Een Adjunct-Diensthoofd (m/v/x)

OCMW van Sint-Lambrechts-Woluwe

Selectiecode

XNC23693

Taal

Nederlands

Diploma

Bachelor

Contracttype

Contractueel

Functieniveau

B

Type aanwerving

Externe rekrutering

Duur

Onbepaalde duur

Plaats van tewerkstelling

1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Voltijds/deeltijds

Voltijds

Jobinhoud

Hiertoe zal het Adjunct-Diensthoofd de volgende hoofdtaken moeten uitvoeren:

 • Het implementeren en continu verbeteren van procedures en hulpmiddelen voor een optimalisatie van de ontvangsten, de kostenbeheersing en de implementatie van het interne controlesysteem, inclusief de dagelijkse controle van de naleving van de operationele normen;
 • Meewerken aan de opstelling van rapporten waarin de onderliggende kwesties die specifiek zijn voor het vak worden uitgelegd;
 • Deze kritisch analyseren in het licht van de nagestreefde algemene doelstellingen (de wettigheid van de operaties verzekeren, de activa beschermen, tegemoetkomen aan de verzoeken/behoeften van andere diensten van het OCMW en een optimale facturatie van de door het OCMW geleverde diensten verzekeren) en in termen van efficiëntie en doeltreffendheid;
 • Helpen bij het analyseren en opvolgen van de activiteiten van de dienst Begroting/Instellingen (verwerkingstijden van facturen, analyseren van de oorzaken van aanmaningen van leveranciers, controleren of verwachte ontvangsten zijn ontvangen, begrotingstoezicht, ...)
 • Helpen bij het opstellen van de begroting, begrotingswijzigingen en de rekening;
 • Zorgen voor het operationele beheer van de dienst in afwezigheid van het diensthoofd.

Werkgever

Het Departement Boekhouding Begroting verzorgt de voorbereiding en uitvoering van het financiële aspect van de besluiten van de politieke organen van het OCMW. Het draagt bij aan de verbetering van de processen en procedures voor het optimaliseren van de opbrengsten en beheersen van de kosten.

http://www.cpas1200.be

Competenties

Profiel:

Voorwaarden voor deelname aan de selectieprocedure:

- U bent houder van een graduaat of een bachelorsdiploma (bij voorkeur in een boekhoudkundige richting).

Gedragsvaardigheden:

- Een visie kunnen analyseren en ontwikkelen;

- Goede communicatievaardigheden aan de dag leggen;

- Tijd en stress goed kunnen beheren;

- Kunnen overtuigen.

Technische competenties:

- Kennis van het OCMW en haar regelgevend kader;

- Vertrouwd zijn met de IT-tools (Word, Excel, Outlook);

- Vaardigheden in het gebruik van boekhoudprogramma's.

Troeven:

- Relevante ervaring in een OCMW;

- In het bezit zijn van het Selor-taalcertificaat, dat overeenkomt met uw niveau Nederlands.

Aanbod

Voordelen:

 • Een bruto maandsalaris van ten minste 2792,03 euro op voltijdse basis, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante anciënniteit (tot 10 jaar in de privésector en 15 jaar in de overheidssector), mits volledige en geldige bewijsstukken worden overgelegd;
 • Een eindejaarspremie;
 • Een maandelijkse tweetaligheidsbonus (indien u beschikt over het betreffende certificaat van Selor);
 • Maaltijdcheques ;
 • Tussenkomst voor woon-werkverkeer, afhankelijk van de persoonlijke situatie:
 • Diverse voordelen via de collectieve sociale dienst  (huwelijkspremie, startbedrag, tussenkomst in een aantal uitzonderlijke uitgaven,…);
 • Hospitalisatieverzekering;
 • 10% korting bij Ethias voor verzekeringen die op individuele basis worden afgesloten;
 • Een aangename werkomgeving, met respect voor het evenwicht tussen werk en privéleven in volle ontwikkeling:
 • Een laptop ter beschikking voor professioneel gebruik.
 • Gratis openbaar vervoer (MIVB, de Lijn, NMBS, Tec);
 • Toegang tot de gratis parking;
 • Een fietsvergoeding (0,27€/km);
 • Een voetgangerspremie (0,27€/km).
 • Een collegiale werksfeer, die professionaliteit en efficiëntie voorstaat in een geest van innovatie, creativiteit, transparantie en respect voor het personeel
 • Een voordelig aantal verlofdagen (ongeveer 40 dagen voor voltijds werk);
 • Een verlofkrediet van bij de indiensttreding;
 • Een flexibel uurrooster waarin u tussen 6.30 en 10.00 uur kunt arriveren en tussen 15.00 en 20.00 uur kunt vertrekken;
 • De mogelijkheid om tot 2 dagen per week op voltijdse basis te telewerken;
 • Steun bij interne mobiliteit (verticaal en horizontaal) en ontwikkeling van vaardigheden door middel van een individueel en aangepast opleidingsplan.

Procedure

Selectieprocedure:

Voor de functie van Adjunct-Diensthoofd wordt rond 27/11/23
contact opgenomen met de geselecteerde kandidaten.
Om u te helpen organiseren, gelieve de volgende data te noteren:

De selectie vindt plaats in 2 selectieve fasen:

 • Een selectieve schriftelijke test op 04/12/23;
 • Een mondelinge test op 11/12/23.

 

Deze planning kan door de instelling worden gewijzigd.

 

Solliciteren

Geïnteresseerd?

Uiterste datum sollicitatie: 22/11/23

Om te solliciteren kunt u terecht op onze website: http://www.cpas1200.be waar u al onze vacatures vindt onder het tabblad "Jobs".

https://jobs.cpas1200.be/NL/vacature/reference/SQ94981//application-form.aspx