Attaché – 'Eerste lijn & Ambulante zorg' (m/v/x)

Vivalis.brussels

Selectiecode

XNC23678

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Rekrutering betalende klant

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1040 Etterbeek

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Opdrachten verbonden aan de functie

De attaché binnen de directie ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ zal voornamelijk verantwoordelijk zijn voor:

 • Het actief, zelfstandig en in teamverband bijdragen aan de ontwikkeling en de operationele uitvoering van het onderdeel 'Gezondheid' van de bevoegdheden die overgedragen zijn aan de directie ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ van de DVC;
 • Meer in het bijzonder, het bijdragen tot de ontwikkeling en het beheer van het beleid op het gebied van de eerstelijnsgeneeskunde: uitvoering van de beleidslijnen van het Verenigd College, contacten met de ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnsgeneeskunde, met de veldactoren die door de GGC ondersteund worden en met hun federaties, toezicht op het beheer van de premies die worden toegekend aan de actoren van de eerstelijnsgeneeskunde, beheer van de subsidies, contacten en samenwerkingsverbanden met de gemeenschaps-, gewestelijke en federale overheden die banden hebben met de bevoegdheid van de eerstelijnsgeneeskunde, enz.;
 • Het samenwerken, binnen de directie, met de verschillende cellen, met name de Cel 'Preventieve Geneeskunde' (beheer en controle van ziekten waarvoor een aangifteplicht bestaat, opsporing van ziekten zoals kanker, dopingbestrijding, gezondheidsmonitoring, het verband tussen milieu en gezondheid…).

Als attaché binnen de directie ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ vereist de functie:

 • Het bijdragen tot de ontwikkeling en operationele uitvoering van het gezondheidsbeleid in het Brussels Gewest;
 • Het deelnemen aan overleg met de sectoren waarvoor de GGC bevoegd is;
 • Het ontwikkelen van de kennis van de sectoren waarvoor de GGC bevoegd is en van de wetenschappelijke ontwikkelingen aangaande de voor de directie vastgestelde prioriteiten en strategieën op het gebied van gezondheid.

Werkgever

De functie binnen de organisatie

De Diensten van het Verenigd College (DVC) vormen de administratie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC).

Met de opdracht het leven van alle Brusselaars te verbeteren op het vlak van welzijn en gezondheid, streven ze ernaar de referentieadministratie te worden in die materies.

De DVC zijn een actieve, tweetalige administratie met een honderdtal medewerkers, waar deskundigheid, zin voor samenwerking, gelijke behandeling en een goede dienstverlening aan de burgers de kernwaarden zijn.

De Diensten van het Verenigd College van de GGC bestaan uit een studiedienst, een communicatiedienst en vier directies:

 • ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’: het verlenen en vernieuwen van institutionele goedkeuringen, het verlenen van subsidies, het opstellen van nieuwe verordeningen of besluiten, ...;
 • ‘Controle’: administratieve en financiële controle van instellingen die door de GGC erkend of gesubsidieerd zijn;
 • ‘Coördinatie & Procedures’: transversale ondersteunende diensten voor de andere Directies (HR, administratieve coördinatie, juridische dienst);
 • ‘Begroting & Financiën’: het toezicht op de naleving van de vastgestelde budgetten en het goede beheer van de uitgaven;
 • Het ‘Observatorium voor Gezondheid en Welzijn’, een studiedienst.

De attaché zal nauw samenwerken met de directeur ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ en de eerste attaché deskundige – coördinator van de afdelingen ‘Eerste lijn & Ambulante zorg' en 'Preventieve geneeskunde & Overdraagbare aandoeningen’.

https://www.ccc-ggc.brussels/nl

Competenties

Profiel

 • Gevraagd diploma : Kandidaten voor een functie als attaché binnen de directie ‘Gezondheid & Bijstand aan Personen’ moeten in het bezit zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het lange type.
 • Gewenste kwaliteiten: deskundig adviseur, informatiebeheerder, projectleider of medewerker, dossierbeheerder, vertegenwoordiger van de GGC.
 • Pluspunt: Kennis van de kwesties en uitdagingen in verband met de organisatie van de gezondheidsstelsels, alsook ervaring in een gezondheidssector en/of met gezondheidsactoren in de Brusselse regio kunnen een troef zijn;
 • Kennis en/of ervaring op het gebied van publieke administratie of binnen een publieke administratie is een pluspunt;
 • Kennis van de tweede Brusselse taal is een pluspunt.

Aanbod

Wat wij aanbieden voor deze functie

 • Weddeschaal A101 [min. 45.575,72 €; max. 81.135,94 €] geïndexeerd volgens het huidige stijgingscoëfficiënt (1,9999 op 01/01/2023);
 • Maaltijdcheques met een nominale waarde van 8 euro per gewerkte dag (met inhouding van 1,09 euro);
 • Hospitalisatieverzekering, met inbegrip van kind(eren) en echtgeno(o)t(e) (tot en met 66 jaar);
 • Vlot bereikbaar met het openbaar vervoer;
 • Gratis openbaar vervoer voor het woon-werktraject;
 • Mogelijkheid tot een fietsvergoeding en/of een Villo! abonnement;
 • Flexibel uurrooster in de 38-urenweek;
 • Mogelijkheid tot telewerken;
 • 35 dagen verlof per jaar;
 • Sociale dienst (collectieve en individuele voordelen van culturele, sportieve, recreatieve of feestelijke aard);
 • Tal van opleidingsmogelijkheden;
 • Mogelijkheid om interessante tweetaligheidstoelagen te verkrijgen.

Procedure

Aanwervingsprocedure

De kandidaten moeten vooraf een schriftelijke test afleggen, op afstand, om hun technische vaardigheden te beoordelen. Deze test duurt 45 minuten en moet uiterlijk om 18u de dag voor het sollicitatiegesprek afgewerkt en ingediend zijn.

Het selectiegesprek vindt plaats ten overstaan van een selectiecommissie die de test zal hebben ontvangen en doorgenomen. Het gesprek duurt ongeveer 45 minuten en heeft als doel de beroepsbekwaamheden te analyseren in relatie tot de vereisten van de functie, de kennis van onze administratie alsook de motivatie, interesses en affiniteiten met het werkterrein.

Sommige vragen tijdens het selectiegesprek worden geformuleerd volgens de STAR-methode. Om deze methode te leren kennen, nodigen wij je uit om deze door 'Werken voor' voorgestelde video te bekijken: https://www.youtube.com/watch?v=V9hiM2zfBsA

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 21/11/2023 contact opnemen met mevrouw Charlot Simoens, hetzij per e-mail csimoens@ggc.brussels, hetzij per telefoon 02/552.01.33.

De persoonsgegevens die in het kader van deze vacature worden meegedeeld, zijn uitsluitend bestemd voor de aanwerving voor de hierboven beschreven functie. De informatie zal alleen worden verwerkt ten behoeve van deze vacature en zal in geen geval aan derden worden doorgegeven. De DVC van de GGC zullen deze gegevens dan ook niet langer bewaren dan nodig is om deze aanwerving te verwerken. Indien u vragen hebt over gegevensbescherming, of indien u uw gegevens wenst te corrigeren of bezwaar wenst te maken, aarzel dan niet contact op te nemen met de verantwoordelijke voor gegevensbescherming op het volgende adres: dataprotection@ggc.brussels.

Solliciteren

Sollicitatieprocedure

Alle kandidaatstellingen moeten het volgende omvatten:

 • het referentienummer van deze procedure: 2022_BE_A1_39;
 • een motivatiebrief met een toelichting over de kwalificaties en ervaring die de kandidaat kan voorleggen met betrekking tot de functie;
 • een bijgewerkt CV.

Elke kandidaatstelling moet verzonden worden voor 22/11/2022 om middernacht. Alle informatie betreffende de inhoud van de functie, de procedure en de gelijkwaardigheid van graden kan worden verkregen bij Mevr. Tiffany Pauwels, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 11 of Mevr. Charlot Simoens, Administratief assistente - Dienst HR 02/552 01 33.

Alleen volledige sollicitaties (cv en motivatiebrief) worden in aanmerking genomen. Een eerste selectie zal worden gemaakt op basis van de ontvangen sollicitaties. Kandidaten die het beste aan het vereiste profiel voldoen, worden telefonisch uitgenodigd voor een gesprek met een selectiecommissie. Deze gesprekken zullen plaatsvinden van 01/12/2023 tot 11/12/2023, op afstand of in persoon, afhankelijk van de van kracht zijnde gezondheidssituatie. Uitstel van datum is niet mogelijk.

https://short.sg/j/37045356

Extra info

Als u een handicap hebt en bepaalde aanpassingen nodig hebt om aan de selectieprocedure te kunnen deelnemen, kunt u vóór 21/11/2023 contact opnemen met mevrouw Charlot Simoens, hetzij per e-mail csimoens@ggc.brussels, hetzij per telefoon 02/552.01.33.