Projectleider HR en werving (m/v/x)

Stad Brussel

Selectiecode

XNC23618

Taal

Nederlands

Diploma

 • Master
 • Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als rekruteerder ontwikkel en promoot je HR-tools die verband houden met selectie en rekrutering met als doel de werking van de administratie te optimaliseren. Je bent ook verantwoordelijk voor wervings-, mobiliteits- en promotiedossiers volgens de geldende wetgeving en procedures en binnen de gestelde termijnen.

Je werkt in een team van ongeveer tien personen onder leiding van het afdelingshoofd.

Sylvie en Manon, rekruteerders: "Wat we leuk vinden is dat het echt teamwork is, we werken veel samen ... en het team is geweldig! Het werk is heel gevarieerd, net als de profielen die we aanwerven. Het is een kans voor ons om veel te leren en veel mensen te ontmoeten! Alle rekruteerders hebben een sterk ontwikkeld netwerk. Erg leuk is het om de mensen die we gerekruteerd hebben tegen het lijf te lopen in de wandelgangen! We hebben ook projecten buiten de pure werving. Praktisch gezien is de werkplek goed bereikbaar, waar je ook vandaan komt, en het nieuwe Brucitygebouw is erg prettig!

VOORNAAMSTE TAKEN

 • Je verbetert de selectie-/aanwervingstechnieken, je informatiseert en/of implementeert nieuwe procedures met het oog op efficiëntie, vereenvoudiging en transparantie, je zorgt voor de zichtbaarheid van de Stad bij potentiële partners.
 • Je analyseert wervingsverzoeken en vraagt aanvullende informatie op, maakt een shortlist van kandidaten op basis van het verzoek. Je test de gedragsgebonden of technische vaardigheden van de kandidaten en evalueert de resultaten van de tests.
 • Je communiceert de resultaten van voorselecties aan managers, de resultaten van interviews, tests, proeven en de motivatie van het selectiecomité aan kandidaten en lijnmanagers. Je brengt de HR-referenten/centrale secretariaten op de hoogte van nieuwe aanwervingen.
 • Je neemt actief deel aan de selectie van kandidaten tijdens selectiegesprekken. Je organiseert en plant testen en gesprekken. Je stelt beoordelingsrapporten op.
 • Je adviseert leden van selectiecommissies bij de keuze van kandidaten en je traint en begeleidt afdelingsmedewerkers en management in het gebruik van nieuwe software en communicatiekanalen.
 • Je stelt werkaanbiedingen, procedures, vademecums, gespreksverslagen, bestekken, informatiebrieven en antwoorden op procedures, dagvaardingen, ontwerpbesluiten, enz. op.
 • Je maakt en actualiseert dossiers over geselecteerde kandidaten en werkt wervingsmonitoringtabellen bij.
 • Je stelt statistieken op met betrekking tot aanwervingsprocedures en je ontwerpt presentaties om afdelingen te informeren en bewust te maken van specifieke projecten (aanwervingsplatform, geautomatiseerde tests, aanwervingsplannen).
 • Je controleert de geldigheid en conformiteit van documenten (Strafregister, diploma, geboorteakte, verblijfsvergunning/werkvergunning, medisch attest) met de geldende wet- en regelgeving.
 • Je verwelkomt en informeert het interne en externe publiek over vacatures, inschrijvingsprocedures en procedures.
 • Je wordt opgeleid in nieuwe interviewtechnieken en in het interpreteren van de resultaten van selectietests.
 • Je communiceert relevante informatie aan het afdelingshoofd over selectieprocedures en problemen die zich tijdens deze procedures voordoen, evenals over de voortgang van projecten.

Je werkt samen met de HR-verantwoordelijken en lijnmanagers van de andere afdelingen, de verschillende afdelingen van de HR-afdeling (Loopbaan, Payroll, Centraal Secretariaat, Talent Management, Vorming, Interne Communicatie) en het bureau van de. Je hebt ook contact met partners op het gebied van werkgelegenheid, de media, scholen en externe partners die gespecialiseerd zijn in personeelszaken

Werkgever

Met ongeveer 3900 personeelsleden en een uitgebreid onderwijsnet kan de Stad Brussel beschouwd worden als één van de belangrijkste werkgevers van het Brussels Gewest.

Je zal tewerkgesteld worden bij het Departement HR dat instaat voor het personeelsbeheer en de departementen bijstaat in het actieve management van hun medewerkers. Het verzekert de opvolging van de dossiers van de contractuele en statutaire personeelsleden van bij hun aanwerving tot hun pensionering. Het departement houdt zich ook bezig met de berekening van de lonen en het geheel van wettelijke verplichtingen die de Stad als werkgever moet nakomen.

Je gaat aan de slag bij het Dienst Rekrutering en Mobiliteit, die verantwoordelijk is voor het vinden van de beste kandidaten voor de verschillende departementen van de Stad Brussel, of het nu gaat om aanwerving, mobiliteit of promotie.

De Stad Brussel is op zoek naar een Projectleider HR en werving ( niveau Bachelor of Master) voor de dienst Rekrutering en Mobiliteit van haar HR-afdeling (M/V/X).

https://www.bruxelles.be/emploi

Competenties

 • Je hebt een bachelor- of masterdiploma.
 • Of je voldoet aan de interne mobiliteitsvoorwaarden voor een functie in de graad van secretaris of administratief secretaris.
 • Indien u uw diploma in het buitenland heeft behaald moet u behoudens uitzonderingen, een gelijkwaardigheidserkenning voorleggen die uitgereikt wordt door de Vlaamse Overheid (https://www.vlaanderen.be/gelijkwaardigheidserkenning-van-een-buitenlands-diploma-of-getuigschrift-in-vlaanderen )
 • Je bent tweetalig in het Frans en het Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk
 • Je bent resultaatgericht en klantgericht: je kunt goed luisteren, je inleven en assertief zijn, en je vindt het leuk om oplossingen te vinden voor problemen die zich voordoen
 • Je werkt graag samen, zowel met leden van het team als met andere mensen, voornamelijk interne contacten
 • Je hebt goede organisatorische vaardigheden en bent in staat om je werk te structureren en tegelijkertijd flexibel te blijven.
 • Je respecteert wettelijke regels en procedures en discretie is een van je kwaliteiten.
 • Je kunt goed omgaan met stress
 • Ervaring in rekrutering is een troef

Aanbod

 • Voltijds contract van onbepaalde duur
 • Maandelijks brutosalaris: minimum 2822.03 euro met een bachelorsdiploma of minimum 3761.35 met een masterdiploma (eventueel verhoogd in functie van eerdere professionele ervaring, de gezinssituatie en een taalpremie indien je slaagt voor het taalexamen). Je kan een schatting van je salaris berekenen via onze online loonsimulator.
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques, gratis MIVB-abonnement, tussenkomst in de vervoerskosten (NMBS, De Lijn, TEC en fiets), mogelijkheid aan te sluiten bij een hospitalisatieverzekering, pensioenplan voor contractuele medewerkers ten belope van 3% van het brutosalaris
 • Mogelijkheid om te telewerken en regelmatige bijscholing
 • Betaling van het remgeld door de Stad bij medische verzorging voor jou en je gezin in het UVC Brugmann, het UMC Sint-Pieter, het Jules Bordetinstituut en het UKZKF (Universitair Kinderziekenhuis Koningin Fabiola)

 

Procedure

 • Een eerste selectie zal plaatsvinden op basis van het CV en de motivatiebrief door de Dienst Werving. De kandidaten die beantwoorden aan het profiel worden telefonisch uitgenodigd voor pc-testen en een selectiegesprek. Dit gesprek heeft plaats in aanwezigheid van een selectiecomité en peilt naar de motivatie, de gedrags- en technische competenties.

Solliciteren

 • Stuur ons je kandidatuur op http://jobs.bruxelles.be ten laatste op 12/10/2023 (CV + motivatiebrief samen met een kopie van het vereiste diploma). Onvolledige kandidaturen (zonder de vereiste documenten) worden niet in aanmerking genomen.

Extra info

De Stad Brussel selecteert kandidaten op basis van hun competenties en maakt geen onderscheid op basis van hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof of nationaliteit.

Wij moedigen personen met een handicap aan om te solliciteren en zullen rekening houden met eventuele aanpassingen die noodzakelijk zouden zijn tijdens de aanwervingsprocedure of voor de integratie binnen onze administratie.