Kwaliteitscoördinator (m/v/x)

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Enkel voor starters (-26j)

Selectiecode

XNC23686

Taal

Nederlands

Diploma

Master

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

A

Type aanwerving

Startbaanovereenkomst

Duur

Bepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1070 Anderlecht

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Ben je jonger dan 26 en wil je een geïntegreerd kwaliteitssysteem helpen beheren? Spreekt het domein van managementcontrole je aan en wil je betrokken raken bij een federale overheid die mensen op de eerste plaats zet? Dan is deze baan als kwaliteitscoördinator iets voor jou!

Als kwaliteitscoördinator binnen de Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer ontwikkel, implementeer en beheer je het geïntegreerd kwaliteitsmanagementsysteem binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Je voert onderstaande taken uit:

 • Je neemt deel aan het netwerk van kwaliteitscoördinatoren. Je volgt de vergaderingen en bereidt de verslagen voor.
 • Je coördineert en beheert dossiers en opdrachten voor de directie van de kwaliteit en het crisisbeheer. Je ziet erop toe dat ze worden uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen, het tijdschema en de vooraf bepaalde kwaliteitseisen.
 • Je ontwikkelt, verbetert en actualiseert kwaliteitsdocumenten en -modellen (zoals procesbeschrijvingen en procedures).
 • Je volgt opleidingen om je de materie inzake kwaliteit eigen te maken en neemt zelf initiatieven om je expertise verder te ontwikkelen.
 • Je deelt je kennis en ervaring met interne en externe collega's.
 • Je bent flexibel en ondersteunt je rechtstreekse collega’s en de directeur in het realiseren van gezamenlijke doelstellingen.

 

Meer info over de jobinhoud?

Amaury VANDEN HOUWE – Directeur

Diensten van de Voorzitter - Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer

Tel: 02 233 40 02

E-mail: Amaury.VANDENHOUWE@werk.belgie.be

Werkgever

Er is 1 contractuele Nederlandstalige of Franstalige betrekking vacant bij de Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer van de Diensten van de Voorzitter binnen de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

De Directie van de kwaliteit en het crisisbeheer staat enerzijds in voor het beheer van crisissen en incidenten en anderzijds voor de kwaliteit binnen de FOD. In dit kader is zij verantwoordelijk voor:

 • een geïntegreerd kwaliteits- en managementsysteem, gebaseerd op de normen/schema’s ISO9001, ISO14001, EMAS, ISO45001, ISO17020 en ISO17025
 • projectbeheer (PMO)
 • interne controle
 • interne en externe audit
 • beheer van klachten m.b.t. de werking van de FOD
 • duurzame ontwikkeling
 • crisisbeheer binnen de FOD

De Diensten van de Voorzitter werken ter ondersteuning van de FOD. Alle diensten die er deel van uitmaken staan onder het rechtstreeks gezag van de voorzitter van het Directiecomité. De Diensten van de Voorzitter staan de voorzitter van het directiecomité bij. Hij neemt de algemene leiding en coördinatie van de FOD waar, met het oog op het bereiken van de doelstellingen van de FOD.

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft als missie het verhogen van de kwaliteit van het werk in België, het garanderen van een gelijk speelveld voor werkgevers, het hard aanpakken van sociale fraude en dumping en ervoor zorgen dat de rechten van de werknemers gerespecteerd worden in een veilige en gezonde werkomgeving. We doen dit via sociale dialoog, met competente medewerkers en in samenwerking met de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst en andere partners.

https://werk.belgie.be/nl

Competenties

COMPETENTIES

Gedragsgerichte competenties

 • Objectieven behalen: Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • In Team Werken: Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Servicegericht Handelen: Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hun een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.

Een goede motivatie is eveneens belangrijk.

Opgelet! Jouw motivatie wordt als erg belangrijk voor de job beschouwd en weegt harder door in de eindscore (X2).

 

Pluspunten

 • Je hebt kennis van het Frans, aangezien je in een tweetalig team zal werken.
 • Je hebt kennis van kwaliteitsmanagement, ISO-normen of ruimere ervaring binnen procesbeschrijvingen, risicobeheer, projectwerking en documentbeheer.
 • Je hebt goede schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Je hebt een goede kennis van Microsoft Office-toepassingen (o.a. Word, Excel, PowerPoint).

 

DEELNEMINGSVOORWAARDEN 

 • Je bent jonger dan 26 jaar (startbaanovereenkomst)
 • Je beschikt over een masterdiploma
 • Werkervaring is niet vereist

Aanbod

ARBEIDSVOORWAARDEN

Je wordt aangeworven via een startbaanovereenkomst als attaché (niveau A1) met de bijhorende weddeschaal NA11. Je krijgt een contract bepaalde duur van 1 jaar. Na een positieve evaluatie wordt dit verlengd tot het einde van het kwartaal waarin je 26 jaar wordt.

 Loon

Minimum aanvangswedde: 43.757,81 EUR (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen - zoals vakantiegeld en eindejaarstoelage - niet inbegrepen).

Via de salarissimulator op de website van FOD BOSA kan je jouw maandelijkse bruto- en nettoloon berekenen door een aantal vragen te beantwoorden.

Voordelen

 • variabele werkuren in een 38- of 40-urenweek (zonder prikkloksysteem), met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de 40-urenweek
 • 26 dagen vakantieverlof en collectieve sluiting tussen Kerstmis en nieuwjaar
 • mogelijkheid tot 2 à 3 dagen telewerk per week (incl. telewerkvergoeding)
 • vlot bereikbaar kantoor in Brussel, vlak bij het NMBS-station Brussel-Zuid
 • gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en mogelijkheid tot een fietsvergoeding
 • mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
 • allerlei sociale voordelen (o.a. hospitalisatieverzekering, kinderopvang in schoolvakanties, kortingen via de Fed+-kaart, bedrijfsrestaurant, personeelsvereniging, sinterklaascheque, geboorte- of adoptiepremie)

Ontdek alle informatie (extra premies en toelagen, ...) en voordelen over werken bij de federale overheid op de website van BOSA.

Procedure

Stap 1

Een eerste screening gebeurt op basis van jouw cv en motivatiebrief. We controleren hierbij de deelnemingsvoorwaarden, jouw profiel en motivatie. Het resultaat van de cv-screening ontvang je via mail.

Je wordt enkel toegelaten tot de selectie als je in aanmerking komt voor een startbaanovereenkomst (jonger dan 26 jaar).

 

Stap 2

De kandidaten die het best aansluiten bij het profiel worden uitgenodigd voor een interview. Het interview duurt +/- 45 minuten en evalueert of jouw competenties overeenstemmen met de vereisten van de functie. Jouw motivatie, interesse voor de functie en affiniteit met het domein zullen eveneens bevraagd worden.

Dit interview zal eind november – begin december 2023 doorgaan (data onder voorbehoud) in het hoofdbestuur van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel). Je bent geslaagd als je ten minste 50 punten op 100 behaalt.

Solliciteren

Bezorg onderstaande documenten aan de selectieverantwoordelijke Dana Douliez via hr@werk.belgie.be

 1. Motivatiebrief
 2. CV
 3. Kopie van je hoogst behaalde diploma

Je kan solliciteren tot vrijdag 24/11/2023.

Extra info

Tijdens de selectieprocedure waken wij over gelijke kansen, een gelijke behandeling en gelijke toegang voor iedereen die solliciteert. We zorgen voor een objectieve selectieprocedure, waarbij je motivatie en competenties gemeten worden. Je gelaatskleur, geslacht, handicap, etc. spelen hierbij geen rol.

Opgelet! Aangezien het gaat om een startbaanovereenkomst is jouw leeftijd wél van belang. Je kan enkel deelnemen als je jonger bent dan 26 jaar.

 

Als persoon met een handicap, leerstoornis of ziekte kan je redelijke aanpassingen aan de selectieprocedure vragen.

 • Meld dit via mail aan de selectieverantwoordelijke via hr@werk.belgie.be tijdens het indienen van je sollicitatie
 • Geef hierbij zoveel mogelijk details over de moeilijkheden die je ondervindt en vermeld ook welke aanpassingen je hierbij kunnen helpen, bijvoorbeeld: groter scherm, voorleessoftware, meer tijd, ...

Ontmoet je toekomstige collega's

Al onze getuigenissen

 • Portret Nele De Beer
  We krijgen in ons team de mogelijkheid om onze eigen talenten en competenties te ontdekken, ze in te zetten en verder te ontwikkelen.
  Nele De Beer
  Selectieverantwoordelijke
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Nele De Beer
 • Portret Niels Vangeel
  In het merendeel van de bedrijven verlopen de inspecties constructief.
  Niels Vangeel
  Burgerlijk ingenieur - inspecteur procesveiligheid
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Niels Vangeel
 • Icoon medewerker zonder foto
  De uitgesproken variatie, zowel wat inhoud als taken betreft, trekt me het meest aan.
  Chris Van Baeten
  Arts inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Chris Van Baeten
 • Portret Evy
  Wanneer je bij de federale overheid werkt, kom je terecht bij een stabiele werkgever waar er veel flexibiliteit is op het vlak van werkuren en telewerk.
  Evy
  Jurist welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Evy
 • Portret Koen Faes
  Ik bezoek zeer uiteenlopende werkomgevingen en kom zo op plaatsen die de meeste mensen nooit te zien krijgen.
  Koen Faes
  Sociaal inspecteur welzijn op het werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Koen Faes
 • Portret Isabelle Peereman
  Je moet goed kunnen luisteren en vervolgens met overtuiging een oplossing voorstellen.
  Isabelle Peereman
  Sociaal bemiddelaar
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Isabelle Peereman
 • Portret Kristof Verlé
  Deze job is ideaal voor mensen die niet continu op dezelfde plaats willen werken.
  Kristof Verlé
  Inspecteur arbeidshygiëne
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kristof Verlé
 • Portret Sandra Van Moere
  Door te werken voor de selectiedienst sta ik de samenleving ten dienste, we helpen mensen immers aan een job.
  Sandra Van Moere
  Administratief expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Sandra Van Moere
 • Icoon medewerker zonder foto
  Als ik ervoor kan zorgen dat een werknemer het loon krijgt waarop hij recht heeft dan geeft mij dat veel voldoening.
  Lisa Van Hove
  Sociaal inspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Lisa Van Hove
 • Portret Edward Vanhove
  Ik help medeburgers tijdens het uitvoeren van hun werk, opdat zij in optimaal veilige en gezonde omstandigheden hun werk kunnen blijven uitvoeren.
  Edward Vanhove
  Sociaal inspecteur Toezicht op het Welzijn op het Werk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Edward Vanhove
 • Icoon medewerker zonder foto
  Work-life Balance is belangrijk en dit kan perfect in mijn job!
  Tanja Bruggen
  Arbeidsinspecteur - expert
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Tanja Bruggen
 • Icoon medewerker zonder foto
  Wat ik leuk vind is de vrije ruime keuze aan opleidingen.
  Trevor Tommeleyn
  Technisch deskundige – arbeidsinspecteur vervoer
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Trevor Tommeleyn
 • Portret Kelly Herremans
  Ik slaagde er al meermaals in om mensen in veiligheid te brengen die zich in precaire leef-en werkomstandigheden bevonden.
  Kelly Herremans
  Sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Kelly Herremans
 • Portret Marc Lombet
  We halen veel voldoening uit het helpen van werknemers in moeilijkheden met hun werkgevers.
  Marc Lombet
  Arbeidsinspecteur - directeur – kwaliteitscoördinator
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Marc Lombet
 • Portret Carole Sansdrap
  Ik heb het geluk te werken met collega's die altijd gemotiveerd en bereid zijn.
  Carole Sansdrap
  Experte sociaal inspecteur
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Carole Sansdrap
 • Portret Julie Coulon
  De taken die ik krijg zijn zeer gevarieerd, zodat ik me nooit verveel en altijd nieuwe dingen leer.
  Julie Coulon
  Expert personeelsplanning en budget
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Coulon
 • Portret Julie Spelmans
  Het leukste aan mijn job is dat je mensen helpt mekaar te begrijpen.
  Julie Spelmans
  Tolk
  -
  FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
  More about Julie Spelmans