werk en privé
  • glijdende werkuren  in een 38 of 40-uren week (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
  • mogelijkheid tot 3  dagen telewerk na een inwerkperiode
  • 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
  • kinderopvang tijdens de schoolvakantie
  • kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
  • dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten). 
 • Financiële voordelen
  • mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
  • mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
  • voordelige hospitalisatieverzekering
  • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
  • mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
  • mogelijkheid om een telewerkvergoeding te krijgen
  • voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
  • allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
  • beschikken over een laptop en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
  • bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

 

Arbeidsvoorwaarden

Als u de laureaat bent van deze selectie moet u – om te worden aangenomen - op de datum van aanwerving aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Belg zijn of onderdaan van een andere staat die behoort tot de Europese Economische Ruimte of Zwitserland.
 • Burgerlijke en politieke rechten genieten
 • Een gedrag hebben dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.

Procedure

Screening 

Een eerste screening gebeurt op basis van je cv en je motivatiebrief. Je zal daarna via e-mail het resultaat van de cv-screening ontvangen.
De kandidaten die het best aansluiten bij het profiel zullen uitgenodigd worden voor een interview.
Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je voldoet aan de voorwaarden voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

Interview (+/- 1u + 90 min. voorbereiding)

Tijdens het interview wordt geëvalueerd of jouw technische en gedragsgerichte - zie het luik 'Competenties' - overeenstemmen met de vereisten voor de functie. Jouw motivatie, interesse voor de functie en affiniteit met het domein zullen eveneens bevraagd worden.

Vóór het interview krijg je een gevalstudie en voldoende tijd om deze voor te bereiden.

Jouw CV en motivatiebrief zullen door de jury worden gebruikt als bijkomende informatie vóór en tijdens het interview.

Dit interview zal plaatsvinden in de maand juni 2023 en dit vanaf 12 juni 2023 (onder voorbehoud) in het hoofdkantoor van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

Meer informatie over de selectieprocedure?

Anja BONGAERTS – Selectieverantwoordelijke
Directie van de planning, de selectie en de loopbaan
Tel.: 02 233 42 74
E-mail: hr@werk.belgie.be 

Solliciteren

Is deze functie iets voor jou? Dan wordt het tijd dat we je ontmoeten!

Bezorg onderstaande documenten aan selectieverantwoordelijke Anja BONGAERTS, via hr@werk.belgie.be:

 1. CV
 2. Motivatiebrief
 3. Kopie van je hoogst behaalde diploma

Bezorg ons uiterlijk 23/06/2023 je kandidatuur

Extra info

Tijdens de selectieprocedure waken wij over gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang voor iedereen die solliciteert. We zorgen voor een objectieve selectieprocedure, waarbij je motivatie en competenties gemeten worden. Je gelaatskleur, geslacht, handicap, etc. spelen hierbij geen rol.

Opgelet! Aangezien het gaat om een startbaanovereenkomst is jouw leeftijd wél van belang. Je kan enkel deelnemen als je jonger bent dan 26 jaar.

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen.

 • Meld dit via mail aan de selectieverantwoordelijke via hr@werk.belgie.be tijdens het indienen van je sollicitatie
 • Geef hierbij zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en vermeld ook welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Portret Koen Faes
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen Faes
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen Faes
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Portret Marc Lombet
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc Lombet
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc Lombet
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans