Front office medewerker (Hasselt) (m/v/x)

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23627

Taal

Nederlands

Diploma

Hoger secundair

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

C

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

3500 Hasselt

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Voor de regio Limburg zijn we op zoek naar een front office medewerker. Je werkt voornamelijk in het kantoor van Hasselt en springt sporadisch bij in het kantoor van Leuven en de andere kantoren in Limburg. 

Je zorgt voor een correcte en klantvriendelijke dienstverlening aan de leden, met het oog op de voorbereiding van hun dossiers.

 • Voor het contact van eerste lijn zorgen: onthaal aan het loket, telefonisch onthaal, behandeling van de schriftelijke en elektronische correspondentie
 • De (kandidaat)leden begeleiden
 • De juiste documenten afleveren en hulp bieden bij het invullen van deze documenten
 • Hulp en begeleiding bieden bij het lezen/begrijpen van documenten mbt de ziekte- en invaliditeitsverzekering (uitleg geven over een ziekenhuisfactuur, over een brief mbt de MAF of de VT,…)
 • Basisdiensten verlenen, onder andere:
  • Eenvudige tarificatie
  • Afgeven van klevertjes, Europese kaarten, attesten,…
  • Beheer van de gegevens van de verzekerden
  • Inschrijvingsformulieren helpen invullen
  • Formulieren voor arbeidsongeschiktheid helpen invullen
  • Formulieren voor de registratie van een arbeidsongeval helpen invullen
 • Info geven over de situatie van een dossier (aanvraag VT, terugvorderingsprocedure, terugbetaling zorgen in het buitenland,…)

 

Je staat in voor de correcte uitvoering van de taken die je zijn opgedragen, met het oog op de goede werking van de Gewestelijke Dienst (GD).

 • De aanvragen om inlichtingen behandelen en in dat verband de nodige opzoekingen verrichten
 • De briefwisseling behandelen die specifiek is voor de dienst
 • De reglementering opvolgen, deelnemen aan vergaderingen en opleidingen in verband met de behandelde materie
 • Bijdragen tot de goede werking van de GD in het algemeen door collega’s bij te staan en/of te vervangen indien de gewestelijk beheerder dat vraagt.

Werkgever

Ons kantoor te Hasselt is gelegen te Maastrichtersteenweg 214/1, 3500 Hasselt.

De HZIV beschikt over gewestelijke diensten, plaatselijke bureaus en permanenties (of zitdagen).

De HZIV werkt dus op een gedecentraliseerde wijze. De gewestelijke diensten van de HZIV bieden hun leden de prestaties van de courante diensten aan. De basisopdrachten van de gewestelijke diensten zijn:

de inschrijvingen, herinschrijvingen of mutaties van leden, de aflevering van documenten zoals kleefbriefjes of kwijtingen in het kader van de geneeskundige verzorging, de terugbetaling van de prestaties van geneeskundige verzorging, de storting van uitkeringen van arbeidsongeschiktheid en invaliditeit, de terugbetaling van medische prestaties en socio-medische hulp.

De HZIV is een Openbare Instelling van Sociale Zekerheid. Haar opdracht bestaat er in aan elke persoon de garantie te bieden dat hij zijn rechten inzake de ziekte- en invaliditeitsverzekering kan laten gelden, los van elke financiële belemmering en los van alle ideologische, sociaal-economische of medische factoren.

Eigen aan de HZIV is dat zij enkel actief is in de verplichte ziekteverzekering en niemand uitsluit (m.a.w. de HZIV verzekert iedereen die er om vraagt).

De HZIV wenst een dynamische en klantgerichte instelling te zijn, met bekwaam en gemotiveerd personeel, die zich inzet voor een kwalitatieve dienstverlening en oog heeft voor voortdurende verbetering met een bijzondere aandacht voor de sociaal zwakkere.

http://hziv.be

Competenties

Om te kunnen deelnemen aan deze selectie moet je voldoen aan volgende diplomavereisten:

Je bent in het bezit van een diploma hoger secundair onderwijs:

 • Getuigschrift uitgereikt na het slagen "met vrucht" van een zesde leerjaar van het secundair onderwijs met volledig leerplan
 • Getuigschrift van hoger secundair onderwijs of bekwaamheidsdiploma dat toegang verleent tot het hoger onderwijs
 • Diploma uitgereikt na het slagen voor het examen bedoeld in art. 5 van de wetten op het toekennen van de academische graden
 • Diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie, afgeleverd na een cyclus van tenminste zevenhonderd vijftig lestijden.

Gedragsgerichte competenties

 • Je kan zelfstandig omgaan met problemen, zoekt alternatieven en voert de oplossing uit.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door meningen en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je bent in staat interne en externe klanten op een transparante,integere en objectieve manier te begeleiden , hen een persoonlijke dienstverlening te leveren en constructieve contacten te onderhouden.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en neemt verantwoordelijkheid voor de correctheid van ondernomen acties.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! De competentie in het vet en jouw motivatie worden als erg belangrijk voor de job beschouwd. Deze wegen harder door in de eindscore.

Aanbod

Wij bieden jou een (eerste) werkervaring bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) en een eventueel toekomstig parcours binnen onze organisatie. Je wordt intern opgeleid.

Je wordt aangeworven als administratief assistent (niveau C) met de bijhorende weddeschaal C1 via een startbaanovereenkomst. 

Loon
Minimum aanvangswedde: 28.546,57 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).

Voordelen

 • maaltijdcheques (6 euro/dag)
 • mogelijkheid tot telewerk
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie 
 • uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
 • voordelige hospitalisatieverzekering
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+ kaart
 • mogelijkheid voor een fietsvergoeding
 • allerlei sociale voordelen
 • beschikken over een laptop
 • gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
 • mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen of 12 compensatiedagen bij keuze niet-priksysteem
 • glijdende werkuren in een 38-uren week
 • 26 dagen verlof per jaar en gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar

Procedure

Interview (+/- 45 minuten) :

Het interview evalueert of je gedragsgerichte competenties (zie rubriek ‘Profiel’) overeenkomen met de jobvereisten. Er worden ook vragen gesteld over je motivatie, je interesse en je voeling met het werkterrein.

Je cv wordt gebruikt als bijkomende informatie voor het interview.

Het interview zal doorgaan in ons centraal bestuur te Brussel of online. 

Solliciteren

Interesse? Gelieve uw CV samen met een motivatiebrief te mailen naar:

Hulpkas voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering - HZIV

Ter attentie van Dienst HR (met vermelding van de functie)

via werecruit@hziv.be

De kandidaten die voldoen aan de in de functiebeschrijving vermelde voorwaarden (startbaan voor jongeren onder de 26 én diplomavoorwaarden) zullen zo snel mogelijk opgeroepen worden voor een (online) interview. Indien het aantal inschrijvingen te groot is zal een eerste screening op basis van CV en motivatiebrief gebeuren.

Extra info

We voeren een actief diversiteitsbeleid en waken over gelijke kansen, een gelijke behandeling en een gelijke toegang tot de selecties voor al wie solliciteert. Indien nodig kun je redelijke aanpassingen vragen voor de selectieprocedure.