HR-assistent (m/v/x)

Perspective.brussels

Selectiecode

XNC23624

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1000 Brussel

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Als HR-assistent zal u instaan voor de administratieve opvolging van verschillende dossiers:

 • U voert afwezigheden, verlof, telewerken, arbeidsongevallen, enz. in op de daarvoor bestemde platformen (LR, Presta, Certimed, AXA);
 • U bereidt een bijlage aan het contract of een besluit voor (op basis van sjablonen van de HR-afdeling en/of Groep S);
 • U bent verantwoordelijk voor het klasseren van papieren dossiers en het beheren van administratieve dossiers;
 • HR-dossiers opvolgen en een logboek bijhouden van inkomende/uitgaande correspondentie;
 • Opvolging van contractuele rekruteringen in de tool "Talentfinder":
  • Vacatureaanbod opmaken;
  • Eerste controle van diploma's;
  • Kandidaturen doorsturen naar de hiërarchische lijn;
  • Dossiers aanmaken per jurylid (CV + motivatiebrief afdrukken);
  • Antwoorden aan niet-geselecteerde sollicitanten;
  • Gesprekken afnemen;
  • Antwoorden aan succesvolle sollicitanten;
  • Opvolging van spontane sollicitaties;
  • Opstellen en verdere opvolging van het contract;
  • Onthaal van nieuwe personeelsleden;
 • Opvolging van statutaire aanwervingen in samenwerking met Talent;
 • Opvolgen van aanvragen en aanwerving van stagiairs.

Werkgever

Binnen Perspective is de cel Human Resources op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde HR-assistent om de uitdagingen van het Brussels Gewest mee te ondersteunen. Perspective, een jonge en dynamische instelling die voortdurend op zoek is naar verbetering, biedt je de kans om in een stimulerende omgeving aan boeiende opdrachten te werken.

Perspective

Perspective is een multidisciplinair expertisecentrum dat tot doel heeft het Brussels Gewest de middelen te geven om meer inzicht te verwerven en zijn toekomst voor te bereiden. Met zijn nauwkeurige en relevante analyses geeft perspective.brussels het denkproces van de overheid en het debat met burgers mee richting. Als initiatiefnemer voor de ontwikkelingsstrategie van het Brusselse grondgebied stelt Perspective eveneens geïntegreerde en toekomstgerichte oplossingen voor om te bouwen aan het Gewest van morgen.

Naast de algemene directie bestaat Perspective uit vier departementen: het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA), het departement Territoriale Kennis, het departement Territoriale Strategie en het departement Transversale Diensten.

Het departement Transversale Diensten biedt ondersteuning in het realiseren van de verschillende missies van Perspective. De afdeling bestaat uit volgende diensten;

 • Human Resources en de juridische dienst
 • ICT
 • Facility Management

https://perspective.brussels/nl

Competenties

Diploma

Basisdiploma: hoger onderwijs van het korte type (bachelor/graduaat)

Heeft u uw diploma in het buitenland behaald, dan moet u, om in dienst te kunnen treden, beschikken over een Belgisch gelijkwaardigheidsattest (uitgereikt door de Vlaamse of de Franse Gemeenschap) dat overeenstemt met het niveau van deze betrekking. Indien u daar nog niet over beschikt, vragen we u dit snel in orde te brengen, aangezien deze procedure meerdere weken in beslag neemt.

Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring professionele ervaring vereist.

Technische kennis en competenties

 • U beschikt over uitstekende redactionele capaciteiten (opmaak van verordeningen, procedures, dienstnota’s enz.) en hebt een vlotte pen.
 • Goede kennis van Windows Office.
 • U kunt zich zowel schriftelijk als mondeling duidelijk en verstaanbaar uitdrukken en rapporteert de gegevens op correcte wijze.

Functionele competenties

 • U handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert nauwgezet de vertrouwelijkheid, komt zorgvuldig verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • U analyseert de gegevens gericht en beoordeelt de informatie kritisch.
 • U behandelt problemen zelfstandig en lost ze op, zoekt alternatieven en zorgt voor oplossingen.
 • U creëert een teamgeest en versterkt hem door uw opvattingen en uw ideeën te delen en bij te dragen aan het oplossen van conflicten tussen collega's.
 • U begeleidt interne en externe klanten op transparante, integere en objectieve wijze, biedt hen een dienstverlening op maat en onderhoudt constructieve contacten.
 • U plant en beheert uw eigen ontwikkeling op een actieve manier naargelang uw eigen mogelijkheden, interesses en ambities, door uw eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en u voortdurend te verrijken met nieuwe ideeën, benaderingen, vaardigheden en kennis.
 • U spant u in, toont de wil en de ambitie om resultaten te bereiken en draagt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de ondernomen acties.

Aanbod

Contract

 • Overeenkomst van onbepaalde duur
 • Voltijdse betrekking (38 uur per week)

Verloning

Loonschaal B101: beginloon (maandelijkse brutowedde, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen, aan te passen volgens de gezinssituatie):

€ 2821 - 1 jaar anciënniteit
€ 3040 - 3 jaar anciënniteit

Bij de berekening van de geldelijke anciënniteit wordt rekening gehouden met vroegere prestaties in de openbare sector en in de privésector (voor zover nuttig voor de functie).

Aanvullende voordelen

 • 35 verlofdagen per jaar
 • Dienstvrijstelling tussen Kerstmis en Nieuwjaar
 • Taalpremie voor houders van een Selor-taalcertificaat
 • Maaltijdcheques van € 8 (persoonlijk aandeel € 0,91 per cheque) per gepresteerde dag
 • Gratis MIVB-abonnement
 • Tal van opleidingsmogelijkheden (te volgen tijdens de werkuren)
 • Mogelijkheid tot telewerken
 • Gsm-abonnement
 • Hospitalisatieverzekering
 • Abonnement op Villo voor de woon-werkverplaatsingen
 • Fietsvergoeding voor woon-werkverplaatsingen: € 0,27/km
 • Flexibel werkrooster in een werkweek van 38 uur
 • Volledige tussenkomst in trein- en/of busabonnement (TEC – De Lijn – MTB) voor woon-werkverplaatsingen
 • Toegang tot de Koepel Sociale Dienst

Procedure

 • De kandidaten die het vereiste diploma en de nodige ervaring bezitten, worden uitgenodigd om deel te nemen aan een computertest die generieke vaardigheden voor deze functie evalueert.
 • Enkel kandidaten die de computertest hebben afgelegd, worden uitgenodigd voor het selectiegesprek. Het selectiegesprek kan worden voorafgegaan door een technische proef die de specifieke competenties die voor deze functie zijn vereist, beoordeelt. Dit gesprek zal plaatsvinden tijdens de kantooruren.
 • De uitnodigingen gebeuren via e-mail, gelieve in uw kandidaatstelling dus een geldig e-mailadres te vermelden en raadpleeg dit regelmatig.
 • De kandidaat/kandidate die als eerste gerangschikt wordt, wordt uitgenodigd om zo snel mogelijk in dienst te treden.

Solliciteren

Om in aanmerking te komen, moet uw sollicitatie het volgende bevatten:

 • curriculum vitae waarin de ervaring duidelijk wordt beschreven;
 • motivatiebrief;
 • kopie van het vereiste diploma.

U moet over de nodige professionele ervaring beschikken. De controle van uw ervaring gebeurt op basis van uw cv.

https://jobs.perspective.brussels/nl/vacature/92923/hr-assistent-m-v-x-/

Extra info

Perspective hecht veel belang aan gelijke kansen. Persoonlijke en professionele kwaliteiten zijn doorslaggevend ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst, gender of handicap.

Redelijke aanpassing van de selectieprocedure voor mensen met een handicap

In dit verband zorgen wij voor gelijke kansen, gelijke behandeling en gelijke toegang tot onze selectieprocedures voor kandidaten met een beperking of ziekte. Dit gebeurt door redelijke voorzieningen te treffen om kandidaten met een beperking of ziekte in staat te stellen hun vaardigheden te testen, in omstandigheden die hen niet benadelen ten opzichte van andere kandidaten. Indien u in het kader van de selectieprocedure behoefte heeft aan redelijke aanpassingen, kunt u een verzoek sturen naar humanresources@perspective.brussels.