Accountant (m/v/x)

brusafe.brussels

Selectiecode

XNC23607

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1130 Haren

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Brusafe is op zoek naar een accountant (M/V/X) die in samenwerking met de collega's van de eenheid Financiële Diensten de volgende taken zal uitvoeren:  

 • U controleert, vereffent en voert de aankoopfacturen in de boekhoudsoftware in;

 • U houdt de financiële en loondagboeken bij; 

 • Ubereidt betalingsvoorstellen van leveranciers voor en behandelt betalingsherinneringen; 

 • U controleert regelmatig de rekeningen (algemene, klanten, leveranciers);  

 • U bereidt verschillende transacties voor en boekt deze; 

 • U bereidt btw-aangiften voor;

 • U stelt maandelijkse en jaarlijkse boekhoudkundige en financiële verslagen op; 

 • U verricht alle handelingen die nodig zijn voor de afsluiting van de rekeningen en stelt de bijlage op bij de uitvoeringsrekening van de begroting; 

 • U bereidt de jaarlijkse controle van de Auditor en de Rekenkamer voor;

 • U zorgt voor de dagelijkse opvolging van de uitvoering van de begroting (vastleggingen, vereffeningen, verdelingen); 

 • U volgt de inning van inkomsten;

 • U neemt deel aan de opstelling van de jaarlijkse begroting; 

 • U rapporteert aan de verantwoordelijke van de eenheid, aan wie u regelmatig verslag uitbrengt over de voortgang van uw activiteiten;  

 • U stelt concrete oplossingen voor wanneer u problemen ondervindt;

 • U vervangt collega's in de eenheid volgens de behoeften van de afdeling.  

 

Werkgever

Brusafe is de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen Deze school brengt de bestaande opleidingsstructuren samen: de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool, het Opleidingscentrum van de Brusselse Brandweer, het Opleidingsinstituut voor Dringende Medische Hulpverlening en de Gewestelijke School voor Openbaar Bestuur (afdeling veiligheid en preventie).   

De hoofdopdrachten van Brusafe omvatten:   

 • Het implementeren van een geïntegreerde en multidisciplinaire visie op veiligheid in de ruimste zin van het woord;   

 • Het ondersteunen van de verschillende scholen door gemeenschappelijke processen te delen (met name pedagogische eenheid, communicatie, boekhouding, openbare aanbestedingen, ICT...);   

 • Het ondersteunen van de scholen door het beschikbaar stellen van een gemeenschappelijke en multidisciplinaire infrastructuur.  

http://www.brusafe.brussels

Competenties

- Beschikken over een diploma hoger onderwijs (bv. graduaat, professionele bachelor, kandidatuur, overgangsbachelor) uitgereikt door een Belgische hogeschool of universiteit na ten minste 2 of 3 jaar studie binnen het domein van de economie, boekhouding, ... 
- Ten minste 1 jaar relevante beroepservaring binnen het domein van boekhouding, waarin u ten minste 3 van de volgende 7 taken hebt uitgevoerd:  

 • Boeking van inkoop- en/of verkoopfacturen;

 • Voorbereiding van de afsluiting: verificatie van de algemene rekeningen, klanten en leveranciers;

 • Voorbereiding van de afsluiting: afstemmingen salarisrekeningen;

 • Voorbereiding van de afsluiting: Diverse regularisatieopdrachten aan het einde van het jaar (boekhoudkundige afsluiting);

 • Opstelling van de balans en resultatenrekening;

 • Bijhouden van de financiële dagboeken (kasboek, bankboek);

 • Loontoewijzingen. 

Technische competenties: 

 • Beheersen van Office Suite en de Office 365-omgeving;

 • Praktische kennis van kantoorautomatiseringstools (suites) binnen de relevante domeinen: boekhouding en financiële rapportage; 

 • Een goede kennis hebben van de boekhoudregels voor vzw’s;

 • De kennis van de tweede landstaal is een pluspunt;

 • Een goede kennis hebben van de Organieke ordonnantie van 23-02-2006 over de begroting, boekhouding en controlebepalingen is een pluspunt. 

Gedragsvaardigheden:

 • U creëert en verbetert de teamgeest door uw meningen en ideeën te delen en door te helpen conflicten tussen collega's op te lossen.

 • U ondersteunt interne en externe klanten op een transparante, eerlijke en objectieve manier, biedt hen een gepersonaliseerde service en onderhoudt constructieve contacten.

 • U handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert de vertrouwelijkheid en verplichtingen en vermijdt elke vorm van partijdigheid.

 • U plant en beheert uw eigen ontwikkeling actief op basis van uw mogelijkheden, interesses en ambities, door uw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en door u voortdurend te verrijken met nieuwe ideeën en benaderingen, vaardigheden en kennis.

 • U bent betrokken en toont de bereidheid en ambitie om resultaten te leveren en verantwoordelijkheid op te nemen voor de kwaliteit van de ondernomen acties.  

 • U analyseert de gegevens doelgericht en evalueert de informatie kritisch.  

 • U behandelt en lost problemen zelfstandig op, zoekt naar alternatieven en implementeert oplossingen.  

 • U heeft een goed aanpassingsvermogen en evolueert gemakkelijk in een context van verandering. 

Aanbod

 • Een dynamische werkomgeving, 

 • Een voltijds contract voor onbepaalde duur (37,5 uur/week),  

 • Een salaris (niveau B overheidsdienst) berekend op basis van de eventuele waardering van uw eerdere ervaringen, 

 • Taalbonus afhankelijk van het aanleveren van een bewijs van kennis van het Frans via Selor of een erkende taalschool;

 • Eindejaarpremie;   

 • 100% vergoeding van openbaar vervoer tickets (cumuleerbaar) en fietsvergoeding; 

 • 34 vakantiedagen per jaar (evenredig verdeeld op basis van de gewerkte periode in het lopende jaar);    

 • Mogelijkheid tot telewerken;   

 • Uitgebreid aanbod aan opleidingen. 

Procedure

De selectieprocedure omvat de volgende stappen: 

 • Analyse van cv's en motiveringsbrieven;

 • Schriftelijke test;

 • Interview ten overstaan van een selectiecommissie.

De succesvolle kandidaat moet akkoord gaan met een uitgebreid strafregisteronderzoek door een GIP-medewerker. 

Solliciteren

De sollicitatie, die bestaat uit een gedetailleerd en bijgewerkt curriculum vitae, een schriftelijke motiveringsbrief en kopieën van de vereiste kwalificaties en diploma’s, wordt per e-mail naar het volgende adres gestuurd:  job@brusafe.brussels uiterlijk op 05/10/2023, onder de titel van “Accountant”

Onvolledige aanvragen worden niet geanalyseerd of opgenomen in de sollicitaties. 

Extra info

Brusafe zet zich in voor diversiteit binnen haar teams en zorgt voor een objectief en inclusief selectieproces. Indien nodig kunnen redelijke aanpassingen worden aangeboden.